Sannolikheten att ärva en egenskap

download report

Transcript Sannolikheten att ärva en egenskap

Ärftlighetslära
med korsningsschema
förklarat av Anne Lucero
Del I
23 + 23 = 46
I alla celler finns det dubbelt arvsanlag.
Halva arvet kommer från mamma.
Halva arvet kommer från pappa.
Spermie
Ägg-cell
(finns i
äggstockarna i
kvinnor)
(finns i
testiklarna i
män)
I äggets cellkärna finns hälften av kvinnans DNA.
DNAt är noga ihoprullat i 23 st nystan, som kallas kromosomer.
Ägg-cell med 23
kromosomer
I spermien finns hälften av mannens DNA.
DNAt är noga ihoprullat i 23 st nystan, som kallas kromosomer.
OBS! Spermien är, i sig själv, en cellkärna med svans.
Spermie med 23
kromosomer
Om en man och en kvinna har oskyddat samlag, kommer spermierna
ut från testiklarna, simmar genom mannens penis och vidare in genom
kvinnans slida och livmoder tills den kommer till äggledaren.
I äggledaren finns ägget och spermien kan simma rakt in i ägget.
När spermien har kommit in i ägget, så blandar sig allt DNA.
23 kromosomer + 23 kromosomer blir 46 kromosomer.
Den första cellen heter Zygot.
Den är början på ett nytt litet barn.
Spermien tappar svansen när den
kommer in i ägget.
Snart börjar cellen dela sig och det kommer att
utvecklas ett litet barn under 9 månader.
Del II
”Min syster ser inte ut som jag, men vi ser
båda ut som vår mamma och pappa, fast på
olika sätt.”
Det är ju svårt att exakt veta vad ett barn ärver för egenskaper från sin
mamma och pappa, men man kan räkna på sannolikheten att ärva en
egenskap.
Så här går det till:
1. Mamman har 46
2. Pappan har 46
kromosomer från sina
kromosomer från sina
föräldrar
föräldrar
3. Vi börjar med att
studera genen för att
rulla tungan (R).
6. Vi kallar det för
recessiv gen, om den
bara syns när den är
på alla DNA-kopiorna.
En recessiv gen får en
liten bokstav.
4. Vi kallar det för
dominant gen, om den
alltid syns, oavsett om
den finns på alla DNAkopiorna eller bara på
hälften. En dominant
gen får en stor bokstav.
7. Den recessiva genen får samma bokstav som
sin motsatta egenskap, men liten. Kan rulla
tungan hade R. Därför får kan inte rulla tungan r.
R
Mamman har en
gen för R.
Ungefär hälften
av alla ägg
kommer att bära
denna gen.
R
Pappan har en
gen för R.
Ungefär hälften
av alla spermier
kommer att bära
denna gen.
r
r
Mamman har en
gen för r.
Ungefär hälften
av alla ägg
kommer att bära
denna gen
Pappan har en
gen för r. Ungefär
hälften av alla
spermier kommer
att bära denna
gen.
R
R
r
R
Här är alla möjliga kombinationer för
tungrullning i det blivande barnet.
R
r
r
r
Om vi struntar i bilderna och skriver kombinationerna istället,
så blir det följande fyra kombinationsmöjligheter i barnet:
RR
Rr
Rr
rr
Genom att känna till vilken gen som är dominant eller
recessiv, så kan vi beräkna sannolikheten för att barnet ska
kunna rulla tungan.
RR, Rr, Rr = barnet kan rulla tungan
rr = barnet kan inte rulla tungan
Barnet kan 
rulla tungan
RR
Rr
Rr
rr
1
4
1
4
1
4
1
4
Barnet kan
INTE rulla tungan
Genetiker presenterar sådana sannolikhetsberäkningar i ett s.
k. Korsningsschema.
Pappans genvarianter
Mammans gen-varianter
R
r
R
RR
Rr
r
Rr
rr
Barnens fyra möjliga
gen-varianter
Sannolikheten att få ett barn som kan rulla tungan är alltså:
dvs. 75%
3
4
Sannolikheten att få ett barn som inte kan rulla tungan är
alltså: 1
dvs. 25%
4
Nu kan du presentera hur man beräknar sannolikheten för att
ärva en egenskap i dina artiklar om genetik.
Lycka till!