TIJELA KUGLA KVADAR VALJAK PIRAMIDA KOCKA LIKOVI TROKUT KRUG PRAVOKUTNIK KVADRAT ŠTO JE PLOHA? PLOHA JE ONO ŠTO NA PREDMETU VIDIMO. TIJELA IMAJU PLOHE. PLOHE RAVNE ZAKRIVLJENE RAVNU I ZAKRIVLJENU PLOHU IMA RAVNA PLOHA ZAKRIVLJENA PLOHA VIDIŠ LI TE PLOHE I NA PREDMETIMA OKOLINE? 1.

download report

Transcript TIJELA KUGLA KVADAR VALJAK PIRAMIDA KOCKA LIKOVI TROKUT KRUG PRAVOKUTNIK KVADRAT ŠTO JE PLOHA? PLOHA JE ONO ŠTO NA PREDMETU VIDIMO. TIJELA IMAJU PLOHE. PLOHE RAVNE ZAKRIVLJENE RAVNU I ZAKRIVLJENU PLOHU IMA RAVNA PLOHA ZAKRIVLJENA PLOHA VIDIŠ LI TE PLOHE I NA PREDMETIMA OKOLINE? 1.

TIJELA
KUGLA
KVADAR
VALJAK
PIRAMIDA
KOCKA
LIKOVI
TROKUT
KRUG
PRAVOKUTNIK
KVADRAT
ŠTO JE PLOHA?
PLOHA JE ONO ŠTO NA
PREDMETU VIDIMO.
TIJELA IMAJU PLOHE.
PLOHE
RAVNE
ZAKRIVLJENE
RAVNU I ZAKRIVLJENU PLOHU IMA
RAVNA
PLOHA
ZAKRIVLJENA
PLOHA
VIDIŠ LI TE PLOHE I NA PREDMETIMA
OKOLINE?
1. NAPIŠI U BILJEŽNICU KOJA TIJELA
IMAJU ZAKRIVLJENU PLOHU.
VALJAK
KUGLA
2. NACRTAJ LIKOVE KOJI SU OMEĐENI
RAVNOM CRTOM.