H*P CHI*N L**C 2012

Download Report

Transcript H*P CHI*N L**C 2012

DỰ ÁN ĐẠI HỌC XANH – KẾ HOẠCH
2013
29 tháng 3 năm 2013
TUYÊN BỐ TALLOIRES (1990)
1. Quan tâm PTBV thân thiện MT
2. Sáng tạo văn hóa về tính bền vững
3. Giáo dục tinh thần trách nhiệm với MT
4. Bồi dưỡng kiến thức MT cho mọi người
5. Thể chế hóa cách hành xử có trách nhiệm với MT
6. Lôi cuốn các thành phần xã hội cùng tham gia
7. Hợp tác để xác lập cách tiếp cận liên ngành
8. Củng cố khả năng của các trường phổ thông
9. Mở rộng hoạt động phục vụ với bên ngoài
10. Duy trì phong trào
A. YÊU CẦU ĐẠI HỌC XANH
1. Xây dựng tầm nhìn: điều kiện Việt Nam và biến đổi khí
hậu, yêu cầu gì, tính khả thi
2. Cơ sở vật chất: từ xây dựng đến vận hành khuôn viên xanh
ít tác động đến môi trường
3. Giảng dạy-học tập/nghiên cứu: xây dựng nhận thức
hành vi thân thiện với MT
4. Quản trị hoạt động: chính sách, biện pháp tuân thủ quy
định môi trường
5. Quan hệ cộng đồng: kinh tế, trách nhiệm xã hội
1.TẦM NHÌN XANH
Mong muốn trở thành trường đại học xanh, sử dụng và
quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, thân thiện với
môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
trong tất cả mọi khía cạnh hoạt động.
2.CƠ SỞ VẬT CHẤT XANH
 Về cơ sở vật chất, trường đại học vì sự phát triển bền
vững cần có một khuôn viên xanh, sạch với các công
trình được xây dựng theo nguyên lý “kiến trúc xanh”, tận
dụng hiệu quả năng lượng ánh sáng mặt trời, gió, nước
mưa và ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi
trường.
 Đáp ứng được đầy đủ yêu cầu “xanh”
 Thân thiện với môi trường
 “Xanh rẻ” _ không đắt
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XANH
Mục đích:
Xây dựng ý thức trách nhiệm về mối quan hệ xã hội
để tăng cường tính bền vững trong nhà trường lẫn
cộng đồng qua hoạt động tương tác giữa học tập,
phục vụ và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.
Nâng cao ý thức về việc phát triển bền vững trong
cách sống và làm việc của sinh viên khi ra trường.
4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ CỘNG ĐỒNG
Phong cách làm việc, giao tiếp, sinh hoạt với ý thức
văn hóa “xanh”, dân chủ, khuyến khích tinh thần năng
động sáng tạo theo phương châm “Lấy sinh viên làm
trung tâm”
=> Sự thay đổi trong quan điểm, phương pháp dạy và
học, cũng như cách ứng xử, lối sống của mọi thành
viên trong trường từ BGH đến từng sinh viên
B. Sơ kết Dự án “Đại học xanh” 2011-12
Xây dựng môn học giáo dục môi trường cho sinh viên Hoa
Sen Môn Con người và Môi trường, đã mở ra ~20 lớp môn
học/năm
Lồng gép giáo dục BV môi trường và Phát triển bền vững cho
các chương trình đào tạo của trường:
 Ngành CN môi trường, đã đưa tiêu chí BVMT &PTBV vào nội dung
 Ngành CNTT đưa chuyên đề ứng dụng GIS về bảo vệ MTTN vào môn
Tin học và cộng đồng
 Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành với một số bổ sung trong
các môn học “Tổng quan ngành du lịch khách sạn nhà hàng”, “Du lịch
và bền vững”
B. Sơ kết Dự án “Đại học xanh” 2011-12
Tỷ lệ diện tích có cây xanh trong nhà trường: Tăng tỷ lệ diện
tích có cây xanh trong hành lang, phòng làm việc trong khả
năng (chưa có được số liệu)
Hoạt động của sinh viên với tiêu chí BVMT, PTBV
CLB “Tuổi Xanh”, hoạt động vệ sinh MT, tham gia giờ trái đất, ngày hội
tái chế, ngày môi trường, tham gia mùa hè xanh, hoạt động giúp đỡ,
đón tiếp tân sinh viên, tìm hiểu Làng Tre,
Các hoạt động từ thiện, mùa xuân biên giới, thi ảnh “sinh viên HS và
môi trường” …
B. Sơ kết Dự án “Đại học xanh” 2011-12
 Cái mạnh
 Có sự tham gia tích cực của một số gv/nv
 Một số phòng ban quản lý đưa các hoạt động giảm thiểu chất thải,
xây dựng môi trường sống xanh
 Có nhiều hoạt động dù không nằm trong dự án nhưng đã triển khai
với ý nghĩa xây dựng một trường đại học xanh: tiết kiệm năng
lượng (sử dụng điện), nguyên liệu (nước, giấy…), phân loại rác tại
nguồn, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường…
B. Sơ kết Dự án “Đại học xanh” 2011-12
 Điểm yếu
 Chưa có một đầu mối liên kết, tạo thế tổng hợp
 Nhiều hoạt động về xây dựng hệ thống quản lý xanh, cơ sở hạ




tầng xanh lợi ích về kinh tế không rõ nên chưa được đầu tư.
Nhân sự trong ban quản lý luôn biến động gây khó khăn cho việc
thực hiện kế hoạch
Kế hoạch nhà trường có thay đổi lớn hạn chế các hoạt động
Sự tham gia của sv còn tập trung ở một nhóm nhỏ (CLB tuổi xanh,
sinh viên môi trường); ít hợp tác giữa các nhóm
Hoạt động với cộng đồng bên ngoài còn đơn lẻ, chưa mở rộng đến
toàn nv/sv
C. Dự án “Đại học xanh”, Kế hoạch 2013
 Thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo
ISO 14001
 Hoạt động CLB “Môi trường Xanh”:
 Thành lập CLB Môi trường Xanh với 50 thành viên nòng cốt
 Hướng dẫn 100% sinh viên phân loại rác tại nguồn, 100% giấy tái sử
dụng, tái chế, tái sinh
 Thực hiện 5 hoạt động: Sản phẩm xanh, du lịch xanh, tầm nhìn xanh,
hành trình xanh và hành động xanh
 Tham gia các hoạt động của thành phố, cả nước, trong vùng
C. Dự án “Đại học xanh”- Kế hoạch 2013
 Lồng gép giáo dục BV môi trường và Phát triển bền vững
cho các chương trình đào tạo của trường
 Cải tiến 1 môn học cho các chương trình đào tạo đại học,
 Tổng kết “lồng gép BVMT vào chương trình giáo dục”
 Xây dựng chương trình liên kết đa ngành: An toàn thực
phẩm
C. Dự án “Đại học xanh”- Kế hoạch 2013
 Đưa diện tích có cây xanh lên 30%
 Phát triển tối đa mảng xanh cho các hành lang, các phòng làm việc,
tăng diện tích cây xanh theo chiều thẳng đứng
 Hoạt động bảo vệ môi trường của sinh viên
 Cuộc thi ảnh “sinh viên HS và an toàn giao thông”
 Hoạt động tham gia giờ trái đất (26/3), ngày hội tái chế (tháng
4/2001), ngày môi trường (5/6),
 Tham gia Mùa hè xanh năm 2013,
 3 công trình môi trường,
C. Dự án “Đại học xanh”- Kế hoạch 2013
 Hoạt động với các cộng đồng
 Service Leaning: CEO ở Bến Tre, thực hiện đề tài với ĐHQG, các tỉnh
 Đưa các giải pháp xanh vào thiết kế và xây dựng các tòa nhà
 Nâng cao chất lượng trang mạng “Đại học Xanh”:
 Nhiều người tham gia nhất là lực lượng sinh viên
 Cải tiến Nội dung
 Các hoạt động trong nhà trường với tiêu chí tiết kiệm điện, nước, tài
nguyên bảo vệ môi trường
C. Dự án “Đại học xanh”- Kế hoạch 2013
Ban quản lý
 Bùi Xuân An, trưởng dự án
 Nguyễn Vinh Hòa, Văn phòng, UV thường trực
 Nguyễn Hữu Phát, thư ký
 Phạm Tùng Sơn, QT-CSVT, UV
 Nguyễn Thanh Nga, QLCL, UV
 Nguyễn Lưu Bảo Đoan, HTQT, UV
 Ngô Phước Linh Giang, Đoàn TN, UV
 SV. Võ Minh Tiến, CLB “Môi trường Xanh”, UV