Πρόγραμμα

Download Report

Transcript Πρόγραμμα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Αποστόλου Θ. Δ/ντής, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός»
Γακιοπούλου Χ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογοανατομίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Γούμενος Δ. Καθηγητής Νεφρολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Δαρεμά Μ. Επιμελήτρια Α, Νεφρολογικό Τμήμα – Μονάδα
Μεταμοσχεύσεων Νεφρού Γ.Ν.Α «Λαϊκό»
Δράκου Α. Νεφρολόγος, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,
Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα
Ζιάκκα Σ. Δ/ντρια, Νεφρολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ
Ιατρού Χ. Συντονιστής Δ/ντής, Νεφρολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»
Καπερώνης Ν. Δ/ντής, Νεφρολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ
Κούκη Π. Επιμελήτρια Α, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»
Κουρβέλου Χ. Δ/ντρια, Νεφρολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ
Κρίκη Π. Επιμελήτρια Α, Νεφρολογικό Τμήμα,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Μπαλάφα Ο. Επιμελήτρια Α, Νεφρολογικό Τμήμα,
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Μπαχαράκη Δ. Δ/ντρια, Νεφρολογικό Τμήμα,
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν», Χαϊδάρι
Μπολέτης Ι.Ν. Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νεφρολογικό Τμήμα – Μονάδα
Μεταμοσχεύσεων Νεφρού Γ.Ν.Α «Λαϊκό»
Παπαγαλάνης Ν. τ. Συντονιστής Δ/ντής, Νεφρολογικό Τμήμα
Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ
Παπαδάκη Μ.-Ε. Νεφρολόγος, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,
Κλινική «Γαληνός», Αθήνα
Πασαδάκης Π. Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Πετράς Δ. Δ/ντής, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»
Σαραφίδης Π. Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/κης, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο»
Σιαμόπουλος Κ. Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σταυρουλόπουλος Α. Νεφρολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού «Ιάσιο Θεραπευτήριο», Καλλιθέα
Στυλιανού Κ. Επιμελητής Α, Νεφρολογικό Τμήμα,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Τζιβίσκου Ε. Νεφρολόγος, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Νοσοκομείο «Μητέρα»
Τσιρπανλής Γ. Δ/ντής, Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Α «Γ. Γεννηματάς»
Ευχαριστούμε για τη συμβολή τους
στην επιτυχία του Σεμιναρίου τις εταιρείες:
EΤΗΣΙΟ
EΤΗΣΙ
Ο
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΟΓΙΚΟΥ
ΝEΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
C.T.M.International S.A.
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 131, 151 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3244932, FAX: 210 3250660
www.ctmi.gr
Π
Α
Μ
Μ
Α
Ρ
Γ
Ο
Ρ
08:30-09:15
Εγγραφές
09:15-10:30 ΣΤρΟΓΓΥΛΟ ΤρΑΠΕΖΙ
C3 Σπειραματοπάθεια
Πρόεδρος: Χρήστος Ιατρού
Κατάταξη, Ιστολογικοί Τύποι
Χαρίκλεια Γακιοπούλου
Μηχανισμοί, Κλινική Εικόνα, Αντιμετώπιση
Μαριέλενα Παπαδάκη
10:30-11:15 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σιαμόπουλος
Η Επανανακάλυψη της Tamm-Horsfall
Πρωτεΐνης: Από τη Σωληναριοδιάμεση
Νεφροπάθεια στη ΧΝΝ
Νικόλαος Παπαγαλάνης
11:15-11:45 Διάλειμμα Καφέ
11:45-13:45 ΣΤρΟΓΓΥΛΟ ΤρΑΠΕΖΙ
Οξεία Νεφρική Βλάβη Σχετιζόμενη
με Σηπτικό Σύνδρομο
Πρόεδρος: Πλουμής Πασαδάκης
Επιδημιολογία, Κλινική Προσέγγιση,
Συνοσηρότητες
Πελαγία Κρίκη
Αιμοδυναμικές Μεταβολές Μικροκυκλοφορία στο Σηπτικό Νεφρό
Χριστίνα Κουρβέλου
Δυσλειτουργία Επιθηλίου, Ενδοθηλίου,
Μιτοχονδρίων
Κωνσταντίνος Στυλιανού
Νέοι Θεραπευτικοί Στόχοι –
Εξωσωματική Υποκατάσταση
Αριστείδης Σταυρουλόπουλος
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
13:45-14:15 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Σταυρούλα Ζιάκκα
Βέλτιστη Χρησιμοποίηση Σιδήρου για την
Αναιμία των Νεφροπαθών
Ευσταθία Τζιβίσκου
17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Γεώργιος Τσιρπανλής
Bioimpedance και Lung Comet στους
Ασθενείς υπό Περιτοναϊκή Κάθαρση
Όλγα Μπαλάφα
14:15-16:00 Ελαφρύ Μεσημεριανό Γεύμα
18:00-18:30 Διάλειμμα Καφέ
16:00-16:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Δημήτριος Πετράς
18:30-19:30 ΑΝΤIΛΟΓΟΣ
FGF-23 και Καρδιαγγειακή Νόσος
σε ΧΝΝ
Πρόεδρος: Θεοφάνης Αποστόλου
Είναι Επαρκές το Τρισεβδομαδιαίο
Πρόγραμμα Αιμοκάθαρσης για Όλους
τους Ασθενείς; Φραγμοί και Οφέλη από
την Αύξηση των Ωρών της Συνεδρίας
Πηνελόπη Κούκη
16:30-17:30 ΑΝΤIΛΟΓΟΣ
Έχει Κλινική Αξία η Συνεχής Καταγραφή
της Αρτηριακής Πίεσης στους
Αιμοκαθαιρόμενους;
Πρόεδρος: Δημήτριος Γούμενος
Ναι
Παντελής Σαραφίδης
Όχι
Νικόλαος Καπερώνης
Αθώος Θεατής
Αθηνά Δράκου
Αιτιολογικός Παράγοντας
Δήμητρα Μπαχαράκη
19:30-20:15 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Ιωάννης Ν. Μπολέτης
Μεταμόσχευση Νεφρού σε Ασθενείς
Θετικούς σε HBV, HCV, HIV
Μαρία Δαρεμά
20:15-20:30 ΣΥΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑρΙΟΥ