ONKOLÓGIAI ÉBERSÉG - Országos Egészségfejlesztési Intézet

Download Report

Transcript ONKOLÓGIAI ÉBERSÉG - Országos Egészségfejlesztési Intézet

ONKOLÓGIAI ÉBERSÉG
Prof. Dr. Kásler Miklós
Egyetemi Tanár
Főigazgató főorvos
Országos Onkológiai Intézet
Az onkológia fő tevékenységi
területei
1. Elsődleges megelőzés
2. Másodlagos megelőzés
3. Diagnosztika
4. Terápia
5. Rehabilitáció
6. Palliáció
Éberség az elsődleges megelőzésben
1. Környezeti ártalmak:
- felismerése (kémiai, fizikai, biológiai (HPV)
- hatóságok tájékoztatása (intézkedési javaslat)
- lakosság tájékoztatása (tanácsadás)
2. Egészségnevelés
- életmód
- daganatos betegségek ismertetése
(www.daganatok.hu)
3. Kapcsolattartás
- ellátó intézetekkel, ÁNTSZ-szel
- önkormányzat eü. bizottságával
- betegszervezetekkel
- médiumokkal
Éberség a másodlagos
megelőzésben
1. A szűrések módszertanának
ismerete:
- irodalom
- továbbképzések
2. A népesség
- tájékoztatása
- mozgósítása
- behívása - visszahívása
- kiszűrt betegek ellátása
Éberség a diagnosztikában
1. Anamnesis
- családi halmozódás
- előzetes daganatos betegségek, kiújulások
2. Tünetek értékelése:
- fennállásának időtartama, változása
- egyéb szervek elváltozásai (familiáris tu.-nál)
3. Betegirányítás célzott vizsgálatokra:
- képalkotás, cytologia, szövettan
- marker vizsgálatok (hagyományos, genetikai)
- új diagnosztikai eljárások ismerete
4. A leletek értékelése
- második vélemény kérése
Éberség a terápiában
1. Kezelés protokoll alapján:
- Az összes szerv teljes diagnosztikai és terápiás
algoritmusa
(Kásler M.: Onkoterápia irányelvei, 2001)
2. Az onkológia metódus szintű feltételrendszere:
- Az egyes daganattípusok ellátásához szükséges
diagnosztikai és terápiás módszerek leírása
(Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium
állásfoglalása, 2002)
3. Új terápiás eljárások alkalmazási feltételei
4. Betegirányítás:
- gyógyintézet megválasztása
- kezelés kontrollja
Klinikai onkológus
együttműködés
szükséges
a
daganatos betegség
kezelésében . . .
Sebész onkológus
Sugártherapeuta
Onkopatológus
Onkopszihológus
Éberség a rehabilitációban
1. Testi rehabilitáció
- sugár- és kemoterápiás mellékhatások
kezelése
- fájdalom intenzitásával arányos
fájdalomcsillapítás (WHO 1994)
- rekonstrukciós plasztikai műtétek
- stomaterápia
2. Lelki rehabilitáció
Éberség a palliációban
Cél: az életminőség fenntartása,
(javítása) inkurabilis fázisban
- fájdalomcsillapítás
- vegetatív funkciók
- pszichés állapot
Probléma . . .
• A MEGKÍVÁNT SPECIALISTÁK
EGYÜTTES JELENLÉTE
– SPECIALIZÁLT RÁK-CENTRUMOKBAN
– NÉHÁNY EGYETEMI KLINIKÁN
– EGYES NAGY KÓRHÁZAKBAN
valósul meg.
A DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁSOK
INTÉZMÉNYENKÉNT VÁLTOZNAK
TAPINTHATÓ ELVÁLTOZÁSOK
NEM SPECIALIZÁLT
INTÉZET
SPECIALIZÁLT
INTÉZET
INCISIOS BIOPSA
HELYI
ANAESTHESIÁBAN
CORE BIOPSIA /
ASPIRÁCIÓS
CYTOLOGIA
SZÖVETTANI DIAGNOSZTIKA
NEM SPECIALIZÁLT INTÉZETBEN
HISTOPATHOLOGIA MEGADJA A
MALIGNITÁS DIAGNÓZISÁT &
DIFFERENCIÁLTSÁGÁT
SPECIALIZÁLT
INTÉZETBEN
HISTOPATHOLOGIA TOVÁBBI
INFORMÁCIÓKKAL SZOLGÁL
 TUMOR TÍPUS
 TUMOR GRADE
 VÁRHATÓ KÓRLEFOLYÁS
 VÁRHATÓ KEMOTERÁPIÁS ÉRZÉKENYSÉG
KEZELÉSI TERV
• A KEZELÉSI TERV SOKSZOR
VÁLTOZIK A SZERINT, HOGY AZ
INTÉZMÉNY
– SPECIALIZÁLT RÁK-CENTRUM
– NAGY ÖNKORMÁNYZATI KÓRHÁZ
– KISEBB REGIONALIS ELLÁTÓ INTÉZET
• A DAGANAT RENDSZERBETEGSÉG
• AZ EGYES DISCIPLINÁK EGYÜTTMŰKÖDNEK
• MODERN ONKOLÓGIAI SZEMLÉLET
SZÜKSÉGES AZ ELLÁTÁS MINDEN SZINTJÉN
• Az újabb
SZŰRÉSI
DIAGNOSZTIKAI
KEZELÉSI
REHABILITÁCIÓS
BETEGKÖVETÉSI
eljárások
hatékonyabbak
• Financiális és egyéb kényszer határozza
meg a diagnosztikai és kezelési modalitást