Prezentacja

download report

Transcript Prezentacja

Nowa kampania
Startuje dziś
85% mieszkańców Krakowa
deklaruje segregację odpadów
23% zbieranych odpadów to
selektywna zbiórka
Doraźne kontrole MPO wykazały
226 przypadków braku
segregacji mimo składanych deklaracji
Okolice Rynku Głównego
21%
We wrześniu 2013 r. skontrolowanych nieruchomości z
nieprawidłowymi pojemnikami
W 2014 r. –
37% skontrolowanych
nieruchomości z nieprawidłowymi
pojemnikami
Błędy w procesie segregacji
• Wrzucanie mokrych, brudnych papierów i
opakowań papierowych w żółtych pojemnikach
• Wrzucanie opakowań z tworzywa sztucznego PE
lub PP do żółtego pojemnika (opakowania po
substancjach szkodliwych takich jak oleje, płyny
do mycia szyb)
• Wrzucanie szkła z szyb okiennych, drzwi
do zielonego pojemnika
• Wrzucanie porcelany, rozbitych talerzy i
kubków do zielonych pojemników
• Wrzucanie odpadów komunalnych do
zielonego pojemnika gdy pojemnik jest
pusty
Najczęściej zadawane pytania
• Dlaczego nie przychodzą faktury za odbiór
odpadów?
• Co zrobić z odpadami po remoncie, gdzie
można je oddać?
• Co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi?
• Czy trzeba myć odpady segregowane?
• Czy można samemu zawieźć na Barycz
odpady komunalne?
• Czy można wystawić dodatkowy worek z
odpadami komunalnymi, jeżeli czasami ma
się więcej śmieci i nie mieszczą się w
pojemniku?
Gdzie wyrzucić?
–styropian z opakowań RTV i ADG
–papę, azbest
–strzykawki, opakowania po lekach
–popiół
–żarówki, baterie
–płyty CD/DVD, kasety VHS
–ubrania, buty
Dzikie wysypiska
1503
W 2013 r. –
wysypiska
kubatura: 6 402 m3
1180
W 2014 r. –
wysypisk
kubatura: 10 117 m3
Edukacja przede wszystkim
Od segregacji nie ma wakacji
warsztaty dla dzieci z klas IV-V uczące zasad
selektywnej zbiórki. 49 krakowskich
szkół,167 klas i 3315 dzieci
• „Segreguj odpady” - gra internetowa dla dzieci
na stronie buliba.pl
• „Wielki konkurs ekologiczny 2014” - konkurs
plastyczny dla przedszkoli
• Ścieżka ekologiczna w Centrum Ekologicznym
Barycz – zajęcia i warsztaty przybliżające
tematykę odpowiedzialnej gospodarki odpadam.
W 2014 r. przeszło ją ponad 5 000 osób.
Kino za baterie – pan
Bateryjka idzie do kina
program edukacyjny skierowany do szkół, dzieci i
rodziców
za zbieranie zużytych baterii klasa dostaje bezpłatne
bilety do kina.
W programie bierze udział 25 szkół
podstawowych, 6 przedszkoli, 2 placówki
opiekuńcze i 2 gimnazja. Łącznie niemal 4
dzieci zbiera zużyte baterie
000
Zmiana złych przyzwyczajeń
• „Kraków utracony. Pomyśl zanim
wyrzucisz”. 20 autobusów miejskich zostało
oklejonych grafikami ukazującymi
apokaliptyczną wizję Krakowa zasypanego
śmieciami.
• MPO kolportuje i dostarcza do spółdzielni oraz
wspólnot mieszkaniowych ulotki, plakaty
ilustrujące właściwe sposoby segregacji odpadów
Ekonomia
Zgniatanie butelek PET i kartonów to dla jednego
mieszkańca to
80gr/miesiąc oszczędności.
W spółdzielni z 10 000 mieszkańców oznacza
to 8
000 zł więcej miesięcznie i
96000 zł rocznie
Pamiętasz?
89 lokalizacji
Teaser od 16 listopada
Zamiana 4-5 grudnia
Całość do końca grudnia
Dwa podstawowe cele
przypomnieć, że wyrzucanie śmieci na ulicę,
śmiecenie, jest wykroczeniem
przypomnieć do jakich pojemników
wrzucamy jakie odpady