T.C. U*AK VAL*L*** *L GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜ

Download Report

Transcript T.C. U*AK VAL*L*** *L GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜ

GENEL ARAZİ DAĞILIMI ve NÜFUS
ARAZİ CİNSİ
TARIM ARAZİSİ
ÇAYIR-MERA
ORMAN-FUNDALIK
TARIM DIŞI
TOPLAM
DİĞER
ARAZİLER
ÇAYIR 9,5%
MERA
5,2%
ORMAN
VE
FUNDALIK
41,2%
ALAN (ha)
%
235.546
44,1
27.079
5,2
212.925
41,2
58.550
9,5
534.100
100,0
TARIM
ALANI
44,1%
Nüfus Dağılımı
İl Merkez Nüfusu
5 ilçe Nüfusu
18 Belde 244 Köy Nüfusu
Toplam Nüfus
187.886
45.773
108.610
342.269
Nüfusun %31,7’si kırsal alanda
yaşamaktadır. Bu oran Türkiye genelinde
%22,7’ dir.
TARIM ALANLARI DAĞILIMI ve ÇKS
İLÇELER
ALAN (ha)
MERKEZ
BANAZ
EŞME
ULUBEY
SİVASLI
KARAHALLI
TOPLAM
70.872
44.485
42.472
37.009
25.997
14.711
235.546
15.71
30.09
11.04
6.25
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE
KAYITLI ÇİFTÇİ SAYISI
%
30,09
18,89
18,03
15,71
11,04
6,25
100,00
İLÇELER
2009
2010
2011
2012
2013
BANAZ
3.825 3.668 3.524 3.442 1.790
EŞME
6.786 6.626 6.517 6.227 1.644
KARAHALLI
2.194 2.057 1.975 1.901
719
MERKEZ
6.736 6.495 6.226 5.976
3587
SİVASLI
3.272 3.121 2.973 2.947 1.615
ULUBEY
3.122 3.020 3.003 2.906 1.472
TOPLAM
25.935 24.987 24.218 23.399 10.827
18.89
18,03
MERKEZ
BANAZ
EŞME
KARAHALLI
SİVASLI
ULUBEY
İLÇESİ
KÖYÜ
ALAN (da)
DESTEKLENEN
ALAN (da)
ÜRÜN BİLGİSİ
DESTEKELEME
MİKTARI(TL)
Eşme
Güllü
43,648
-
Kiraz (16 da)
Şaraplık Üzüm (27,648da)
-
ORGANİK TARIM
İLÇESİ
İYİ TARIM
UYGULAMALARI
ÖRTÜ ALTI
TARIM
KÖYÜ
ALAN (da)
DESTEKLENEN
ALAN (da)
Takmak
22
-
Şeftali (10 da)
Nektarin (11 da)
Erik (1 da)
Cevizli
197
-
Sofralık çekirdeksiz
üzüm
Eşme
İL GENELİ YÜKSEK
TÜNEL ALANI
İşletme
Alanı
sayısı
(da)
70
38
ÜRÜN BİLGİSİ
DESTEKELEME
MİKTARI(TL)
-
-
KAYIT ALTINA ALINAN
İşletme
sayısı
Örtü altı
sayısı
Alanı
(da)
Destekleme
Miktarı
Topraksız Örtü altı
üretim
İLÇELER BAZINDA SULAMA ALANLARI
İlçeler
Tarım Alanı (ha)
Sulanan Alan (ha)
Sulama Alanı (ha)
Sulama
Toplam
İl Özel İdare
Oranı
Tarım
Halk
Sulama
Sulanan Sulanmayan
DSİ Sulaması
Koop.
Yerüstü Yeraltı
Alanı (ha)
Sulaması
Göleti
%
Sulaması
BANAZ
44.485
6.832
37.653
15
2.826
1.784
2.222
2.776
3.561
495
SİVASLI
25.997
2.113
23.884
15
464
384
1.265
38
2.075
0
MERKEZ
70.872
4.887
65.985
7
1.582
1.126
2.179
1.343
3.179
365
ULUBEY
37.009
1.940
35.069
7
212
207
1.521
624
1.316
0
KARAHALLI
14.711
855
13.856
6
0
141
714
215
640
0
EŞME
42.472
2.342
40.130
5
679
1.004
659
186
946
1.210
TOPLAM
235.546
18.969
216.577
8
5.763
4.646
8.560
5.182
11.717
2.070
BÜYÜKBAŞ SAYISINDAKİ DEĞİŞİM (B.B./Yıl)
140,000
120,000
MERKEZ
41.960
EŞME
29.807
80,000
BANAZ
19.820
60,000
ULUBEY
16.674
40,000
SİVASLI
11.435
20,000
KARAHALLI
2.667
0
TOPLAM
121.848
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
100,000
2003
HAYVAN
SAYISI
2002
İLÇE ADI
İLİMİZDE 2002 YILINDA BÜYÜKBAŞ HAYVAN MEVCUDU 78.254 BAŞ İKEN 2013
SONU İTİBARİYLE 121.848 BAŞ’A ULAŞMIŞTIR. % 56 ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR.
EŞME İLÇEMİZ TOPLAM BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞININ %25’ İNİ
OLUŞTURMAKTADIR.
KOYUN SAYISINDAKİ DEĞİŞİM (B.Baş/Yıl)
400,000
350,000
300,000
MERKEZ
99.000
ULUBEY
49.746
200,000
BANAZ
56.775
150,000
SİVASLI
19.903
KARAHALLI
21.568
TOPLAM
404.992
250,000
100,000
50,000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
2004
158.000
450,000
2003
EŞME
HAYVAN
SAYISI
2002
İLÇE ADI
İLİMİZDE 2002 YILINDA KOYUN MEVCUDU 241.807 BAŞ İKEN 2013 SONU
İTİBARİYLE 404.992 BAŞ’A ULAŞMIŞTIR. % 68 ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR.
EŞME İLÇEMİZ TOPLAM KOYUN VARLIĞININ %39’ UNU OLUŞTURMAKTADIR.
KEÇİ SAYISINDAKİ DEĞİŞİM (B.Baş/Yıl)
70,000
60,000
MERKEZ
11.000
SİVASLI
9.525
40,000
EŞME
7.000
30,000
BANAZ
5.000
KARAHALLI
1.027
TOPLAM
44.958
50,000
20,000
10,000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
2004
11.406
80,000
2003
ULUBEY
90,000
2002
İLÇE ADI
HAYVAN
SAYISI
İLİMİZDE 2002 YILINDA KEÇİ MEVCUDU 84.678 BAŞ İKEN ORMAN ALANLARININ
YASAKLANMASI SEBEBİYLE BU SAYI HIZLA DÜŞMÜŞTÜR. FAKAT SON YILLARDA YASAĞIN
KALKMASIYLA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİR.
EŞME İLÇEMİZ TOPLAM KEÇİ VARLIĞININ %16’ SINI OLUŞTURMAKTADIR.
İLİMİZ SÜT ÜRETİMİ (Ton)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(Tahmini)
127.438 91.096 97.095 126.651 136.746 153.641 156.777 165.549 198.716 239.570 259.376 257.576
300,000
İLÇELER
250,000
MERKEZ
200,000
150,000
100,000
50,000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Süt Üretimi
(Yıl/Ton)
88.285
EŞME
61.934
BANAZ
39.971
ULUBEY
34.012
SİVASLI
27.518
KARAHALLI
TOPLAM
EŞME İLÇEMİZ TOPLAM SÜT ÜRETİMİNİN %24’ ÜNÜ OLUŞTURMAKTADIR.
5.855
257.576
İLİMİZDEKİ SÜT TOPLAMA ve SOĞUTMA TANKI
MEVCUDU
İLÇE
EŞME
MERKEZ
SİVASLI
ULUBEY
BANAZ
KARAHALLI
TOPLAM
Soğutma Tankı Tankların Kapasitesi
Sayısı
(Ton/Yıl)
91
102.930
84
71.175
42
41.610
27
32.485
29
35.040
13
6.205
286
289.445
İlimizde yaklaşık günlük 705 ton çiğ süt
üretilmektedir. Üretilen sütlerin kalite ve pazarlama
değerini artırmak amacıyla günlük toplam 793 ton
kapasitede 286 adet süt toplama ve soğutma merkezi
kurulmuştur.
Eşme ilçemiz tank sayısı ve kapasitesi
bakımında İlimizde ilk sırada yer almaktadır.
İLİMİZ KIRMIZI ET ÜRETİMİ (Ton)
2002
2011
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5.869 5.285
5.435
5.624
5.815
5.727
8.471
8.542
9.997 11.093 12.342 12.747
14,000
İLÇELER
12,000
MERKEZ
10,000
2012
2013
2003
(Tahmini)
Et Üretimi
(Yıl/Ton)
4.230
8,000
EŞME
3.363
6,000
BANAZ
1.866
4,000
ULUBEY
1.675
2,000
SİVASLI
1.276
KARAHALLI
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
TOPLAM
EŞME İLÇEMİZ TOPLAM ET ÜRETİMİNİN %26’ SINI OLUŞTURMAKTADIR.
337
12.747
İLİMİZ BEYAZ ET ÜRETİMİ (Ton)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(Tahmini)
14.647 16.500 12.800 10.132 13.600 24.213 25.670 34.533 43.392 55.811 57.475 60.888
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Broiler:
227 ticari işletmede, 309 adet kümes ile 6.765.281 adet broiler yetiştiriciliği yapılarak
60.888 ton/yıl beyaz et üretilmektedir.
Yumurtacı:
1 ticari işletme bulunmaktadır. Yumurta üretimi kapasitesi 15.000 adet/gün dür.
Kuluçkahane:
2 kuluçkahanede 25.169.680 adet üretim kapasitesi mevcuttur.
Damızlıkhane:
6 Ticari işletmede 17 adet kümes bulunmaktadır. 158.000 kapasite ile üretim yapmaktadır.
SALGIN HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE
HASTALIK ADI
ŞAP
PROGRAM AŞILANAN
(BAŞ)
(BAŞ)
Büyük Baş
197.754
107.849
Küçük Baş
-
3.300
750
2.000
15.322
197.000
30.109
187.421
700
2.300
14.512
176.568
-
26.849
2.200
-
27.778
343
Sığır BRUCELLA
Koyun-Keçi BRUCELLA
Büyük Baş
ŞARBON
Küçük Baş
Kuduz (Kedi-Köpek)
Koyun Keçi Vebası(PPR)
Enterotoksemi
Keçi Ciğer Ağrısı
Çiçek
Botilismus
Sığır Tüberkülozis
İLİMİZDE YEM SANAYİİ
YEM FABRİKALARININ 2013 YILI ÜRETİM MİKTARLARI (Ton/Yıl)
YEMİN CİNSİ
MERİH
YEM
İSPİROĞLU ULUBEY
YEM
T.K.K
ESEBEYOĞLU
YEM
GEDİK YEM
GENEL
TOPLAM
SÜT YEMİ
9.262,36
2.140,00
-
517,00
-
11.919,36
BESİ YEMİ
3.777,00
2.010,00
560,00
286,50
-
6.633,50
KUZU-BUZAĞI YEMİ 2.015,45
-
-
-
-
2.015,45
KANATLI YEMİ
-
-
-
107.363,11 107.363,11
560,00
803,50
107.363,11 127.931,42
TOPLAM
-
15.054,81 4.150,00
Besi ve süt yemi
0,72 TL/kg,
Kanatlı yemi
0,91 TL/kg olmak üzere
Toplam üretim değeri 112.509,09 TL’dir.
5 yem fabrikasından 4 çeşit yem olmak üzere 127.931,42 ton yem üretilmiştir.
Eşme ilçemizde bulunan esebeyoğlu ve gedik yem toplam yem
üretiminin %85’ ini karşılamaktadır.
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF ve ÜRETİCİ
BİRLİKLERİ
 2003 yılında 63 olan tarımsal amaçlı kooperatif sayısı % 72 artışla 108 adet olmuştur.
 2012 yılı Aralık ayı itibariyle İlimizde 73 adet tarımsal kalkınma, 34 adet sulama ve 1
adet pancar ekicileri kooperatifi olmak üzere toplam 108 adet kooperatif bulunmaktadır.
 Kooperatif ortağı çiftçi sayımız 34.212’ dir.
KOOPERATİF ÜST BİRLİKLERİ
BİRLİK TÜRÜ
ADI
ORTAK KOOP. SAYISI
HAYVANCILIK
S.S. Uşak Bölgesi Hayvancılık Koop. Birliği
SULAMA
S.S. Uşak Bölgesi Sulama Koop.Birliği
TOPLAM
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ
ORTAK ÇİFTÇİ SAYISI
55
5.100
8
1.042
68
6142
ISLAH AMAÇLI YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ
İLÇESİ
Merkez
BİRLİĞİN ADI
Uşak Süt Üreticileri
ÜYE SAYISI
2560
Banaz
Banaz Süt Üreticileri
1484
Ulubey
Ulubey Süt Üreticileri
298
Eşme
Eşme Süt Üreticileri
Sivaslı
BİRLİK
SAYISI
1
ÜYE
SAYISI
3219
Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri
1
2140
1134
Damızlık Tavuk Yetiştiricileri
1
65
Sivaslı Süt Üreticileri
1100
Ziraat Odası
6
57100
Merkez
Uşak Bal Üreticileri
110
Sivaslı
Sivaslı Haşhaş Üreticileri
Merkez
Kırmızı Et Üreticileri
TOPLAM
78
238
7.002
BİRLİĞİN ADI
Damızlık Sığır Yetiştiricileri
TOPLAM
68.631
Proje Uygulayan Tarımsal Amaçlı Kooperatifler
S.NO
1
YIL
İLÇESİ
KOOPERATİFİN ADI
KAYNAK
PROJE KONUSU
PROJE ÖLÇEĞİ
HAYVAN
SAYISI
KREDİ MİKTARI
Eşme
Güllübağ Köyü Sulama Koop
Bakanlık
Dam. Sığır
50x4
200
625.453
Eşme
Alahabalı Sulama Koop.
SYDV
Dam.Koyun
50x25
1.300
553.382
Eşme
Ahmetler Köyü T.K.K.
Bakanlık
Dam.Sığır
50x6
300
1.008.490
Eşme
Yeleğen Bel. Sulama Koop.
SYDV
Süt.Sığır
79x2
158
686.385
Eşme
Güllü Beldesi T.K.K.
SYDV
Süt.Sığır
70x2
140
420.770
6
Eşme
Kandemir Köyü T.K.K.
Bakanlık
Dam.Sığır
40x6
240
1.703.982
7
Eşme
Kayalı Köyü T.K.K.
SYDV
Dam.Sığır
91x4
364
2.209.768
Eşme
Karabacaklı Köyü T.K.K.
SYDV
Dam.Sığır
34x4
136
936.426
Eşme
Armutlu Köyü T.K.K.
SYDV
Dam.Sığır
69x4
276
1.731.636
10
Eşme
Saraycık Köyü T.K.K.
SYDV
Dam.Sığır
80x4
320
2.019.209
11
Eşme
Kayapınar Köyü T.K.K.
SYDV
Dam.Sığır
44x4
176
1.122.365
12
2011 Eşme
Dereköy Köyü T.K.K.
Bakanlık
Dam.Sığır
40x6
240
1.304.708
3.850
14.322.574
2005
2
3
4
5
8
9
2006
2007
2010
GENEL TOPLAM
Süt Sığırcılığı, Damızlık Koyun ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği projeleri için toplam 28 kooperatifin
Eşme’de kurulmuş olan 12’sine toplam 3.850 Damızlık koyun ve gebe düve karşılığında 14.322.574 TL
kredi sağlanmıştır.
KKYDP Ekonomik ve Altyapı Yatırım Projeleri
Hibe Miktarları
KBKYP VE KKYDP KAPSAMINDA VERİLEN HİBE MİKTARLARI
Desteklenen Proje Sayısı
YIL
Ekonomik
Verilen/Verilecek Hibe Miktarı
Makine
Ekipman/
Altyapı
Toplam
Bireysel
Sulama
Ekonomik
Makine
Ekipman/
Bireysel
Sulama
Altyapı
Toplam
2006
4
-
-
4
554.469
-
-
554.469
2007
4
1
57
62
492.343
203.134
722.582
1.418.059
2008
3
1
208
212
497.945
315.586
417.884
1.231.415
2009
3
2
432
437
499.377
607.425
1.049.238
2.156.040
2010
-
-
326
326
-
-
749.269
749.269
2011
6
1
736
742
1.461.939
449.250
2.222.252
4.133.441
2012
10
-
136
146
2.098.985
-
672.672
2.771.657
449
449
1.786.887
1.786.887
2.344
2.379
7.620.784
14.801.237
2013
TOPLAM
30
5
5.605.058
1.575.395
KKYDP Makine – Ekipman Sayısı ve Hibe Tutarı
(2006-2012)
2013
ÇİFTÇİ SAYISI
HİBE TUTARI
Merkez
135
628.255
891.312
Banaz
65
192.911
239
769.335
Eşme
85
281.521
Karahallı
141
317.333
Karahallı
21
108.633
Sivaslı
194
703.449
Sivaslı
41
174.632
Ulubey
300
1.060.295
Ulubey
102
400.935
1.895
5.833.896
449
1.786.887
İLÇELER
ÇİFTÇİ SAYISI
HİBE TUTARI
Merkez
601
2.092.172
Banaz
420
Eşme
TOPLAM
2006-2012 yılları arasında MakineEkipman
Alımlarının
Desteklenmesi
Programı kapsamında 25 farklı gurupta
1.895 çiftçiye toplam 5.833.896 TL hibe
desteği sağlanmıştır.
İLÇELER
TOPLAM
2013 yılında Makine-Ekipman
Alımlarının
Desteklenmesi
Programı
kapsamında 16 farklı gurupta 449 çiftçiye
toplam 1.786.887 TL hibe desteği
sağlanmıştır.
KKYDP Makine-Ekipman Sayısı ve Hibe Tutarı (2013)
MAKİNE-EKİPMAN ADI
Diskli Tırmık
Balya Makinesi
Silaj Makinası
Yem hazırlama
Pülverizatör
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
Bahçe el traktörü ve ekipmanları
Çayır biçme
Mibzer
Pancar Söküm
Toprak frezesi
Taş toplama
Sap toplamalı saman
Sıra Arası Çapa
Arıcılık Ekipmanları
Çiftlik Gübre Dağıtım
Tarla içi Sulama Ekipmanı
TOPLAM
ADET
93
17
43
4
47
21
18
31
121
5
36
2
1
6
1
1
2
449
HİBE TUTARI
255.670
354.196
140.749
6.785
55.832
166.101
29.270
31.670
452.730
92.860
93.350
26.398
7.220
16.864
2.412
7.165
47.613
1.786.887
KKYDP Ekonomik ve Altyapı Yatırım Projeleri
(2013)
S. NO
1
2
3
PROJE ADI
YATIRIMCI
500 Başlık Koyun Çiftliği KKYDP Projesi
Süt Ürünleri Üretim Kapasitemizin ve Ürün
Çeşitliliğimizin Artırılması
Ham Deri İşlemede Kapasite Artırma ve
Teknoloji Yenileme Projesi
İLÇESİ
PROJE TUTARI HİBE TUTARI
Uşak Bereket
Hay.Tar.Gıda.San.Tic.Ltd.Şti.
Ulubey
315.460
157.730
Çobanoğulları Gıda Tic.Ltd.Şti.
Eşme
550.000
275.000
Ölmezler Deri ve Kürk San.Tic.Ltd.Şti. Merkez
599.110
299.555
4
Vişne-Kiraz İşleme Hattının Kurulumu
Dorte Gıda San.ve Tic.A.Ş.
Merkez
600.000
300.000
5
Giysilik Deri Üretiminde Kapasite Artırımı
Kızılkaya Deri
Tar.Ür.Teks.San.Tic.Ltd.Şti.
Merkez
470.000
235.000
6
150 Baş Koyunculuk İşletmesi
Güngör AÇAR
Eşme
160.188
75.000
7
Mantar İşleme ve Paketleme Tesisi Projesi
Mehmet SİMSAR
Karahallı
170.000
75.000
Işıksan Gıda Deri San.Tic.Ltd.Şti.
Merkez
459.600
229.800
Merkez
340.000
170.000
Merkez
563.800
281.900
4.228.158
2.098.985
8
9
10
Işıksan Deri Kapasite Artırımı ve Ürün
Geliştirme Projesi
İşlenmiş Et Ürünleri Üretiminde Kapasite
Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi
Lor Peyniri Otomatik Paketleme Hattı Alımı
Projesi
Kadıoğlu Et ve Süt Ürünleri
San.Tic.Ltd.Şti.
Muratbey Gıda ve Süt
Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
TO P L A M
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE
MÜCADELE
• İlimizde ekonomik anlamda 41 çeşit bitkisel ürün üretilmekte ve
yetiştirilmektedir.
• 2012 Yılında 48 ayrı konuda bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele
çalışmaları sürdürülmüştür.
MÜCADELE
PROGRAMLANAN
(Dekar)
GERÇEKLEŞEN
(Dekar)
Süne ve Kımıl İle Mücadele
100.000
162.400
Nohutta Entegre Mücadele
750
-
5.825
3.800
Bağ Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele
111.850
40.000
Sebze ve Endüstri Bitkisi Hast. ve Zar İle Mücadele
139.244
12.504
1.579.500
1.376.000
Meyve Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele
Tarla Bitkileri Hastalık ve Zar. İle Mücadele
Hedef;
Bitkisel üretim yapılan tüm ürünlerde;
Hastalık ve zararlıların ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması,
İç ve dış pazarlara rekabet üstünlüğüne haiz,
Pestisit kalıntısı olmayan Güvenilir ürün sunulmasıdır.
HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
İlimizde 2011 yılında Eşme
İlçesinde 61 yetiştiriciye ait 6.600 baş
“Eşme koyununda yerinde geliştirme
projesi” kapsamında koyunların et, süt,
döl ve yapağı verimini arttırmak
amacıyla
Eşme
Koyunu
projesi
uygulanmaya
başlamıştır.
Proje
kapsamında 2011 yılında 220.481 TL ,
2012 yılı için ise 301.445 TL destekleme
yapılmıştır.
ÇEKİRGE MÜCADELESİ
İlimiz Eşme İlçesinde çekirge yaygın
olarak görülmektedir. Fas çekirgesi Polifak (herşeyi
yiyen) bir zararlı olup kontrol altında
tutulmadığında büyük zararlar vermektedir.
Bu yıl kış şartlarının da ılıman geçmesi
nedeniyle yoğun olarak görülmüştür. Yapılan
sürvey sonucunda 5000 dekarlık alanda çekirge
devlet yardımı mücadelesi şeklinde yapılarak
başarı ile tamamlanmıştır.
BİÇERDÖVERLE YAPILAN HASATTA DANE KAYBI
KONTROLLERİ
Bakanlığımızın ‘’Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi Talimatı’’
ve 28 Mayıs 2013 Tarih ve 2013/1 Nolu Biçerdöverle Hasatta Tarla Kontrollerine İlişkin Valilik Tebliği
doğrultusunda İl Müdürlüğümüzce biçerdöverle hasatta dane kayıplarının önlenmesi çalışmaları
tamamlanmıştır.
Çiftçilerimizin, biçerdöver sahip ve operatörlerinin bilinçlendirilmesi amacı ile İl
Müdürlüğümüz tarafından 500 afiş ve 5000 liflet bastırılarak dağıtımı yapılmıştır.
İlimizde görevli toplam 67 kontrolör tarafından 5 ilçede 251 hasat kontrolü yapılmış olup,
kontrollerde Valilik tebliğine aykırı bir durum tespit edilmemiştir.
HASAT KONTROLLERİ
İLÇELER
EKİP SAYISI
KONTROLÖR SAYISI
KONTROL SAYISI
MERKEZ
2
19
117
BANAZ
1
11
10
EŞME
1
13
26
KARAHALLI
1
5
10
SİVASLI
1
8
8
ULUBEY
1
11
78
İLİMİZDE TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüzce İlimizdeki arazilerde ekonomik anlamda tarım yapılması amacıyla
toplulaştırma konularında çiftçi eğitimlerine ağırlık verilmektedir. İl genelinde 5.182 çiftçimizin
katıldığı toplam 273 toplantı düzenlenmiştir.
Süt fiyatı ve hijyeni
İl Müdürlüğümüzce 05.07.2013
tarihinde tarımsal üretici örgütleriyle
ve 08.07.2013 tarihinde süt alımı yapan ve
işleyen
firmalar
ile
İlimizdeki
süt
pazarlaması, süt fiyatı, süt fiyatını etkileyen
faktörler, sütte kalite ve hijyen konularında
görüş
alışverişinin
yapıldığı
toplantı
düzenlendi.
Toplantıya
katılan
tüm
katılımcıların süt fiyatlarının mevcut
durumu, süt fiyatını etkileyen faktörler, süt
kalite ve hijyeni ile ilgili olarak görüşleri
alınmıştır.
Yapılan görüşmelerde toplantıların devam etmesi gerektiği belirtilmiş ve özellikle aşağıda
belirtilen hususlar ön plana çıkmıştır.
* Sütün sağımdan işleme tesisine kadar mutlaka soğuk zincire girerek pazarlanması gerekmektedir.
* Süt fiyatı kooperatifler ve firmalar arasında sözleşme usulü ile bölgesel olarak belirlenmelidir.
* Süt sağımı ve toplanması konusunda hijyen eğitimleri kamu ve firmalar tarafından koordineli bir şekilde
yürütülmelidir.
* Kaba yem ve kesif yem maliyetinin düşürülmesi amacıyla yetiştiricilere yönelik eğitimlere devam
edilmelidir.
DAMIZLIK GEBE DÜVE DAĞITIMI
Eşme İlçesi Dereköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 40 ortağı için her ortağa 6 baş
olmak üzere toplam 240 baş gebe düve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kooperatife gebe düve
alımı, işletme binası yapımı, süt soğutma tankı, her ortağa süt sağım makinesi alımı için toplam
1.713.591 TL kredi tahsis edilmiştir.
Kooperatifin projeden yararlanan ortaklarına İl Müdürlüğümüz teknik elamanları
tarafından hayvan bakımı, besleme, ahır hijyeni, hayvan sağlığı, sağım ve yem bitkileri
yetiştiriciliği konularında gerekli eğitim verilmiştir.
Zafer Kalkınma Ajansı Destekli Projeler
Durumu
Uygulama
Yeri
Katılan
Personel
2010 Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Projesi
Uygulandı
Merkez
35
2011 “Güvenilir Analiz, Bereketli Tarım” Laboratuvar Geliştirme Projesi
Uygulandı
Merkez
-
2011 Tarımsal Yayımda Başarı İçin Kişisel Gelişim Eğitimi Projesi
Uygulandı
Merkez
70
2011 Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Projesi
Uygulandı
Eşme
21
2011 Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Projesi
Uygulandı
Ulubey
27
2012 Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Projesi
Uygulandı
Sivaslı
54
2012 NEDCAD Eğitimi İle Mesleki Kapasiteyi Geliştirme Projesi
Uygulandı
Banaz
22
2012 İç Kontrol Sistemi Kurulması Projesi
Uygulandı
Merkez
27
2012 İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi Projesi
Uygulandı
Ulubey
23
2012 Kırsal Alanda Kadın ve Eğitim Projesi
Devam ediyor
Ulubey
-
2012 Uşak’ta İyi Kooperatif Uygulamaları Projesi
Devam ediyor
Merkez
57
2012 Sivaslı'da Sürdürülebilir Verimli ve Çevreci Hayvancılık
Devam ediyor
Sivaslı
-
Yılı
Proje Adı
ÇİFTÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Eğitimin Adı
Faaliyet Sayısı
Katılan Kişi
Demonstrasyon
318
1.919
Tarla Günü
48
538
1.436
17.530
Çiftçi gezisi, Teşvik Müsabakası, Panel, Konferans
6
243
Kitle Yayım Vasıtaları
10
28.650
Çiftçi Toplantısı
ÜRETİCİ VE YETİŞTİRİCİLERE YAPILAN
DESTEKLEMELER
2002
Doğrudan Gelir
Kimyevi Gübre
2003
2004
2005
2006
2007
21.406.958 25.954.980 26.047.967 16.218.974 16.102.240 11.407.690
- 5.001.391
Mazot
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6.818.636
6.732.643
6.561.960
7.308.287
7.382.125
5.332.750
6.000
10.946
572
195.086
61.435
2.586.614
3.575
3.305.626
-
5.327.926
175.000
10.352
24.819
762.126
144.357
51.825
1.741.656
624.364
88.300
100.880
3.770.119
39.000
19.650
5.924.889
141.000
41.467
30.277
161.381
182.004
59..320
1.742.266
835.440
142.700
110.152
4.467.979
61.000
21.630
5.908.475
150.000
21.000
42.201
28.948
6.154.013
136.951
265.704
83.748
2.289.574
1.409.700
290.000
154.932
8.101.916
326.000
42.462
6.134.901
-
-
-
-
-
80.000
169.000
-
1.749
73.000
6.000
14.190
690.781
-
1.442
7.308
190.000
48.000
34.320
1.029.105
-
8.360
2.818
41.038
865.000
108.000
46.400
2.272.949
-
7.677
3.764
519.786
101.584
3.190.000
1.038.000
59.900
4.762.218
-
3.559.891
308
1.034.272
56.435
5.755.858
1.741.000
8.525
5.849.834
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
894.900
2.936.699
1.397.069
Süt Sağ Sistemi
-
-
-
-
-
47.819
13.898
-
-
-
-
-
Gübre Çukuru
-
-
-
-
-
-
40.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.255.310
4.384.948
6.244.948
8.515.025
9.696.320
-
-
-
-
-
222.990
844.659
1.002.900
1.313.730
2.163.570
3.078.594
2.866.824
-
Toprak Analizi
Kütlü Pamuk
Ayçiçeği
Dane Mısır
Hububat Prim
Sertifikalı Fidan
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Sertifikalı Tohumluk Üretimi
Yem Bitkileri
Buzağı
Buzağı-S19
Kuzu –Rew 1
Gebe Düve
Süt
Su Ürünleri
Aktif Koloni
Hayvancılık Besi
Kararnamesi Desteklemesi
Anaç SığırManda
Anaç KoyunKeçi
172.257
98.199
29.387
6.500.000
108.153
249.565
85.913
2.282.890
1.698.522
8.486.599
257.386
39.968
2.826.053
ÜRETİCİ VE YETİŞTİRİCİLERE YAPILAN
DESTEKLEMELER
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.921.991
1.893.591
301.360
-
- 12.331.744
-
-
345.025
80.000
762.313
745.453
1.128.490
1.131.981
1.233.692
Kasdp
-
-
1.300.067
1.593.647
1.982.614
422.770
820.450
Altyapı
-
-
-
-
-
-
203.135
315.587
607.425
450.000
58.261
-
-
-
-
321.290
276.142
490.468
417.981
499.377
1.862.015
2.995.235
-
-
-
-
-
719.759
417.883
1.049.234
749.904
2.222.250
614.410
1.786.887
99.000
26.000
61.000
436.000
663.000
362.000
627.000
185.000
231.000
293.000
217.968
30.000
172.000
123.000
187.000
189.000
359.000
299.000
227.000
353.000
326.000
361.000
212.318
200.464
Mera Islahı
-
-
249.000
231.000
155.000
225.000
150.000
140.000
132.000
247.000
287.304
Halk Eline Koyun Projesi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220.481
301.415
-
Hastalıktan Ari İşletme
Desteği
-
-
-
-
-
-
-
-
52.500
133.500
106.530
-
Tazminatlı Hastalık Desteği
-
-
-
-
-
-
-
66.600
90.027
592.539
1.446.923
297.744
İyi Tarım Uygulamaları
Desteği
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.023
10.678
-
Organik Tarım Desteği
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.528
-
Doludan Zarar Gören Çiftçiye
Yapılan Ödemeler
-
-
-
-
-
2.286
-
-
350.000
-
-
-
-
7.084
-
-
200.000
8.003.102
-
-
23.061
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72.000
80.000
-
-
565.000
451.000
228.000
45.000
106.000
184.000
52.000
1.556.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.000
30.000
-
Kooperatifler
Genel Bütçe
2003
Kırsal Kalkınma
Ekonomik
Yatırım
Programları
Makine
Ekipman
İl Özel İdare Bütçe
İmkanı ile Yapılan
Bakanlık Yatırım Projeleri
Tabii Afetten Zarar Gören
Çiftçi Ödemeleri
Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Desteklemesi
SRAP
ÇATAK
GENEL TOPLAM
22.271.983 26.976.784 30.482.522 23.209.639 31.045.553 46.794.722 25.908.976 29.945.088 46.171.292 53.473.598 55.092.974 6.618.217
TAR-GEL PROJESİ
Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, beceri ve teknik yöntemler konusundaki
ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacıyla Tarımsal Yayımı Geliştirme
Projesi (TAR-GEL) 01.01.2007 tarihinde uygulamaya konulmuştur.
Bu proje kapsamında İlimizde çalışma bölgeleri oluşturulmuş ve bu bölgelere atamalar
yapılmıştır.
İLÇESİ
Mühendis
Vet. Hekim
Boş Yerler
Talep Edilen
Toplam
MERKEZ
15
12
1Müh4 Vet.(3G.G.)
1 Müh.
7 Vet.Hek.
27 / 40
BANAZ
8
9
1 Müh.
1 Müh.
0 Vet.Hek.
17 / 19
EŞME
7
8
3Müh5Vet.(1G.G.)
1 Müh.
2 Vet.Hek.
15 / 26
KARAHALLI
2
3
1 Müh.
1 Müh.
0 Vet.Hek.
5/7
SİVASLI
6
3
0
0 Müh.
0 Vet.Hek.
9/9
ULUBEY
5
2
2 Müh.
1 Müh.
1 Vet.Hek.
7 / 11
TOPLAM
43
37
8 Müh.9 Vet.Hek.
5 Müh.
10 Vet.Hek.
80 / 112
1
Eşme
Emel SARI
Mühendis
Ağabey Köyü
Kandemirler, Dereli
0554 2180160 [email protected]
2
Eşme
Arzu DEMİREL
Mühendis
Camili Köyü
Kocabey, Akçaköy, Çalıkhasan
0541 2033056 [email protected]
3
Eşme
Zeki Nurhan BÜYÜKSOLAK
Mühendis
Delibaşlı Köyü
Hamamdere, Köseler
0505 7709120 [email protected]
4
Eşme
Ali Emrah ŞAHİN
Mühendis
Güllü Beldesi
(Yeniköy)
0542 3024574 [email protected]
5
Eşme
Muhammet Raşit DUYAR
Mühendis
Karaahmetli Köyü
6
Eşme
Yeliz SAĞLAM
Mühendis
Takmak Köyü
Cemalçavuş, Bozlar
0544 6744860 [email protected]
7
Eşme
Mahmut YILMAZ
Mühendis
Yeleğen Beldesi
Balabancı
0533 5699509 [email protected]
8
Eşme
H. Hüseyin KARADEDELİ
Veteriner Hek. Ahmetler Beldesi
Alıçlı
0536 5168577 [email protected]
9
Eşme
Nazif Buğra ÖZALTIN
Veteriner Hek. Eşmetaş Köyü
Manavlı, Cevizli, Hardallı
0545 6357584 [email protected]
10
Eşme
Çağatay AKKOÇ
Veteriner Hek. Kıranköy Köyü
Eşmeli, (Armutlu, Yaylaköy)
0505 6417107 [email protected]
11
Eşme
Barış COŞKUN
Veteriner Hek. Uluyayla
Karabacaklı
0535 7706456 [email protected]
12
Eşme
Çağrı PALAMUT
Veteriner Hek. Yeşilkavak
Araplar, Poslu
0555 8127149 [email protected]
13
Eşme
Nurettin BAĞAN
Veteriner Hek. Güllübağ
14
Eşme
Mustafa ERKAPLAN (Asker) Veteriner Hek. Çaykışla
15
Eşme
Hakan BALCI (Asker)
Veteriner Hek. Kayalı
16
Eşme
Özkan ÖLMEZ (G.Görevli)
Veteriner Hek. Dereköy Köyü
(Saraycık)
17
Eşme
(BOŞ)
Mühendis
Güneyköy Köyü
Davutlar, Narıncalı, (Caberler)
18
Eşme
(BOŞ)
Mühendis
Kayapınar Köyü
Narlı,Konak,(Şehitli)
19
Eşme
(BOŞ)
Mühendis
Keklikli
Kazaklar
20
Eşme
(BOŞ)
Veteriner Hek. Kolonkaya
İsalar, Gökçukur, Aydınlı
21
Eşme
(BOŞ)
Veteriner Hek. Dervişli Köyü
Alahabalı
22
Eşme
(BOŞ)
Veteriner Hek. Emirli Köyü
Karacaömerli, Katrancılar, Bekişli
23
Eşme
(BOŞ)
Veteriner Hek. Köylüoğlu Köyü
Günkaya
24
Eşme
Yeni Talep
Mühendis
Yeniköy
25
Eşme
Yeni Talep
Veteriner Hek. Armutlu
26
Eşme
Yeni Talep
Veteriner Hek. Saraycık
TAR-GEL ÇALIŞMA BÖLGELERİ
Şehitli
0536 6161300 [email protected]
0507 5949499 [email protected]
Oymalı
0544 5535695 [email protected]
Caberler, Yaylaköy
TAR-GEL PROJESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Tar-Gel Projesi kapsamında hizmet vermekte olan personelin, görev tanımı ve
sorumluluklarına yönelik hazırlanan "Tar-Gel Görev Tanımı" Bakanlık Makamının 17.05.2013
tarih ve 91 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda hazırlanan Tar-Gel Genelgesi
yayınlanmıştır.
Mühendislerin “Çalışma Bölgesi” İçerisindeki Görev ve Sorumlulukları
1. Bakanlıkça hazırlanmış olan eğitim ve yayım programını İl/İlçe Müdürlüğü ile birlikle koordineli
olarak uygulamak. “Çalışma Bölgesi” için öncelikli konuları belirleyerek eğitim ve yayım programının
oluşturulması aşamasında İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı teklifte bulunmak,
2. Bakanlığımız görev alanına giren konularda, çalışma bölgesinde yapılacak anket, gözlem ve veri
toplama işlerini yapmak ve sonuçlarını İl/İlçe Müdürlüklerine ulaştırmak.
3. Bitki hastalık ve zararlıları ile entegre/biyolojik mücadele, modern metot ve usullerle zirai mücadele ve
erken uyarı konularında eğitim ve yayım faaliyetlerini yürütmek,
4. Bitki koruma hizmetleri kapsamında görevlendirilmeleri halinde; bitki hastalık ve zararlılarına karşı
sürvey çalışmalarında görev almak ve bitki koruma ürünleri reçetesi yazmak,
5. Bitkisel üretim, toprak, gübre, sulama, yem bitkileri ekimi, mera ıslahı ve amenajman konularında eğitim,
yayım ve demonstrasyon çalışmaları yapmak,
6. Sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımı ile birlikte, yörenin ekolojik yapısına uygun çeşit seçimi modern
sulama sistemleri ve alternatif tarımsal üretimi teşvik etmek, "Organik Tarım - İyi Tarım Uygulamaları” gibi
sürdürülebilir ve çevreye duyarlı tarım yöntemlerinin yaygınlaştın İmasını sağlamak.
7. Bitkisel ve hayvansal işletmelerde üretilen ürünlerin hasadı, toplanması, muhafazası, değerlendirilmesi,
uygun koşullarda taşınması ve pazarlaması konusunda işletme sahiplerini ve çalışanlarını bilgilendirmek,
8. Mera Kanunu ile Arazi Toplulaştırılması kapsamındaki eğitim ve yayım çalışmalarını yapmak,
Mühendislerin “Çalışma Bölgesi” İçerisindeki Görev ve Sorumlulukları
9. Tarımsal desteklemeler, kredi ve hibeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek, yönlendirmek, teşvik etmek,
gerekli donanım, belge ve şifreye sahip olması durumunda İl Müdürlüğünün onayı ile destekleme
evraklarını teslim almak, veri girişini yapmak, işletme ve arazi kontrollerini gerçekleştirerek İl/İlçe
Müdürlüğüne iletmek.
10. "Su Ürünleri Mevzuatı” çerçevesinde, eğitim ve yayım çalışmalarında bulunarak ihtiyaç duyulan konular
ve yeni uygulamalar hakkında ilgilileri bilgilendirmek,
11. Üreticilerin örgütlenmesini teşvik etmek ve kooperatifleşme konusunda çiftçileri bilgilendirmek, konu ile
ilgili çalışma bölgesinde uygulanabilecek projeler konusunda çiftçilere ve İl/İlçe Müdürlüğüne bilgi vermek
ve eğitim aldığı takdirde genel kurullarda hükümet temsilcisi olarak görev yapmak.
12. İlgili kamu kurumu / kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle işbirliği yaparak, verim, kalite ve
istihdam artırıcı her türlü proje ve Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamak.
13. Tarım sigortaları uygulamalarının yayım faaliyetlerini yapmak, üreticileri yönlendirmek İl/İlçe Müdürlüğü
personeli tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarına yardımcı olmak ve gerektiğinde hasar tespit
komisyonlarında görev almak.
14. Bakanlığımızın belirlediği esaslar doğrultusunda, çalışma bölgesinde faaliyet gösteren/gösterecek
işletmeleri ve girişimcileri, gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin
üretim, işleme, satış, pazarlama ve depolama ile yem üretim satış ve depolama yerleri ile ilgili izin, onay ve kayıt
hususlarında bilgilendirmek.
15. Çalışma bölgesinde ikamet eden vatandaşlara gıda güvenliği, beslenme, gıda zehirlenmesi, gıdaların
evde muhafazası vb. konusunda eğitim ve/veya yayım çalışması yapmak. Alo 174 gıda hattının
tanıtılmasını sağlamak,
16. Tarımda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.
Veteriner Hekimlerin “Çalışma Bölgesi” İçerisindeki Görev ve Sorumlulukları
1. Bakanlıkça hazırlanmış olan eğitim ve yayım programını İl/İlçe Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak
uygulamak, "Çalışma Bölgesi” için öncelikli konuları belirleyerek eğitim ve yayım programında ne şekilde bulunacağı
hususunda İl/İlçe Müdürlüğüne teklifle bulunmak.
2. Bakanlığımız görev alanına giren konularda, çalışma bölgesinde yapılacak anket, gözlem ve veri
toplama işlerini yapmak ve sonuçlarını İl/İlçe Müdürlüklerine ulaştırmak,
3. Tarımsal desteklemeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek, yönlendirmek, teşvik etmek, gerekli
donanını, belge ve şifreye sahip olması durumunda İl Müdürlüğünün onayı ile destekleme evraklarını teslim
almak, veri girişi yapmak, gerekli kontrolleri yapmak, işletme ve hayvan tespitlerini yaparak İl/İlçe
Müdürlüğüne bildirmek, kayıtları güncellemek.
4. İl/İlçe Müdürlüğü kontrolünde (yeterli donanım ve teknolojik altyapı var ise) hayvanlara küpe takıp veri girişinde
bulunmak ve hayvan kayıt sistemine ilişkin bilgilerin sağlıklı tutulmasında yetiştiriciye yardımcı olmak,
5. Hayvancılığın geliştirilmesi için yem bitkileri ekimi, sürü yönetimi, hayvan besleme, hayvan ıslahı, hayvan hastalık
ve zararlılarıyla mücadele, ilgili alet ve makine bakımı ve kullanımı konularında çiftçileri bilgilendirmeye
yönelik eğitim ve yayım çalışmalarında bulunmak.
6. Salgın hastalık durumunda İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunmak, konulan kordon, tecrit, dezenfeksiyon,
karantina ve duyuru gibi idari ve fenni tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, bu konuda alınan kararları uygulamak.
7. İl/İlçe Müdürlüğü tarafından verilen talimatla programlı koruyucu aşılamaları yapmak; çalışma
bölgesinde özel sektör tarafından suni tohumlama ve aşılama yapılamaması durumunda. İl/İlçe Müdürlüğü
döner sermaye işletmesi adına suni tohumlama ve aşılama faaliyetlerinde bulunmak,
8.
İl/İlçe
Müdürlüğü
tarafından
verilen
talimatla,
hastalık teşhisi
için
biyolojik
madde
uygulama çalışmalarında bulunmak ve hayvan sağlığı ile ilgili acil durumlarda (hayati tehlike durumunda) ilk
müdahaleyi yaparak hasta sahibini yönlendirmek,
Veteriner Hekimlerin “Çalışma Bölgesi” İçerisindeki Görev ve Sorumlulukları
9. İlçe Müdürlüğünde veteriner hekim bulunmaması ve İlçe Müdürlüğünün de uygun görmesi durumunda, veteriner
hekim bulunan en yakın ilçe müdürlüğüne canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin şevkini sağlamak, çalışma bölgelerine
raporla gelen hayvanların işletmelere kaydının yapılmasını sağlamak, pasaport belgesi düzenlemek.
10. İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekim bulunmaması halinde, “Çalışma Bölgesi” içerisinde ve mesai
saatleri dahilinde asli görevlerini aksatmamak şartıyla, mezbaha ve kesimhane veya et parçalama tesislerinde resmi
veteriner hekim (4/B kapsamındaki sözleşmeli veteriner hekimler hariç) olarak görev yapmak.
11. Çalışma bölgesindeki kurban kesim yerlerinde kesilecek hayvanların kesim öncesi ve kesim sonrası
muayenelerinin yapılmasını ve hayvan kayıt sisteminden düşümlerinin yapılmasını, hayvan alım satımlarının yapıldığı
ruhsatlı hayvan parkı, pazar ve panayırlarında denetim ve hayvanların sağlık kontrollerini yapmak ve yapılmasını
sağlamak.
12. Tarım sigortalan uygulamalarının yayımım yapmak, üreticileri yönlendirmek, İl/İlçe Müdürlüğü personeli
tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarına yardımcı olmak,
13. Bakanlığımızın belirlediği esaslar doğrultusunda, çalışma bölgesinde faaliyet gösteren/gösterecek işletmeleri ve
girişimcileri, gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme, satış,
pazarlama ve depolama ile yem üretim satış ve depolama yerleri ile ilgili izin, onay ve kayıt hususlarında
bilgilendirmek,
14. İlgili kamu kurumu / kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle işbirliği yaparak, verim, kalite ve istihdam
artırıcı her türlü proje ve Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamak.
15. Çalışma bölgesinde ikamet eden vatandaşlara gıda güvenliği, beslenme, gıda zehirlenmesi, gıdaların evde
muhafazası vb. konusunda eğitim ve/veya yayım çalışması yapmak. Alo 174 gıda hattının tanıtılmasını sağlamak,
16. Tarımda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.