fond-za-zastitu-okolisa-i-energetsku

Download Report

Transcript fond-za-zastitu-okolisa-i-energetsku

REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Uloga Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku
učinkovitost
Plan za 2015. godinu
Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost - CILJ
osiguranje sredstava za financiranje programa,
projekata i drugih aktivnosti u područjima:

energetske učinkovitosti (EnU) i

obnovljivih izvora energije (OIE)

zaštite okoliša
Primjena načela “onečišćivač plaća”
2
Kako do sredstava Fonda?
Javni natječaj
• Otvoren do 60 dana
• Povjerenstvo + odluka
Upravnog odbora max. 75 dana
• Složeni investicijski
projekti – natjecanje
kvalitetom za
raspoloživa sredstva
Fonda
Javni poziv za
neposredno
sufinanciranje
• Otvoren tijekom
kalendarske godine - do
isteka sredstava
• Brze odluke - max. 45 dana
• Jednostavni projekti bez
potrebe za rangiranjem
zahtijeva, manji iznosi
• Princip „Tko prvi…” - uz
zadovoljavanje svih
propisanih uvjeta
Iznosi sufinanciranja
100%
80%
60%
40%
ostali
Područja posebne
državne skrbi
Druga skupina
otoka
I.skupina otoka
Brdsko-planinska
područja
Zaštićeni dijelovi
prirode
Druga skupina
JLP(R)S
Objekti za gosp.
otpadom (osim
RCGO)
I.skupina JLP(R)S
Sanacija lokacija
s opasnim
otpadom
Odluka Vlade RH
Prijava za
sufinanciranje iz
fondova EU
Priprema
projektne
dokumentacije
Što je potrebno za uspješnu
provedbu projekata?

stručan i profesionalan kadar

temeljito planiranje projekata, s naglaskom na
zadovoljavanje tehničkih zahtjeva

pravovremena dostava cjelovite dokumentacije

aktivna suradnja sa stručnim službama Fonda

osigurati kontrolu provedbe projekta

informiranje javnosti
ZAŠTITA OKOLIŠA
Uspostava cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom

Sustav počiva na tri stupa
 sanacija odlagališta otpada,
 razvrstavanje otpada,
 izgradnja centara za gospodarenje otpadom.

Fond - pomoć JLS-ima u provedbi mjera i obveza
koje je propisao ZOGO
1. Sanacije odlagališta

Povećanje udjela Fonda:
 80% na 90% za područje od posebne
80%
90%
60%
75%
40%
60%
državne skrbi
 60% na 75% za otoke i brdsko
planinska područja, i u slučaju
ograničenih financijskih mogućnosti
 40% na 60% za ostala područja
2. Razvrstavanje otpada

JAVNI POZIV za sufinanciranje nabavke komunalne
opreme i vozila
 340 JLS dostavilo zahtjeve za sufinanciranje
komunalne opreme i vozila
 odobreno više
od 700 projekata
 vrijednost projekata 468 milijuna kn
 udio Fonda 251 milijuna kuna
 Sufinanciranje po modelu 40%, 60% i 80%
.
2. Razvrstavanje otpada –
RECIKLAŽNA DVORIŠTA

165 JLS - dostavilo zahtjeve za sufinanciranje

FOND 100% za izradu projektne dokumentacije

FOND 80%

14 zahtjeva za
za izgradnju, opremanje i stručni nadzor
mobilna reciklažna
dvorišta
10
3. Izgradnja CGO-a
4,8 mlrd kn do 2018.
90% sufinancirano
65-70% EU,
20-25% FZOEU
11
3. Izgradnja CGO-a
FZOEU do 100% - dokumentacija, istražni radovi, sanacije,
priprema za EU
Beskamatni zajam za otkup zemljišta
12
1. Plan za 2015.

Nastavak započetih projekata sanacije odlagališta

Postepeno zatvaranje odlagališta otpada

Intenziviranje suradnje Fonda s JLS, Komunalnim društvima i
projektantskim tvrtkama
Javni pozivi i Javni natječaji za:

Nabavu komunalne opreme i vozila

Nadogradnju postojeće opreme i vozila

Obrazovne i razvojne studije, programe i projekte

Izgradnju reciklažnih dvorišta