Sammanställning av inrapporterade resultat ang. levnadsålder och

Download Report

Transcript Sammanställning av inrapporterade resultat ang. levnadsålder och

Sammanställning av inrapporterade resultat ang. levnadsålder och dödsorsak. Resultaten är rapporterade mellan 2004-09-20 och 2012-01-29 via SLBKs hemsida. Rosamarkerat avser hundar med hög ålder, 8 år och uppåt, där sjukdomar kan anses mer ”naturliga”. Ex. ”Från 8 år till 10 år” innebär att hunden ska ha fyllt 8 år men inte 10 år. Dagen den fyller 10 år hamnar den i fältet ”Från 10 år till 12 år” o.s.v

Medellivslängd hanar 8.5 år, beräknat på 332 hanar.

Medellivslängd tikar 8.1 år, beräknat på 321 tikar.

(Ytterligheter borttagna, tex valpar på några månader och veteraner på över 15 år, då dessa ej kan bekräftas) Sammanställt av Pamela Abrahamsson, 2014-01-14

Dödsorsak

Ålder Okänd Olycka Mentalitet Cancer Cancer, skelett Blodkärlstumör Cancer, lungor Cancer, testikel Cancer, blod Cancer, prostata Juvertumör Cancer stor spridning Cancer buk Bindvävstumör Cancer i tass Cancer, hud Cancer tandkött Tumör näshåla Tumör tarm Tumör öga Cancer, lymfkörtel Cancer, organ Cancer, strupe Cancer, munhåla Cancer, livmodern Hjärntumör Cancer i bröstet Tumör urinblåsa

Cancer/tumör sammanlagt

Andnöd Andningssvårigheter LP Bronkit LP & PN

1

1 1

0 mån till 2år

4 2

Från 2 år till 4 år

1 2 4 3 2 1 1 1 1 2 1

12

Från 4 år till 6 år

6 4 6 11 1 1 2 2 2 4 1 1 1

32

1 1 1

Från 6 år till 8 år

42 1 14 15 1 6 1 1 4 2 4 1 1 5 7 2 1 1

66

2

Från 8 år till 10 år 43 23

2 1

11 6 6 1 2 7 3 1 1 3 1 4 1

47

1 4 5 1 3 2 1 1 1 1 Från 10 år till 12 år 88 5

2

1

16

1 1 4 1 1

5

1 3 Från 12 år och upp >>> 23 3 1

Dödsorsak

Neurologisk skada Hjärta Hjärnblödning Organsvikt Ledproblem Korsband Förgiftning Magomvridning ED HD Osteokondros Knäledsartros Artros Vätskefylld buk Kennelhosta Komplikation efter operation Addisons Livmoderinflammation 2 1 4 2

Från 0 år till 2 år

1 3 1 Lunginflammation Diskbråck Kronisk infl. tarm Ev. sorg vid bortgång av annan hund i familj Fel på näringsupptag Lungödem Diafragmabråck Diabetes Reaktion vid narkos/lugnande 1 1 Dysfunktion näsborre Borrelia Borrelia & PN Erlichia Kroniska magbesvär Värk i kropp Pulsåderbråck Urinvägsinf. m. komplikation Bukspottkörteln Sköldkörtelrubbning Cushings Spondylos Allergi Epilepsi Anemi, blodbrist Kroniska magproblem Nervskada rygg Blödande magsår Fistlar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1

Från 2 år till 4 år

4 2 1 2 2 3 1 1

Från 4 år till 6 år

10 1 2 2 1 4 1 2 2

Från 6 år till 8 år

1 22 3

3 1 2 17 10 Från 8 år till 10 år 23 3 1 16 1 Från 10 år till 12 år 8 3 3 5 1 Från 12 år och upp >>> 2

3 1 2 5 1 1 1 1 1 1

14 1 2 1 3 2 1

1 1 4 1 1 1 2 1 2 1

1 1 1 1 1 8 1 2 1 2