Гикава Любов Ярославівна Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського р-ну Проблема, над якою працюю «Розвиток творчих здібностей учнів через проектну технологію на уроках української мови, літератури, художньої культури та в позаурочний.

download report

Transcript Гикава Любов Ярославівна Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського р-ну Проблема, над якою працюю «Розвиток творчих здібностей учнів через проектну технологію на уроках української мови, літератури, художньої культури та в позаурочний.

Slide 1

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 2

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 3

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 4

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 5

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 6

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 7

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 8

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 9

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 10

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 11

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 12

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 13

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14


Slide 14

Гикава
Любов Ярославівна
Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського р-ну

Проблема, над якою працюю
«Розвиток творчих здібностей учнів
через проектну технологію
на уроках української мови,
літератури,
художньої культури та
в позаурочний час»

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2

Актуальність проблеми
Знання можуть бути купою каміння,
що задавило особистість. І знання
можуть бути вершиною піраміди,
на якій стоїть особистість.
В. Розов.

3. Розвивати творчі
здібності кожного
учня
2. Показати

практичне
застосування
надбаних знань

1. Стимулювати
інтерес учнів до
певних проблем

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

3

“Метод проблем” або з історії
методу проекту
ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ

Джон Дьюї, В. Х. Кілпатрик
США 20 роки ХХ ст.

Слово «проект» у
перекладі з латинської
мови означає «кинутий
уперед»

У сучасному
розумінні проект – це
намір, який буде здійснено
у майбутньому

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

4

Основа методу проекту
ПРОЕКТ – ЦЕ 6 “П”
4.ПРОДУКТ

1.ПРОБЛЕМА
2. ПЛАНУВАННЯ
3.ПОШУК
ІНФОРМАЦІЇ

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ

6.ПОРТФОЛІО

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

5

Цілі та завдання проектної
технології
Проектна діяльність - навчальний процес, в якому обов`язково
беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und
Hand”)Німецький педагог А. Флітнер

1. Навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати
їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних
завдань;

2. Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок

3. Прищепити учням вміння користуватися
дослідницькими прийомами6збирання інформації,
аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння
робити висновки.
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

6

Відносини «учитель – учень» у
проектній діяльності
УЧЕНЬ – СУБЄ’КТ
ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ДІЯЛЬНОСТІ

ДОПОМАГАЄ ЙОМУ В
ЦЬОМУ

ВІДКРИВАЄ НОВІ ЗНАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУЄ

ОБИРАЄ

АКТИВНИЙ
ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2013

УЧИТЕЛЬ – ПАРТНЕР

РЕКОМЕНДУЄ ДЖЕРЕЛА
ЗНАНЬ
РОЗКРИВАЄ МОЖЛИВІ ФОРМИ
І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПРИЯЄ ПРОГНОЗУВАННЮ
РЕЗУЛЬТАТУ ВИБОРУ
СТВОРЄ УМОВИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ
ДОПОМАГАЄ ОЦІНИТИ
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

7

Зв’язок навчальних технологій
Комп’ютерні
технології

Інтерактивні
технології

ПРОЕКТНА
ТЕХНОЛОГІЯ

Особистісноорієнтоване
навчання

Розвивальне
навчання
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

8

Дослідницькі

Творчі

Ігрові
Що? Де? Коли?

Інформаційні

Інтелектуальна гра

Практикоорієнтовні

Форма представлення результатівпроектів - вияв творчих здібностей
школярів
Презентація
Малюнок,
фото

Творча робота

Буклет чи
публікація

Поезія чи
прозовий твір
Відеокліп

2013

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

Моніторинг знань учнів
35
30
25

високий

20

достатній

15

середній

10

низький

5
0

2008р
2010р
2012р
2005
рік 2006
рік 2007
рік

З теми “Усна народна творчість.
Календарно-обрядові пісні”у 6 класі
Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Система роботи – це шлях до
розвитку творчої особистості :
УРОК
Індивідуальні
заняття

Конкурси

ПОЗАУРОЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Олімпіади

Факультативи

Проектна
діяльність

Література
1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник / За наук. ред. Єрмакова І. Г. — К.: Департамент,
2003.
2. О. І. Когут. Інноваційні технології навчання української мови та
літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.
3. Р. Орищин. Інтерактивні технології на уроках української словесності. –
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2005.
4. В. Л. Федоренко. Авторські ігрові проекти: Навчальний посібник для
вчителів і студентів. – Київ: СПД Богданова А. М. , 2007.
5. Д. Семчук. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на
уроках української словесності. – Тернопіль: Підручникиі посібники, 2007.
6. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук.
– К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.
http://www.literacy.com.ua/fizika/284-proektna-tekhnolohiia/855-proektna-tekhnolohiia-teoriia-dosvid.html

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
2013

13

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи
пам’ятаю. Те, що я чую,бачу і обговорюю,я починаю
розуміти. Коли я чую,)бачу, обговорюю й роблю,я
набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання
іншим, я стаю майстром.
Давньогрецький філософ Конфуцій

Гикава Любов Ярославівна , Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.
14