Premier_prezentace_Olomouc_CZ verze

Download Report

Transcript Premier_prezentace_Olomouc_CZ verze

CLINICAL CHEMISTRY | HAEMOGLOBINS | INFECTIOUS DISEASE | POINT OF CARE
Výhody analyzátoru Premier
23. – 25. září 2013
Olomouc
Fernando Devia
Vice President Haemoglobins
Diabetes: globální epidemie
•
Rozšíření:
• Celosvětová prevalence mezi dospělými se odhaduje na 8,3%
• 366 miliónů dospělých s diabetes v roce 2011
• 80% v zemích s nízkými a středními příjmy
•
Nárůst:
• V roce 2030 by měl počet nemocných dosáhnout 552 miliónů
• 10 miliónů nových případů ročně
•
Náklady:
• 2011 - náklady na diabetes minimálně 465 miliard USD
• 11% z celkových výdajů na zdravotní péči
All figures from the IDF Diabetes Atlas, 5th Edition
Socha Davida vytvořena v
letech 1501 a 1504
Michelangelův David
v roce 2012
Přínos A1c
•
Kontrola glykémie
změny > 0,3%
•
Diagnóza
≥ 6,5%
•
IGT / pre-diabetes
5,7% - 6,4%
Obecně, trh roste ve 3 hlavních oblastech:
2011
2030 (předpoklad)
7
8,3
Globální prevalence (%)
8,3
9,9
Počet lidí s diabetem (v miliónech)
366
552
Globální prevalence (%)
6,4
7,1
Počet lidí s IGT (v miliónech)
280
398
3,2
3,3
183
276
Světová populace (v miliardách)
1) Diabetici
2) Narušená glukózová tolerance
(IGT)
3) Nediagnostikovaná diabetes
Globální prevalence (%)
Počet nediagnostikovaných lidí (v
miliónech)
Figures from the IDF Diabetes Atlas, 5th Edition, 2011
Diabetes, klíčové trhy:
2011
Země / Teritorium
2030
Milióny
Země / Teritorium
Milióny
1
Čína
90.0
1
Čína
129.7
2
Indie
61.3
2
Indie
101.2
3
USA
23.7
3
USA
29.6
4
Rusko
12.6
4
Brazílie
19.6
5
Brazílie
12.4
5
Bangladéš
16.8
6
Japonsko
10.7
6
Mexiko
16.4
7
Mexiko
10.3
7
Rusko
14.1
8
Bangladéš
8.4
8
Egypt
12.4
9
Egypt
7.3
9
Indonésie
11.8
10
Indonésie
7.3
10 Pákistán
11.4
Figures from the IDF Diabetes Atlas, 5th Edition, 2011
PREMIER - VOLBA PRO TESTOVÁNÍ HbA1c
Premier Hb9210: v centru managementu diabetu
PREMIER
•
BORONÁTOVÁ
AFINITNÍ
VÝSLEDKY,
•
•
Hb9210
POUŽÍVÁ
HPLC
KTERÝM MŮŽETE VĚŘIT
SPECIFICKOU VAZBU K DETEKCI VŠECH DRUHŮ GLYKOVANÉHO
HEMOGLOBINU
•
•
•
POUZE DVA PÍKY, GLYKOVANÝ A NEGLYKOVANÝ
SNADNO ČITELNÝ CHROMATOGRAM
VÝSLEDKY VYŽADUJÍ MINIMÁLNÍ INTERPRETACI
Boronátová afinitní chromatografie
Hb
Hemoglobin
Hb
Glykovaný hemoglobin
G
Hb
Hb
Hb
Hb
G
G
Hb
Reagent A, B:
Hb
Hb
Hb
Nastříknutí vzorku
Hb
Kolona pro boronátovou chromatografii
Kalibrovaný
detektor
The sample
Non-glycated
Reagent
Giving
Premier
you
Hb9210
B is
aisquantified
then
Hemoglobin
injected
automaticky
passed
onto
IFCC
through
passes
the
and
dávkuje
column
NGSP
straight
the vzorek
column:
certified
using
through
plné
Reagent
HbA1c
krve
the column.
Aresult in just 66 seconds!
The detector
Glycated
Hemoglobin
records this
elutes
as as
thethe
first
second
large peak
small peak
Meanwhile, all glycated Hemoglobin is retained on the column
PREMIER
Hb9210
•
•
PODAVAČ S KAPACITOU
210
VZORKŮ
•
„WALK-AWAY“
•
FLEXIBILNÍ,
•
STŘEDNÍ AŽ VYSOKÝ VÝKON.
•
•
DOBA ANALÝZY
ANALYZÁTOR
VKLÁDÁNÍ VZORKŮ PO DÁVKÁCH NEBO PRŮBĚŽNĚ.
– 66
SEKUND
RYCHLÁ ANALÝZA
•
•
AUTOMATICKÉ
PROMÝVANÍ
PROGRAMOVATELNÝ START-UP
PREMIER
•
•
Hb9210
AUTOMATICKÁ VERIFIKACE VÝSLEDKŮ
REDUKCE TECHNICKÉHO ČASU
•
•
REAGENCIE, KALIBRÁTORY, KONTROLY A KOLONY ZNAČENY ČÁROVÝM KÓDEM
–
•
NÁVAZNOST
•
KOMPLETNÍ KONTROLA
•
•
MAXIMÁLNÍ ZÁRUKA KVALITY
KONTROLA STAVU REAGENCIÍ PŘED SPUŠTĚNÍM MĚŘENÍ
BEZ ZTRÁTY REAGENCIÍ NEBO ČASU
PREMIER
Hb9210
•
• Malý stolní analyzátor
•
INTEGROVANÉ
•
ROZMĚRY
•
•
KALIBRÁTORY
&
(V
PC.................MALÝ
X Š X H):
(76
CM X
PŮDORYS
46
CM X
66
CM)
KONTROLY ON BOARD
KALIBRÁTORY A KONTROLY VŽDY K DISPOZICI PRO ANALÝZU
PREMIER
•
PŘESNOST POD
2%
VÝSLEDKY, KTERÝM MŮŽETE VĚŘIT
•
•
Hb9210
CE
ZNAČKA A SCHVÁLENÍ
• REAGENCIE,
FDA
KALIBRÁTORY, KONTROLY A KOLONY S ČÁROVÝM KÓDEM
PREMIER
Hb9210
REAGENCIE
S
ČÁROVÝM
BAREVNÁ
DOTYKOVÁ
KÓDEM
OBRAZOVKA
ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ REAGENCIE, KALIBRÁTORY
KONTROLY A KOLONA
PODAVAČ PRO
210 VZORKŮ
PREMIER
STAT
Hb9210
POZICE
POZICE
RUTINNÍ
VZORKY
PRO
KALIBRÁTORY
A KONTROLY
PREMIER
Hb9210
KONTROLY
KALIBRÁTORY
PREMIER
Hb9210
HLADINOVÉ
SENZORY
REAGENCIÍ
HPLC
VYHŘÍVÁNÍ
KOLONY
POSUN
VZORKŮ
PUMPY
PREMIER
Hb9210
VZORKOVÉ STOJÁNKY
12MM A 13MM
VZORKOVÉ
STOJÁNKY
PREMIER
Hb9210
REAGENCIE
PREMIER Hb9210
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
PREMIER
Hb9210
SNADNO ODEČITATELNÉ VÝSLEDKY
HbS Data
Výsledky CAP jaro 2013– nízká hladina
Výsledky CAP jaro 2013– střední hladina
Boronátová afinitní
chromatografie
Premier
výhody
HPLC
Platforma
účinnosti
Děkuji!
27