Πρόγραμμα - Congress World

Download Report

Transcript Πρόγραμμα - Congress World

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Υπεύθυνοι Σεμιναρίου:
Μ. ΕΛΙΣΑΦ, Δ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ, Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
«Διαταραχές των ηλεκτρολυτών»
Υπό την Αιγίδα της
Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Διευθυντής: Καθηγητής Χ. Γώγος
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α
Χορηγο
ύνται
μόρια
Συνεχιζ
όμενης
Ιατρική
ς
(C.M.E Εκπαίδευσης
. Cred
its)
12 Νοεμβρίου 2016
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016
Πρόεδροι: Θ. Αλεξανδρίδης, Δ. Γούμενος
13:45 – 15:45 Συζήτηση περιστατικών με υπονατριαιμία
και άλλες διαταραχές ηλεκτρολυτών
Μ. Ελισάφ
15:45 – 16:00 Δ ι ά λ ειμ μ α
16:00 – 18:00 Εξέταση Αυτοαξιολόγησης Συμμετεχόντων - Συζήτηση
18:00 Συμπεράσματα – Κλείσιμο Σεμιναρίου
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
Θ. Αλεξανδρίδης
Καθηγητής Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου
Πατρών, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών
Δ. Γούμενος
Καθηγητής Παθολογίας – Νεφρολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου
Πατρών, Διευθυντής Νεφρολογικού Κέντρου Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Μ. Ελισάφ
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Διευθυντής Β’ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο
Πανεπιστημίου Πατρών.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:
•Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
•Παραλαβή Συνεδριακού Υλικού
•Χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης με τη λήξη
του Σεμιναρίου
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού
Σεμιναρίου «Διαταραχές Ηλεκτρολυτών».
Πληροφορίες - Γραμματεία:
Congress World Event Travel
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7222518, 210 7210001, Fax: 210 7210069
www.congressworld.gr, [email protected]
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω Εταιρείες για την πολύτιμη οικονομική
στήριξη: