TAK ŻYJ ABYŚ BYŁ CHWAŁĄ PANA KTÓRY CIĘ STWORZYŁ Im bardziej zmierzamy do osobistego spotkania z Jezusem tym nasza modlitwa jest prostsza i otwarta na działanie Ducha.

download report

Transcript TAK ŻYJ ABYŚ BYŁ CHWAŁĄ PANA KTÓRY CIĘ STWORZYŁ Im bardziej zmierzamy do osobistego spotkania z Jezusem tym nasza modlitwa jest prostsza i otwarta na działanie Ducha.

TAK ŻYJ
ABYŚ BYŁ CHWAŁĄ PANA
KTÓRY CIĘ STWORZYŁ
Im bardziej
zmierzamy do
osobistego spotkania z Jezusem
tym nasza modlitwa jest prostsza
i otwarta na działanie Ducha Świętego
Im bardziej
jesteśmy zjednoczeni
z Jezusem w modlitwie
tym mniej potrzebujemy słów
a więcej w nas słuchania tego,
co On mówi z Serca do serca
UTRATA ZASŁUCHANIA
W SŁOWO NATCHNIONE
I SZUKANIA WOLI BOŻEJ
JEST WIELKĄ
NIEROZTROPNOŚCIĄ
I GROZI
BUDOWANIEM
NA PIASKU
-NA LUDZKIEJ
-WIEDZY
LUDZKIM JA
ZAMIAST
NA CHRYSTUSIE
Nikt z nas nie wie,
wobec jakiej próby wiary zostanie postawiony,
ale Jezus o tym wie i On nas przygotowuje,
abyśmy w chwili osamotnienia,
gdy pośród nieprzyjaciół
trzeba będzie dać świadectwo prawdzie,
nie zaparli się Mistrza
JEŻELI W ŻYCIU
Z INNYMI LUDŹMI
JEST CI ŹLE,
PRZYJDŹ DO JEZUSA
I PROŚ
BY CIEBIE
PRZEMIENIŁ
NIE INNYCH
Ta przemiana
stanie się źródłem twojej radości i pokoju
oraz źródłem przemiany innych
Nie ma modlitwy
nie wysłuchanej
Nie ma prośby
która nie zostałaby
przyjęta przez Boga
Natomiast Jego odpowiedź
często nie jest zrozumiana
przez człowieka
CHRYSTE
UCZYŃ MNIE ZNAKIEM
TWOJEGO KRÓLESTWA
UCZYŃ
PRZEDŁUŻENIEM
RAMION TWOJEGO KRZYŻA
ZNAKIEM ŚWIADECTWA
WIARY I EWANGELII W ŚWIECIE
NAJDŁUŻSZĄ DROGĄ
KTÓRĄ TRZEBA
PRZEJŚĆ W ŻYCIU LUDZKIM
TO DROGA OD ROZUMU DO SERCA
JEZUS MA MOC
POKONAĆ W NAS TĘ ODLEGŁOŚĆ
POPRZEZ UDZIELANIE SIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO
KTÓRY ZOSTAŁ NAM DANY
Radość rodzi się
z odnalezienia drogocennej perły,
a jest nią nowe życie w Chrystusie Jezusie,
naszym Panu i Zbawcy
Budzi się ona w nas z odkrycia prawdy o tym,
że jesteśmy chciani i kochani przez Boga
BYĆ SZCZYPTĄ SOLI
którą ktoś zechce
nadać smak swojemu życiu
Prawdziwe przebaczenie,
pełne i do końca musi dokonać się
najpierw w naszym sercu,
abyśmy byli zdolni pokochać osobę,
która nas zraniła
JEST TO WEJŚCIE
W MIŁOŚĆ
CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA
CHCĄC ZANIEŚĆ WIARĘ INNYM,
TRZEBA SAMEMU W NIEJ WZRASTAĆ
aby być oparciem dla
chwiejących się w niej i wątpiących
BÓG DZIAŁA
NAJMOCNIEJ WŁAŚNIE W TYM
NA CO ŚWIAT MAŁO ZWRACA UWAGĘ
CO UWAŻA ZA MAŁE I WZGARDZONE
Otwartość na działanie
Ducha Świętego
czyni nasze życie
bardziej prostym,
bardziej ludzkim
i bardziej otwartym
ale też
bardziej niebezpiecznym
w sensie
wystawienia
na zagrożenia
ZGODZIĆ SIĘ
NA JEZUSA
CHRYSTUSA
TO
PRZEDE
WSZYSTKIM
ZAUFAĆ MU
Jezus pragnie,
abyśmy kroczyli za Nim w pogodzie ducha
i dawali radosne świadectwo Jego obecności pośród nas
W ten sposób staniemy się lampą,
która oświeca drogę do Niego i nie zwietrzałą solą,
która nadaje smak i urok naszej codzienności
WIARA NASZA
BĘDZIE NIEUSTANNIE
PODDAWANA PRÓBOM
TYLKO MOCNE
ZAKORZENIENIE W PANU
I CZERPANIE ZE ŹRÓDŁA WODY ŻYWEJ
POZWOLI NAM ODEPRZEĆ MOC I SIŁĘ SZATANA
Bóg jest tym,
który nas ochrania,
daje nam zdolność współpracy
z obdarowaniem w Duchu Świętym
i zabiera od nas wszelki lęk
Największy cud
jaki może zdarzyć
się w życiu człowieka,
to być stworzonym na nowo
i usynowionym w Jezusie Chrystusie
JEŻELI TRWAMY
W WEWNĘTRZNEJ WOLNOŚCI
NIKT NIE MOŻE NAS ZRANIĆ
PONIEWAŻ
JESTEŚMY WOLNI
WOLNOŚCIĄ BOGA W NAS
JEZUS DOPOMINA SIĘ
porzucenia
lęku
o przyszłość
A ZAKOTWICZENIA SIĘ W JEGO MOCY
JEZUS
ZNAJĄC
NASZE WEWNĘTRZNE TROSKI
POCHYLA SIĘ
NAD KAŻDĄ SYTUACJĄ
NASZEGO ŻYCIA
I OCZEKUJE
ABYŚMY Z WIARĄ
PRZYJĘLI TO
CO ON CHCE WOBEC NAS UCZYNIĆ
Jesteśmy wezwani
do zażyłej przyjaźni z Jezusem,
do trwania w więzi z Nim,
aby nic nie mogło nas zatrwożyć
i od Niego odłączyć
JEZUS
OBDAROWUJE NAS
STOSOWNIE DO ZADAŃ
KTÓRE NAM POWIERZA
DUCH ŚWIĘTY
DZIAŁA
JAK CHCE
I KIEDY CHCE
W KAŻDEJ CHWILI
MOŻE NAS POSTAWIĆ
WOBEC CZŁOWIEKA
OCZEKUJĄCEGO ZBAWIENIA