Dia 1 - Imelda

Download Report

Transcript Dia 1 - Imelda

1
Radiologische
casuistiek
Dr. Y. De Bruecker
2
Casus 1
• Meisje 14 jaar
• Aanslepende pijn rechter voet
Wat is uw diagnose?
•
•
•
•
1/ Subtalaire occulte fractuur
2/ Osteomyelitis
3/ calcaneo-naviculaire coalitie
4/ juveniele reumatoide arthritis
1/ Subtalaire occulte fractuur
2/ Osteomyelitis
3/ calcaneo-naviculaire coalitie
4/ juveniele reumatoide arthritis
Coalitie
• Talonaviculair/calcaneonaviculair
• R/ als ernstig: chirurgie
Casus 2
• Jongen 15 jaar
• Trauma
• spoed
Wat is uw diagnose?
•
•
•
•
1/ fractuur os nasale
2/ fractuur os nasale en laterale orbita wand
3/ geen fractuur
4/ fractuur mediale orbitawand
Black eyebrow sign
• 1/ fractuur os nasale
• 2/ fractuur os nasale en laterale
orbita wand
• 3/ geen fractuur
• 4/ fractuur mediale orbitawand
Casus 3
• Dame 34 jaar
• Presenteert op spoedgevallen met
toenemende nekpijn
1/retropharyngeale tendinitis
2/spondylodiscitis
3/ myelitis
4/ discushernia
Retropharyngeale tendinitis
• Diagnose slecht gekend
• Calcifierende tendinopathie van musculus
longus colli
• RX is diagnostisch!
• Bloed: CRP↑
• R/: conservatief, antiflogistica
Casus 4
• Vrouw 65 jaar
• Forse drukpijn epigastrisch sinds 2 dagen
toenemend en nu onhoudbaar
• RX en CT abdomen
1/ Caecum volvulus
2/ Sigmoid volvulus
3/ Ogilvi syndroom
4/ Distale colon obstructie
Caecum volvulus
• Congenitaal defect in rechter colon
aanhechting
• Urgentie want kans op ischemie/perforatie
• R/ is coloscopie of chirurgie
Casus 5
• Man 30 jaar
• Verwezen door HA naar dagziekenhuis voor
resectie lipoom (echografie)
• Resectie is moeilijk, doorverwijzing naar CT
1/ Perianaal abces
2/ Liposarcoom
3/ Rectumtumor met necrotisch confluerend klierpakket
4/ neurogene tumor
Casus 6
• Man 45 jaar
• VG: ethylabuses
• Kliniek: abdominale opzetting,
gewichtstoename
23
• 1/ Gedecompenseerde cirrose met portale hypertensie zonder
HCC
• 2/ Gedecompenseerde cirrose met portale hypertensie met HCC
• 3/ Budd Chiari
• 4/ Vena porta thrombose
Budd Chiari
• = thrombose van de hepatische venen
• Uitgebreide DD, zelfde radiologisch beeld
• Stollingsprobleem/extrinsieke compressie van
HV door tumor/radiotherapie/na beenmerg
transplant
• In casu: onderliggende hematologische
aandoening
• Transfer naar GHB, TIPS plaatsing
Casus 7
•
•
•
•
Man 72 jaar
Abdominale ongemakken
Afwijkingen op coloscopie
Aanvullend CT
1/ Ziekte van Crohn
2/ Adenocarcinoma van rechter hemicolon met adenopathieen
3/ lymfoom met colon- en klierlokalisaties
4/ Adenocarcinma van het colon zonder adenopathieen
Intestinaal lymfoom
•
•
•
•
•
Grote massa
Homogene massa
Ondanks grootte niet obstructief
Niet necrotische/homogene klieren
95% tumoren adenoca, slechts 5% andere
(lymfomen, NET, …)
• Behandeling: geen chirurgie maar chemo
Casus 8
• Dame 35 jaar
• Zwaartegevoel in handen sinds jaren
• VG: borstcarcinoma
1/ Longtoptumor links/Pancoast tumor met invasie van de plexus brachialis
2/ plexus radiopathie (borstca)
3/ TOS (thoracic outlet syndrome)
TOS
• Costo claviculaire ruimte
• 1st neurologische symptomen erna vasculaire
(veneus en in tweede tijd arterieel)
• R/: kine en in tweede tijd chirurgie
Casus 9
• Man 65 jaar
• MR pancreas voor evaluatie chronische
pancreatitis
1/ patente ductus van Santorini
2/ pancreas divisum
3/ choledocholithiasis
4/ chronisch calcifierende pancreatitis
Casus 10
• Vrouw 59 jaar
• Groot rechter hart op echocardio zonder
aantoonbare oorzaak
• CT met vraag naar chronische longembolen
• Voorgeschiedenis: Mayer Rokitansky
Wat is uw diagnose?
•
•
•
•
1/ chronische longembolie en arteria lusoria
2/ chronische longembolie en ASD
3/ chronische longembolie en linkszijdige VCS
4/ ASD en linkszijdige VCS en arteria lusoria
Spectrum van congenitale anomalieen
• ASD type sinus venosus, VCS mondt uit in
linker atrium (L-R shunt)/moeilijk te zien op
echocardio itt tot ASD I en II (frekwenter)
• Arteria lusoria (dysfagie)
• Linkszijdige VCS (geen klinische weerslag)
• Mayer Rokitansky