PRAWNE ZASADY KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI. PRZYKLADY LICENCJI. Opracowała: Iwona Kowalik Sieć Internet jest zbiorem informacji i materiałów z różnych dziedzin. Korzystanie z nich,

Download Report

Transcript PRAWNE ZASADY KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI. PRZYKLADY LICENCJI. Opracowała: Iwona Kowalik Sieć Internet jest zbiorem informacji i materiałów z różnych dziedzin. Korzystanie z nich,

PRAWNE ZASADY KORZYSTANIA
Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI.
PRZYKLADY LICENCJI.
Opracowała: Iwona Kowalik
Sieć Internet jest zbiorem informacji i materiałów z różnych dziedzin.
Korzystanie z nich, zarówno bierne (przeglądanie stron WWW, ściąganie
pików) jak i czynne (tworzenie stron WWW) jest uregulowane prawnie.
Prawo autorskie zajmuje się ochroną twórczych produktów
intelektu takich jak: utwory literackie, plastyczne, muzyczne, programy
komputerowe i inne. Prawo to chroni dobra niematerialne - dobra
intelektualne.
Zgodnie z polskim prawem autorskim program komputerowy jest
traktowany tak jak każdy utwór literacki czy muzyczny. Aby utwór zaistniał
wystarczy zapoznanie się z nim (ustalenie) w jakikolwiek sposób przez co najmniej
jedną osobę - poza twórcą.
Kupując płytę CD z muzyką czy programem nie nabywamy praw autorskich
do utworów zapisanych na niej (nie uzyskujemy prawa do dystrybucji czy
rozpowszechniania). Możemy korzystać jedynie z utworu dla własnego użytku.
Możemy np. odsprzedać kupioną płytę, ale wówczas musimy zniszczyć zrobioną dla
własnego użytku kopię.
LICENCJA
Jest to umowa, w której autor utworu lub posiadacz praw autorskich (np.
producent oprogramowania), określa warunki, na jakich pozwala odbiorcy utworu (np.
użytkownikowi oprogramowania) z niego korzystać.
Zawarcie umowy licencyjnej w przypadku programów komputerowych
następuje przeważnie poprzez otwarcie i odpieczętowanie pudełka z nośnikiem
(np. płyty CD, dyskietki) - jest to tzw. licencja BOX. Legalne dyski CD
z oprogramowaniem są zazwyczaj zapakowane z książeczką licencyjną i certyfikatem
autentyczności. Ich odpakowanie oznacza przyjęcie zasad licencji. Ten rodzaj licencji
nazywa się także potocznie „licencją celofanową.
W Internecie treść licencji jest wyświetlana na stronie WWW, a użytkownik
wyraża zgodę na jej warunki klikając na odpowiedni przycisk ekranowy.
Każde stanowisko komputerowe musi posiadać oddzielną licencję
programu komputerowego. Programu z pojedynczą licencją nie można instalować na
wielu komputerach.
Licencje możemy podzielić na:

Pełne (płatne, np. licencja BOX)

Nieodpłatne, z ograniczeniami dotyczącymi używania

nieodpłatne
Licencje nieodpłatne (darmowe)
•FREEWARE
– program, który może być używany bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń.
Nie można w nich wprowadzać żadnych zmian. Mogą być rozpowszechniane tylko
w niezmienionej formie. Prawa autorskie twórcy mimo, że nie czerpie on korzyści
finansowych, pozostają nadal w mocy.
•PUBLIC
DOMAIN - oprogramowanie oddane bezpłatnie na użytek ogółu jako dobro
publiczne.Takie programy mogą być rozpowszechniane bez zgody autora.
•SHAREWARE
- rodzaj oprogramowania, które jest bezpłatnie udostępniane
użytkownikom do testów. Programy te mają często limit czasowy na testowanie,
w którym nabywca przed podjęciem decyzji o zakupie może dokładnie sprawdzić
działanie zazwyczaj w pełni funkcjonalnej wersji.
Innymi typami ograniczeń oprogramowania typu Shareware są:
TRIALWARE – program po zainstalowaniu jest w pełni sprawny przez określoną ilość
czasu od zainstalowania go w systemie. Jeśli po tym czasie użytkownik nie wprowadzi
zakupionego u producenta specjalnego kodu, program nie uruchomi się i należy go
odinstalować.
DEMO – program nie ma żadnych ograniczeń czasowych, ale nie są dostępne
wszystkie jego funkcje. Zakupienie i wprowadzenie kodu rejestracyjnego odblokowuje
nieaktywne funkcje.
ADWARE – programy za których użytkowanie się nie płaci. Developerzy czerpią zyski
z programów umieszczając w nich reklamy.
POSTCADRWARE – oprogramowanie, którego autor wymaga, aby użytkownik wysłał
do autora (jako zapłatę) kartkę pocztową, najlepiej z widokiem swego miasta i krótką
opinią na temat programu.
Przykłady kar za przestępstwa komputerowe

Bezprawne wejście do systemu komputerowego (zwane „hackingiem”)
wg polskiego prawa jest traktowane na równi z naruszeniem tajemnicy
korespondencji i grozi za to kara do dwóch lat więzienia.

Za podrzucenie wirusa komputerowego, który spowodował zniszczenie,
uszkodzenie, usunięcie lub zmianę zapisu istotnej informacji grozi kara do 3 lat
więzienia.

Za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz przepadek tak
nielegalnych kopii programów, jak i urządzeń, które posłużyły ich stworzeniu.
Naruszeniem praw autorskich jest likwidacja podpisów zdjęć bezpłatnie
udostępniających na stronach WWW oraz tzw. cyfrowych „znaków wodnych” np.
z logiem autora- którym oznaczone są utwory.
Wykonaj plakat zachęcający do przestrzegania prawa autorskiego. Plakat
wykonaj w dowolnym programie graficznym i prześlij go na email:
[email protected]