Πρόγραμμα - Congress World

Download Report

Transcript Πρόγραμμα - Congress World

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω Εταιρείες
για την πολύτιμη οικονομική στήριξη:
ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ANGELINI PHARMA HELLAS
BGP / MYLAN
BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS
CHIESI HELLAS
Υπεύθυνοι Σεμιναρίου:
Μ. ΕΛΙΣΑΦ - Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ - Σ. ΠΑΠΠΑΣ
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα “ΙΛΙΣΣΟΣ” του Ξενοδοχείου DIVANI
CARAVEL, επί της οδού Bασ. Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα, τηλ.: 210 7207000.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
17 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του σεμιναρίου, το
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 από τις 09.00. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι
ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:
•Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
ELPEN
•Παραλαβή συνεδριακού υλικού
MSD & ΒΙΑΝΕΞ
•Χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης με τη λήξη του σεμιναρίου
«Διαταραχές
της οξεοβασικής ισορροπίας
και των ηλεκτρολυτών»
•Προσφορά καφέ κατά τη διάρκεια του διαλείμματος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Στο χώρο της ημερίδας θα λειτουργεί γραμματεία δοκιμής διαφανειών, στην
οποία πρέπει να παραδίδεται το υλικό παρουσιάσεων σε ηλεκτρονική μορφή,
δισκέτα ή cd, τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την παρουσίασή του.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί 4 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
«Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών».
Χορη
γούντ
αι 4 μ
Συνεχ
όρια
ιζόμε
νης
Ιατρικ
ής Εκ
πα
(C.M.E
. Cre ίδευσης
dits)
Πληροφορίες:
ΕΚΘΕΣΗ
Στο χώρο του σεμιναρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων
και βιβλίων.
CONGRESS WORLD, EVENT TRAVEL
ΑΦΜ: 800418105, ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών
Μαιάνδρου 23, 11528 ÁèÞíá
 Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα,
 210-72 100 52, 210-72 10 001   210-72 100 51
 www.congressworld.gr   [email protected]
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΚΕΜΠΑ
Αριθμός Άδειας
5081/07
CONGRESS WORLD, EVENT TRAVEL
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016
Αθήνα, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
και των ηλεκτρολυτών
Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας
και των ηλεκτρολυτών
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών είναι
συχνές στην κλινική πράξη και επηρεάζουν σημαντικά τη νοσηρότητα και
θνητότητα των ασθενών. Έτσι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η κατανόηση των
υποκείμενων παθοφυσιολογικών μηχανισμών και η σωστή αντιμετώπιση αυτών
ισορροπίας και με την παρουσίαση κλινικών περιστατικών θα επιχειρηθεί η με-
Μ. Ελισάφ
Καθηγητής Παθολογίας
Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δ. Γούμενος
Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικού
και Μεταμοσχευικού Κέντρου, Π.Γ.Ν. Πατρών
Μ. Ελισάφ
Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
09.30-11.30 Πρόεδροι: Σ. Παππάς - Α. Αχείμαστος
Γ. Λιάμης
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Διαγνωστική προσέγγιση ασθενή με μεταβολική οξέωση
Ε. Λυμπερόπουλος
Διαγνωστική προσέγγιση ασθενή με μεταβολική αλκάλωση
Χ. Μηλιώνης
Διαγνωστική προσέγγιση ασθενή με υπο/υπερκαλιαιμία
Δ. Γούμενος
Διαγνωστική προσέγγιση ασθενή με υπο/υπερνατριαιμία
Γ. Λιάμης
θοδική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η σωστή διαγνωστική
προσπέλαση και αντιμετώπισή τους.
Α. Αχείμαστος
Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Κέντρο Υπέρτασης,
Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
09.00-09.30 Ορθολογική χορήγηση υγρών και διαλυμάτων
Θ. Φιλιππάτος
των διαταραχών.
Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα συζητηθούν οι διαταραχές της οξεοβασικής
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ
11.30-12.00 Διάλειμμα
12.00-14.00 Συζήτηση περιστατικών
Μ. Ελισάφ
Ε. Λυμπερόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Χ. Μηλιώνης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Σ. Παππάς
Παθολόγος - Διαβητολόγος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης Έρευνας
και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα
Θ. Φιλιππάτος
Επικουρικός Επιμελητής, Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων