Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Download Report

Transcript Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

http://electronics.ege.edu.tr

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

1994 yılında kurulmuştur.

6 anabilim dalı

Elektronik

Elektrik Tesisleri

Elektrik Makineleri

Telekomünikasyon

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Devreler ve Sistemler

Personel 1 profesör, 6 doçent, 6 yardımcı doçent, 1 Öğr. Gör., 18 araştırma görevlisi, 2 mühendis, 1 uzman ve 2 tekniker

http://electronics.ege.edu.tr

2 / 28

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bölüm Vizyonu ve Hedefleri

Kendisini bilimsel, sosyal ve mesleki bilgi ve becerileriyle yeni ve geliştirip, mesleklerinde öne çıkabilen mühendisler yetiştirmek, farklı alanlarda Modern teknoloji ile devamlı güncellenen eğitim anlayışıyla araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanlarda saygınlığını pekiştirmek.

ve yaptığı

• • • Elektrik Elektronik Mühendisliği, TUBİTAK VİZYON-2023 ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın ülkemizin teknolojik ve bilimsel kalkınması için belirlediği öncelikli alanlardan üçünü hedef almıştır.

Haberleşme ve bilgi iletişim teknolojileri – Elektronik, opto-elektronik aygıtlar, nanoteknoloji, optik haberleşme, veri iletişimi, bilgisayar ağları konularında dersler verilmekte ve araştırmalar yürütülmektedir.

Sinyal işleme ve biyomedikal teknolojileri – bulanık mantık, yapay sinir ağları, gömülü sistemler, kontrol konularında dersler verilmekte ve araştırmalar yürütülmektedir.

Elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan tasarımı üretim, dağıtım ve kullanımını sağlayan sistemlerin – yenilebilir enerji, elektrik makineleri, güç sistemleri, otomatik kontrol ve güç elektroniği konularında dersler verilmekte ve araştırmalar yürütülmektedir http://electronics.ege.edu.tr

3

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

İstatistikler

Electrical & Electronics Toplam Lisans 435 435 Lisans Mezun 192 Lisans üstü 65(YL) +20(D) 85 Lisansüstü Mezun 27(YL) +6(D) 33

http://electronics.ege.edu.tr

4

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

LABORATUVARLAR

http://electronics.ege.edu.tr

5

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

LABORATUVAR LİSTESİ

Fotovoltaik Sistemler Laboratuvarı

• •

İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji Laboratuvarı Biyomedikal ve Sinyal İşleme Laboratuvarı

• •

Gömülü Sistemler Laboratuvarı Kablosuz İletişim Laboratuvarı

• • • • • •

Manyeto-

Optik Laboratuvarı Optik Laboratuvarı Devre Analizi Laboratuvarı Mikroelektronik Laboratuvarı Dijital Sistemler Laboratuvarı Elektrik Makineleri Laboratuvarı

Güç Elektroniği Laboratuvarı Bilgisayar Laboratuvarı

Mikroişlemciler Laboratuvarı

3D Laboratuvarı

http://electronics.ege.edu.tr

6

MANYETO-

Bölümü

OPTİK ARAŞTIRMA GRUBU

Prof. Dr. İbrahim Avgın Yrd. Doç. Dr. Yavuz Öztürk ve çalışma grubu Araştırma Konuları Manyeto-optik ve Polarizasyon Optiği

Nano yapıların manyetik alana bağlı optik özelliklerinin ölçülmesi ve hesaplanması

Organik malzemelerde optik aktivite

Biyomedikal uygulamalarda polarizasyon görüntüleme

Manyetik ince film üretimi ve manyetik karakterizasyonu Projeler ve İşbirlikleri TÜBİTAK projesi - DPT Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Met. ve Malz. Müh. Bölümü

Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi

http://electronics.ege.edu.tr

7

Elektrik-

FOTONİK ARAŞTIRMA GRUBU

Doç. Dr. Gökalp Kahraman Yrd. Doç. Dr. Yavuz Öztürk ve çalışma grubu Araştırma Konuları Fiber Optik ve Optik Sistemler

Ortama bağlı değişimlerin optik ve elektronik sinyale dönüşümü

Optik yüzey pürüzlülüğü

Spektroskopik ölçüm düzenekleri

Optik sensör tasarımı ve uygulamaya aktarım

Optik haberleşme sistemleri ve cihazları

Optoelektronik biyomedikal / biyofotonik uygulamalar Projeler ve İşbirlikleri TÜBİTAK projesi - DPT Projesi Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

http://electronics.ege.edu.tr

8

NANOTEKNOLOJİ ve MALZEME ARAŞTIRMA GRUBU

Yrd. Doç. Dr. Ömer Mermer Yrd. Doç. Dr. Yavuz Öztürk ve çalışma grubu Araştırma Konuları

• • • •

Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu Manyetik nano parçacık ve Manyeto-fotonik kristal Organik yarıiletken malzemeler Sensör uygulamaları için malzeme araştırmaları İnce film yapıları ve elektriksel / optik özelliklerinin

• • •

belirlenmesi Aygıt Üretimi, Karakterizasyon ve Uygulamaya Aktarım Gaz sensörleri ve uygulamaları Organik optoelektronik aygıtlar Biyomedikal aygıtlar Projeler ve İşbirlikleri TÜBİTAK projesi - DPT Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Met. ve Malz. Müh. Böl.

İYTE Fizik Bölümü

Ege Üniversitesi Makina- İnşaat-Biyomühendislik ve Kimya Mühendisliği Bölümleri

http://electronics.ege.edu.tr

9

BİYOMEDİKAL CİHAZ TASARIMI VE İŞARET / GÖRÜNTÜ İŞLEME ARAŞTIRMA

GRUBU

Araştırma Konuları Doç. Dr. Mehmet Engin Yrd. Doç. Dr. Erkan Zeki Engin ve çalışma grubu Biyomedikal İşaret İşleme

• •

Sayısal Görüntü İşleme Ses Analizi ve İşleme

• • •

Koklear Implant Biyomedikal Cihaz Tasarımı Biyomedikal Optik Uygulamaları

Tıp Teknolojileri Projeler ve İşbirlikleri TÜBİTAK projesi BAP

EEG Veri Toplama ve Kayıt Modülü

Projesi - Santez

E.Ü. Eczacılık Fakültesi

E.Ü. Konservatuar

E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sinirbilim ABD E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

dsPIC Tabanlı Sinyal İşleme Modülü •

E.Ü. Tıp Fakültesi

Kulak-Burun Boğaz ve Nöroşirurji ABD

Dermatoloji ABD

Kan Şekeri Ölçüm •

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

Modülü

Biyomedikal Teknolojiler ABD

http://electronics.ege.edu.tr

10

MEKATRONİK SİSTEMLER ARAŞTIRMA GRUBU

Prof. Dr. Erol Uyar ve çalışma grubu Araştırma Konuları

•Kontrol ve Kumanda sistemleri •Robotik ve Otomasyon (PLC ve Mikro İşlemci Uygulamaları) •Elektro-Pnömatik Sistemler •Hava Araçları Tasarımları •Makina ve İmalat Sistemleri Tasarımı •Elektrikli Araç tasarımları •Bio-Mekanik Uygulamaları

Projeler ve İşbirlikleri

•Festo •Faz Elektrik •Tübitak http://electronics.ege.edu.tr

11

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA GRUBU

• •

Doç. Dr. Engin Karatepe Doç. Dr. Mutlu Boztepe ve çalışma grubu http://electronics.ege.edu.tr/fsl/

Araştırma Konuları Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı Güç elektroniği ve endüstriyel elektronik Yenilebilir sistemler ve enerji kaynakları (fotovoltaik rüzgar enerjisi)

Sistem modelleme ve akıllı kontrol uygulamaları

Dağıtılmış güç güç sistemlerinde sistemlerinde kararlılık

analizi ve planlama Akıllı güç sistemleri (smart-grid) Projeler ve İşbirlikleri TÜBİTAK ve SANTEZ Projeleri

Cataluntya Politeknik Üniversitesi, İspanya, Elektronik Mühendisliği Bölümü

http://electronics.ege.edu.tr

12

ELEKTRİK MAKİNALARI VE GÜÇ ELEKTRONİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU

Öğr. Gör. Dr. Özkan Akın ve çalışma grubu Araştırma Konuları

Elektrik Makinaları Tasarım ve Kontrol Uyg.

Güç Elektroniği ve Endüstriyel Elektronik Uyg.

Yüksek Frekans İndüksiyonlu Kaynak Makinası

Çok Kanallı Datalogger Sistemi

Üç Eksenli Robot Kolu Tasarımları

Analog Fırın Sıcaklık Kontrol Sistemi

Permanent Magnet Senkron Jeneratör Kullanan Rüzgar Enerjili Elektrik Üretimi Projeler ve İşbirlikleri TÜBİTAK projesi - SANTEZ Projesi BAP projeleri

http://electronics.ege.edu.tr

13

GÖMÜLÜ SİSTEMLER ARAŞTIRMA GRUBU

Öğr. Gör. Özkan Akın ve çalışma grubu Araştırma Konuları

İşlemci mimarileri tasarımı ve uygulamaları

FPGA sistem tasarımı ve uygulamaları Devam Eden Projeler

FPGA Kontrollü Elektrikli Araç Tasarımı

FPGA Kontrollü Otomatik Açılır Sarmal Kapı Kontrolü

Bulanık Mantık Denetimli Asenkron Makine Hız/Konum Kontrolü

Çok Kefeli Hassas Tartı Sisteminde FPGA kullanımı

FPGA ile EKG İşleme Tasarımı Projeler ve İşbirlikleri

• •

BAP projeleri Altera, Xilinx Corp. ve Çizgi Elektronik İşbirliği

http://electronics.ege.edu.tr

14

KABLOSUZ İLETİŞİM ARAŞTIRMA GRUBU

Yrd.Doç.Dr. Radosveta Sokullu ve çalışma grubu Araştırma Konuları

Kablosuz Ağ Protokolleri ve Uygulamaları

Kablosuz Sensör Ağları ve Uygulamaları Projeler ve İşbirlikleri FP6 Avrupa Birliği projesi SANTEZ (Vestel Elektronik A.Ş.) TÜBİTAK, BAP projeleri

http://electronics.ege.edu.tr

15

Elektrik-

3DTV ARAŞTIRMA GRUBU

Yrd.Doç.Dr. Nükhet Özbek Araştırma Konuları 3D Video Kodlama ve Aktarım

3D videoları kodlama yöntemleri

Objektif 3D video kalite metrikleri

Stereoskopik video gösterim düzenekleri

Multi view video gösterim düzenekleri

3D videoların subjektif kalite değerlendirmesi

3DTV aktarım teknolojileri Projeler ve İşbirlikleri TÜBİTAK projesi - BAP Projesi Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

http://electronics.ege.edu.tr

16

KONTROL ve ZEKİ SİSTEMLER ARAŞTIRMA GRUBU

Doç. Dr. Musa ALCI ve çalışma grubu

• • • • •

Araştırma Konuları Sistem modelleme Kararlı zeki sistem kontrol uygulamaları Uyarlanabilir kontrol uygulamaları Optimizasyon Makine Öğrenmesi

• •

Projeler ve İşbirlikleri BAP, Santez, Tubitak projeleri İnci Akü, BMC, TSE, Vestel Elektronik

http://electronics.ege.edu.tr

17

KONTROL VE OTOMASYON SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA GRUBU

Doç. Dr. Aydoğan Savran ve çalışma grubu

• • • • • • • • •

Araştırma Konuları Kontrol sistemleri Mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler Otomasyon, PLC Yapay sinir ağları Bulanık sistemler Uçuş kontrol sistemleri Optimizasyon Gömülü sistemler Görüntü işleme Projeler ve İşbirlikleri BAP, Santez

http://electronics.ege.edu.tr

18

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Üniversite-Sanayi Projeleri

Anlaşmalı Araştırma ve Endüstri için Verilen Servisler Araştırma Altyapısı 8 4 KOSGEB • Gömülü Sistemler (FPGA), • Kontrol ve Otomasyon, • Mekatronik, • Biyomedikal Elektronik, • Elektik Güç Sistemleri, • Fotonik ve Manyeto-Optik, • Kablosuz Haberleşme.

http://electronics.ege.edu.tr

19

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Yürütülmekte olan Üniversite-Sanayi Ortak Projeleri

“Elektrikli Otobüsler İçin Batarya Yönetim Sistemi Tasarımı”, Yürütücü: Dr. Musa AIcı

SANTEZ

“Ticari Araçlar İçin Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi Tasarımı”, Yürütücü: Dr. Musa Alcı “Adaptif Seyir Kontrol Sistemi Tasarımı”, Yürütücü: Dr. Aydoğan Savran

SANTEZ SANTEZ

“Çoklu Frekans Seçimi Metal Dedektör”, Yürütücü: Dr. Aydoğan Savran “Kemoterapik İlaç ve TPN (Total Parenteral Beslenme) Karışımı Hazırlama Süreçlerinin Otomize Edilmesi”, Yürütücü: Dr. Erkan Zeki Engin

SANTEZ SANTEZ

http://electronics.ege.edu.tr

20

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Yürütülmekte olan Üniversite-Sanayi Ortak Projeleri

“FPGA Tabanlı Otomatik Hızlı PVC Sarmal Kapı Açıcı Kontrolör Tasarımı”, Yürütücü: Dr. Özkan Akın; 2013-2014; (100.000TL) “Senkron Jeneratörlü Öğrencisi Raşit Gökalan Rüzgar Türbinlerinin Sensörsüz Kontrolü ve Şebekeye Bağlanmaları”, Yürütücü; Doktora

TUBİTAK TUBİTAK

“Otomatik Ambulans Yönlendirme Sistemi”, Yürütücü: Lisans Öğrencileri: Muhammed Efe, Ayhan Korkmaz, Burak Şahan

TEKNO GİRİŞİM

“Bozuk para Sayma Makinesi”, Yürütücü; Yüksek lisans öğrencisi Senay Yıldırım

TEKNO GİRİŞİM

http://electronics.ege.edu.tr

21

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Tamamlanmış Projeler

“Atık Yönetimi için Bilgi Sistemi”, Yürütücü: Dr. Radosveta Sokullu “FPGA Tabanlı 3D Formatlayıcı İle FPR 3DTV Ana Kart Tasarımı”, Yürütücü: Dr. Radosveta Sokullu “RF Kontrol Modülü ve Tasarımı Güç Tüketimi Analizi”, Yürütücü Dr. Radosveta Sokullu

SANTEZ SANTEZ SANTEZ SANTEZ

“Vestel TFT TV’lerin IPOD Entegrasyonu”, Yürütücü: Dr. Musa Alcı

TUBITAK

“Fiber Bragg Grating (FBG) Voltaj Sensörü” Yürütücü: Dr.

Gökalp Kahraman “Garnet Esaslı Nano Filmlerin Üretilmesi ve Manyeto-Optik Özelliklerinin İncelenmesi” Yürütücü: Dr. Ibrahim Avgın

TUBITAK

http://electronics.ege.edu.tr

22

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Araştırma Yar. Doç. Dr. Yavuz Öztürk Manyetik Sıvı Üretimi Ve Manyeto Optik Özelliklerinin Ölçümü Araştırma Araştırma Yar. Doç. Dr. Nükhet Özbek Yar. Doç. Dr. Nükhet Özbek Birlikte Kodlanmış Stereo Videoların Öznel Testlerle Uyarlamalı asimetrik Bakışlararası Bit hızı Tahsisi Otostereoskopik 3D TV’lerde Video Kalitesi Ölçme Sistemi İçin arayüz Tasarımı Araştırma Doç. Dr. Aydoğan Savran Doğrusal Olmayan Fuzzy PID Kontrolör Tasarımı Ve Uygulaması Doktora Doç. Dr. Aydoğan Savran İnsansız Hava Araçları İçin Uyarlamalı Kontrol Sistemi Tasarımı Araştırma Doç. Dr. Mehmet Engin Tıbbi Tanılama İçin Optiksel Biyomedikal Görüntüleme Doktora Doç. Dr. Gökalp Kahraman Optik Fiberde Işığın Faz Ve Genlik Modülasyonları http://electronics.ege.edu.tr

23

2008-2013 yılları bilimsel yayın dağılımı: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

2008 2013 Yılları Bilimsel Yayın Dağılımı:

ATIF SAYILARI, PATENTLER, ALINAN ÖDÜLLER SCI (Scientific Citation Index) Atıf Sayısı Etki Faktörü (Atıf/Yayın sayısı) Patent Ödül

http://electronics.ege.edu.tr

1378 22.9

1 5

24

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

DIŞ PAYDAŞLAR

Vestel Elektronik

BMC Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İnci Akü

Onkofar Sağlık Ürünleri

Deka Digital

Türk Telekom

Turkcell

Avea

EricssonTurkey

Tübitak

Gate Elektronik

Ctech

http://electronics.ege.edu.tr

25

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

İŞBİRLİĞİ PROFİLİ

Akademik

 Catalunya Politeknik (İspanya),  Kumamoto (Japonya),  Qubec (Kanada),  9 Eylül,  Katip Çelebi,  Koç,  Gediz,  IYTE

Bölüm Dışı Ders Verme

 Celal Bayar Üniversitesi,  Gediz Üniversitesi,   Ege Üni. Meslek Yüksek Okulu, Aliağa Meslek Yüksek Okulu http://electronics.ege.edu.tr

26

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

MEZUN BİLGİLERİ

Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar. Halen birçok mezunumuz Intel, Skype, Vestel Elektronik, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Ericsson Turkey, Philips, Tubitak, TAI, Aselsan, Habaş Demir çelik, İzmir Demir çelik, Eczacıbaşı, Netaş ve Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde çalışmaktadırlar.

http://electronics.ege.edu.tr

27

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

İLETİŞİM

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova İzmir, Türkiye Tel: (232) 3111817 Fax: (232) 388 60 24 E-posta: [email protected]

http://electronics.ege.edu.tr

http://electronics.ege.edu.tr

28