Οι κωδικοί DTC P0171- P0172 το πρόβλημα, ο έλεγχος και η λύση!

Download Report

Transcript Οι κωδικοί DTC P0171- P0172 το πρόβλημα, ο έλεγχος και η λύση!

Οι κωδικοί DTC P0171- P0172 το πρόβλημα, ο έλεγχος και η λύση!
Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Σεπτέμβριος 2016 13:08
Αισθητήρες Οξυγόνου και οι κωδικοί «παραπληροφόρησης»
Το Ινστιτούτο και η εφημερίδα το «Συνεργείο του αυτοκινήτου» γνωρίζοντας όσο
κανείς άλλος τις ανάγκες και τα προβλήματα του Έλληνα μηχανικού εγκαινιάζει
μια νέα στήλη παροχής εξειδικευμένων πληροφοριών.
Βρήκατε τον κωδικό και μετά; Πόσες φορές δεν αφιερώσατε ώρες πολλές για την
λύση ενός προβλήματος για το οποίο είχατε τον κωδικό βλάβης; Οι πληροφορίες
αυτές αφορούν τον έλεγχο και την επιβεβαίωση του προβλήματος μετά την
αναγνώριση του κωδικού βλάβης από το διαγνωστικό.
1/6
Οι κωδικοί DTC P0171- P0172 το πρόβλημα, ο έλεγχος και η λύση!
Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Σεπτέμβριος 2016 13:08
Πληροφορίες οι οποίες ενώ υπάρχουν και δίδονται από τον κατασκευαστή, είτε δεν
γνωρίζουμε την ύπαρξή τους, είτε τις αγνοούμε, είτε δεν τις συνδυάζουμε με το πρόβλημα
μιας και θεωρούμε ότι η ένδειξη του κωδικού βλάβης μέσα από το διαγνωστικό θα μας δώσει
την λύση. Δυστυχώς σε μερικές περιπτώσεις αυτό δεν είναι από μόνο του αρκετό και
απαιτεί μια σύνθετη εξειδικευμένη διαδικασία έλεγχου. Αυτή την διαδικασία θα
περιγράψουμε σε αυτή και στις επόμενες στήλες του «Συνεργείου», πιστεύοντας πως θα
σας καθοδηγήσουμε στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων.
{access view=guest}
Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε
με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.
Αν δεν είστε συνδρομητής ή η συνδρομή σας έχει λήξει
παρακαλούμε εγγραφείτε ή ανανεώστε την συνδρομή σας.
{/access}
{access view=!guest}
Οι νέοι κωδικοί που θα αναλύσουμε είναι ο κωδικός DTC P0171 και ο κωδικός DTC P0171 οι
οποίοι είναι σχετικοί κωδικοί μεταξύ τους και όπως σας είχαμε πληροφόρηση, μαζί με τους
κωδικούς από P0130 - P0141 που αναλύσαμε στα προηγούμενα φύλλα και τους κωδικούς
P0171 - P0172 αποτελούν μία ομάδα κωδικών που αφορούν την ομαλή λειτουργία του
συστήματος των
«Αισθητήρων Οξυγόνου»
του κινητήρα. Το «Συνεργείο» συγκέντρωσε και ταξινόμησε όλους αυτούς τους κωδικούς
ανάλογα με τα συμπτώματα βλαβών που παρουσιάζουν, μιας και αφορούν το ίδιο εξάρτημα,
σε ένα αυτοκίνητο με κινητήρα Βενζίνης και οι οποίοι κωδικοί βλάβης
ανιχνεύονται τις περισσότερες φορές όχι από δυσλειτουργία του ιδίου του
2/6
Οι κωδικοί DTC P0171- P0172 το πρόβλημα, ο έλεγχος και η λύση!
Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Σεπτέμβριος 2016 13:08
αισθητήρα οξυγόνου, αλλά από δυσλειτουργία άλλων εξαρτημάτων και συστημάτων
του κινητήρα. Η ταξινόμηση των κωδικών έγινε κατά τρόπο που βοηθά στην
διάγνωση και τον εντοπισμό του προβληματικού συστήματος του κινητήρα.
Όπως βλέπετε αφορούν τυποποιημένους κωδικούς βλάβης οι οποίοι μπορούν να
ανιχνεύονται στον οποιοδήποτε κινητήρα. Συγκεντρώστε τους και ταξινομήστε τους ως ένα
χρήσιμο εργαλείο, επιλεγμένο από το «Συνεργείο» και τους συνεργάτες τους.
Περιγραφή του προβλήματος
Το αυτοκίνητο, ένα βενζινοκίνητο επιβατικό όχημα, χωρίς να παρουσιάζει δυσλειτουργία
του κινητήρα και όπως ανέφερε ο χρήστης οδηγός όταν το αυτοκίνητο οδηγείτε για
περίπου 20 λεπτά με σταθερή ταχύτητα μεταξύ 80 km/h και 110 km/h με τον
επιλογέα ταχυτήτων στην 5η σχέση ανάβει η ενδεικτική λυχνία βλαβών.
Ο οδηγός όταν άναψε η ενδεικτική λυχνία βλαβών του κινητήρα, μετά την πρώτη
συμβουλευτική επίσκεψη στο συνεργείο επανήλθε . Στο συνεργείο κατά την δεύτερη
επίσκεψη επιβεβαιώθηκε από τον μηχανικό ο κωδικός
DTC P0171 - Πολύ Φτωχό Μίγμα στο σύστημα (Πλευρά 1)
και το αυτοκίνητο παρέμεινε στο συνεργείο για περεταίρω έλεγχο.
Διαδικασία Επιβεβαίωσης Κωδικού Βλάβης DTC
Παρακάτω αναφέρεται η προτεινόμενη διαδικασία ελέγχου από τον κατασκευαστή. Ο
κωδικός DTC P0171 που ανιχνεύθηκε αλλά και ο P0172 αφορά πρόβλημα που συνδέεται
άμεσα με τον αισθητήρα οξυγόνου και με μία μεγάλη σειρά «συγγενών» κωδικών. Χρειάζετ
αι ιδιαίτερη προσοχή ως προς την διαφοροποίηση των συμπτωμάτων που
παρουσιάζουν οι κωδικοί
αυτοί μιας και διαφορετικοί κωδικοί βλάβης που παρουσιάζονται σαν πρόβλημα του ίδιου
εξαρτήματος καταγράφονται λόγο δυσλειτουργίας άλλων εξαρτημάτων, συστημάτων αλλά
και μηχανικών βλαβών του κινητήρα, (π.χ. εισαγωγή αέρα μετά τους αισθητήρες μέτρησης
αέρα – πολλαπλή εξαγωγή). Στην συνέχεια θα αναλυθεί η διαδικασία διάγνωσης με την
σειρά των παραπάνω κωδικών βλάβης που αφορούν τους αισθητήρες οξυγόνου του
κινητήρα.
Γενικές πληροφορίες εξαρτήματος
3/6
Οι κωδικοί DTC P0171- P0172 το πρόβλημα, ο έλεγχος και η λύση!
Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Σεπτέμβριος 2016 13:08
Ο δεδομένος κωδικός βλάβης DTC P0171 αλλά και ο P0172 αφορούν το κύκλωμα των
αισθητήρων οξυγόνου. Η ρύθμιση καυσίμου αναφέρεται στην υποστηρικτική τιμή
αντιστάθμισης, όχι στον βασικό χρόνο ψεκασμού καυσίμου. Η ρύθμιση καυσίμου
περιλαμβάνει την βραχυπρόθεσμη ρύθμιση και την μακροπρόθεσμη ρύθμιση καυσίμου.
Η βραχυπρόθεσμη ρύθμιση καυσίμου είναι η βραχυπρόθεσμη αντιστάθμιση καυσίμου που
χρησιμοποιείται για να διατηρηθεί η αναλογία αέρα/καυσίμου στη ιδανική στοιχειομετρική
της αναλογία. Το σήμα από τον θερμαινόμενο αισθητήρα οξυγόνου δείχνει εάν το μίγμα
είναι πλούσιο η φτωχό σε σύγκριση με την ιδανική θεωρητική τιμή, προκαλώντας μία
μείωση στην ποσότητα ψεκασμού εάν το μίγμα είναι πλούσιο και αύξηση της ποσότητας
ψεκασμού όταν το μίγμα είναι φτωχό.
Η μακροπρόθεσμη ρύθμιση είναι η συνολική αντιστάθμιση καυσίμου για να ισορροπήσει την
βραχυπρόθεσμη ρύθμιση, όταν έχουμε συνεχόμενη απόκλιση από την κεντρική τιμή λόγω
ιδιαίτερων διαφορών του κινητήρα, περιβάλλον λειτουργίας η μείωση απόδοσης λόγω
γήρανσης. Εάν και οι δύο ρυθμίσεις, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη έχουν σαν
αποτέλεσμα το μίγμα να είναι φτωχό ή πλούσιο πέρα από τα βασικά επίπεδα, αυτό
ανιχνεύεται σαν βλάβη στον σύστημα. Ο εγκέφαλος ECU ανάβει την λυχνία βλαβών, MIL και
καταγράφει έναν Κωδικό Βλάβης (DTC).
Ειδικές πληροφορίες κωδικού: DTC P0171 και P0172
DTC P0171 - Πολύ Φτωχό Μίγμα στο σύστημα (Πλευρά 1) DTC P0172 - Πολύ Πλούσιο Μίγμα στο σύστημα (Πλευρά 1)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΛΑΒΗΣ DTC
Κατάσταση που ανιχνεύεται
ο Κωδικός Βλάβης (DTC)
Περιοχή Προβλήματος
DTC P0171
Όταν η υποστηρικτική αναλογία
προς τηναέρα-καυσίμου
φτωχή πλευρά
είναι σταθερή μετά το ζέ
- Μπεκ Ψεκασμού βουλωμένα
- Αισθητήρας (απόλυτης) πίεσης πολλαπλής εισαγωγής (ΜΑΡ)
- Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού του κινητήρα
- Πίεση καυσίμου
4/6
Οι κωδικοί DTC P0171- P0172 το πρόβλημα, ο έλεγχος και η λύση!
Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Σεπτέμβριος 2016 13:08
-
Υπάρχει διαρροή καυσαερίων από την εξάτμιση
Κύκλωμα θερμαινόμενου αισθητήρα οξυγόνου (αισθητήρας 1) ανοικτό η βραχυκυκλωμένο
Θερμαινόμενος αισθητήρας οξυγόνου (Αισθητήρας 1)
ECU
DTC P0172
Όταν η υποστηρικτική αναλογία
προς τηναέρα-καυσίμου
πλούσια πλευρά
είναι σταθερή μετά την π
- Μπεκ Ψεκασμού βουλωμένα
- Αισθητήρας (απόλυτης) πίεσης πολλαπλής εισαγωγής (ΜΑΡ)
- Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού του κινητήρα
- Πίεση καυσίμου
- Υπάρχει διαρροή καυσαερίων από την εξάτμιση
- Κύκλωμα θερμαινόμενου αισθητήρα οξυγόνου (αισθητήρας 1) ανοικτό η βραχυκυκλωμένο
- Θερμαινόμενος αισθητήρας οξυγόνου (Αισθητήρας 1)
- ECU
ΠΡΟΣΟΧΗ - Αυτοί οι DTC ανιχνεύονται όταν το αυτοκίνητο οδηγείτε για περίπου 20 λεπτά με
σταθερή ταχύτητα μεταξύ 80 km/h και 110 km/h με τον επιλογέα ταχυτήτων στην 5η σχέση
(επίσης βλάβη ανιχνεύεται όταν η τιμή εκμάθησης απόστασης οδήγησης αποκλίνει κατά
25%).
- Όταν καταγράφεται ο DTC P0171, το πραγματικό μίγμα είναι φτωχό. Όταν
καταγράφεται ο DTC P0172, το πραγματικό μίγμα είναι πλούσιο.
- Όταν το αυτοκίνητο μείνει από καύσιμα, το μίγμα γίνεται φτωχό και μπορεί να
καταγραφεί ο Κωδικός Βλάβης Ρ0171. Τότε ανάβει η λυχνία MIL.
- Όταν η συνολική τιμή της βραχυπρόθεσμης ρύθμισης καυσίμου και μακροπρόθεσμης
ρύθμισης καυσίμου είναι μέσα στο 20%, το σύστημα λειτουργεί κανονικά.
- Όταν η τιμή εκμάθησης μίγματος είναι 1,23 η περισσότερο, θα καταγραφεί ο DTC
P0171.
- Όταν η τιμή εκμάθησης μίγματος είναι 0,77 η λιγότερο, θα καταγραφεί ο DTC P0172.
5/6
Οι κωδικοί DTC P0171- P0172 το πρόβλημα, ο έλεγχος και η λύση!
Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Σεπτέμβριος 2016 13:08
Σχήμα
κεντρικού
Τηρείτε
πραγματοποιείτε
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Αρχικά
εγκέφαλος
που
διάγνωσης
όχηµα
αέρα-καυσίµου
καταγραφεί
ΑΣΦΑΛΕΙΑ επικρατούν
εκινείτο
1:
ελέγξτε
αυστηρά
Ηλεκτρικό
ρελέ
βλαβών,
ECU
κατά
ΕΛΕΓΧΟΥ ήταν
ηκαι
τα
την
καταγράφει
ήταν
την
στοιχεία
εγκέφαλου
τους
επιβεβαίωση
τα
στιγµή
διάγραμμα
φτωχό
στιγµή
σταµατηµένο,
στοιχεία
νόμους
που
ήτης
της
τις
πλούσιο,
ECU.
αισθητήρων
καταγράφεται
αυτά «παγωµένης»
πληροφορίες
βλάβης.
του
του
εάν
κώδικα
µπορούν
τρόπου
καθώς
οΚρατήστε
κινητήρας
οξυγόνου
επίσης
από
οθόνης
οοδικής
να
οδήγησης.
Κωδικός
σας
τις
σε
ήταν
και
1χρησιµοποιώντας
συνθήκες
βοηθήσουν
κυκλοφορίας
μνήμη
και
άλλα
Βλάβης.
ζεστός
2, τα
στοιχεία
του
στοιχεία
να
Κατά
ή όχι,
οχήματος
προσδιορίσετε
όταν
την
που
εάν
τοαυτά.
διαγωνστικό.
διαδικασία
είχαν
το και
µίγµα
οδήγησης
εάντης
το
Ο
Σχήμα
Εάν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
εκμάθηση
προβλέπεται
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
Όπως
περίπου
επιλογέα
η
{/access}
τιμή
φτάσετε
αναφέρθηκε
εκμάθησης
2: Ηλεκτρικό
20
για
ταχυτήτων
λεπτά
από
σε
την
ΤΟΥ
αντικατάσταση
ηλεκτρονική
απόστασης
τον
αυτοί
με
ΤΡΟΠΟΥ
διάγραμμα
κατασκευαστή.
στην
σταθερή
οι DTC
5η
οδήγησης
ΟΔΗΓΗΣΗΣ πεταλούδας
αισθητήρα
σχέση
του
ανιχνεύονται
ταχύτητα
εγκεφάλου
αποκλίνει
οξυγόνου
γκαζιού
μεταξύ
όταν
ECU,
κατά
και
80
το
θα
για
25%).
km/h
αυτοκίνητο
πρέπει
όποιο
καινα
άλλο
(η
110
βλάβη
πραγματοποιείστε
km/h
οδηγείτε
εξάρτημα
ανιχνεύεται
με τον
για όταν
6/6