Prezentacija

download report

Transcript Prezentacija

FIZIKA
TIJELA I TVARI
O tijelima:
• Sve što nas okružuje i zauzima prostor nazivamo
tijelima.
• Sve što nas okružuje nalazi se u jednom od triju
agregacijskih stanja:čvrstom (krutom),tekućem
ili plinovitom.
• Čvrsta tijela u nepromjenjenim uvjetima
zadržavaju svoj oblik.
• Tekućine poprimaju oblik posude u kojojm se
nalaze.
• Plinovi nemaju stalan oblik i šire se prostorom u
kojem se nalaze.
Mjerenje duljine
• Mjeriti duljinu znači utvrditi koliko je puta ona veća ili manja
od duljine koju smo odabrali za jedinicu mjerenja.
• Fizička veličina je svako svojstvo koje možemo mjeriti i
iskazati brojčanom vrijednošću i mjernom jedinicom.
• Mjerenje je postupak određivanja brojčane vrijednosti neke
fizičke veličine kojom iskazujemo koliko je puta ona veča ili
manja od odabrane mjerne jedinice kolom mjerimo.
• Oznaka duljine je L.
• Propisana mjerna jedinica za mjerenje duljine je
metar (m).
Određivanje ploštine
plohe
•
•
•
•
Ploština ploha je veličina površine plohe.
Oznaka za ploštinu je A ili S
1 m =100 dm =10 000 cm
Propisana mjer na jedinica za mjerenje
2
ploštine plohe je kvadratni metar (m )
• Ploština pravokutnika – A = a * b
Obujam tijela
• Obujam tijela je veličina prostora koji
zauzima tijelo.Oznaka za obujam tijela je
V.
• Propisana mjerna jedinica za mjerenje
obujma tijela je kubni metar (m3 ) .
• 1 L =1 dm 3.
• V = a * b * c.
Mjerenje mase tijela
– Tromost ili inercija je svojstvo zbog
kojega se tijelo opire promjeni stanja
gibanja u kojem se nalazi.
– Masa je mijera tromosti tijela.
– Uređaj za mjerenje mase je
vaga.Oznaka za masu je m.
– Propisana mjerna jedinica za masu je
kilogram (kg)
PONOVIMO
•
•
1.Što su tijela ?
Sve što nas okružije i zauzima neki prostor nazivamo tijelima.
•
2. Koja je oznaka za obujam?
•
Oznaka za obujam tijela je V.