МАЙСТЕР - КЛАС УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ.

download report

Transcript МАЙСТЕР - КЛАС УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ.

Slide 1

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 2

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 3

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 4

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 5

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 6

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 7

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 8

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 9

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 10

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 11

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 12

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 13

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 14

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001


Slide 15

МАЙСТЕР - КЛАС
УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
НВК “ЗОШ І-ІІІ СТ. № 88 - БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ “МРІЯ”
ПЕЛЯК ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

Я - вчитель.
Я - особистість творча.
Я
думаю, замислююся.
Я
аналізую, висловлюю свої судження.
Я хочу більше знати.

CТРУКТУРА Й МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЦЕЙ МАЙСТЕР – КЛАС НАВЧИТЬ
МЕНЕ …

МЕТА МАЙСТЕР - КЛАСУ
Ознайомити з
 моделями навчання,
 формами організації навчальної діяльності,
 структурою інтерактивних уроків,
 методикою їх проведення,
 впровадженням інноваційних уроків.

Школу робить школою учитель!
Художник учиться змішувати фарби і
наносити мазки на полотно.
Музикант розучує етюди.
Журналіст і письменник освоює прийоми
письмового мовлення.
Справжній учитель теж змішує фарби,
розучує етюди, освоює прийоми.
І тільки інший учитель знає ,скільки праці
перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не
злились в музику уроку!

Інтерактивне навчання
Це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету створити комфортні умови навчання,
за яких кожен учень відчує свою успішність,
інтелектуальну спроможність

Кредо інтерактивного
навчання
 Те, що я чую, я забуваю.

 Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю

розуміти.
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок.
 Коли я передаю знання іншим, я
самовдосконалююсь

Інтерактивне навчання
 Суть інтерактивного

навчання
Навчальний процес
відбувається за умови
постійної, активної взаємодії
всіх учнів: співнавчання
(колективне, групове,
навчання у співпраці), де учень
і вчитель є рівноправними,
рівнозначними об'єктами
навчання

 Організація

інтерактивного
навчання
Передбачає моделювання
життєвих ситуацій,
використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми
на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації

Інтерактивний урок має певну
структуру та складається з п'яти
основних етапів:
 1. Мотивація.
 2.Оголошення теми та очікуваних результатів.
 3.Надання необхідної інформації.
 4.Інтерактивна вправа.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів.

ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНОГРУПОВОГО НАВЧАННЯ


ажурна пилка;
аналіз ситуацій;
сніжна грудка;
дерево рішень;
вирішення
проблем;
• шпаргалка;
• знайди
помилку.

•обговорення
проблеми в
загальному колі;
•мікрофон;
•незакінчене
речення;
•диктант для
“шпигуна”;
•навчаючи – учусь;

Алгоритм ефективності
інтерактивних технологійпопередня підготовка;
вправа – “ключ” до освоєння теми;
час для усвідомлення вправи;
обмежена кількість вправ на уроці;
глибоке обговорення за підсумками;
швидкі опитування, домашні завдання, не
пов'язані з інтерактивними завданнями.

Переваги
інтерактивних
технологій
АКТИВНА РОЛЬ
УЧНІВ
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ
ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

ПОТРЕБА
ЗНАНЬ
ГЛИБИНА ВИВЧЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ
ПІДХІД

Недоліки інтерактивного
навчання
 Вимагає більшої підготовки вчителя.
 Результати менш передбачувані.
 Проблеми з дисципліною.

 Засвоєння незначного обсягу інформації

потребує значного часу.

Бібліографія
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Бухлова Н.В . Організація самоосвітньої діяльності учнів.- Х .: Основа ,
2003.
Енциклопедія інтерактивного навчання / Укладач О.І. Пометун . – К.,
2007.
Інноваційні технології навчання української мови та літератури /
Укладач О.І. Когут.-Тернопіль : Астон, 2005.
Інтерактивні технології навчання: теорія , практика, досвід: Метод.
посібник. – К., 2002. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
/ Укладач І.В. Родигіна. – Х.: Основа ,2006.
Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання : Науково –
методичний посібник /О.І. Пометун , Л.В. Пироженко .-К.: А.С.К., 2004.
Освітні технології : Навч. метод. посібник / О.М. Пєхота , А.З.
Кіктенко, О.М. Любарська.-К.: А.С.К., 2001