grafické formáty súborov

Download Report

Transcript grafické formáty súborov

Grafické formáty
Grafické formáty:
•
•
•
•
•
•
BMP
GIF
JPEG
PNG
SVG
TIFF
•
•
•
•
•
RAW
PSD
PDF
AI
...
Vlastnosti grafických formátov
•
•
•
•
otvorte si Photoshop
otvorte si zvolený obrázok
vyberte „uložiť pre web“
sledujte vlastnosti jednotlivých formátov spolu
s prezentáciou
Kompresia
(zmenšovanie veľkosti dát)
• Bezstratová kompresia
zmenšovanie objemu (veľkosti) dát pri
zachovanej kvalite
• Stratová kompresia
zmenšovanie objemu dát za cenu zhoršenej
kvality
BMP
• používal sa hlavne v
operačných systémoch
Microsoft Windows
• bezstratová kompresia
JPEG
• najčastejšie používaný
formát pre rastrovú grafiku
• stratová kompresia
• vhodný na fotografie, teda
obrazy s veľkým množstvom
farieb
• nevýhodou sú artefakty
vznikajúce pri použití vysokej
kompresie (obrázok vpravo)
GIF
•
•
•
•
•
•
•
•
grafický formát určený pre rastrovú grafiku
bezstratová kompresia
vie uložiť priehľadnosť
nevýhodou je obmedzenie maximálneho počtu
použitých farieb - 256 farieb (8 bitov)
je vhodný pre uloženie tzv. perokresby
(nápisy, plány, logá)
umožňuje tiež jednoduché animácie
už sa prestáva používať
PNG
• formát pre rastrovú grafiku
• bezstratová kompresia
• zdokonalenie a náhrada formátu GIF
(viac farieb a lepšia kompresia)
• podpora 24-bitovej farebnej hĺbky
• obsahuje osembitovú priehľadnosť (tzv. alfa
kanál), obrázok môže byť v rôznych častiach rôzne
priehľadný (RGBA farebný model)
• PNG však neumožňuje jednoduché animácie,
ktoré naopak umožňuje formát GIF
SVG
• je značkovací jazyk z rodiny značkovacích
jazykov XML, ktorý je určený na opis
dvojrozmernej, statickej alebo animovanej
vektorovej grafiky
• v prehliadači alebo určenom programe sa
vykreslí ako obrázok
PDF
• používa sa na
ukladanie dokumentov
• môže obsahovať text a obrázky,
pričom formát zabezpečuje, že sa
ľubovoľný dokument na všetkých
zariadeniach zobrazí rovnako
• podporuje šifrovanie aj kompresiu
TIFF a RAW
• TIFF:
• bezstratová kompresia, veľkosť obrázku je značná
• RAW:
• ukladajú profesionálne fotoaparáty
• obsahuje surové dáta zo snímača, ktoré neboli nijako upravené
(doostrené, prifarbené atd.)
• fotografia sa musí najprv spracovať v počítači uložiť do iného
formátu
• nepoužíva kompresiu, teda je dosť veľký
• RAW sa oplatí používať iba pri profesionálnom fotografovaní,
keď autorovi veľmi záleží kvalite a vernosti obrazu