Transcript 1klassekurs

Slide 1

1.klasse
Begynnende Skrive og
Leseopplæring med bruk
av Ikt
Kjølberg, 7. juni 04


Slide 2

1. Klasse i L-97
Møte symboler, tall og skrift…
 Ta bokstavene i bruk i egen takt
 Få hjelp til å skrive ned noe de
sier eller forteller
 Oppleve sammenhengen mellom
tale og skriftSlide 3

1. klasse
Tekstskaping på PC ut i
fra elevens nivå.
Tradisjonell
språkstimulering.


Slide 4

Oppstarten
Etter høstferien ?
 BokstavtestSlide 5

Utstyr


PC’er som virkerTekstbehandlingsprogramSkriver


Slide 6

Organisering
Ikke datarom. PC der barna er !
 Lag en PC-krok / PC-øy i rommet
 Elevene skal stå to og to ved
maskinene
 Tusj på tastaturet - skriv med to
hender !
 Alle involverte må være ”med”
 VerkstedpedagogikkSlide 7

Hvordan bruk av PC’en ?
Lekeskriving
 Introduksjon????
 Hemmelig skrift
Lærer som sekretærElevene skriver selv


Slide 8

Krav til pedagogen


Tro på metodenKjenne til ulike innlæringsstilerEnkel tekstbehandling og enkel
filbehandlingKunnskap om utviklingstrinnene i
skrive og leseopplæringen


Slide 9

Eksempler fra 1. klasse


Slide 10

JÆIHARHADBRA
JÆIHARHADBRAOSPAPPA
JÆIFIKENRADOSTYTBYL


Slide 11

Uteskole


Skriver til
tegningene i
uteskoleboka


Slide 12

Andre opplevelser


Slide 13

Eventyrbøker


Slide 14

Vårmaleri


Fortelle hva de har malt


Slide 15

Vårmaleri


Slide 16

Vårmaleri


Slide 17

Frilek
La elevene bruke maskinen i
lek ……..til skriving……
Gjerne to og to……


Slide 18

ORDBØKER


Slide 19

Store eller små bokstaver

 Dette

styrer elevene selv


Slide 20

Hva med ord som skrives feil?


Lærer elevene ordene feil?????
I følge Arne T’s forskning har det ikke
noe å si negativt.
Unger som selv oppdager en feil vil
lære for livet…..


Slide 21

Når skal vi hjelpe til under skriving?

Må vurderes i hvert
enkelt tilfelle.
Vær pedagog!!!!


Slide 22

Praktiske tips!
Bruke lister
 To og to.
 Pedagogen styrker dialogen
 Elevene må få diskutere uten
innblanding av en voksen
 Bruk elevressursen aktivtSlide 23

KonsekvenserMye bruk av språket
Kreativiteten blomstrer
Engangsbøker = nei, takk
Lite kopieringsbehov
Tilpasset læringsmiljø
Mestring


Slide 24

HUSK!

Voksne må være gode forbilder
Mengdetrening på PC
Hendene riktig på tastaturet. (lek )
PC må alltid være slått på - og brukes
La ungene eksperimentere
Utsett formell håndskrifttrening
Varier skrivepar (gutt/jente gir bedre uttelling)


Slide 25

Viktig
Støtte i ledelsen
 Informasjon til foresatte
 Pedagogenes faglige kompetanse på
skrive og leseopplæring
 Fungerende it-utstyr
 Ingen i systemet må ”boikotte”.
 Kartlegging
 Elevsamarbeid – frihet…….Slide 26

Litteratur


”Å skrive seg til lesing” (Arne Trageton)

Bergen kommune
http://u.nett.no

”Skrive og lesestart” (Hilde Traavik)
http://www.gs.bergen.hl.no/tekst/ *

BeSLIKt
bok (Universitetsforlaget 2003)
vhs/dvd (AV-senteret, Volda)

Bok (Fagbokforlaget 2003)

Vahl skole: http://www.vahl.gs.oslo.no/


Slide 27


Slide 28

Å skrive seg til lesing


Universitetsforlaget 2003ISBN:82 15003680DVD/VHS:
[email protected]


Slide 29


Slide 30

SKRIVE- OG LESESTART
Skriftspråkutvikling i førskole- og
småskolealderen.
Teori og metoder
Traavik, Hilde; Alver, Vigdis og Færevaag,
Margaret Klepstad

Fagbokforlaget
ISBN: 82-7674-925-9