MRI HYPOPHISEOS Jozo Strugačevac, Šarić dr Gordan Odjel za radiologiju Klinička bolnica Osijek O APARATU - MAGNEX EPIOS 5 – SHIMADZU 0,5 TESLA D – 200

download report

Transcript MRI HYPOPHISEOS Jozo Strugačevac, Šarić dr Gordan Odjel za radiologiju Klinička bolnica Osijek O APARATU - MAGNEX EPIOS 5 – SHIMADZU 0,5 TESLA D – 200

MRI HYPOPHISEOS
Jozo Strugačevac, Šarić dr Gordan
Odjel za radiologiju
Klinička bolnica Osijek
O APARATU
- MAGNEX EPIOS 5 – SHIMADZU 0,5 TESLA
D – 200 cm
 - 70 cm
-
GENTRI
(120 kg)
-
UPRAVLJAČKA (EVALUACIJSKA) KONZOLA
-
TV LANAC ( ZA PRAĆENJE PACIJENTA)
-
LASER PRINTER ( ZA RAD NA DANJEM
SVIJETLU)
ANATOMIJA
-
OS SPHENOIDALE (KLINASTA KOST)
-
SELLA TURCICA
(GORNJA STRANA TRUPA)
-
FOSSA HYPOPHISIALIS
ANATOMIJA
HIPOFIZA ( OVALNA OBLIKA,
SMJEŠTENA POPRIJEKO)
- VENTRALNA STRANA HIPOTALAMUSA
- INFUNDIBULUM
- LOBUS ANTERIOR - ADENOHIPOPHISA
- LOBUS POSTERIOR - NEUROHIPOPHISA
ADENOHIPOFIZA
- PARS INFUNDIBULARIS
- PARS INTERMEDIA
- PARS DISTALIS
NEUROHIPOFIZA
- INFUNDIBULARNO STABLO
- PARS NERVOSA (INFUNDIBULARNI NASTAVAK)
HORMONI
- SOMATOTROPIN ( HORMON RASTA)
- TIREOTROPIN
- ADRENOCORTICOTROPIN
- PROLAKTIN
- VASOPRESIN (ANTIDIURETSKI HORMON)
- MELANOSTIMULIN
- OKSITOCIN
- FOLIKULSTIMULIRAJUĆI
- LUTEINIZIRAJUĆI
-
I DR.
DJELOVANJE
NA SVE ENDOKRINE ŽLJEZDE
- ŠTITNJAČA
-
NADBUBREŽNA ŽLIJEZDA
GONADE
JETRA
SLEZENA
BUBREZI
BOLESTI
INSUFICIJENCIJA ILI HIPERAKTIVNOST
- AKROMEGALIJA
-
CHUSING SINDROM
GIGANTIZAM
PRESTANAK RASTA
DIJABETES INSIPIDUS
INDIKACIJE
ČESTE
NEČESTE
- PHYSIOLOGIC HYPERPLASIA
- MICROADENOMA
- NONNEOPLASTIC CYST
- CRANIOPHARINGENOMA
- METASTASIS
( PARS INTERMEDIA)
RIJETKE
- MENINGEOMA
- EPIDERMOID OR DERMOID
CYST
KONTRAINDIKACIJE
- METALNI IMPLATATI
- KLAUSTROFOBIA
- NEMOGUĆNOST MIROVANJA
(PARKINSON, TIKOVI……..)
PRIPREMA PACIJENTA
-
SKINUTI SVU ODJEĆU
-
SKINUTI SAV NAKIT
-
ODSTRANITI SVE PROTEZE
-
OBUĆI NAŠU KECELJU
PSIHOLOŠKA PRIPREMA
PACIJENTA
-
OBJASNITI PRETRAGU
-
UPOZORITI NA BUKU
-
UPOZORITI NA VAŽNOST MIROVANJA
-
UPOZORITI NA MOGUĆNOST KLAUSTROFOBIJE
-
UPOZNATI PACIJENTA S UPOTREBOM PANIC-PUMPICE
POZICIONIRANJE PACIJENTA
─ HEAD COIL
─ PACIJENT LEŽI NA LEĐIMA (SUPINACIJA)
─ POLOŽAJ GLAVE
─ GLAVA U CENTRU GENTRIJA
IZVOĐENJE PRETRAGE
PILOTI
- CORONARNI
- TRANSVERZALNI
- SAGITALNI
IZVOĐENJE PRETRAGE
PRESJECI
- CORONARNI
- TRANSVERZALNI
- SAGITALNI
IZVOĐENJE PRETRAGE
MJERNA VREMENA
-
NATIVNI T2 CORONARNI
NATIVNI T1 SAGITALNI
POSTKONTRASTNI T1 TRANSVERZALNI
POSTKONTRASTNI T1 CORONARNI
POSTKONTRASTNI T1 SAGITALNI
DINAMIČKI MRI
PARAMETRI SKENIRANJA
ODNOS
HIPOFIZA
PILOT
MOZAK
PRESJECI
H(MATRIX)
256-128
192-156
M(MATRIX)
256-128
256-192
H ( FOV)
M (FOV)
250-250
160-130
250-250
250-250
PARAMETRI SKENIRANJA
TR
TI
eTe
560
4000
0
0
22
88
SLICE
8
WIDTH
3,5
NEX
FLIP
6
90
PITCH 4
T1
T2
KONTRASTI
- OMNISCAN
- MAGNEVIST
- OSTALI
0,1 – 0,2 mmol/kg tjelesne težine
ZAVRŠETAK PRETRAGE
IZVLAČENJE PACIJENTA IZ APARATA
UPUTSTVA PACIJENTU O NALAZU
OBRADA DOBIVENIH PODATAKA (DISTANCA,VOXL)
ARHIVIRANJE
SPREMANJE APARATA (COIL, “PANIC PUMPICA”,
PRLJAVŠTINA I SL.)
- PRIPREMA ZA SLIJEDEĆEG PACIJENTA ILI GAŠENJE
APARATA
-
ZAKLJUČAK
- RELATIVNO ČESTA PRETRAGA
- INDIKACIJA INTERNISTE
- VRLO RANO OTKRIVANJE BOLESTI HIPOFIZE
- POTREBNA SURADNJA PACIJENTA
KRAJ