WYNIKI MATURY W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu maturalnego przystąpiło 41 tegorocznych absolwentów i 7 absolwentów z lat ubiegłych. 11 osób nie.

Download Report

Transcript WYNIKI MATURY W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu maturalnego przystąpiło 41 tegorocznych absolwentów i 7 absolwentów z lat ubiegłych. 11 osób nie.

Slide 1

WYNIKI MATURY
2014


Slide 2

W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu maturalnego przystąpiło
41 tegorocznych absolwentów i 7 absolwentów z lat ubiegłych.
11 osób nie zdało matury w terminie majowym, z czego 9 miało
prawo zdawać egzamin poprawkowy.
Wybory przedmiotów dodatkowych i poziomów ich zdawania:
1. Język polski poziom rozszerzony – 3 osoby
2. Język angielski poziom rozszerzony – 30 osób
3. Język angielski poziom podstawowy – 1 osoba
4. Historia sztuki poziom rozszerzony – 37 osób
5. Matematyka poziom rozszerzony – 3 osoby
6. Fizyka i astronomia poziom podstawowy – 1 osoba
7. Historia poziom rozszerzony – 2 osoby


Slide 3

ZDAWALNOŚĆ
• LICEUM PLASTYCZNE W SUPRAŚLU – 73,2%
• WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – 73 %
• KRAJ – 71 %
Po egzaminie poprawkowym

• LICEUM PLASTYCZNE W SUPRAŚLU – 90,2%
• WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – 83 %
• KRAJ – 82 %


Slide 4

ŚREDNIA SZKOŁY A ŚREDNIE WOJEWÓDZTWA I
KRAJU (W %)
J. polski
P.P

J. angiel
P.P

46,3

82,03

Średnia
Wojew.

51

Średnia
krajowa

51

Średnia
szkoły

J. angiel
P.R

Matematyka
P.P

H. sztuki
P.R

55,37

40,98

46,27

69

63

49

54

69

66

48

57


Slide 5

90.00

2014 - PORÓWNANIE ŚREDNICH

80.00

70.00

60.00

Śr. Szkoły
50.00

Śr. Wojew.
Śr. Kraju

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
j. polski pp

j. angiel pp

j. angiel pr

matemat pp

h. sztuki pr


Slide 6

Na podstawie wyników matur z całego kraju Centralna Komisja
Egzaminacyjna opracowała tzw. karty wyników
z poszczególnych przedmiotów.
Ukazują one pozycję wyniku na świadectwie dojrzałości danego
maturzysty w rozkładzie wyników wszystkich maturzystów, co
oznacza, że maturzysta może porównać swój wynik z wynikami
innych maturzystów w kraju i określić ilu zdających ma wynik
porównywalny, ilu ma niższy, a ilu wyższy. Wyniki podzielone
zostały na tzw. klasy.


Slide 7

Klasa
1.
2.
3.

Nazwa klasy
Najniższa
Bardzo niska
Niska

4.

Poniżej średniej

5.

Średnia

6.

Powyżej średniej

7.
8.
9.

Wysoka
Bardzo wysoka
Najwyższa

Opis klasy
4% zdających ma wynik w tej klasie, 96% w klasach
wyższych
7% zdających ma wynik w tej klasie, 89% w klasach
wyższych, 4% w niższej
12% zdających ma wynik w tej klasie, 77% w klasach
wyższych,11% w niższych
17% zdających ma wynik w tej klasie, 60% w klasach
wyższych, 23% w niższych
20% zdających ma wynik w tej klasie, 40% w klasach
wyższych, 40% w niższych
17% zdających ma wynik w tej klasie, 23% w klasach
wyższych, 60% w niższych
12% zdających ma wynik w tej klasie, 11% w klasach
wyższych, 77% w niższych
7% zdających ma wynik w tej klasie,
4% w klasie wyższej, 89% w niższych
4% zdających ma wynik w tej klasie,
96% w niższych


Slide 8

Poniższe wykresy pokazują rozkłady
wyników naszych uczniów w
poszczególnych klasach z głównych
przedmiotów zdawanych przez nich na
egzaminie maturalnym.


Slide 9

ROZKŁAD WYNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH
KLASACH Z J. POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY
J.polski p.p (2014)
30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

Jęz.pol.p
10.0%

5.0%

0.0%
najniższa

b. niska

niska

poniżej
średniej

średnia

pow.
średniej

wysoka

b. wysoka najwyższa


Slide 10

ROZKŁAD WYNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH
Z J. ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY
J.angielski p.p

(2014 r.)

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

Jęz.ang.p

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%
najniższa

b. niska

niska

poniżej
średniej

średnia

pow. średniej

wysoka

b. wysoka

najwyższa


Slide 11

ROZKŁAD WYNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH
Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY
matematyka p.p 2014 r.
30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

matematyka p
10.0%

5.0%

0.0%
najniższa

b. niska

niska

poniżej
średniej

średnia

pow.
średniej

wysoka

b. wysoka najwyższa


Slide 12

ROZKŁAD WYNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH
Z J. ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY
(zdawało 30 osób)
J. angielski p.r (2014 r.)
25.0%

20.0%

15.0%

Jęz.ang.r
10.0%

5.0%

0.0%
najniższa

b. niska

niska

poniżej
średniej

średnia

pow.
średniej

wysoka

b. wysoka

najwyższa


Slide 13

ROZKŁAD WYNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH
Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY
(zdawało 37 osób)
Historia sztuki p.r (2014 r.)
30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

Hist.szt.r
10.0%

5.0%

0.0%
najniższa

b. niska

niska

poniżej
średniej

średnia

pow.
średniej

wysoka

b. wysoka najwyższa