TEMA: Ndërtimi i Trekëndëshit Barakrahësh, Katrorit, Piramidës 4faqësore dhe Prizmit 4faqësorë. TEMA: Ndërtimi i Trekëndëshit Barakrahësh, Katrorit, Piramidës 4faqësore dhe Prizmit 4faqësorë. Antarët e.

Download Report

Transcript TEMA: Ndërtimi i Trekëndëshit Barakrahësh, Katrorit, Piramidës 4faqësore dhe Prizmit 4faqësorë. TEMA: Ndërtimi i Trekëndëshit Barakrahësh, Katrorit, Piramidës 4faqësore dhe Prizmit 4faqësorë. Antarët e.

TEMA: Ndërtimi i Trekëndëshit Barakrahësh, Katrorit, Piramidës 4faqësore dhe Prizmit 4faqësorë. TEMA: Ndërtimi i Trekëndëshit Barakrahësh, Katrorit, Piramidës 4faqësore dhe Prizmit 4faqësorë. Antarët e grupit: Qëndresa Rruka Vlera Dobroshi Blerina Pozhegu Florian Isufi Floriana thaqi Arlinda Gavrani Jetmir Berisha

-Qfarë figura dhe trupa gjeometrik nga materialet recikluese kemi pasur për të ndërtura?

Kemi pasur për të ndërtuar trekëndëshin barakrahësh të madh me material hekur.

Po ashtu kemi pasur për të ndërtuar trekëndëshin barakrahësh të vogël me material plastikë

Kemi pasur për të ndërtuar katrorin e madh me material plastikë. Po ashtu kemi pasur për të ndërtuar katrorin e vogël me material hekur.

Kemi pasur për të ndërtuar prizmin 4faqësor të vogël me material karton Po ashtu kemi pasur për të ndërtuar prizmin 4faqësor te vogël me material hekur.

 Kemi pasur për të ndërtuar piramidën 4faqësore e madhe me material karton-hekur  Po ashtu kemi pasur për të ndërtuar piramidën 4faqësore të vogël me material tel bakri.

Sakrifica e punës tonë -Floriani dhe Jetmiri kanë ndërtuar katrorin, me material plastikë dhe hekur .

-Floriana dhe Arlinda kanë ndërtuar trekëndëshin barakrahësh, me materila plastikë dhe hekur.

-Vlera ka ndërtuar prizmin 4faqësor me material karton dhe hekur.

-Qendresa edhe Blerina kanë ndërtuar piramidën 4faqësor me material karton-tel dhe tel të bakrit.

-Përveq në Matematikë ku mund ti përdorim materialet recikluese dhe për qfarë?

-Ne mund ti perdorim edhe në Teknolgji për të përfituar materiale të ndryashme, në Fizikë për eksperimente të llojllojshme.

http://www.youtube.com/watch?v=KDjQbL__Srw Trekëndëshi barakrahësh http://www.youtube.com/watch?v=P3YVYLixFUA Katrori http://www.youtube.com/watch?v=R5J37ufZ3jA -Piramida 4faqësore http://www.youtube.com/watch?v=C67YqVrW9og Prizmi 4faqësor -

Fjalë faleminderimi për grupin -Faleminderit të gjithëve për punën që keni bërë sepse po të mos punonim ne nuk do arrinim deri këtu. Kjo na sjell mjaft njohuri rreth mesimeve.