GENETEKA KAROLINA KOSIŃSKA, MACIEJ MARKOWSKI POLSKIE POMOCE GENEALOGICZNE • Geneteka – baza indeksów (PTG – administrator Tomasz Turniak) • Metryki – baza indeksów zweryfikowanych i.

Download Report

Transcript GENETEKA KAROLINA KOSIŃSKA, MACIEJ MARKOWSKI POLSKIE POMOCE GENEALOGICZNE • Geneteka – baza indeksów (PTG – administrator Tomasz Turniak) • Metryki – baza indeksów zweryfikowanych i.

GENETEKA
KAROLINA KOSIŃSKA, MACIEJ MARKOWSKI
POLSKIE POMOCE GENEALOGICZNE
• Geneteka – baza indeksów (PTG – administrator Tomasz
Turniak)
• Metryki – baza indeksów zweryfikowanych i zdjęć aktów
(PTG – administrator Łukasz Rzeszotek)
• Poczekalnia – baza zdjęć aktów (PTG)
• Metryki.GenBaza - baza zdjęć aktów także wykonanych
pod patronatem PTG (i innych, np. PomTG), wymaga
zalogowania (GenPol - Tomasz Nitsch)
• Basia, Poznań Projekt – baza indeksów WTG „Gniazdo”
• PomGenBaza - baza indeksów PomTG
• Regionalna Baza Indeksów – baza indeksów lubgens.eu
• …
2
3
ADMINISTRATORZY GENETEKI
• Karolina Kosińska
• Administrator województwa mazowieckiego i Warszawy
• Maciej Markowski
• Administrator województw kujawsko-pomorskiego,
podlaskiego i Litwa
• Maciej Terek
• Administrator województw świętokrzyskiego, małopolskiego,
śląskiego, podkarpackiego (Świętogen)
• Tomasz Turniak
• Główny administrator
• Administrator pozostałych obszarów
4
CO ROBI ADMINISTRATOR?
• Wstawia zindeksowane tabele do Geneteki
• Przeformatowywuje je (od kilku minut do kilku godzin na plik)
• Sprawdza poprawność zapisów (nie indeksacji!)
• Poprawia drobne, oczywiste błędy (jeśli jest ich więcej
indeks nie jest przyjmowany)
• Informuje jak prawidłowo indeksować
• Dopisuje brakujące informacje jak kod źródła, ID autora itd.
• Jak ma nadmiar czasu:
• Przenosi stare zapisy na nowy format (dane rodziców,
miejscowości)
• Dopisuje współrzędne geograficzne
• Spisuje rezerwacje indeksacji
• Wprowadza zgłoszone poprawki
5
Thousands
SZKIC HISTORII GENETEKI
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
W 2012
modyfikacja
Geneteki
Dołączają:
Marcin 5 milionów Dołączają:
rekordów
Maciej Terek
Ciesielski
2 miliony
rekordów
Michał Zieliński
Sebastian
Administrator:
W czerwcu 13
Gąsiorek
Nalazek
milionów rekordów
1 milion Marta
rekordów
450 tysięcy rekordów
W lipcu Marta
Administrator:
wprowadza ostatnie
Powstaje PTG, Jacek
dane
Wpisanie pierwszych Leszek Ćwikliński
Młochowski
tworzyrekordów
100
tysięcy
722 rekordów –
portal, forum i
indeksował JM
Genetekę
2000
0
sie 06 lut 07 sie 07 lut 08 sie 08 lut 09 sie 09 lut 10 sie 10 lut 11 sie 11 lut 12 sie 12 lut 13 sie 13 lut 14 sie 14
6
CO SIĘ ZNAJDUJE W GENETECE?
• Proste indeksy z sumariuszy (imię i nazwisko)
• Bardzo wysoka stopa błędów
• Błędy przygotowującego sumariusz
• Błędy odczytu (tylko raz zapisane imię i nazwisko)
• Cieszmy się, że są (szczególnie z archiwów kościelnych) i
pamiętajmy, że są bardzo ułomne
• Jeśli możliwe to do podmiany
• Proste indeksy z aktów
• Na szczęście coraz rzadziej występują
• Pełne indeksy z aktów (dodatkowo imię i nazwisko
rodziców )
• Można by liczyć je podwójnie
• Indeksy zawierające wszystkie informacje z aktów
• Mają głęboki sens, tylko gdy nie są dostępne akty on-line
7
CO CHCIELIBYŚMY ABY ZAWIERAŁ
INDEKS?
• Akty dostępne on-line (teraz i w określonej
przyszłości)
•
•
•
•
Imię i nazwisko podmiotu
Imiona rodziców i nazwisko/a panieńskie matki/ek
W komentarzu informacje o nietypowym charakterze
W przypadku zgonów nazwisko panieńskie, a jeżeli brak
powyższych danych, dobrze dodać informacje
uzupełniające (np. wiek zmarłego, dane współmałżonka)
• Akty nie dostępne on-line (teraz i w określonej
przyszłości)
• jak najwięcej danych, ale najważniejsze to dodatkowo wiek
i miejsce zdarzenia
8
MECHANIZM PRZESZUKIWANIA
• Nazwisko podmiotu
• Tzw. kolumna vel
• Wytłumaczenie roli nazwiska powinno być powtórzone w
komentarzu, ale nie zawsze są (np. domo, vel, inny sposób
odczytania, oboczność występująca w parafii czy pomyłka)
• wiele nazwisk
• panieńskie, oboczności, inne wersje odczytania
• Nazwisko panieńskie matki
• Czy byłaby możliwość zawężenia wyszukiwania po
imieniu?
• Niestety, nie.
•
•
•
•
ze względu na optymalizację szybkości działania bazy.
obecnie baza danych obsługuje 24mln zapytań na dobę
Niby średnio 1mln na godzinę, ale kumuluje się wieczorem
Przy takiej ilości jedna zdawałoby się prosta zmiana przeciąży
wszystkie portale.
9
ŹRÓDŁA DOKUMENTÓW DO
INDEKSACJI
•
•
•
•
•
Szukaj w Archiwach
Archiwum Litwy
Familysearch.org
Poczekalnia
Zdjęcia do indeksacji zgłoszone przez różnych
fotografujących (pracujemy nad rozbudową
serwisu)
UWAGA!
Należy sprawdzić wcześniej „Zasoby znajdujące się
w opracowaniu przez uczestników projektu” i
dokonać rezerwacji
10
CO JEST DO ZINDEKSOWANIA
• Są czytelne, małe i przyjemne parafie w języku
polskim (np. Powsin, Służew, ale i z Litwy)
• Metryki w języku rosyjskim bywają jeszcze łatwiejsze
ze względu na zapis nazwisk w obu językach (np.
Ciechanów).
• Na początek przestrzegał bym przed dużymi
parafiami – bywają frustrujące.
•
11
DLACZEGO LUDZIE INDEKSUJĄ?
Chcą (zebrane opinie):
• zapalić wirtualną świeczkę
• zrewanżować się
• jedna osoba zrobi indeks w czasie, w którym może 10, góra 15 innych
osób przejrzy księgę w poszukiwaniu interesujących aktów
• nie wiadomo gdzie szukać przodków – więc jak coś łatwego zindeksują,
to ekspert nie weźmie tego i zamiast tego zindeksuje coś trudnego
• misja
• zabawa
• zrobić opis wszystkich powiązań w danej parafii
• mieć satysfakcję, że zrobili coś dla kogoś innego
12
ZADANIA W REALIZACJI, PLANY
• Katalog Zasobów Metrykalnych
• Integracja z Geneteką
• Wpisywanie współrzędnych geograficznych
Poszukujemy
administratora
Praca dorywcza bez
wielkiego nacisku z
zewnątrz tak jak w
przypadku
geneteki/metryk
Mapa
13
ZASADY INDEKSACJI AKTÓW CHRZTU,
MAŁŻEŃSTWA I ZGONÓW Z KSIĄG
METRYKALNYCH (WYJĄTKI Z PODRĘCZNIKA)
O P R A C O WA N I E K A R O L I N A K O S I Ń S K A
14
ZASADY OGÓLNE
• Zanim wprowadzisz imiona i nazwiska, zwróć uwagę na
adnotacje lub podpisy pod aktem.
• Szczególną uwagę zwróć na imię Marianna – Marcjanna
(Maryanna – Marcyanna). Jest to najczęstszy błąd
indeksujących.
• Nie ulegaj pewnikom. Zdarzają się odstępstwa (zamiast
Lewandowski – Lawendowski, zamiast Dutkiewicz- Dudkiewicz,
zamiast Oprzątek - Oprządek)
• Jeśli w akcie powinno być wg nas inne nazwisko, zostawmy te,
które jest w akcie, ponieważ mimo wszystko jest to dokument!!
• Nazwy miejscowości – jeśli wpisujesz, proszę sprawdź z mapą czy
istnieją/istniały w obrębie tej parafii, aby nie popełniać błędów
typu Biskupiec – poprawnie Biskupice
• W nazwisku rodowym matki możemy wpisywać dwie formy
nazwiska, jeśli występują lub wiemy, że nazwisko zostało
zmodyfikowane, i w innych aktach brzmi ono inaczej.
• W księgach przed 1826 rokiem często brakuje numeracji aktów, w
takim przypadku, prosimy w kolumnie „sufix” umieszczanie nr stron
(1,2,3,4) lub nr kart (1, 1v,2,2v)
15
PISOWNIA NAZWISK:
• Jeśli mamy w nazwisku „i” zostawmy z „i”
• Przykład:
• Woiciechowski, Zeiewski
• Jeśli w nazwisku brak polskich znaków, zostawmy je bez polskich znaków:
• Przykład:
• Krolak, Osinski
• Jeśli w nazwisku jest „y”, można użyć formy „vel”, jeśli wiemy, że w innych
rocznikach, to samo nazwisko jest pisane przez „j”.
• Przykład:
• Woyciechowski - można wpisać w kolumnę „vel” – „Wojciechowski” - jeśli wiemy, że
takie nazwisko figuruje.
• Są też nazwiska, które występują w 2 formach.
• Przykład:
• Schultz – Szulc. Jeśli w akcie jest Schultz – można dodać w „vel” Szulc, o ile wiemy, że
takie nazwisko występuje w innych aktach, i dotyczy tych samych osób bądź rodziny.
• Jeśli dane nazwisko ma kilka odmian, zostawmy je tak jak w akcie,
ponieważ moglibyśmy się „zavelować” – przykładem jest nazwisko Chirt,
Chirta, Chyrta, Hyrt, Hyrta, Hyrta.
• Jeśli mamy nazwisko z przedrostkami „von” lub „de”, należy wpisać
nazwisko, a później tytuł
• Przykład:
• „Von Liechtenstein” – wpisujemy „Liechtenstein, von”
16
AKT CHRZU
A
L.p
.
B
rok
C
ak
t
1
1844
68
D
suf
ix
E
F
1 imię
imiona
Zofia
Józefa
G
nazwi
sko
H
I
J
nazwisko
Czubowic
z
vel
płeć
W
K
miejscowość
Błonie
L
M
N
O
P
Plik
uwagi
Data ur.
1844.05.
14
imię ojca
imię matki
Jan
Ludwika
Q
nazwisko
matki
R
S
ID1
ID2
Pawłowska
21315
17
JEŚLI DZIECKO JEST „Z NIEWIADOMYCH
RODZICÓW”, W POLACH RODZICÓW, WPISUJEMY
„NN”, W „UWAGACH” – „SIEROTA”
A
L.p
.
B
rok
1
1861
C
D
suf
akt ix
21
E
F
1 imię
imiona
Jan
Piotr
G
nazwi
sko
H
I
J
nazwisko
vel
płeć
K
miejscowość
M
Milanówek
Kaczmarski
L
M
N
Plik
uwagi
sierota, nadano
nazwisko
Kaczmarski
Data ur.
1861.06.05
O
imię
ojca
NN
P
imię
matki
NN
Q
nazwisko
matki
NN
R
S
ID1
ID2
18
21315
JEŚLI DZIECKO URODZIŁO SIĘ MARTWE, POLE
„IMIĘ” ZOSTAWIAMY PUSTE, A W POLU „UWAGI”
WPISUJEMY „MARTWO URODZONE”.
A
L.p
.
B
rok
1
1843
C
D
suf
akt ix
50
E
F
1 imię
imiona
G
nazwi
sko
H
I
J
nazwisko
vel
płeć
Olszewski
M
K
miejscowość
Żuków
L
Plik
M
uwagi
martwo
urodzony
N
O
P
Data ur.
1843.10.
21
imię ojca
imię matki
Marianna
Q
nazwisko
matki
R
S
ID1
ID2
Olszewska
21315
19
JEŚLI DWOJE LUB WIĘCEJ DZIECI JEST
ZGŁASZANYCH W JEDNYM AKCIE, KAŻDE
DZIECKO WPISUJEMY W OSOBNYM WIERSZU Z
TYM SAMYM NUMEREM AKTU
A
L.p
.
B
C
D
suf
akt ix
E
F
rok
1 imię
imiona
1
1811
20
Wojciech
2
1811
20
Anastazja
G
nazwi
sko
H
I
J
nazwisko
vel
płeć
Makowski
Makowsk
a
K
miejscowość
L
M
N
O
P
Plik
uwagi
Data ur.
1811.04.
14
1811.04.1
4
imię ojca
imię matki
Mateusz
Marianna
Skoch
21315
Mateusz
Marianna
Skoch
20
12345
M
Żuków
z bliźniąt
W
Żuków
z bliźniąt
Q
nazwisko
matki
R
S
ID1
ID2
NAZWISKO Z VEL
MILKIEWICZ VEL CHRZANOWSKI
A
L.p
.
B
rok
C
ak
t
1
1822
16
D
suf
ix
E
1 imię
Albin
F
imiona
Ignacy
Józef
G
nazwi
sko
H
I
J
nazwisko
vel
Chrzan
owski
płeć
Milkiewicz
M
K
miejscowość
Rokitno
L
Pli
k
M
N
O
P
uwagi
Milkiewicz vel
Chrzanowski
Data ur.
1822.03.
01
imię ojca
imię matki
Józef
Józefa
Q
nazwisko
matki
Czyżewska
R
S
ID1
ID2
2131521
SPROSTOWANIE NAZWISKA
A
L.p
.
B
rok
1
1901
C
ak
t
6
D
suf
ix
E
F
1 imię
imiona
Józef
Antoni
G
nazwi
sko
H
I
J
nazwisko
vel
płeć
Koza
Kozłow
ski
M
K
miejscowość
Kłudno
L
Pli
k
M
uwagi
sprostowanie
nazwiska z
Koza na
Kozłowski
N
O
P
Data ur.
imię ojca
imię matki
Jakub
Anna
Q
nazwisko
matki
Gajowiak
R
S
ID1
ID2
22
21315
AKTA MAŁŻEŃSTWA
A
B
C
E
F
On
imion
a
pozos
tałe
H
I
On
Nazwisko
O
n
V
e
l
J
K
Ona 1 imię
Ona
imion
a
pozos
tałe
M
L
p
Rok
A
k
t
1
1857
1 Franciszek
Nowak
Katarzyna
Jaskułowska
2
1851
2 Ignacy
Banaszek
Urszula
Karaluch
3
1851
3 Andrzej
Kozicki
Franciszka
Szymańska
4
1851
On 1 imię
4 Marcin
Sobieraj
Katarzyna
Ona
Nazwisko
Cędrowicz
N
O
P
Ona
Vel
miej
sco
woś
ć
p
li
k
Gala
Q
uwagi
M ur Krężel K
ur Gąski
domo Gala
K ur
Międzechów
R
S
T
U
V
W
X
d
at
a
On
Imiona
Ojca
On
Imiona
matki
On
domo
matki
Lachowic
z
Ona
Imiona
Ojca
Ona
Imiona
matki
Ona
domo
matki
Tomasz
Sebastia
n
Anna
Regina
Eleonora
Pietrus
Karpińsk
a
Andrzej
Wojciec
h
Wojciec
h
Walenty
Stanisław
Anna
Królak
Leon
Marianna
Katarzyna
Y
Agnieszka
Tajpska
Marianna
Królak
Lenarczy
k
ID1
1313
2
1313
2
1313
2
1313
2
• Jeśli kobieta ponownie wychodzi za mąż, w kolumnie Vel wpisujemy jej
nazwisko panieńskie, a w uwagach „domo”.
• Miejsce urodzenia możemy dopisać, jeśli panna młoda lub pan młody są
z innej parafii.
23
Z
I
D
2
AKTA ZGONÓW
A
L.p
.
B
C
D
suf
akt ix
E
F
1 imię
imiona
rok
1
1909
25
Kamila
2
1904
12
Franciszka
Książek
3
1854
5
Marcin
Gust
Radonice
4
1897
25
Julianna
Karolak
Tłuste
5
1839
18
Kazimierz
Kłudno
6
1845
15
Elżbieta
Górniak
Maciasze
k
7
1877
3
Anna
Jankowsk
a
Marianna
G
H
nazwi
sko nazwisko
I
vel
Nagajek
Nowak
J
pł
eć
K
miejscowość
M
N
O
uwagi
data
imię ojca
Bramki
lat 18
Tłuste
lat 40, domo Nowak
Adamów
Frankowska
Masłowska
L
pli
k
1909.02.05
P
imię
matki
Q
nazwisko
matki
R
ID1
Tomasz
Anna
Mucha
21315
Wincenty
Katarzyna
Radońska
21315
21315
lat 86, wdowa
sierota, na
wychowaniu
u
Julianny Kamińskiej
mężatka
2v Jankowska 1v
Frankowska domo
Masłowska
21315
NN
NN
21315
21315
21315
• Jeśli dane rodziców nie są podane, to w polach rodziców wpisujemy
„NN” tylko jeśli dana osoba jest sierotą (w polu „uwagi” wpisujemy
„sierota”). W innych przypadkach te pola pozostawiamy puste.
• Jeśli kobieta umiera jako mężatka lub wdowa, a nie ma podanego jej
nazwiska panieńskiego, wtedy w polu „uwagi” wpisujemy odpowiednio
„mężatka” lub „wdowa”, a pola rodziców pozostawiamy puste.
• Jeśli umiera wdowa i podane jest jej nazwisko panieńskie, w polu
„nazwisko” wpisujemy to po mężu, a w polu „vel” panieńskie.
• Jeśli zmarły posiada podwójne nazwisko, wtedy również „velujemy” (w24
kolumnie H wpisujemy tylko JEDNO nazwisko).
S
ID
2
DZIĘKUJEMY
ZAPRASZAMY
25