By nie utonąć w śmieciach... Odpady Odpady - to materiały i substancje stałe i ciekłe (z wyjątkiem ścieków), powstałe wskutek działalności człowieka (dzieli się na odpady przemysłowe i komunalne). Rodzaje odpadów: •Komunalne •Medyczne •Niebezpieczne •Ulegające biodegradacji Sposoby na.

download report

Transcript By nie utonąć w śmieciach... Odpady Odpady - to materiały i substancje stałe i ciekłe (z wyjątkiem ścieków), powstałe wskutek działalności człowieka (dzieli się na odpady przemysłowe i komunalne). Rodzaje odpadów: •Komunalne •Medyczne •Niebezpieczne •Ulegające biodegradacji Sposoby na.

Slide 1

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 2

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 3

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 4

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 5

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 6

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 7

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 8

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 9

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 10

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 11

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 12

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 13

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz


Slide 14

By nie utonąć w
śmieciach...

Odpady
Odpady - to materiały
i substancje stałe i
ciekłe (z wyjątkiem
ścieków), powstałe
wskutek działalności
człowieka (dzieli się
na odpady
przemysłowe i
komunalne).

Rodzaje odpadów:

•Komunalne
•Medyczne
•Niebezpieczne

•Ulegające
biodegradacji

Sposoby na zmniejszenie
problemu z odpadami:
• Segreguj odpady!
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych
opakowań
• Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z
recyklingu
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku
• Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu
nadaje się do powtórnego przetwarzania

Segregacja odpadów
Na czym polega segregacja
odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem,
gdzie zwykle znajduje się kosz na
śmieci, należy ustawić pojemniki do
segregacji. My, w naszym domu
używamy zwyczajnych kartonów.
Segregacja następuje w momencie
wyrzucania wszelkich odpadków.
Chwila zastanowienia i odpowiedni
śmieć ląduje w jednym z kartonów.
Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko
chcieć!

Pojemniki do segregacji odpadów
są w różnych kolorach:

Metody postępowania z
odpadami:
1. Recykling - powtórne
przetworzenie substancji lub
materiałów zawartych w
odpadach w procesie
produkcyjnym, aby uzyskać
substancje lub materiały o
przeznaczeniu takim jak
pierwotny lub innym.
Znak przeznaczony dla opakowań,
które nadają się do ponownego
przetworzenia (puszki, plastiki).

2. Spalanie - termiczne
przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energetycznym w celu
ich unieszkodliwienia.
Odbywa się to za
pośrednictwem
procesów utleniania
odpadów (tj. spalanie,
zgazowanie, piroliza) w
przeznaczonych do
tego instalacjach lub
urządzeniach.

3. Kompostowanie – obróbka
odpadów poprzez rozkład
biologiczny w
kontrolowanych warunkach
przy wykorzystaniu
mikroorganizmów, w
wyniku którego powstaje
materiał organiczny.

Oznaczenie
opakowań, które
rozkładają się
podczas
kompostowania.

4. Składowanie – metoda
unieszkodliwiania odpadów polegająca
na deponowaniu ich w specjalnie do
tego przystosowanych miejscach
(potocznie zwanych wysypiskami
śmieci). Z założenia powinny trafiać
tam odpady, których nie wykorzystano
gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w
inny sposób.

Dzikie wysypiska:
Dzikie wysypisko –
nieprzygotowane pod
względem
technicznym
miejsca, w których
gromadzone są
odpady bez zgody
odpowiednich władz,
np. lasy, wąwozy.

Zagrożenia wywołane przez
dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
Zwierzęta leśne są zagrożone
Zanieczyszczenia wód pitnych
Zagrożenia pożarowe
Niszczenie środowiska
Wybuchanie epidemii
Samozapłony gazów

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na
składowiska.
Czysta przestrzeń niezbędna do życia.
Oszczędności finansowe segregującego odpady
organizatora zbiórki.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych,
których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej
mniejszego nakładu materiałów i energii niż w
przypadku produkcji surowców pierwotnych.
Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie
energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

Nie chcesz zagłady,
segreguj odpady,
przetwarzając co się da,
Ziemia dłuższe życie ma!

Koniec
Wykonali: uczniowie ZSO w
Sokółce
Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak
Jakub Makarewicz