Typy súborov a limity zariadení

Download Report

Transcript Typy súborov a limity zariadení

Typy súborov
a limity
zariadení
Typ súboru

konkrétny spôsob kódovania informácií
za účelom ich uchovania v počítačovom
súbore
Inak povedané, všetko čo v počítači vytvoríme a
chceme uložiť (textové dokumenty, obrázky,
prezentácie, tabuľky...), musí mať nejaký formát,
t.j. nejakú koncovku či príponu.
Na základe tejto prípony počítač vie, v akom
programe má konkrétny súbor otvoriť.
Delenie súborov:
 Kancelárske
(ppt, doc)
 Grafické/obrázkové (jpg, gif)
 Multimediálne/audio, video (mp3, avi)
 Komprimačné/baliace (zip, rar)
 Webové (html)
 Spustiteľné (com, exe)
KOMPRESIA
„zbalenie“ či „pakovanie“
- proces, pri ktorom je cieľom znížiť množstvo
dát na minimum
- proces, pri ktorom sa znižuje objem dát
Poznáme stratovú kompresiu a bezstratovú
kompresiu.
Stratová kompresia
- údaje sa skutočne „strácajú“ a už ich nemožno
obnoviť
- táto metóda kompresie je vhodná pre
multimediálne súbory, ako je hudba či video, kde
sa môže priamo využiť nedokonalosť ľudského
zraku a sluchu.
- filmové súbory - DivX, XVID,..
- hudba - mp3, wma,..
- obrázky - JPG
nízke rozlíšenie
vysoké rozlíšenie
Bezstratová kompresia
- údaje sa nestrácajú a dochádza k skutočnému
zmenšovaniu objemu, môže dočasne odstrániť
prebytočné údaje
-môže nastať zmena zápisu po sebe idúcich
prázdnych miest (namiesto zápisu
000000000000 dosiahneme zmenšenie
zápisom #12)
- používa sa hlavne pri textových súboroch a
programoch. Pri nich je totiž principiálne
nemožné použiť stratovú kompresiu, pretože
zmiznutie písmen v textovom súbore by bolo
málokomu príjemné.
HDD
Je zariadenie, ktoré sa používa na uchovávanie
dát v počítačoch, ale v súčasnosti už aj v
mnohých iných prístrojoch (digitálnych
fotoaparátoch) .
 Dáta sa zapisujú pomocou magnetického
záznamu sú uložené natrvalo, teda až pokiaľ
nie sú zmazané používateľom alebo
prístrojom.

Rozdelenie:
3,5" - malý formát (v domácich PC)
2,5" - formát v notebookoch a prenosných
zariadeniach
1,8" - mikro-formát (v malých prenosných
zariadeniach)
1" - mikro-formát ( v malých prenosných
zariadeniach napr. pamäťové karty)
CD (kompaktný disk)
Štandardný disk v tvare kotúča s priemerom 12
cm, niekedy aj 8 cm
 Záznam sa vykonáva v mechanikách
umožňujúcich zápis, tzv. napaľovačkách, čo je
štandardná súčasť počítača.

DVD


Je formát digitálneho optického dátového
nosiča, ktorý môže obsahovať filmy vo vysokej
obrazovej a zvukovej kvalite alebo rozličné iné
údaje.
Majú rovnaké rozmery ako kompaktné disky
CD, ale dokážu uložiť až šesťkrát viac dát.
Kapacita média:
DVD-5: jedna strana, jedna vrstva kapacita 4,7 GB
DVD-9: jedna strana, dve vrstvy - 8,5 GB
DVD-10: dve strany, 1 vrstva na každej strane - 9,4 GB
DVD-14: dve strany, 2 vrstvy na jednej strane a 1 vrstva
na 2. strane - 13,2 GB
DVD-18: dve strany – 2 vrstvy na každej strane -17,1 GB
Blue-Ray(modrý lúč)


Jeden z najnovších formátov vysokokapacitných optických
diskov určených pre uloženie videa vo vysokom rozlíšení
alebo veľkého množstva dát.
Vzhľadom na nižšiu vlnovú dĺžku umožňuje Blu-ray uložiť
na štandardný disk s priemerom 12 cm výrazne viac dát
než DVD, ktoré používa červený laser s vlnovou dĺžkou
650 nm.
Druhy:
Jednovrstvový disk- 23,3 GB, 25 GB alebo 27 GB dát (štyri
hodiny videozáznamov so zvukom vo vysokom rozlíšení)
Dvojvrstvový- až dvojnásobok 46,6 GB, 50 GB alebo 54 GB
USB
Skladajú sa z 2 základných častí:
1.vonkajšia- obal disku, určuje ako bude disk
vyzerať navonok. Táto časť môže byť rôzneho
tvaru, veľkosti i materiálu. Na funkciu zariadenia
nemá prakticky žiadny vplyv.
2.vnútorná- skladá sa z USB konektora a malej
doštičky s integrovaným obvodom, obsahuje čip
pre komunikáciu s počítačom, pamäťový čip
NAND, kde sú uložené samotné dáta a kryštál,
ktorý produkuje hodinový signál.
Existujú rôzne druhy a veľkosti USB kľúčov.
SD, micro SD karty

využívané v mobiloch, digitálnych fotoaparátoch

Bežne dostupné veľkosti:
2 / 4 /8 / 16 / 32 / 64 / 128 GB

Ceny:
128 GB SD karta - od 60 - 100 eur
64 GB SD karta - od 30 - 70 eur
8 GB SD karta - od 4 -13 eur
Pri cene rozhoduje značka aj prenosová rýchlosť, ktorá je
udávaná za slovom class, napr. class 10 = 10MB/s
Ceny SD a micro SD kariet sú porovnateľné.
Skladiská softvéru:






www.stahuj.sk
www.tahaj.sk
www.slunecnice.cz
www.youtube.com
www.referaty.sk
www.mp3s.nadruhou.net
Skladiská Nelegálneho softvéru
- skladiská kde sa nelegálne sťahujú softvéry
-autori stránok nám povoľujú sťahovať zadarmo
alebo za určitý poplatok/ po prihlásení
-napr. www.mp3s.nadruhou.net
www.uloz.to
www.beemp3.com