prezentacja 3

Download Report

Transcript prezentacja 3

Pisemne dzielenie
liczb naturalnych
Dzielnie liczby sposobem pisemnym
przez liczbę jednocyfrową.
Zapisujemy działanie a nad nim kreskę, nad którą będziemy wpisywać iloraz:
625:5
Dzielenie zaczynamy od cyfry w
najwyższym rzędzie dzielnej (czyli
od lewej strony liczy).
Sprawdzamy, ile razy 5 mieści się
w 6 – wiemy, że tylko raz czyli nad
kreską
nad cyfrą 6 wpisujemy 1,
mnożymy dalej 1*5=5 i ten wynik
zapisujemy pod 6, następnie
wykonujemy odejmowanie
Do uzyskanej różnicy – w tym
przypadku 1dopisujemy kolejną
cyfrę dzielnej czyli 2. Powstaje
liczba dwucyfrowa 12 i
sprawdzamy ile piątek mieści się w
tej liczbie. W liczbie 12 mieszczą
się dwie piątki, czyli nad cyfrą 2 w
dzielnej nad kreską wpisujemy 2,
wymnażamy 2*5=10 i odejmujemy
ten iloczyn od 12.
Do uzyskanej różnicy dopisujemy
kolejną cyfrę dzielnej i
otrzymujemy liczbę 25. W tej
liczbie 5 mieści się dokładnie 5
razy. Tak jak poprzednio cyfrę 5
wpisujemy nad kreską, tym razem
nad cyfrą jedności, mnożymy
5*5=25 i ten wynik odejmujemy od
25. Różnica jest równa zero, zatem
zakończyliśmy dzielenie
Oblicz sposobem pisemnym 714 i 7
Zaczynamy od zapisania
działania. Teraz sprawdzamy
Ile razy dzielnik mieści się w
cyfrze setek dzielnej – tylko
raz –zatem nad kreską, nad
cyfrą setek dzielnej,
wpisujemy 1. Następnie
wymnażamy 1*7=7 i od 7
odejmujemy 7.
Różnica wynosi zero, a
zatem dopisując do niej
kolejną cyfrę dzielnej
otrzymujemy liczbę
jednocyfrową 1. Siódemka
W 1 mieści się zero razy,
więc Nad kreską
wpisujemy o i odejmujemy
od 1 zero. Otrzymaliśmy
różnicę 1.
Do otrzymanej różnicy dopisujemy kolejna
cyfrę czyli 4. W liczbie 14 siódemka mieści się
dokładnie dwa razy zatem nad kreską
wpisujemy 2, wymnażamy 2*7=14 i
odejmujemy to od zapisanej liczy
dwucyfrowej. Różnica wynosi 0, zatem
zakończyliśmy dzielenie.
Dzielenie liczby sposobem pisemnym
przez liczbę dwucyfrową
Oblicz iloraz, w którym dzielną jest liczba 609 a dzielnikiem liczba 29.
Zapisujemy działanie 609:29 i wykonujemy dzielenie. Zaczynamy od
lewej strony dzielnej. Wiemy, że w liczie 6 liczba 29 nie mieści się,
dlatego nad kreską wpisujemy znak = i sprawdzamy ile razy 29 mieści się
w 60 – pełne dwa razy – wymnażamy 2*29=58 i nad zerem powyżej kreski
wpisujemy 2, a od 60 odejmujemy 58.
Uzyskaliśmy różnicę 2 do niej dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej 9.
Powstała liczba 29 i w niej dzielnik mieści się dokładnie raz. Ponad
kreską wpisujemy 1, a od 29 odejmujemy wynik mnożenia 1*29=29.
Różnica wynosi zero, więc dzielenie jest skończone.
Dzielenie liczb zakończonych zerami
Wykonaj dzielenie liczb 5400 i 36
Gdy dzielna zakończona jest zerwami wykonujemy dzielenie następująco:
zaczynamy od cyfry z najwyższego rzędu w dzielnej i sprawdzamy, ile razy
dzielnik się w niej mieści. W naszym przypadku, ponieważ przez liczę
dwucyfrową, nad pierwsza cyfrą dzielnej wpiszemy znak = i sprawdzamy ile
razy dzielnik mieści się w liczbie 54 – tylko raz – zatem nad 4 u góry
wpiszemy 1, a od 54 odejmiemy 36.
Do różnicy 18 dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i powstaje liczba 180.
Dzielnik mieści się w niej 5 razy, więc nad kreską wpisujemy 5 i od 180
odejmujemy iloczyn 35*5=180. Otrzymaliśmy zero.
Pozostało jeszcze zero z cyfr dzielnej, ale w zerze liczba 36 mieści się
zero razy, więc nad kreską wpisujemy 0 i kończymy dzielenie
Jeżeli dzielna i dzielnik zakończone są zerami, to
dla ułatwienia obliczeń można pominąć tyle samo
zer końcowych i w dzielnej i w dzielniku.
STOP !
Usuwanie tej samej ilości zer w dzielnej i dzielniku
np.. Dwa zera oznacza dzielenie przez 100 dzielnej
i dzielnika. Np. zamiast dzielić 12000 przez 1200,
wykonujemy dzielenie 120 przez 12 gdyż
12000:100=120
1200:100=12
Oblicz sposobem pisemnym 2717000 i 1900
W dzielnej mamy na końcu trzy zera, a w
dzielniku dwa zera. Możemy więc w obu
liczbach pominąć po dwa końcowe zera.
W 2 liczba 19 nie mieści się, więc wpisujemy u góry znak =
i sprawdzamy ile razy 19 mieści się w 27. jest to jedna 19,
zatem nad 7 wpisujemy 1, a od 27 odejmujemy 19.
Następnie do różnicy 8 dopisujemy 1 i sprawdzamy ile razy
19 mieści się w 81. Jest to liczba 4 którą wpisujemy nad
kreską, a od 81 odejmujemy 4*19=76.
Do różnicy 5 dopisujemy 7 i sprawdzamy, ile razy 19 mieści
się w 57. Liczba 19 mieści się trzy razy w 57, więc nad kreską
wpisujemy 3, a od 57 odejmujemy 3*19=57.
Różnica wynosi zero, a ostatnią cyfrą w dzielnej jest też zero,
a więc u góry zapiszemy zero i skończyliśmy dzielenie