Thomas J. Peters - Robert H. Waterman:

download report

Transcript Thomas J. Peters - Robert H. Waterman:

Slide 1

A siker nyomában
Prezentáció

Készítette:

Fabó Veronika


Slide 2

Vissza az alapokhoz
Győzelem
kételyeken és
ellentmondásokon


Slide 3

Történelmi áttekintés
• „A rendkívüli intelligencia próbaköve
az, hogy valaki képes-e két teljesen
ellentétes eszmével is a tudatában
megőrizni cselekvőképességét.”
/F. Scott Fitzgerald/


Slide 4

• Racionális modell
– egyértelmű
– kételyek és ellentmondások nélkül
– a vállalati struktúrát a hadsereghez
hasonlították
– Stanfordi Egyetem - Richard Scott:
– 4 szakasz a vállalatirányítási
gyakorlatban és az elmélet fejlődésében:


Slide 5


Társadalmi cselekvés
II. 1930-60.
IV. 1970-?
Mayo, McGregor
Weick,
Barnard, Selznick
March
Zárt rsz.
Nyitott rsz.
I. 1900-30.
III. 1960-70.
Weber
Chandler, Lawrence
Taylor
Lorsh
Racionális cselekvés


Slide 6

A KULTÚRA FONTOSSÁGA
Szélesebben értelmezett értékrendszerek
A vállalati kultúra „alakító elv” /Mintzberg/
„Nagy család” szelleme
/Delta Airlines/
nagy szabadság
közös nyelv
saját belátásuk szerint cselekedjenek
szimbólumok


Slide 7

AZ EVOLÚCIÓ
• Irányított evolúció
• „Néha hadd előzze meg a cselekvés a
gondolkozást”
/March/
• az alkalmazkodóképes szervezetek
próbálkoznak, kísérleteznek és a megfelelő
hibákat követik el
elősegítik saját
mutációjuk létrejöttét


Slide 8

A cselekvés elsőbbsége
• „Ha feljutottam a színpadra, ez már 80%
siker.”
/Woody Allen/
• „A legfontosabb az, hogy legalább próbálja
meg az ember!”
/Franklin D. Roosevelt/
• „Felkészülni! Tüzelj! Célozz!”
/A Cadbury’s egyik menedzsere/


Slide 9

A cselekvés elsőbbsége
• Kötetlen beszélgetéseket (formális
előadások helyett)
• nagyvállalatoknál óhatatlan a bonyolultság
összetett rendszer létrehozását nagyon
eltúlozhatják


Slide 10

RUGALMAS SZERVEZETEK
• „Körbesétáló” vállalatvezetés
(MBWA=Management By Walking Around)adhocrácia kell (kitölti a bürokrácia réseit)
keresztnevek használata
nyitott ajtók politikája
versengés (ki adott el többet?)
azonnali átalakulás (fokozatos helyett)


Slide 11

Felaprózás
• Kezelhető méretek
• kis csoportok
• gyorsan megszervezik - nem vesztegetik az
időt azzal, hogy precízen meghatározzák a
csop. hatáskörét, működési szabályzatát
• a dokumentáció formális, többnyire hiányos
(nem a papírtermelés a cél)


Slide 12

KÍSÉRLETEZŐ SZERVEZETEK
• „Próbáld meg, csináld meg!”
• „A kaotikus cselekvés még mindig jobb,
mint a rendezett semmittevés!”
• kísérletezni, tesztelni kell


Slide 13

Sokat és gyorsan
• A kísérleteket megfelelően
nagy számban merjék
megvalósítani! (gyakran
olcsóbb, mint egy
piackutatás készítése)
• Sürgető tényező (pl.
határidő) hatásos lehet


Slide 14

A kísérletek közege
• A vállalatvezetés
– fogadja el a hibákat
– bátorítson, ösztönözzön
• A sikeres vállalatoknál az
számít kockázatosnak, ha
nem kockáztatnak
• minden változást a könnyebb
dolgokkal, részterületekkel
kell elkezdeni


Slide 15

EGYSZERŰSÍTETT
RENDSZEREK
1 oldalas jelentések:
– kevesebb adatról lehet
vitatkozni
– a rajta lévő adatokat könnyebb
ellenőrizni
– segít összpontosítani
– könnyebb meghatározni a
felelőst
– „Több mint 2 cél már nem
cél”
/Texas Instruments/


Slide 16

CSELEKVÉS-KÖZPONTÚSÁG
• Össze kell hozni a megfelelő embereket a
probléma megoldására
• a megfelelő ember gyakran a felső vezető,
• aki mindig tud időt szakítani a fontos
dolgokra
• Előbb tüzelj, aztán célozz!
• Tanulj a próbálkozásokból!


Slide 17

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!