Transcript 6D klasė

6D KLASĖS
VEIKLA
2009 - 2010
MOKSLO METAIS
Parengė 6D klasės mokinys Bernardas
Garbačauskas, klasės auklėtoja Dileta Daukšienė
Mokslo metus pradėjome saulėta, šilta
rugsėjo 1-osios diena šeimos, mokyklos administracijos,
tarybos, klasės auklėtojos
pasveikinimais.
Prasidėjo tas pats pažįstamas mokyklos
gyvenimo ritmas, kaip ir įvairi
mokyklos veikla, įvairiausi renginiai.
KLASĖS VEIKLA SPALIO MĖNESĮ
Spalio mėnesį vykome į
konditerijos fabriką susipažinimui
su maisto technologija, konditerio
profesija. Kepėme bandeles.
PRISIMINIMAI IŠ KONDITERIJOS FABRIKO
VEIKLA GRUODŽIO MĖNESĮ
Su visomis 5-8-omis klasėmis
gruodį ruošėmės “Gerumo mėnesiui”.
Dalyvavome “Gelbėkit Vaikus”
organizacijos rengiamoje akcijoje
“Tolerancijos diena”.
Pynėme tolerancijos apyrankes.
DALYVAVOME PILIETIŠKUMO PROJEKTE.
VYKO KALĖDINIŲ PAPROČIŲ POPIETĖ
VEIKLA SAUSIO MĖNESĮ
Klasė paminėjo sausio 13osios įvykius. Kalbėjome apie
Laisvės Gynėjų dienos
įvykius, deginome žvakutes
žuvusiems prie televizijos
bokšto atminti.
VASARIO MĖNESIO VEIKLA
Žiemą buvo apdovanoti klasės mokiniai:
Justė, Ignas ir Bernardas už labai gerą
angų - lietuvių kalbos vertimą
konkurse“Tavo žvilgsnis 2009”.
Po kiek laiko dalyvavome kitame vertimų
konkurse “Tavo žvilgsnis 2010”. Na, o
mėnesio pabaigoje vyko geriausiųjų 6-ųjų
klasių mokinių apdovanojimai. Tarp jų
mūsų klasės mokiniai - Ignas Gendvilas
ir Bernardas Garbačauskas . 1-ojo
pusmečio pabaigą sutikome boulingo klube.
1-ojo pusmečio pabaiga boulingo klube
KOVO, BALANDŽIO MĖNESIO
VEIKLA
Mokiniai Gvidas, Juozapas, Edvinas,
Benediktas, Bernardas, Beata ruošėsi
konferencijai ”Juventos” mokykoje “Lietuvos
pasiekimai per 20 nepriklausomybės metų”.
Kovo 11 dieną giedojome Lietuvos himną
nepriklausomybės dvidšimtmečiui paminėti.
Mokinys Bernardas Garbačauskas dalyvavo
respublikiniame raiškiojo skaitymo konkurse
Klaipėdoje, atstovaudamas mūsų mokyklą ir
Šiaulių miestą. Mokiniui konkursui ruoštis
padėjo lietuvių kalbos mokytoja R.
Liutkevičiūtė.
Taip pat 5 klasės mokiniai vyko į P. Višinskio
biblioteką susitikimui su žymiu rašytoju –
V. Račicku, kur vyko jo parašytos, naujos knygos
pristatymas.
GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLA
Gegužės 9 dieną klasė paminėjo
Europos dieną, žiūrėjo vaizdajuostę apie
ES ir EP bei klausė klasės mokinio
Bernardo pranešimo.
Klasės mokinės Justė, Urtė,
Aurelija ir Beata visų 6 klasių
mokiniams pristatinėjo pranešimą apie
“Šaunaus paauglio etiketą”.
“ŠAUNAUS PAAUGLIO ETIKETO” PRANEŠIMAS
TAIP PAT LIKO APDOVANOTAS DIPLOMU
“DAROM 2010”
Gegužės mėnesį 6D klasė
prisidėjo prie “Darom 2010” akcijos
dalyvavimo ir tvarkė mokyklos
kieme esančius gėlynus.
BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLA
Birželio 4 d. klasės mokiniai kartu su 58 klasių mokiniais fotografavosi
mokyklos mokinių nuotraukai.
Birželio 4 dieną mokslo metų pabaigą
klasės mokiniai sutiko “Gitanos
sodyboje”.
IŠLEISTUVĖS
6D KLASĖ LINKI VISIEMS
ŠEŠTOKAMS AKTYVIŲ KITŲ
MOKSLO METŲ...
MOKYTOJAMS – PRASMINGŲ
ATOSTOGŲ...
AČIŪ UŽ DĖMESĮ