Transcript pdf

Ärendedata
Diarienr.: 2005-08976
Diarieplan: 54
Fastigheter: Södermalm 7:85
Södermalm 7:85
Södermalm 7:85
Södermalm 7:85
Södermalm 7:85
Södermalm 7:85
Ingivare: Gatu- och fastighetskontoret
Ärendemening: Slussen, Södermalm, Nybyggnation
Handläggare: Martin Schröder
Inkomdatum: 2005-05-20
Avslutsdatum:
Beslut:
Beslutskod
Beslutsdatum
2010-06-10
2009-09-17
2009-05-14
2009-01-22
2007-12-14
2007-05-10
2005-10-27
Beslutsstatus
Titel
Protest
Protest
Protest
Protest
Typ
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Diariedatum
2011-07-18
2011-07-18
2011-07-14
2011-07-14
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-07-14
2011-07-14
2011-07-14
2011-07-14
2011-07-14
2011-07-14
2011-07-14
2011-07-14
2011-07-14
2011-07-14
2011-07-14
2011-07-13
2011-07-11
2011-07-11
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-07-11
2011-07-08
2011-07-08
2011-07-07
Protest
Kulturslussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-07-05
2011-07-05
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Bifall
Beslutsstatusdatum
2007-05-10
Diarieförda dokument:
1
Från
Johan Winegård
Bigbritt Almström
Gertel Aronsson
E. Poehls E. Pohels
F.Squ
Sonja Helin
Jan Staxäng
Susanne Berger
Madelene Arjen
K. Aurell
Sofia Staxäng
Lars Grönvall
Catarina Grönvall
Birthe Lundvik
Per Sundelin
Jan Fallan
Jaroslaw Kaliski
Hans Gustafsson
Margaretha
Gustafsson
Emily Liu
David Alm
Stig Litzén
Ewa Jorenbo via
Exploateringskontoret
Christian Wändahl
Anna Ardelius
Till
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Slussen, mitt förslag revidera planen
med Norman Foersters/Bergs förslag
och se över säkerhets riskerna.
SV: Några frågor om slussentrafik
Skrivelse In
2011-07-03
Clara von Rettig
Martin Schröder
Skrivelse In
2011-07-01
Martin Schröder
Protest
SV: Nya Slussen och cykelanor
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-07-01
2011-06-30
Protest
Protest
Yttrande
Slussenmythbusting
Protest
Protest
Slussenuppropet
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-30
2011-06-30
2011-06-29
2011-06-29
2011-06-28
2011-06-28
2011-06-28
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka och Värmdöbussarna
Protest
Protest
Yttrande
Skrivelse In
2011-06-28
Mats Wahlstedt, gm
Cecilia Karlsson
Lena Schröder
Anders Ahlstrand, gm
Cecilia Karlsson
Eva Ullner
Björn Curman
Fastighetsnämnden
Herbert Tingesten
Monica von Geijer
Beata Helmerson
Svante Björkman + 7
namn
Max Ahlborn
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-28
2011-06-27
2011-06-27
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Protest
Skrivelse In
2011-06-27
Till alla som kan förändra det aktuella
slussenförslaget
Protest
Yttrande, originalhandling inkom
2011-06-28
Slussen
VB: SV: Frågor nya Slussen
VB: fråga om slussen
Protest
Protest
VB: Slussen
Skrivelse In
2011-06-26
Agneta Sedenberg
Monica Kihl
Kommunstyrelsens
handikappråd
Clara Quarfood
Lindberg
Ulla Schöldström
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-23
2011-06-23
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Länsstyrelsens utställningsyttrande
för dp Slussen samt samrådsyttrande
för dp bussterminal vid Slussen
Originalhandling inkom 27.6.2011
Protest
Synpunkter
SLUSSEN området.
Synpunkter
Protest
Protest
Kompletterande synpunkter
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-22
Jorun Westman
Storstockholms
brandförsvar
Mats Wahlstedt
Håkan Olofsson
Per Byström
Gabriella Fischer
Flory Ewald
Ann-Kristin
Rönnerbäck
Gun Ekroth
Christer Lindström
Monika Karlsson
Pia Berg
Monika Boman
Felix Lundin
Monica Selén
Ann Rova
Länsstyrelsen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-22
2011-06-22
2011-06-22
2011-06-22
2011-06-22
2011-06-22
2011-06-22
2011-06-22
2011-06-22
2011-06-22
2011-06-21
2011-06-21
Christina Cederling
Per Berglind
Ervin Göran Schömer
Vilhelm Herlin
Henning Schröder
Sussane Skogsberg
Ann Kristin Rönnbäck
Helena Wennerqvist
Christine Burman
Ann-Mari Teulsrine
Johannes Kretschmer
Gudrun Schömer, Erin
Schömer
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Slussenupproret, namlista med 7
namn
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Varför inte rusta upp och bevara vårt
kulturarv från 1930-talet?
Kompletterande synpunkter
Skrivelse In
2011-06-21
Anna Nilsson m fl
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2011-06-21
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-20
2011-06-20
Slussen
Protest
Protest
Protest
BEVARA SLUSSEN
VB: BEVARA SLUSSEN!
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Synpunkter Nya Slussen
Synpunkter Nya Slussen
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Protest
Protest
Protest
komplettering till inskickat 19.6 2011,
Yttrande gällande Slussen i ärende
nr: Dp 2005-08976-54, och S-Dp
2011 -01580-54.
Synpunkter
Yttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Lisa Disland Modigh
Kerstin Bergman
Renée Andersson
Monica Linnér
Susan, Ove och
Henrik Göhlin
Ann Kristin
Rönnerbäck
Kjell Lundberg
Bertil Nyman
Britt-Louise Herberts
Eliinade Narvaja
Tom Werner
Monica Wigg
Per Linder
Kurt Sidegård
Fartygmagasinet i
Sthlm AB
Tom Rafstedt
Sebastian Backström
Nelson Urva
Birgitta Taube
Mona Elfvius
Lisa Mattsson
Göran Holmberg via
Exploateringskontoret
Per Linder
Per Linder
Ulla Hammarberg
Ingemar Blom
Lena Johansson
Anna-Lena Tell
Eriksson
Anita Pettersson
Caroline Ljungberg
Krister Eliasson
Clara v Rettig
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
Martin Schröder
Martin Schröder
Yttrande
Synpunkter
Namnlista med 22 st underskrifter
Synpunkter
VB: Överklagande - S-Dp
2005-08976-54 - Slussen
Slussenport
yttrande över Slussen DP
m2005-08976-54
Protest
Protest
Protest
Slussen
Protest mot Slussenplanen Dp
2005-08976-54
Kultur till Slussen...
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Besvär In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Lars Sune Gustafsson
Hans Blomqvist m fl
(totalt 6 st
underskrivna)
Urban Ryadal
Pia Appelgren
Slussenupproret
Lars Berglöf
Thomas Fång,
Kulturarvet - Ej till salu!
Herbert Tingesten
Kungliga Djurgårdens
Intressenter
Lars Ottestam
Katharine Ludwig
Maj-Britt Björklund
Bengt Euren
Göran Fredriksson
Skrivelse In
2011-06-20
Jesper Waldersten
Morgan Mark
3
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Morgan Mark
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Morgan Mark
Martin Schröder
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Morgan Mark
Morgan Mark
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Morgan Mark
2011-07-19
Mona Elfvius,
Charlotta Jogestrand,
Göran Nordenlöw
Anders Worm
Clara v Rettig
Peter Hemmen
Rose Horowitz
Sven Lagerström gm
Cecilia Karlsson
Eva Zetterström
Molander
Carl Ramstedt
Jörgen Engelgren
Håkan och Ann-Katrin
Lagnefeldt
John Granert
Anna-Karin Johansson
Atrium Ljungberg AB
Håkon Liu
Ulrika Jensen Eriksson
Stockholms läns
hembygdsförbund
Lennart Ehrgård
Lis Hogdal
Kim Dahlström
Oläsligt
[email protected]
em.se gm Cecilia
Karlsson
Helena Friman
Renée
Sidegård-Ottestam
Sten Sanderoth
Bengt Colling
Gunilla Wirén
Morgan Mark
Morgan Mark
2011-06-20
Christina o Christer
Ädelqvist, gm Cecilia
Karlsson
[email protected]
gm Cecilia Karlsson
Clara v Rettig
Skrivelse In
2011-06-20
Clara v Rettig
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-20
Martin Schröder
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Remissvar
Remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Protest
Protest
Protest
DP Slussen TRV2011/30261
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Birgitta Deeplein
Wallgren
Mattias Nilsson
Anneli Bisther
Ingegerd Fransson
Amie Hemmen
Jenny Bisther
Exploateringsnämnden
Rådet till skydd för
Stockholms skönhet
Oläsligt
Anita Och Hans Lartell
Ida Forss
Trafikverket
Slussen
Skrivelse In
2011-06-20
Protest
slussen
Protest
Protest
Slussen synpunkt 5
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Protest
Skrivelse In
2011-06-20
Protest
Protest
Yttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Synpunkter
Synpunkter
Remissyttrande
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Slussen synpunkt 4
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
Protest
Synpunkter om pågående plan
Dp 2005-08976-54 och S-Dp
2011-01580-54
Slussen synpunkt
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Skrivelse In
2011-06-20
Slussen synpunkt 2
Skrivelse In
2011-06-20
Kompletter?ing till inskickat 19.6
2011, Yttrande gällande Slussen i
ärende nr: Dp 2005-08976?-54, och
S-Dp 2011 -01580-54.
Fwd: Kompletter?ing till inskickat 19.6
2011, Yttrande gällande Slussen i
ärende nr: Dp 2005-08976?-54, och
S-Dp 2011 -01580-54.
Protest
Skrivelse In
4
Martin Schröder
Morgan Mark
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Morgan Mark
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Morgan Mark
Morgan Mark
Morgan Mark
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
2011-07-19
Protest
Slussen kompl.
Fwd: Ärende nr:Dp 2005 - 08976-54
detaljplan för Slussen samt S-Dp
2011-01 580 -54.
Slussenmonument
VB: Synpunkter Nya Slussen
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen,S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Slussen synpunkt 3
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Carl-Erik Blomberg
Clara v Rettig
Clara v Rettig
Martin Schröder
Morgan Mark
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
Herbert Tingesten
Per Linder
Patrik Engellau
Morgan Mark
Morgan Mark
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-20
Morgan Mark
Slussen synpunkt 6
Skrivelse In
2011-06-20
Re: Synpunkter på uställt planförslag
Protest
Protest
Protest
Det nya Slussen
yttrande över Slussenförslaget
Synpunkter
Förstör inte vårt Slussen!
Borlägg förslaget om Slussen
Slussen ombyggnad
Dp 2005-08976-54
SLUSSENYTTRANDE
Synpunkter om pågående plan
Slussen - Synpunkter på planförslag
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-20
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Nya Slussen
Skrivelse In
2011-06-19
Dp 2005-08976-54 och S-Dp
2011-01580-54, Synpunkter på
Slussenförslaget
Yttrande över utställd detaljplan för
Slussen, S-Dp 2005-08976-54
Dp 2005-08976-54, S-Dp
2011-01580-54
Synpunkter om pågående plan
Slussen
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter om pågående plan
Yttrande avs. DP 2005-08976-54
samt S-Dp 2011-01580-54
Synpunkter om pågående plan
Dp2005-08976-54,
S-Dp2011-01580-54
Frågor
Yttrande om det utställda förslaget till
Slussen
Fw: Fw: MAYDAY Slussen_ Maila
FÖRE 24.00 i morgon söndag den
19/6 till
[email protected]
m.se
Ang. Slussen
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
2011-06-19
[email protected]
omhem.se gm Cecilia
Karlsson
Henrik Grohn Boman
gm Cecilia Karlsson
Charlotte Holst
Bengt Larsson
Hanna Olsson
Nelly Gard
Eliina de Narvaja
Kurt Hultgren
Suzanne Lindqvist
Isabelle Welch
Judith Hollander
Stellan Lindqvist
Berit Bergqvist
GreenSweden Blog
Clara Svenberg Lind
Stadsgårdens Vänner
Marko Arkitektkontor
AB
Francoise
Ribeyrolles-Marcus
Andreas Heymowski
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Saltsjöbadens
Naturskyddsförening
Tomas Lewan
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Anders Söderberg
Anita Pettersson
Per-Arne Jonsson
Ingela Hellgren
Åsa Leander
Dan Wolgers
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Eva Severinson
Carin Nelander
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Anna Gate
Kerstin Wickman
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Göran Öhlander
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Ingela Stensson
Maria Lantz
Mats Bäcker
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
5
Morgan Mark
Morgan Mark
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Morgan Mark
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
2011-07-19
Synpunker Stockholm Stads
planering Slussen
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
2011-06-19
Martin Zetherström
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Synpunkter angående Slussen, Dp
2005-08976-54
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen
Ärendenummer 2005-08976,
(Slussen, Södermalm, nybyggnation)
Byggnader vid Slussen
Resmissvar
Synpunkter om pågående plan
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka och Värmdöbussarna
Synpunkter Slussen
Synpunkter In
2011-06-19
Ebba
Florin-Robertsson
Håkan Eriksson
Synpunkter In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Synpunkter In
2011-06-19
Lissela Jonsson och
Gunnar Broth
Marcus Nirbrant
Synpunkter In
Anmälan In
Anmälan In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Gunnar Zetterman
Thomas Nordström
oda karlsson
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Anmälan In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen
Yttrande över nytt förslag till
utfromningen av Slussen
Yttrande: Dp: 2005-08976-54,
detaljplan för Slussen samt S-Dp
2011 -01580-54 detaljplan för ny
bussterminal för Nacka och
Värmdöbussarna.
Synpunkter Dp 2005-08976-54
Anmälan In
2011-06-19
HSB Stockholm
Distrikt Innerstaden
MonaLisa Brieditis
Anmälan In
2011-06-19
Lena Lidmark
Irma Teräväinen
Utlåtande In
2011-06-19
Clara von Rettig
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
inlaga till yttrande gällande Slussen
Dp 2005-08976-54, Dp
S-2011-01580-54.
Kritik mot Slussenförslaget
Utställt planförslag Slusssen
Dp2005-08976-54 detaljplan för
Slussen och S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
[WARNING - NOT VIRUS
SCANNED] Slussenyttrande från
YIMBY (komplett version)
Ang. Slussen
Skrivelse In
2011-06-19
Svante Forsström, Ulla
Joneborg
Clara von Rettig
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Uwe Koch
Anders Markstedt
Ewa Trief
Irma Teräväinen
Morgan Mark
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
YIMBY
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
YTTRANDE avs. DP 2005-08976-54
(detaljplan för Slussen) samt S-Dp
2011-01580-54 (detaljplan för ny
bussterminal för Nacka-och
Värmdöbussarna)
Synpunkter om pågående plan
Ärendenr. 2005-08976-54
Slussen ett ovärderligt
kulturminnesmärke
Remissvar om Slussen
2005-08976-54
Ombyggnad av Slussen - förslag på
stadsmuesum NEJ TACK!!
Synpunker ang Slussen
Yttrande Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-19
Siv Öberg, Sköld Peter
Matthis
EBBA VON
BAUMGARTEN
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Helena Adolphson
Catrin Lundström
Annika Rosén
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Leif Delin
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Synpunkter, 2 st
Skrivelse In
2011-06-19
Malin Jonsteg &
Magnus Jonsteg
Marita Innergård
Josephine Vejrich
Diana Schwarcz via
Exploateringskontoret
Britt Stämfors via
Exploateringskontoret
6
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Martin Schröder
2011-06-19
Stefan Nobel via
Exploateringskontoret
Daniel Carpsjö via
Exploateringskontoret
Alexis Pontvik
Skrivelse In
2011-06-19
Jakob Wranne
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
Clara v Rettig
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Michael Berglöf
Göran Wahlberg
Morgan Mark
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Rune Odlander
Jörgen Lööf
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Martin Schröder
Dp 2005-08976-54, S-Dp
2011-01580-54
Slussen
Slussens framtid! LÄS DETTA! En
engagerad medborgas begäran.
Överklagande - S-Dp 2005-08976-54
- Slussen, ingen fil bifogad
Synpunkter på Dp 2005-08976-54
Slussen
Kommentar om det reviderade
Slussenförslaget
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen
Protest mot Slussenplanen Dp
2005-08976-54
Protest mot Slussen
Re: Slussen - Synpunkter på
planhandlingar och
vattenverksamhet, förtydligande
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-19
Alexis Pontvik via
Exploateringskontoret
Jan Sjöberg
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Ritva Maria Jacobsson
Anna Runeborg
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Kulturarvet - Ej till
salu!, Thomas Fång
Karin Arborelius
Skrivelse In
2011-06-19
Mats Wickman
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Monica Dominique
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Marcus Nirbrant
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Kåa Wennberg
Olle Markstedt
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-19
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-19
Synpunkter på det utställda förslaget
till nya Slussen
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen
Slussen!
Detaljplan Slussen S-Dp
2005-08976-54 och Detaljplan
bussterminal Slussen S-Dp
2011-01580-54 Originalhandling
inkom 21.6.2011, skannad
VB: protest mot SLUSSEN
Utstgällt planförslag Slusssen
Skrivelse In
2011-06-19
Alexis Pontvik
Jan Ankarstrand via
Exploateringskontoret
Göran Pettersson via
Exploateringskontoret
Henrik Gröhn Boman
via
Exploateringskontoret
Ken Gammelgård
Skrivelse In
2011-06-19
Richard Årlin
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Charlotte Sommarin
Nacka Miljövårdsråd
Morgan Mark
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Sabina Wennberg
Anders Markstedt
Morgan Mark
Morgan Mark
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-19
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-19
Synpunkter på planförslaget för
Slussen Dp 2005-08976-54
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen och S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Fwd: Ärende nr:Dp 2005 - 08976-54
detaljplan för Slussen samt S-Dp
2011-01 580 -54.
Yttrande - Slussen
Ärendenummer 2005-08976-54,
detaljplan för nya Slussen
Slussen
YTTRANDE avs. DP 2005-08976-54
(detaljplan fö r Slussen) samt S-Dp
2011-01580-54 (detaljplan för ny
bussterminal för Nacka-och Vä
rmdöbussarna)
Synpunkter
Skrivelse In
7
Martin Schröder
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
2011-07-19
Detaljplan Slussen S-Dp
2005-08976-54 och Detaljplan
bussterminal Slussen S-Dp
2011-01580-54
Synpunkter om pågående plan
Dp2005-08976-54 detaljplan för
Slussen och S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Dp2005-08976-54 detaljplan för
Slussen och S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Ärende: Dp 2005-08976-54 detaljplan
för Slussen
Betr ny detaljplan för Slussen!
Skrivelse In
2011-06-19
Nacka Miljövårdsråd
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Rasmus Erlandsson
Franciszka Trief
Morgan Mark
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
Vinka Tor Gunnar
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
Thomas Otto
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Synpunkter om pågående plan
protest Slussen
Stockholm.se - fråga/kommentar från
besökare
Protest
Slussen
Remissvar om Slussen
2005-08976-54
Dp 2005-08976-54, S-Dp
2011-01580-54
gällande Slussen
Slussen och bussterminalen
Nya Slussen - kommentarer
Slussen kräver klokhet
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter om pågående plan
Slussen, protest
Överklagande Slussen,
ärendenummer 2005-08976-54
Synpunkter på Slussenförslaget och
förslaget till ny bussterminal
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen
Begäran om återremiss ang Slussen
o bussterminal
Nacka-Värdmdöbussarna
NEJ! till Foster - Bergs Nya Slussens
förslag"
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Stoppa slussen!!!
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Marianne och Gunnar
Sandström
Louise Thurén
Claes Britton
[email protected]
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Lars-Erik Öller
Anna-Lena Amundson
Li Södermark
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Jan Ohlin
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Hedvig Sommarin
Jan Söderberg
Ulla von Platten
Catrine Arvidsson
Annika Borg
Amelie Lind
Eva Nyberg
ALMSTRIDENS
VÄNNER
Britt Rundberg
Skrivelse In
2011-06-19
Carl-Axel Dominique
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Disa Åberg
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Viviane Hedberg
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Catharina Gotby
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Slussen Dp 2005-08976-54 och
Katarinaberget Dp 2011-01580-54
Yttrande Slussen
Protest mot stadens Slussenförslag
Synpunkter om pågående plan
S-Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Dp 2005-08976-54
Skrivelse In
2011-06-19
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Hampus Näktergal
Dorothee Sporrong
samt Gustaf Wiklund
Ronny Ambjörnsson
och Lilian Levin
David Isaksson
Åsa Leander
Britt-Marie Thurén
Eva Lindgren
Skrivelse In
2011-06-19
Tyra von Zweigbergk
Irma Teräväinen
8
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
2011-07-19
Synpunkter på Dp 2005-08976-54
och på Dp 2011-01580-54
Synpunkter om pågående plan
Yttrande över Dp- 2005-08976-54
FW: Slussen. Katastrof????
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter på omarbetat planförslag
för Slussen
Synpunkter om pågående plan
protest mot SLUSSEN
Skrivelse In
2011-06-19
Annette Fahlsten
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Inger Steen
Marianne Upmark
Eva Kalathaki
Ove Lindström
Elisabeth Holmgren
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Morgan Mark
Irma Teräväinen
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
synpunkter på utställningsförslaget
och Slussens framtid
Synpunkter på Slussen Dnr
2005-08976-54
Synpunkter om pågående plan
slussens ombyggnad
Synpunkter om pågående plan
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen och S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka -och Värmdöbussarna
Döp mailet: Dp 2005-08976-54
detaljplan för Slussen S-Dp
2011-01580-54 detaljplan för ny
bussterminal för Nacka och
Värmdöbussarna
Yttrande över Dp-2005-08976-54
(Slussen)
Slussen återremiss
Skrivelse In
2011-06-19
Joakim Nyholm
Gen Permert, Magnus
Permert, Johanna
Permert och Johnny
Madsen
Fatima Olsson
Skrivelse In
2011-06-19
Beatrice Sundberg
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Erling Ericsson
irene Winerud
AnnaMaraia Hedin
Christer Erlandson
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Saša Antic
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Bengt Etzler
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Morgan Mark
Nej till SLUSSEN-planen och
Katarinabergets utsprängning till
bussterminal.
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter om pågående plan
Slussen
planförslag Dp 2005-08976-54
detaljplan för Slussen samt S-Dp
2011-01580-54 detaljplan för ny
bussterminal för Nacka- och
Värmdöbussarna
Yttrande Slussen + Bussgarage
Yttrande om Slussen, dnr
2005-08976-54
Synpunkter på förslag till Detaljplan
för Slussen
Synpunkter på Slussen-förslaget
Synpunkter
Synpunkter på nya Slussen-förslaget
Ärende Dp 2005-08976-54 detaljplan
för Slussen, S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka -och Värmdöbussarna
synpunkter Slussen från
Hörselskadades förening i Stockholm
synpunkter på slussenförslaget
Synpunkter om slussenförslaget
Synpunkter på Nya Slussen förslaget
Skrivelse In
2011-06-19
Stig Sjöstedt och
Rigmor Söderqvist
Rebecka Gordan
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Måns Erlandsson
Margareta Stark
Morgan Mark
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Lena Colling
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Goran Robertsson
Bloggen Green
Svensson
Hans Törneman
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Daniel Carpsjö
Auli Hietakangas-Koch
Caroline Le Lann Roos
Ewa Bodén
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Hörselskadades
förening i Stockholm
Lolita Törnblom
Henrik Grohn Boman
Gunilla Mark
9
Irma Teräväinen
Morgan Mark
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Morgan Mark
Morgan Mark
2011-07-19
Ärendenummer 2005-08976,
(Slussen, Södermalm, nybyggnation)
Cykelbro över Slussen
slussens renovering
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen
Synpunkter
Riv nybygget kolingsborg
Samrådssynpunkt om Slussen
Skrivelse In
2011-06-19
Marcus Nirbrant
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Ingegerd Harvard
Joakim Gustafson
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Morgan Mark
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter om pågående plan
Angående ny detaljplan för Slussen.
Dp 2005-08976-54.
Ärende nr:Dp 2005 - 08976-54
detaljplan för Slussen samt S-Dp
2011-01 580 -54.
VB: Nya Slussen. Skrota Foster
Bergs förlag och renovera istället!
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Anita Hansson
Ove Lindström
Jonas Mattsson med
familj
Katarina Edenheim
Kurt Österberg
Birger Eneroth
Skrivelse In
2011-06-19
Clara v Rettig
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
Hans Wallenberg
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
Martin Schröder
Yttrande Slussen DP 2005-08976-54
Naturskyddsföreningen
Skrivelse In
2011-06-19
ang Dp 2005-08976-54 samt S-Dp
2011-01580-54
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter om pågående plan
Slussen
Slussen, Dp 2005-08976-54
Synpunkter om pågående plan
Nya Slussen
Dp 2005-08976-54 Nya slussen
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-19
Jennifer Post via
Exploateringskontoret
Naturskyddsföreninge
n i Stockholms län,
Stockholms
Naturskyddsföre
Eva Jacobson
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-19
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-19
Synpunkter om pågående plan
Yttrande ang. detaljplaner för Slussen
och ny bussterminal
Synpunkter på detaljplan för Slussen
(Dp 2005-08976-54)
Beställning av objekt: Kontaktformulär
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Dick Urban Vestbro
Ingemar Tommos
Olle Wästberg
Justina K Arvidsson
Bengt Karlsson
Mårten Smith
Tobias Lönnroth
Caroline Le Lann Roos
Niklas Thidevall via
Exploateringskontoret
Ingegerd och Göran
Wallén
Lars Remnefeldt via
Exploateringskontoret
Britt-Marie Thurén
Ann-Charlotte Forsell
Skrivelse In
2011-06-19
Östen Axelsson
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Stoppa vandalisering
YTTRANDE SLUSSEN, dnr
2005-08976-54
Restaurera Slussen i stället!
Synpunkter ang slussen
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Annika Hökerberg
Anders & stig-åke
Nordell
Cecilia Lindqvist
Stadshus Bloggen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Yttrande Slussen (reviderat)
Beträffande Framtidens Slussen
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen och S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Eva Linderoth
Sara Innergård
Cykelfrämjandet,
Christoffer Carstens
David Isaksson
Jan Ankarstrand
Eva Ekberg Jäder
10
Morgan Mark
Morgan Mark
Morgan Mark
Martin Schröder
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Martin Schröder
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
2011-07-19
Till Registraturen. Registreras som
2011-06-19 Inkommande handling.
Yttrande angående ärende Dp
2005-08976-54 Slussen
Synpunkter om pågående plan
slussen
Dp 2005-08976-54 samt S-Dp
2011-01580-54
Ang synpunkter på Slussen
Samrådssynpunkter S-Dp
2005-08976-54
Kritik mot förslaget till nya Slussen:
förbättra utsikten!
Fwd: Slussen, yttrandeavs Dp
2005-08976-54 detaljplan för
Slussen, samt S-Dp 2011 -01580-54.
Yttrande över detaljplaner för Slussen
och för bussterminal Slussen.
framtidens slussen
Beställning av objekt: Kontaktformulär
Beställning av objekt: Kontaktformulär
Avsänt 2011-06-19 kl 2323. Till
Registraturen, registreras som
inkommande handl.
Slussen: medborgarsynpunkt
Angående Slussen
Detaljplan Slussen o dess
bussterminal
Slussen
Slussen
slussenförslaget
Skrivelse In
2011-06-19
Lennart Ehrgård
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Petter Hauffman och
Sune Sandqvist
Robert Lavelid
Heldegard Keijer
Eivor Holsberg Torén
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Klas Innergård
Svante Forsström, Ulla
Joneborg
Stefan Nobel
Skrivelse In
2011-06-19
Clara von Rettig
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Eie Herlitz
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Agneta Fager
Martin Åleberg
Johanna Åleberg
Lennart Ehrgård
Irma Teräväinen
Morgan Mark
Morgan Mark
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Pär Hansson
Martina Mälarstedt
Karin Müller
Morgan Mark
Morgan Mark
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Synpunkter om pågående plan
ang. Dp 2005-08976-54 och S-Dp
2011-01580-54
Synpunkter om pågående plan
JAG STÖDJER KULTURSLUSSENS
FÖRSLAG
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Thora Grape
Erik Ahlsén
Ulla Bystedt, Bertil
Jacobson
Christer Erlandson
Gudrun Ryman
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Åke Sandström
Ann Wåhlström
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Björn Bränngård
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-19
Slussen
Skrivelse In
2011-06-19
Slussen
Nya Slussen Dnr 2005-08976-54
Beställning av objekt: Kontaktformulär
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Beställning av objekt: Kontaktformulär
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Synpunkter på Slussen-förslaget
Nya Slussen
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen
Synpunkter om pågående plan
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Hyresgästföreningen
Norrmalm
[email protected]
com
Kristina Svartholm och
Lennart Warg
Göran Lindberg
Stefan Lifvergren
Kristrún Rúnarsdóttir
Åleberg
Evert Åleberg
Harald Nordenson,
Petter Ridderstad,
paula Uotila
Eva Haglund
Margaretha Boman
Kerstin Diedrich
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Synpunkter
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Annette Fahlsten
Kerstin och Lars
Areskogh
[email protected]
Pär Holmén
11
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Morgan Mark
Morgan Mark
Morgan Mark
Morgan Mark
Morgan Mark
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
2011-07-19
VB: skyndsamt, synpunkter om
slussen
Nej till "Nya Slussen"
Skrivelse In
2011-06-19
Amir Amirriazi
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Tänk på helheten blocköverskridande
Protest
Skrivelse In
2011-06-19
Francoise
Ribeyrolles-Marcus
Börje Ohlman
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
synpunkter på Slussen
Synpnkter
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Framtidens Slussen
Synpunkter
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter angåande Slussen??
Dp 2005 -08976och S-Dp 2011 -01
560-54
JAG STÖDJER KULTURSLUSSENS
FÖRSLAG
Yttrande Slussen DP 2005-08976-54
Naturskyddsfreningen
Slussen Dp 2005-08976-54
Slussen
Synpunkter om pågående plan
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka -och Värmdöbussarna
Synpunkter om pågående plan
Dp 2005-08976-54 och S-Dp
2011-01580-54 .
Slussen!
Protest mot stadens förslag om
förändringar av Slussen med
omgivning
Synpunkter på Bussterminal i
K-aberget S-Dp 20110158054 och
DP20050897654
110619 Slussen - Stadsbyggnad
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Viktor Friberg och
Birgitta Wennerling
Birgitta Bolinder
Harald Nilsson
Britta och Göran Holm
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Bertil Nyman
Håkan Jansson
Gabrielle Björnstrand
Kalle
Birgitta Huldt
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Ann Wåhlström
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Anders Tranberg
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Ingmar Rudman
Ulf Zettersten
Helena Gåije
Hans Kruse, Gudrun
Vahlquist
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Anders Callmer
Elisabeth Lundqvist
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Ulf och Ulla Clason
Lennart Sandholm
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Birgit Olsson, Marie
Olsson
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
synpunkter på Dp-2005-08976-54
detaljplan för Slussen
Slussen
Skrivelse In
2011-06-19
[email protected]
com
Cecilia Philipson
Skrivelse In
2011-06-19
Irma Teräväinen
Synpunkter på Slussen
synpunkter på förslaget Slussen
Jag protesterar mot Slussen
Slussensynpunkter
synpunkter på Slussen förslaget
Synpunkter om pågående plan
Dp 2005-08976-54 och S-Dp
2011-01580-54
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen
slussen
Dp 2005-08976-54 och S-Dp
2011-01580-54, (R2)
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Kjell Andersson +
resten av
Stockholmarna som
älskar vår stad
Eva Lindén
Lennart Niklasson
Lars Nilsson
Marcus Svensson
Harold Göthson
Marianne Carlberg
Måns Erlandson
Skrivelse In
2011-06-19
Pian Granö
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Sven B Hammar
Måns Erlandson
Morgan Mark
Morgan Mark
12
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Morgan Mark
2011-07-19
Synpunkter på omarbetat förslag till
Slussens nya gestaltning samt på
utställningen
Slussen yttrande 201106
VB: Synpunkter på utställt förslag Nya
Slussen
VB: Slussen - Synpunkter på
planförslag
Slussen - Synpunkter på
planhandlingar och
vattenverksamhet, röstsedlar
Nya Slussen Dnr 2005-08976-54
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter om pågående plan
Mer synpunkter Slussen..
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen,S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
VB: insändes senast idag 19 juni - 11
Yttrande: Slussen. Dnr
2005-08976-54.
ärende DP2005-08976-54 och
S-DP2011-01580-54
Synpunkter på planhandlingar
avseende SLUSSEN
Slussen,Södermalm, nybyggnation
Synpunkt på detaljplan Slussen
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
2011-06-19
Arne Widström
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Richard Murray
Per Linder
Morgan Mark
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
Stadsgårdens Vänner
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
Olle Markstedt
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Stefan Lifvergren
Inga Eriksson
Mats Robertsson
Kalle
Ragna Essén
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Ulrika Fornaeus
P G Jonsson
Morgan Mark
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
Susanne Törneman
Morgan Mark
Skrivelse In
2011-06-19
Örjan Vretblad
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Morgan Mark
Morgan Mark
Irma Teräväinen
Ptotest mot stadens slussenförslag
Protest mot stadens slussenförslag,
återremittering
Synpunkter om pågående plan
VB: SLUSSEN utställnings yttrande
Yttrande över detaljplan för Slussen
(Dp 2005-08976-54)
Slussen
Dp 2005-08976-54 Detaljplan för
Slussen
Synpunkter
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter på förslaget om
framtidens Slussen
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter på Dp Slussen och Dp
Bussterminal Nacka, Värmdö
Synpunkter om pågående plan
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen, S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka och Värmdöbussarna
Slussen
Frågor
Synpunkter om pågående plan
re Slussen
YTTRANDE avs. DP 2005-08976-54
(detaljplan för Slussen) samt S-Dp
2011-01580-54 (detaljplan för ny
bussterminal för Nacka-och
Värmdöbussarna
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Ralph Edenheim
Bengt Bernius
Gabrielle Roland
Waldén
Annika Hökerberg
Annika Hökerberg
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Mats Ek
Ervin Göran Schömer
Urban Ryadal
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Ann Lindén
Monica Dominique
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Magnus Hagbarth
Ingemar Sohlman
Kerstin och Daniel
Thulin
Ulla Öbrink-Florin
Jan Ahlbom
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
Jan-Erik Odenbalk
Katarina Gustafsson
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-19
2011-06-18
Ulla Lingesjö Thilén
Anna Gate
Eva Rehnström Rabe
Diana Schwarcz
Sophie Allgårdh
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-18
Jennie Löbel
Martin Schröder
13
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
2011-07-19
[email protected]
mail.com
Rebecka Tarschys
Morgan Mark
Gunilla Granath
Monica Lindblad
Richard Scharff
Olof Hansson
Anna Bengtsson, Dag
Ståhlfors
Lena Sevein
Magnus Lind
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Ann Katrin Pihl Atmer
Per Gedin
Inger Attersand & Nils
Mogård
Jennie Löbel
Corin Kapari
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Jeanette Bonnier,
Gaga Bonnier, Jörgen
Alfort
Christina Thomas
Dahlberg
Irma Teräväinen
Françoise
Ribeyrolles-Marcus
Stina Eidem
Maya Eizin Öijer
[[email protected]
m]
Bo Wisenfelt
Irma Teräväinen
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Bo Wisenfelt
Simone EK
Daniel
Norgren-Jensen
Martin Schröder
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Clas-Erik Erikson
Åke Lindblad
Lena Severin
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-18
Eva Lindgren
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Lars-Gunnar Sjöcrona
Hedvig Hedqvist
Anna-Karin Larsson
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
Bjön Hasselgren
Jeanette Bonnier,
Gaga Bonnier, Jörgen
Alfort
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Dp 2005-08976-54 SLUSSEN
Skrivelse In
2011-06-18
Slussen Dp 2005-08976-54 och S-,
bussterminal i Katarinaberget Dp
2011-01580-54
Bordlägg Slussenplanerna
Plansamråd Slussen
Slussen
Synpunkter om pågående plan
Bordlägg ärendet Slussen.
Skrivelse In
2011-06-18
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Synpunkter om pågående plan
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Slussen, detaljplaner
Yttrande, Slussen
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Synpunkter Nya Slussen
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka och Värmdöbussarna
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
Skrivelse In
2011-06-18
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen, S-Dp 2011-01580-54
detaljplan ny bussterminal Nacka o
Värmdöbussarna
Nya Slussen
Skrivelse In
2011-06-18
Skrivelse In
2011-06-18
slussenplanerna
yttrande avs detaljplan för SLUSSEN
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
Slussen - slösa inte bort mer av våra
skattepengar!
Synpunkter om pågående plan
Kommentarer till Nya Slussen
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka och Värmdöbussarna
Slussen
Plansamråd Slussen
Synpunkter om pågående plan, nytt
meddelande
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Synpunkter om pågående plan
Slussen
YTTRANDE avseende DP
2005-08976-54 och S-Dp
2011-01580-54
nya slussen
Slussen!
Skrivelse In
2011-06-18
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
14
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
SLUSSEN!!
Slussen detaljplan
yttrande planförslag
FW: MKB Slussen Dp 2005-08976-54
ärende 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen
Samråd Slussen
Åsikter om nya slussen
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter på uställt planförslag,
ingen bif fil
Slussen inte klar!
Slussen
Förnyelse av Slussen
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter om pågående plan
slussen
Välgrundad åsikt om
Slussenalternativ
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen och S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Synpunkter om pågående plan
slussen
NEJ till Slussenförslagen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Martin Wickström
Britt Wisth
Katrine Helmersson
Anders Eriksson
Hillevi Björlund
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Anders Bergsten
Joakim Åström
Magnus Borg
Charlotte Holst
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Marie-Louise Hedin
Chatarina Larsson
Eleanor Wahlberg
Agneta Stark
Sven Lindqvist
Manni Kössler
Karl Jacobson
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-18
Katarina Elvin
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Inget köpcentrum för Slussen!
Detaljplaner för Slussen och Ny
bussterminal
cykelbro skymmer utsikt
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
Carola Bratt
Lovisa Lundström
Andrea Ydring, Bo
Larsson
Louise Wennberg
Katarina Leijonhufvud
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Dp 2005-08976-54 samt S-Dp
2011-01580-54
Yttrande angående Slussen
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Synpunkter om pågående plan
RENOVERA SLUSSEN
Synpunkter om pågående plan
Framtidens Slussen
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter om pågående plan
Förslag till nya Slussen
DP 2005-00976-54 och
S-Dp2011-01580-54
Re: Inget köpcentrum för Slussen!
Slussen
Synpunkter om pågående plan
Slussenförslag synpunkt
Synpunkter på det utställda förslaget
till ombyggnad av Slussen
Synpunkter på pågående plan
Slussen
Synpunkter om pågående plan
Popplarna vid Slussen
Yttrande över Slussen
Synpunkter om pågående plan
Skrivelse In
2011-06-18
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
Rolf Ingemarsson
Astri Chamberlain
Muren
Lisen
Tengbom-Wijkman
Svante Björkum
Robin Carlsson
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Cajsa Wersäll
Eva Lindgren
Ricard Grundwall
Jarl G:son Forssberg
Joon Pontén
Helena Brobäck
Ulla Edström
Hedvig Hedqvist
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Louise Wennberg
Kristina Forss
Marjo Sandholm
Janiche Opsahl
Claes Trygger
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-18
Sven Stark
Irma Teräväinen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
Elisabet Lundström
Tobias Bjarneby
Per Kågeson
Anders Friis
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
15
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
Irma Teräväinen
2011-07-19
Dp 2005-08976-54 detaljplan för
Slussen, S-Dp 2011-01580-54
detaljplan för ny bussterminal för
Nacka –och Värmdöbussarna
Kulturslussen
Skrivelse In
2011-06-18
Olle Öfverberg
Irma Teräväinen
Skrivelse In
2011-06-18
Irma Teräväinen
Beställning av objekt: Kontaktformulär
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-18
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Slussen
Detaljplan för Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Anmälan In
Anmälan In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
[email protected]
om
Kerstin Sedvallson
Patrick Björklund
Ann Stenerlöv
Birgitta Sevefjord
Susanna Eschricht
Monica Bäckström
David Silva
Ingela Meyerhöffer
Martin Lundin
Ann-Charlotte
Bäckmark
Agneta Larsson
Ann Winéus
Arne Nygren
Åsa Gislason
Olov Lundin
Margarete ef
Klinteberg
Siv Palm
Robert Semeraro
Eva Lindmann
Ulla Folke
Oläsligt
Bernt Berg?
Lennart Fredholm
Statens Fastighetsverk
Trafik- och
renhållningsnämnden
Ulf Christerson
Eva Björklund
Ingemar Sasserson
Tiina Westerland
Anja Berg
Uno Lindberg
Flory Ewald
Jozsef Szakall
G. Lagerstedt
Kristina Åstman
Rolle Säwen
Marianne Ekroth
Bertil Lindborg
Atrium Ljungberg AB
Lars Fryxell
Birka Cruises AB
Ammi Bohm
Leif Wretman
Ingrid Nordwall
Susanne Kridwall?
Hedvig Stenson
G. Hammargren
Pontus B?
Kerstin Stridh
Annika Rosén
Karin Carlstoft Westin
Anita Sundin
Stina Lindgren
Kennet Jonsson
16
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
slussen
Synpunkter på planförslaget för
Slussen och Katarinaberget.
Slussen
YTTRANDE avs. DP 2005-08976-54
(detaljplan för Slussen) samt S-Dp
2011-01580-54 (detaljplan för ny
bussterminal för Nacka
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Planförslaget Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
Ann Helleday
Peter B Larsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
Hans Jensfelt
Martin Ålund
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Remissvar
Skrivelse In
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Osman Arisoy
Toomas Jäögen
Eva Svedin
Malin Bewarp
Maria Allansson
Gunilla Höglund
Rosa-Maria Fridlund
Annchen Jäderlund
Madeleine Folter
Anita Palmgren
Astrid Filén
Louise Wallenblad
Maud Stenberg
Inger Andersson
Tony Strand
Kent Hägglund
Julia Lindfors
Gunilla Lindström
Cecilia Lindquist?
Marianne Settmans
Elin Hägglöv
Anders Grenfors
Eva Larsson
"En som vet bättre"
Mats Wahlstedt
Elisabeth Edsjö
Hans Wermeling
Jill Goldberg
Ulf Christerson
A&P Arkitektkontor
AB, Johan Ahrbom
Stockholms
Handelskammare
Richard Grundvall
Emma Woelms
Malin Floryd Welin
Brit Rundberg
Birgitta Axelius
Örjan Vertbla
Lena Bergh
Lena Nordin
Ane Sofie Sjövall
Wängberg Mregaseva
Kurt Stridfeldt
Gambicme Rachid
Ann Pallins Mellander
Emma Winéus
Oläsligt
Jakob Wranne
Anita Hilton
Arne Lagerdahl-Willis
Chrichan Svenbo
Lars Bertilsson
Sten Karlsson
17
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Skrivelse In
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
kulturslussen
YTTRANDE avs. DP 2005-08976-54
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Skrivelse In
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
18
Märta Nyholm
Backman
K. Mackhem
AnnaKarin Ahlman
Dick Almqvist
Barbro Gramén
Susanne Nyman
Anita Cedelberg
Ingrid Wähl
Marja Beltzikoff
Pauajiots Koutsonfakir
Cecilia Hector
Bengt Lindholm
B. Dahlberg
Inger Moritz
Eva-Lis Lundberg
Birgitta Mararin
Pär Jansson
Tuva Petersen
Henrik Bergqvist
Margaretha Runnedahl
Kersti Öber
Nils Moritz
Göran Lindmark
Gunilla Fredblad
Jonas Nyström
Eva Askervall
Conny Thörnquist
Erik Sommarin
Anders Nordlander
Beda Jonsson
Matias Rubling
Maria Sällemark
Johan Petterson
Bruno Ehrs
Barbro o Björn I
Ohlsson
Sonja Sidrow
Lapington
Solbritt Timosson
Kajsa Odencrants
Carola Cielens
Moa Lundborg
Hanna Gustavsson
Babro Segerfelt
Göran Hartzell
Åsa Erlhart?
Mats Gardin
Marianne Julius
Inger Lindberg
Fogelberg
Lennart Rönnbus?
T. Hedberg
Hans Törnqvist
Cecilia Virtala
Marie Lindgren
Birgit Hedman
Peder Björkegren
Catharina Gotby
Siv Åhrberg
Anett Fahlström
Louise Modig Hall
A. Pettö
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Yttrande, originalhandling inkom
2011-06-20
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
19
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Annika Heikkinen
Anita Dahl Bjäkman
Ebba Vikese
Ann Lepp
Roland Persson
Marianne Ljungberg
Kerstin Franzén
Jenny Paulsen
Eva Carlsson
A. Foger
Kasper Halfwordson
Bartolomi Cresa
Marianne Hellqvist
Haviam Elsheik
Jan Ahlbom
Anna-Lisa Putkinen
Arina Barton
Nacka kommun
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Petita Orne
Li Björk
Eva Hedberg-Gibba
Josefine Halfwordson
Karina Berg?
Grazyna Johansson
Tone Sjöström
Anita Eriksson
Håkan S?
Eva Rudman
M. Johansson
Pia Crespí
Kerstin Edman
Birgit Lilja
K. Peterson
Ulrica Wrangö
Anne-Sophie Rahm
Birgitta Ljung
Raili Åkersten
Annica Pinton
Isabelle Carlqvist
Kerstin Åström
Vilma Ljunggren
KArin Zethloens
Helena Adolphson
Kristina Uhr
Lennart Nihl?
Bertil Eriksson
Birgitta H?
Marius Björnstad
Bertil Runefelt
Curt Carlsson
Paula Andersson
Inger Boman
Gunn Johansson
Bo Johansson
Hillevi Björlund
Hans Sundström
Gerd Larsson
A Messing
Oläsligt
Åsa Ekman
Angelica Lundquist
Therese Andersson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Marianne Dufva
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Skrivelse In
2011-06-17
Protest
Skrivelse In
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Nej till Slussenförslag
Synpunkter
Slussen
Yttrande över Slussenförslaget (juni
2011)
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
20
Nathalie o Victor
Ramos
Solveig o Hans
Winslöf
Oläsligt
Eva-Brita A?
Therese Roos
Perry Granheim
Erika Eriksson
Lars Andersson
Robert Laverlid
Eva Slundh
Ove Jansson
Gudrun Hagman
Nils Landergren
Lena Ranje
Markus Blomquist
Katarina Lubensson
Inga Britta Wickman
Stefan Håkansson
Lisa Bergström
Märt-Lisa Oläsligt
Ullrica Spångvall
Dagny Söderqvist
Anita Sohlman
Dupuis
Lena Möller
Hjalmar Andersson
Peter Silverstrand
Stefan Johansson
Karin Karlstedt
Py Huss-Wallin
Gertrud o Lennart
Hultén
Katrin Behrens
Lotta Homberg
Ewa Bodén
Christer Björk
Carl Fohlin
Karin Arborelius
Ann Sofie Nilsson
Gunnar Rosengren
Barbro Gramén
Lennart Tonell
Martin Schröder
Per Lindroos
Torbjörn Eriksson
Gerd Berggren
Christian Berggren
Sarah Berg
Pontus Ambros
Cajsa Forstenberg
Am. Axelsdotter
Ulla von Plattem
Birgitta Mohr
Birgitta Edgren
Lena Åkerblom
Knut Putkinen
Gunilla Blomkvist
Anna-Karin Lund
Rebecca Villarreal
Gunhild Wasstorp
Villarreal
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Skrivelse In
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
21
A Lindqvist
Lotta Feuk
Gunilla Karlsson
Ulf Edlind
Maisy S?
Oläsligt
Laura Pynnönen
Vivi Hultgren
Anna Printz
Rosenquist
Margarete ef
Klinteberg
Rolf Johansson
Bertil Runefelt
Britt Sundberg
R. Ryomon
Eleonor Jefvert
Ke? Pettersson
Ulf Ewald
Thomas Westerlund
Birgitta Elmdahl
Marika Lindegran
Johan Nordström
Camilla Gunnar
Mats Brunander
Karl Friman
Birgitt Stenulv
Per G Olson
Taniya Offerseld
Rune Wessmnan
Srig Krinsvall
Sara Runsten
Ulla Berenard
Per Tenbring
M-L Bylund
Bruce Morris
Inger Rosell
Inger Bogström
Belinda Morén
Frida Schelvander
Mats Wickman
Nicole Beck
Inger Jonsson
Carin Plöjer
Karin Wallin
Per Olov Backman
Mats Wernström
Inger Lundqvist
Ingrid Stenkula
K. Afzelius
Omar Hazim Mustafa
Peter Eriksson
Helena Schelvander
Luilotte Elandy
Mats Eriksson
Ingrid Sjödin
Gunnar Åsen
Janne Tapora?
Anna Cederlund
Lars Sundell
Susanne Glarsborg?
Jill Goldberg
Lena Nil?
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter @inkom på cd-skiva
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Remissvar
Protestlista med 705 st underskrifter
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
22
Göran Robertsson
Mati Lepp
Lab71
Bernt Lindgren
Fastighetsbolaget
Utkiken AB och
Pandox AB
Kulturnämnden
Bevara Slussen, Karin
Schmidt
Gitte Gröndahl
Ruben Sarches
Ing-Marie Hallerstam
Maja Modén
Björn Rodell
Anders Espmark
Roland Sällemark
Carita Högmark
Nina K. Brödd
Kerstin Berggren
Brgit Durgé
Åke Nilsson
Malin Björklund
Emma Mellgren
Johan Carlén
Barbro Wiege
Britt Klebrant
Eva Mannerbert
Mari Gustavsson
Günter Suuunuusk
Carina Wallberg
Jonsson
Jonas Bohlin m fl
(totalt 6 st
underskrifter)
Lars Strömgren
Robert J?
Johan Burman
Margareta Oläsligt
Gertrud Tsujita
Andreas Werner
Jenny Nybom
Marite Nilzon
Niklas Nordlander
Karin Gregow
Oskar Granbom
Garcia
Ivan Garna
Marie-Louise Arnbom
Ida Vretblad
Beata Thenlund
Anthony OCarroll
Bengt Haston
Björn Martin
Kerstin Btrandtoerg
Charlotte Albrektson
Margareta Cramér
Elizabeth Berggren
Barbro Rahm
Elly Engstedt
Lars-Gunnar Ohlsson
Lotta Bergqvist
Nina Soneson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
23
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Barbra Palin
Bengt Palin
Ewa Bigenstans
Ola Persson
Rolf Johansson
Lena Liljestrand
Anna Franzén
Gunilla Mattson
Ulf Henriksson
Jfak Saving
Stig Forsberg
Jan Johannesson
Kent Johansson
Therese Larsson
Ann-Christin Lind
Arnald Barton
Eva Wallin
oläsligt
Maimillen Mers
Maimillen Mers
Lisa Engström
Mats Wadell
Urban Rydal
Kerstin Scott-Eriksson
Harald Zetterström
Ingehill Nordström
Kaj Liängs
Malin Rönning
Lisa Hellström
Anna Högilson
Linnéa Åsengård
Anne_Christine Ahlzén
Susanna Jonsson
Annika Diesen
B. Stenberg
Monica Agerkrames
Christina Lindquist
J. Johansson
C Rhodin
Gunilla scholander
Carl Brygg
Marie Nilsson
Sara Ortte
karin Appell
Ida Vretblad
Åsa Asplund
Veronica Björk
Ella Jax
Kurt Österberg
Carina Andersson
Eva Johansson
Pia Andersson
Linda Von Rosen
Britt Wuje
Anders Granath
Eva Gräslund
Karin Mosskin
Per Lindström
M. Ryd Carlquist
Kristina Ericsson
E. Jansson
Jenie? Brätman?
Lars Göran Karlsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Framtidens Slussen
Nya Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
Stockholms Stadsbyggnadskontor
Slussen 11.06.17
Yttrande Slussen Pd 2005-08976-54,
originalhandling inkom 2011-06-17
Synpunkter om Slussen Dp
2005-08976-54
Dp Slussen samt dp bussterminal för
Slussen
Skrivelse In
2011-06-17
Skrivelse In
2011-06-17
Skrivelse In
2011-06-17
Skrivelse In
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Synpunkter
Yttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
24
Annika Ajerman?
Feiar Hua
Margartea Årling
Magnus Eriksson via
Exploateringskontoret
Thomas Lindholm
Neurologiskt
Handikapppades
Riksförbund Nacka
Värmdö
Franciska Runnestad
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Samfundet S:t Erik
Stockholm
Magnus Eriksson
Martin Schröder
Gamla Stans
socialdemokratiska
förening
Charlotta Halfnords
Herman Knabe
Annika Nilsson
Anna Franzén
Marius Björnstad
Leif Karèn
Gunnar Söberg
Inger Marhby
Gerd Zackrisson
Peter Segerholm
Claus Ch?
Erik Lindholm Porne
Niklas Storbjörk
Simonette Schwartz
Marcus Wikström
Krister Liljebäck
Sören Staflin
Boel Ekman
Gerd Parling ?
Martin Jedenberg
Carina Andersson
Kerstin Berglund
Shuai Wang
Ingrid Nilsson
Barbara Öberg
Sjögren
David Neuman
AB Storstockholms
Lokaltrafik
Ella Lundblad
Mauro Ron
Mats Helleberg
Eva-Lena Björkman
Ruth B?
Kaj M?
Mikael Hök
K? Z?
Marie Lomér Månsson
A? Oläsligt
AC Norberg
Per-Anders Johansson
Kerstin Sturborg
Cecilia Lindqvist
Monica Lundblom
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
synpunkter på nya Slussen ärende
Dp 2005-08976-54
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
ML Hedin-Goldfield
Ulrica Jonsson
Hasse Björn
A? Gillberg
Jill Goldberg
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Morgan Mark
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-17
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Yttrande från Tranbodarne 11
KB/Folksam Fastigheter över förslag
till detaljplan för Slussen, inkom även
per mail 19.6.2011
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Detaljplan Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Inga Bodén
B. Eriksson
Birgitta Heldt
Lennart Lysén
Inga Paulsen
Hedvig Sommarin
Elisabeth Lind
Parvaneh Pabatäler
Amis Wigestam
Eva Bergfrbo
Anders Lundin
Tranbodarne 11 KB/
Torbjörn Wiberg
Olof Hesselmark och
Gunilla Hesselmark
Ulla Hemberg
Claes Insulander
Tor Edsjö
Föreningen
Södermalmsparkernas
Vänner, Bitte Liberg
Fredrik von Feilitzen
Helena Adolphson
Lennart Carlson
Arne Wallrén
AB Endräkten
Tranbodarne 11
KB/Folksam
Fastigheter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
"Synpunkter Slussen"
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Christoffer Mosten
Britt Sundberg
Göran Hartzell?
Ann-Marie Zettersten
Fastighetsbolaget
Utkiken KB och
Pandox AB, Lars
Häggström
Annika Sjöstedt
Lars O Ericsson
Maria Gyllenhand
Catarina von
Malmberg
Lennart K?
R-M Esbjörnson
Ewa Romate
Marianne Nygren
Anitha Malmström
Nicola Rosen
René Lundberg
Christina Martinsson
Jacob Ströhgren
Anders Rålin
Hans Rubensson
Nike Carlstoft
Ludvig Daver
Kurt? Sörhult
25
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Irene Cederholm
Nikolas Soupelis
Sirion Hagström
Elin Skarn
Karin Ahrnhoff Grenklo
Leijla Ferngren
Niklas Bengtsson
Ulf och Kerstin
Johansson
Caroline Eriksson
Ardalan Esmaili?
Sandra Herlog
Birgitta Östling
Niklas Virig
Ingvar Åkerström
Lotta Kate-Perreau
Egil Bjorkö
Monica Jörgon
Peter Stredberg
Airma Virin
Valve Kääramees
Anders Thorslund
Jane Morén
Sayed Ibrahim
Elisabet Spens
Gerd Spens
Margareta Gräslund
Ulf Edlind + 3 namn
Helfried Gafgo
Christina Carlsson
Bengt O. Karlsson
Yvonne Runefelt
Ingvar Nilsson
Åsa Erlhart?
Elisabeth Gustavsson
Eva Björklund
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Slussenuppropet, namlista
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter på planförslaget för
Slussen Dnr 2005-08976-54
nej till detaljplaneförslaget för Slussen
o bussterminal Katarinaberget
Yttrande över Dp-2005-08976-54
Synpunkter angående ny detaljplan
för Slussen
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
Ewa Colliander
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
Ulla Lindqvist
Ulrika Norelius
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Eva Morberg
Marika Lagerkrantz
Bengt Bernius
Marie Tsujita
Stephenson
Åse Reinish
Anita Linder
Maj-Britt Hammar
? Berge
Lena Samuelsson
Inger Berggren
Oläsligt
Leif Granekeim
Maria
Haglund-Börjesson
Elisabeth Seth
Birgitta Engström?
Jens Thyrhavy
Ulla S?
Enikö Dima Staflin
Sofia Eriksson
26
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
27
Ingemar Andersson
Kristina Österlund
Renée Rönnestig
Lars Hall
Sigge Winell
Erik Häger
Beathe Gillebo
Magnus Engvall
Gustaf Karlsson
Per-Olof Erhma?
Ylva Hinders
Jan Bomgren
Annite Sustalsson
Olof Anter
Annika Landergren
Christina Carlberg
Eva Halfwordson
Monica Haag
Ulrika Höijer
Gunilla Eriksson
Elisabeth Etener
Petersen
Kerstin Franzén
Cecilia Ekstedt
Barbro Müller
Malin Elisabet Blom
George Krallic
Christin Norton
Åsa Kristersson
Lisa Martinsson
Carmen Alvear
Lars Larsson
Yagve Svensson
Ian Fnorslund
Barbro Frihammar
Anton Bexelius
Klas Kjellman
Monika Kjellman
Jan Wiklund
Anneli Ljung
Nordenskiöld
Mona Bark
Cecilia Olsson
Bibbi Forsberg
Bengt Carlquist
Staffan Engström
Nanna Blondell
Marianne Hansén
Arne Widström
Ingrid Remmerstad
Brita Lingbrant
Elizabeth Ann
Lindström
Rolf Petterson
Tsigeredo Kebete
Gabriella kassies
Ari? Cho?
Ebba Ljunggren
Kickan Dunér
Eva Wagner
Janna Berggren
Annika G?
Eva Gullberg
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Mia Lundholm
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Synpunkter på planförslaget för
Slussen Dp 2005-08976-54 KTH
STADSBYGGNAD, original handling
ink 17.6.2011
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
Lena Liljestrand
Manuel Videla
Alexis Pontvik
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-17
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
U. Andersson
Gerd Himer
Thomas Wallenblad
Per Thyderi
Hilde Börresen
Hans Lindström
Madeleine Cedergren
Jan Von Zeipel
Sven-Henrik Spens
Maria Wallin
Birgitta Persson
Oläsligt
Åne Assarsson
Eva Sigrand
Birgitta Gerdes
Roldan Sylvendahl
Hoffner
Bo Björkman
Inga-Karin Eriksson
Ann Samuelsoson
Klas Widén o Johanna
Hellsing
Inga-Lill Andersson
Lisa Persson
Madeleine Finn
Gunder Andersson
Hans Söderman
Susanna Särne
Ante Nilsson
Hedvig Nilsson
Rolf Och Birgitta
Angebrant
Oläsligt
Marina Danielsson
Satu Siirimaa Bjursell
Anne Spens
Gun Axelsson
Gunnel Bergkrants
Lisbeth Johansson
Kristags Ziemelis
Birgitta Eriksson
Oläsligt
Marianne Öhlin
G-B Ottosson
Jesper Almqvist
Gunilla Lindth
Monika
Carlheim-Gyllensköld
Jan Carhn
Sixten Andersson
Gunilla Kvarnström
Henrik Götesson,
Synskadades
Riksförbund
Gina Lötberg
Eva M Ålander
Dan Lötberg
28
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Skrivelse In
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Yttrande Slussen
Skrivelse In
2011-06-16
Synpunkter, originalhandling inkom
2011-06-17
Synpunkter om pågående plan
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
2011-06-16
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Yttrande
Skrivelse In
2011-06-16
29
Ewa Bergdahl
Greta Francke
Anita Ericson
Elisabeht Allgulander
Anette Helge
Elsy Ekholm
K Ljungberg
Elisabeth Spens
Bine Renmark
Hedvig Perlmann
Curt Bergstedt
Af. Sandeberg
A. Lindell
Kristina Löfström
Jan Liljeberg
Jonas Jonsson
Marianne Hall
Inga H Jungstedt
Karin Kårevall
Lennart Fredrikson
Lena Öberg
Helen Skinmer
Oläsligt
Karina Ericsson Wärn
Lars O Ericsson
Elisabet Rottigni
Agneta Smith
Jonasson
Mona och Roland
Bohman
Kim Rosén
Jeantte Karlsson
Göran K?
Carl-Henrik Högstedt
Yvonne Lundqvist-?
Malena Rydberg
Inger Liljefors
Signe Lund
Aspenström
Samfundet S:t Erik
Stockholm
AB Lady Patricia,
Johan Sahlin
Suzanne Nessim
Bernt Djerf
Kristina Jädersten
Alexis Ponnik
Inga Sjöstrand
Katarina Ehnvik
Margareta Gripenson
Rebecca Lundberg
Jan Ekman
Margareta Hall
Maj-Britt Gustafson
Solveig Wågensand
Ellika Hansen
Britt Ovens
Maria Jansson
Birgitta Renmark, 77
namnunderskrifter
Stockholms läns
landsting
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Slussenuppropet
Skrivelse In
2011-06-16
Stoppa planerna för Nya Slussen
Stoppa planerna för Nya Slussen
Yttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter om pågående plan
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Synpunkter på förslag till nya Slussen
Synpunkter om pågående plan
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
30
William Jewson, Ulla
Forsell, Boel Widell
Henriksson, Barbro
Johansson
Ewa Christensson
Åsa Lockner
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Rune Erikson
Lennart K?
Olivia Hansson
Lindblom
Jane Böttiger
Oscar Mann
Leif Moberg
Britta Andersson
Chet Kanra
Signe Karlsson
Annika Renström
Claes Henning
Björn Dahlström
Thova Grape
Leif Jacobson
Anne-Marie Roos
Bengt Fridmark
Inger Klockan
Claes-Göran Holm
Sture Balgård
Sun L?
Lottie Ejebrant
Gerd Faxeni Irving
Bengt Habal
Louise Adolphson
Margit Björnlid
Tommy Nudlander
Stig Larsson
Leif Engqvist
Hans Tullbarg
Maria Hillborg
Katarina Frostenson
Leif Wågensand
Inger Lind
Björn Von Bahr
Anna Wikman
Göran Jozephson
Rolf Peschinoff
Oläsligt
Ulla Nilsson
Christina Triburimt
Anna-Greta Westlin
Ingela Håkansson
Christina Danielsson
Birgitta Stahre
Pella Persdotter
Feldtmann
Mari Nordström
Olle Stahle
Mikael Josephson
Nils-Erik Landell
Rutger Smith
Lena B. Eriksson
Birgit Hansson
Patrik Lindvall
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
31
Oläsligt
Annelie Faber
Birgitta Henriksson
Lars Elmblad
Björn Wetterling
Christina Mörk
Olivia Eriksson
Magnus F?
Gerd Görsün
Bo Crichton
Magdalena Kraft
Monica Eklöf
Hägglund
Birgitta Rundquist
Gunilla Von Bahr
Shajan Rahimi
Lotti Andersson
Rabie Karam
Julius Modin
Marita Segersten
Philip Otter
Lena Otter
E Johannesson
Ingrid Hallenberg
Agneta Bergström
Lennart Kjörling
Inga H?
Per Wåhlström
Eva Olason
Arne Jensen
Eva Greppe
Christina Rundqvist
Nausikaa Hampt
Fredrik Jansson
Lennart Levén
Jenny Westin
Kerstin Fransson
B Widell
Suzanne Hedberg
Inga Reinholdson
Anders Höglund
Anne Andersson
Björn Westerling
Karin Tandskrin
Claes Nordström
Carl Wollander
Lars Haglund
Gunilla Siwander
M.L Olsson
Börje Hammarström
Lilly Johansson
Jesper Sundqvist
Oläsligt
Gilin Cegel
Inger Grape
Jouko Hämäläinen
Renate Breuer
Karin Lundeberg
Björn Schulterus
Gunilla Holmström
Bo Tjerned
Ingegerd Sundblad
Ulf Karlsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
32
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Carolina Antikainen
Annika Löfgren
Rolf Johansson
Eva Lena Höglund
Sonja Hervien
Anna B-Persson
Elsie Arve
Lennart Köhl
Babro Seth Fransson
Karin Wiström
Paula Andersson
kenth Immerbo
Mette Friberg
Margareth Andersson
A-H Modig
Monica M. Immerbo
Robert af Sandberg
Kersti Hedrik
Gunilla Griellén
Jim Terneborg
Marianne Wieselberg
Milka
Louise Ekblom
Gerd Spens
Ulla Oxelbeck
Susanne Frister
K. Karlsson
Catherine Södergren
Philip Zetterlund
Gunilla Lindström
Maria Bäck Nilsson
Marie Campagiani
Maria Feldt
Margareta Westrup
Lennart Hansson
Lena Nyberg Andrén
Lars Buråker
Åke Klaesson
Jonas Brattberg
Anders Djerf
Tom R?
Sonja Härdin
Bente Magnus
Björn Jonsson
Kerstin De Marsilio
Patrik Syrén
Inga-Britt Falk
Hans Josephsson
Lars Husén
Anders Bergengren
Teresa Wachtmeister
Dan Hallgren
Olov Karlsson
Lillemor Henrikson
Bo Rydén
Mikael Öqvist
Christa Hauer
Elisabeth Lundqvist
dieter Gerdes
Samuel Jarrick
Birgitte Lilja
Anita Palmqvist
Asta Nilsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter från Tranbodarne 13
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
bordlägg det nuvarande
Slussenförslaget! Vänligen, Läs
igenom nedanstående synpunkter
och förslag!
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Skrivelse In
2011-06-16
Synpunkter på förslaget Nya Slussen
Synpunkter om pågående plan
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Yttrande om Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
33
Hedda Nilsson
Stefan Berggren
Hedvig Mälarstedt
Martina Mälarstedt
Lotte Steendahl
Annika Johansson
Carin Almgren
Barbro Skyldberg
Veera Eiskonen
Jakob Hartzell
Rolf Helge
Marianne Bork Aaro
Sigrid Bosley
Charlotte Jansson
Curt Carlsson
Emma Bergmark
Jan Strömdahl
Marit Slättman
Anna Ekman
Jan Öqvist
Linda Forslund
Karl Apell
Erik Rönnegård
Inger Andersson
Berit Fernström
Slussen Tranbodarne
13 AB, HEnrik
Nauckhoff
AB Stadsholmen
Perry Johansson
Jan Wachtmeister
Staffan Sohlman
Kri Oläsligt
Anna Palm
Björn Jädersten
K. Larén
Nalle Rösell
Margaretha Åsberg
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Maud Brunnberg
Lindroos
NHR Stockholm
Tor Edsjö
Valeria Mitrova
Carin Thoor
Gunnel Sundberg
Tönu Kerstell
L. Schopotelis
Anders Mothander
Mona Ellberg
Claes Insulander,
Ångf. AB Stockholms
Omgifningar m.m.
Carin Mattsson
Charlotta Muhrberg
Lisa Forsberg
Helena Lönnqvist
Christina Leijonhufvud
Nenne Kihlborg
Sylvia Carlman
Åke Sandin
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Nya Slussen-förslaget
Synpunkter, nej till förslaget
Synpunkter, nej till förslaget
Synpunkter
Nje till detaljplaneförslaget
Slussenuppropet
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Skrivelse In
2011-06-16
34
Björn Gustafsson
Anders Hagardt
Ullacarin Tideman
Helena Hagardt
P.O. Dannestig
Brité Pardon Porsbach
Hans Erik Englund
Christer Jamon
Kjell Myrberg
Staffan Ekbom
Annelise Rasmussen
Leif Söderman
Iskra Crisci
Göran Robertsson
Per Erik Marell
Elisabeth Åsbrink
Birgitta Nyberg
Maj Laine
Violeta Djorda
Kåre Saether
Birger Eneroth
Märta Kasholm
Lars Erik Larson
Gabriella Harlin
Sofia Kalim
Anne Lindhusen
Anneli Wang
Bengt Johansson
Kim Johansson
Bo Och Suzanne
Rydqvist
Christer Stenfeldt
Elisabeth Gnillhe
Ulf Zettersten
Ulf Nordemyr
Lars Forsberg
Kerstin Forsberg
Erling Otter
Kerstin L?
Birgitta C
G Metch
Klas Wejdling
Lars Svenningsson
Margareta Cederström
Göran ?
Roland Agder
Jan Baudou
Anette Rosengren
Eva Silvén
Gustaf Richert
Inger Josephson
Kerstin Sterner
Eva Nilsson
Marcus Stahl
Staffan Elgesten
Berit Sahlqvist
Bertil Daggfeldt
Ulla Daggfeldt
Sofia Myhrman
Eva Rosenlind
Margareta Wallström
Trygg
Paul White
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
35
Anita Kindstrand
Karsten Wickström
Marion Hultmark
Monica Swartz
Lennart Ehrgård
R. Pinior
Tule Fock
Barbro Rahm
Christian Laine
Björn Åkermark
Kaj Sundberg
Bitte Liberg
Mikaela White
Bo Willes
Lars Pettersson
Evy Claeson
Lotta Paulin
Maria Stenmark
Michael Björk
Gerd Sorg Ommang
Lena Hartzell
Britt-Marie Johansson
Bengt Carlén
Kerstin Truedsson
Marie Richardson
Lis Arrhenius
Sune Carlsson
Björn Andersson via
Exploateringskontoret
Eva M Ålander
Barbro Halvarsson
Sigrid Eklöf
Joakim Kempff
Caj Ernelli
Astrid Sandström
Jan Hultström
Christer Hägglund
Ellinor Fagerman
Jakobsson
Birgit Feychting
Kristina Rosberg
Mats Wasslen
H. Lindestedt
Anders Melin
Alf Nordström
Keovt Skfver
Erland Eriksson
Helga Westman
Dag E Malmberg
Wiva Asplund
Anita Sjöstrand
Marianne Eklöf
Eva Friberg
Solveig Andersson
Diego Emanuelsson
Karl-Gustaf Kling
Marie Roos
Bengt Roos
Susanne Stenius
Oläsligt
Riitta Viljakka
Lars Walter
Frans Peter Portin
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Synpunkter
Remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
36
Emma Bengtsson
Tommy Tapper
Olle Gullberg
Tommy Zwedberg
Oläsligt
Peter Overödder
Elisabeth Hedlund
Gunilla Schillström
Lars Lindblom
Hans Edwall
Pierre Falke
Oläsligt
Sten Fransson
Malin Hermansson
Katarina Krantz
Maria-Elena Guzmán
Anna Tillberg
Gunilla H
Sören Lilja
Allan Smeds
Kristina Wångström
Ulf Wiström
Monica Köhl
Wanda Lindgren
Ingela Blomberg
Lena Östensson
Eva Shange Ockland
S Höglund
Birgitta Stenkula
Ulla Nylöf
Margareta Hennil
Jörgen Bornfors
Lena Nordén
Paul Gilbert
Birgitta Johnson
Iva Englund
Maud Brunnberg
Lindroos
Annika Geijerstam
Hyresgästföreningen
Södermalm
Adrian Immerbo
Louise Lind
Vera Székely
Mari Kurisseo
Boel Josephsson
Helen Lindberg
Curt Öhrlund
Synnöve Öhrlund
Per-Erik Karlsson
Maud Karlsson
Kerstin Björklund
Kim Procopé
Marie Fürst
Ulla-Britt Norrman
Oläsligt
Helen Söderlund
Tommy Olofsson
Cecilia Rümp
Madeleine Östlund
Kjell Hesselgren
Michael Erhardsson
Samuel Selin
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkt Slussen
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
37
Britt-Marie Bergström
Maria Wannhagen
Maxim Kalmér
Britt Silvander
Stig Johansson
Helén Svensson
Amanda Andersson
Anita Lennartsdotter
Sten Öberg
Lars Nieander
Vivi Brisborg-Lind
Inga Larsson
Kent Josefsson
Lennart Lind
Anita Persson
Lisbet Lindergård
Birgitta Didrikson
Christina Björk
Anette Hall
Juha Villppunen
Gunnar Mattsson
Fredrik Larsson
Ulla Littgren
Ellinor Collin
Christian Eklund
Mats Feldtmann
Mats Persson
Petra Petersen
Stephan ?
Marie Von Rietberg
Helmer Jansson
Rolf Broberg
Stig Söderlind
Ingemar Forsell
Sölve Kingstedt
Bengt Lindberger
Barbro Bergius
Berggren
Richard Tham
Albert Waltonen
Kerstin Porne
Ali Yamini
Cecilia Karlsson
Eva Juul-Mattsson
Per Ollaeus
Ulrika Berg
Tuire Toivanen
Elisabeth Englund
Thomas Tullholm
Marie Esmeralda
Halldén
Krister Spolander
Pia Björklid
Bosse Johansson
Eva Brandin
S? G?
Per Lötberg
Christoffer Mosten
Alice Åkerson
A-M Petterson
Eva Wessely
Urve Lepasoon
Gunnel Dannestig
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Ulla Honkanen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
38
Sven Nordqvist
Hans Lönhult
Hans Rådahl
Karin Rådahl
Rolf Karlsson
Hans Von Rietberg
Bengt Hultmark
Nils Eklund
Annika Alm
Tina Jonsson
Juanne Castro
Jane Franzén
Karin Andersson
Susie Kempe
Heinz Spira
Helena Fernell
Lotta Melanton
Olof Thiel
? Hansson
Ulf Svensson
Eva Edfast
Karin Frisk
Anja Mesenholl
Kaj Larsen
Mikke Rönnkvist
Ewa Fenger-Krog
Eva Falk
Karl Erik Larspers
Sonia Carlsson
Ulf Giuberg
Anna-Karin Fernlund
Martha Nelson
Alexandra Thysell
Shanahan
Oläsligt
Gunnel Sundberg
Barbro Bohrn Uddgren
Ulla Stenström
Gullvi Jurold
Birgitta Evans
Elisabeth Gustavsson
Berit Nyberg
Per-Håkan Wistrand
Ulf Lo Björn
Lars Tidbeck
Britt-Marie Eklund
Marika Rosén
Helena Helgö
Christa Hedwall
Johan Carlsson
Ingrid Christiansen
Karin Paulsen
Andus Eklund
Leif-Åke Falk
Johanna Gullberg
Ian Wachtmeister
Christina Cewe
Birgitta Bolinder
Marco Oläsligt
Henrik Persson
Runa Zurbel
Nils Tiberg
Karin Tiberg
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Synpunkter på den planerade
ombyggnaden av Slussen
Yttrande, Slussen
Yttrande över Slussen
Synpunkter på Nya Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Laila Nutli
? Hallqvist
Kerstin Anér
Eva Wesslén
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Slussen
Bordlägg ärendet slussen
Bordlägg ärendet nu
Slussen
Synpunkter om pågående plan
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Slussenuppropet
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Anita Berger
Tor Edsjö
DHR
Stockholmsavdelninge
n
Eva Avner
Ann Helleday
Anna Lernmark
Thomas Wallenblad
Staffan Linde
Rharpso Hansson
Henrik Fredrikson
Siv Forslund
Ella Bäckman
Christian Dolk
Leila Grobecker
Hans Lövhult
Göran Österlund?
Thora Grape
Kajsa Nordström
Bengt Strindvall
Lennart Andrén
Anna Runeborg
Ingela Stensson
Larisa Borodina
Kerstin Öberg
Lila Kalmér
Erica Nilsson
Dan Rönnberg
Annika Ensström
Björn Axlund
Ann-Marie Persson
Rune Friberg
Ulla-Britta Jensen
Carin Nelander
Monica Helyear
Oläsligt
Sigard Persson
Clushua R?
Görel Krolin
Yngve Högberg
Brf Häckelfjäll 7
Tor Andersson
Solveig Jansson
Thomas Gredmark
Rita Byman
Dallas Lundgvist
Rosemarie Andersson
Anita Björklund
Per Einar
Ove Sundblad
Dimitrus Kalesogla
Diurta Kalesogla
Don Gellam
Sanna Dellhammar
Eva Rutensköld
Christina Tysén
Andreas Berg
39
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
SBK
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
40
Ingrid Stårsta?
Ulla Wieenus
Björn Jansson
Hans Arvidsson
Axel Schnüsseleder
Isabel Schnüsseleder
Britt-Marie Södergren
Lilian Karlsson
Anders Wikman
Mats Olsson
Jenny Björk
Annsofi Malmgren
Annica Palin
Britt-Marie Käll
Sundberg
Oläsligt
Maria Fahst?
Hannes Kalmér
Birgitta Hahn
Britte-Marie Österman
Alexander Brodin
Gunilla Englund?
Ruben Malmborg
Beata Rothelius
Bosse Anderson
Elisabeth Ekwall
Erna Johanson
Ragnhild Elmén
Bengt Molin
Christer Malmberg
Tor Bergström
Truels Rye Andersen
Beate Schirrmacher
Marianne Lindberg
Mette Enström
Anita Hall
Helen Ålander
Katarina Eriksson
Monica Zederman
Anders Hagelström
Marianne D
Ann Nordström
Anders Cederholm
P Ohara N
Eyvind Bergström
Oläsligt
Kerstin Herlenius
Maria Malaqvist
Cecilia Berge
Håkan Eriksson
Kerstin Nilsson
Ingrid Thurén
Birgitta Husén
Carolina Antikainen
Ami Berger
Kerstin Store Bäck
Monica O
Hara-Nordlander
Gittan Bragby
Erika Palm Lundin
Maj Lena Moberg
Emelie Gredenstedt
Bengt Strandell
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter, protest
Slussen
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
41
Christine Bender
Hans Pettersson
Åse Lo Skavsgård
Siri Axensten
Ewa Eckerstein
Mohamed
Elhamshoumi
Elisabeth Dahlbäck
Jonas Ekberg
Lena Bergkvist
BrittMarie Hilbrant
Vera Ekman
Rolf Mahn
Monica Adamsson
Liivi Hotz
Maud Fagerholm
Hans Wigren
Cecilia Frisendahl
Yvette Högberg
Prema Gurung
Sara Holm
Thomas Henrikson
Carl-Johan Rosén
Karin Fahllin
Britt-Marie Juslin
Lena Skogström
Magdalena Kraft
Hariett Edlund
Kristina Berg
Åsa Ninasdotter
Maria Lindgren
Gabriel Rauhofer
Ingrid Turicchia
Arne Pihlsten
Gerd Pihlsten
Ulf Ewald
Hans Lidquist
Titti Krogh
Martin Franzén
Gudrun Carlén
Björn Torbjörnsson
Hans Jansson
N. G Winberg
Sonja Jonsson
Marita Bildt
Ingegerd Örn Marell
Pelle Ekman
Åse Cederquist
Pontus Renmark
Sara Strindwall
Jack Sötermark
Lotta Bertz
H. Wahlström
Göran Ericson
Gun Andersson
Maria Velastin
Anna Termine
AnnBritt Wickenbergh
Rebecka Tarschys
Lotta Silfverhielm
Ulla Berglund
Gunnar Fagerström
Erik Josephsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Stoppa planerna för Nya Slussen
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
42
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
A. Sällström
Ann Victorin
Lars Bjursten
Jan G?
Lars Melander
Clara Nilsson B?
Ingeborg Steen
Inger Fors?
Lena Eldståhl
Mai Britt Wämfeldt
Sofia Paulin
Lena Falk Kerstell
Erika Palm
Inger Blomstrand
Hans Blomstrand
Gunvor Lindberg
Gunnel Back
Krister Malmstrå
Helena Bodh
Inger Nilsson
Harry Björkvall
Raud Sedemark
Jill Rehnty
Anita Johansson
Kerstin Josefsson
Sven Lindgren
Sonja Becker
Bengt Claeson
Neil Seaward
Vito Karmonado
Gunnel Sundberg
Marianne Danielson
Maja Andersson
Ulla Gredmark
Mona Hall
Karl-Erik Gustafsson
Ullrika Helander
Lena Ekström
Mikael Engström
Annika Elmén
Sophia Antoniou
Leif Berggren
Gunilla Höglund
Ewa Larsson
Mikaela Wetterling
Kje? Kraft
Lennart Lindqvist
Gunilla Thöldk
Helena Willes
Jesrika Mannheiker
Niklas Carlsund
Kerstin Wickman
Anita Livstrand
Siv Englund
Berith Agbro
Berit Martelius
Erland Neuman
Åsa Widerberg
Mikael Söderberg
Ingrid Carlsson
Inga Blommé
Anna Simonsson
Anders Höglund
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
Synpunkter
Protest
Slussenprojektet DP 2005-08976-54
Protest
Protest
Protest
Protestlista med 41 st underskrifter
Protest
Slussenuppropet
Slussenuppropet
Slussenuppropet
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
Slussenuppropet
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-15
2011-06-15
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-15
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter, nej till planförslaget
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
43
Birgitta Carlström
Kerstin Wideman
Torgny Görsün
Heléne Carlander
Oläsligt
Sture Sjöblom
Wolfgang Nittnaus
Agneta Perslow
Eva Winqvist
Kersti Biuw
Thorleif Wernestam
Pål Holmén
Beatrice Sundberg
Åsa Sahlman
Alexandra Essle
Lillemor Vigström
Eivor Agder
Margareta Lööf
Eriksson
Margaret Bergström
Salme Nurmi
Kristina Forss
Ole Settergren,
Caspar Settergren och
Suzanne Hedberg
Mattias Palme
Catarina Andersson
Rolf Egertz
Kerstin Starfjord
Stina Bengs
Rolf Angebrant
Ebba Ankarcrona
Marianne Börje
Sven Fritz
Birgitta Fritz
Carola Bratt, Thomas
Ekdahl
Åsa Eriksson Schjölin
Christina Jagerback
via
Exploateringskontoret
Rolf J via
Exploateringskontoret
Helena Willes
Elisabet Hallgren
Fredrik Hjorth
Barbro Zetterberg
Percy Hogarth
[email protected]
Johan Rödin
Åke Ekstam
Stefan Johansson
Sture Sörensson
Helena Bergengren
Barbara Koper Lehrdin
Ingegerd Ekstam
Ulf Tidholm
Barbro Erlandsson
Barbro Grandien
Veronica Lejzu
Hans Bondesson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Åberopar "Förslag till detaljplan för
Slussen, del av fastigheten
Södermalm 7:85 m fl inom
stadsdelarna Södermalm och Gamla
stan, Dp 2005-08976-54"
Synpunkter betr. framtidens Slussen
enl. pågående utställning
Synpunkter på planförslaget för
Slussen Dp 2005-08976-54 och S-Dp
2011-01580-54, Bussterminal i
Katarinaberget
Protest
Protest
Skrivelse In
2011-06-15
Staffan Kjell
Martin Schröder
Skrivelse In
2011-06-15
Jörg Dähne
Martin Schröder
Skrivelse In
2011-06-15
Victoria Bell
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-15
2011-06-15
Martin Schröder
Martin Schröder
Protest
Skrivelse In
2011-06-15
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Åberopar "Förslag till detaljplan för
Slussen, del av fastigheten
Södermalm 7:85 m fl inom
stadsdelarna Södermalm och Gamla
stan, Dp 2005-08976-54"
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter Slussen
Slussen
Synpunkter ny detaljplan för Slussen
Slussen
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
Björn Hammar
Anna Petermann via
Exploateringskontoret
Anja Moberg via
Exploateringskontoret
Gamla Stan Sällskapet
Charlotte Mossberg
Johan Lefwander
Catharina Schött
Kerstin Klaesson
Heidi Andersson
Ulla Lempert
Anna Persson
Staffan Kjell
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
Katarina Leijonhufvud
Johan Torberger
Elkja Hager
Eva Mattson
Samuel Uhrdin
Barbro Hebb
Gonnel Dincertz
Svea Danielson
Marika Dymling
Anne Siwers
Florence Vilén
Göran Söderberg
Anna Tydén
Lopold Schneider
Ingegerd Paulsson
Birgitta Wendt
Arne Junglin
Björn Lindgren
Anna Holst
Erland Mossberg
Hans Ohlson
Charlotta Dybeck
Åke Sandström
Richard Schött
Kerstin Klaesson
Eva Ålander
Susanne Beskow
Lars-Erik Larsson
Birger Mellström
Markus Nieczorek
Barbro Rahm
Agneta Zajac
Nils-Erik Kurtén
Leif Carlsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
44
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Synpunkter
Synpunkter
Protest mot slussenförslaget
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
Eva Garén
Ulla Jensfelt
[email protected]
ma.se
Hervor Sjöstrand,
Hans Bergman
Johan och Gunnel
Öhlin
Anders Wepsäläinen
Jöran Lindvall
Tor Von Geijer
Björn Sahlström
Maria Johansson
Eric Hedqvist
Stockholms Hamn
Synpunkter, protest
Skrivelse In
2011-06-15
Protest, Slussens framtid
Skrivelse In
2011-06-15
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Plansamråd för Slussen Dnr
2011-087654 samt bussterminal Dnr
2011-01580
Protest
Slussen
Nya Slussen
synpunkter när det gäller nya slussen
planer
synpunkter på nya slussen planen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
2011-06-15
Susanne Berger
Ewa Tures
Ingela Mismo
David Hansson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2011-06-15
Martin Schröder
Åberopar "Förslag till detaljplan för
Slussen, del av fastigheten
Södermalm 7:85 m fl inom
stadsdelarna Södermalm och Gamla
stan, Dp 2005-08976-54"
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
2011-06-15
DHR
Stockholmsavdelning,
David Hansson
Staffan Kjell
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-15
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
Jan Asplind
Tom Brown
Torgny Hagelin
Renée Wallin
Taimi Poromaa
Eva Dahlgren
Britta Pettersson
K Holm
Inger Persson
Peter Oxelbeck
Eva Brita Järnefors
Mabute
Misirhofu-Hägglöf
Else Egholt
Caroline Handell m fl
(totalt 3 st
underskrifter)
Gunnar Löfgren
Josefina Wallin
Lena v Platen
Katrina Marklund
Siv Oxelbeck
Birte Hammar
H. Höglund
Birgitta Wallin
Kerstin Lindholm
Pernilla Wiechel via
Exploateringskontoret
Elin Lund Jungstedt
Martha Lilja
Björn Käck
Johan B?
Cathrine Loford
45
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Synpunkter om pågående plan
Synpunkter
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
Synpunkter på förslag till nya Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
Protest
Protest
Protest
Protest
Yttrande
Synpunkter om pågående plan
Protest
I Katarinaberget:
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Slussen
slussenplanerna
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
Protest
Skrivelse In
2011-06-14
Remissvar
Skrivelse In
2011-06-14
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
Protest
Protest
Protest
Protest
Yttrande
Protest
Slussenupproret, namnlista med 35 st
underskrifter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Slussen angående synpunkter på
detaljplan för Slussen
Ang reviderat planförslag för Slussen
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
46
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
Inger Persson
Blenda Bernhard
Martin Smith
Elisabet Baggström
Torbjörn Hartzell
Ester Olofsson via
Exploateringskontoret
Olle Stahle
Nina Hjerpe m fl (totalt
9 st underskrifter)
Margit Jacobson
Yvonne Lilja
Silva Röine
Kerstin Nordenson
Jan Cederström
Joe Lindström
Jan Edlund
Jonas Hollén
Birgitta Andersson
Johanna Hermansson
Tham
Carin Greber Wintzell
Magdalena Böve ?
Karin Lidmar
Christer Hellekant
Kurt Hahmann
Annika Richert
Lars Persson
Ann Nordström via
Exploateringskontoret
Gunilla Lund Jungstedt
via
Exploateringskontoret
AB Fortum Värme
samägt med
Stockholms stad
Elsie Lindström
Karin Jansson
Inger och Kauno
Grönberg
Cecilia Falk
Lars-Göran Persson
Elisabet Granit
Peo Lundqvist
Anna Westholm
Eva Sjögren
Lena Colling m fl
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
Margareta Nordström
Knut Nordström
Kamilla Wallin
Eva Lorentz
Lennart Adéll
Svante Tham
Lennart Nolte
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
Greger Widgren
Monica Forsman
Michael Granit
Bertil Odén
Anna Bäckström
Elisabeth Odén
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Skrivelse In
2011-06-14
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-14
2011-06-13
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-13
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
Protest
Synpunkter
Synpunkter. Protest mot
slussenförslaget
Synpunkter
Synpunkter
Yttrande
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Fwd: Slussenmötet på
Byggnadsföreningen
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
Protest
Protest
Protest
Nya Slussen
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-13
2011-06-12
Protest
Skrivelse In
2011-06-12
Protest
Skrivelse In
2011-06-12
Protest
Skrivelse In
2011-06-12
Synpunkter
Renovera & utveckla slussen samt
bevara popplarna!
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-12
2011-06-12
47
Anton Björlund
Bergström
Stefan Fält
Jacqueline
Cederström
Rickard Donatello
Henry Wallin
Sofia Hietala
Anders Teging
Ulf Christerson,
Arkitekt SAR/MSA
Föreningen
Södermalm
Maj Lindwall
Birger Löwenhielm
Margreth Östergren
Sylvander
Kjell Mattsson, Jonas
Mattsson
Jane Lindqvist
Mikael Hacksell
Anna Richert
Martin Schröder
Maria Bergom Larsson
Ulf Christerson
Stockholm Vatten
Bengt O.H. Johansson
Johanna Venables
Eva-Marie Christerson
Berit Östman
Barbro Samuelsson
Rune Öfwerman
Sören Engdahl
Inger Bergengren
pia.erikson.brangstrup
@onark.se
Kristina Irvall
Kristina Unghanse
Kerstin Danielsson
Anastasia v.
Weigbergk
Marianne Melo
Silvia Bergman
Michael Gorschelnik
Karin Kreutz
Gertrud Wieselgren
Hallström
Rolf Ridderstråle
Tommy Jacobson
Kerstin Nelander
Maria Bergom Larsson
Lucia Boman via
Exploateringskontoret
Mikael Lindblad via
Exploateringskontoret
Tove Blanck via
Exploateringskontoret
Axel Nordström
Cederholm via
Exploateringskontoret
Eric Fogelberg
Jan Erik Liljeberg
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Skrivelse In
2011-06-12
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-11
Synpunkter
Protest
Protest
Remissvar § 9
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
[email protected] även 13.6.2011 via
Cecila Karlsson
Protest
Protest
Protest
Synpunkter Slussens framtid
Protest
Protest
Skrivelse In
2011-06-10
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-10
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Stoppa planerna för Nya Slussen!
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-10
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
Synpunkter
Skrivelse In
2011-06-09
Protest
Protest
Protest
Synpunkter, bilaga
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09
Yttrande
Skrivelse In
2011-06-08
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-08
2011-06-08
48
Elsa Schröder via
Exploateringskontoret
Maria Aschenbrenner
via
Exploateringskontoret
Leif-Rune Strandell
Eva Janning
Gun-Britt Olsson
Stadsbyggnadsnämnd
ens handikappråd
Eric Fogelberg
Martin Schröder
Benjamin Hedlund
Kerstin Rasmusson
Mic Meyer
Rolf Broberg
Tullia von Sydow
Ann-Christin
Cederlund
Anna Cederlund
L. J. Cederlund
Gunhild Bångsted?
Lennart Sandholm
Annika Hökerberg
Sune Danielsson
Karin Ekeborg
Barbro Rahm
Annika Mandell
Persson via
Exploateringskontoret
Destination Slussen
AB
Göran Wetterberg
Börje Ljunggren
Inga Aspåker
Eva Popper
Britt Kihström
Rune Lundberg
Inga-Lill Westergren
Claes Anchér
U. Broms
Gudrun Hagliden
M. Perers
Leif H Johansson
Gunnel Wiklund
Åke Klaesson och
Ulrika Wimmercranz
Destination Slussen
AB
Gunnar Orefelt
Birgitta Jonsson
Astrid Larsson
I. Westergren
Ebba Ankarcrona
Jacqueline Faber
Landergren
Kommunstyrelsens,
stadsbyggnadsnämnd
ens och
eploateringsnämndens
, trafik- och re
Sven Berggren
Karl-Erik Gustavsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Planavdelningen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Bilaga: Karta - ansökan om
upphävande av strandskydd
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2011-06-08
2011-06-08
2011-06-08
Bo Karlsson
Björn Karlgren
Victor Hoas Ströman
Skrivelse In
2011-06-08
Protest
Protest
Protest
Ansökan om upphävande av
strandskydd
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2011-06-08
2011-06-08
2011-06-08
2011-06-08
Eva Garen via
Exploateringskontoret
Ann-Mari Anttila
Kjell Gustavsson
Hans Fagerberg
Victor Hoas Ströman
Skrivelse In
2011-06-08
Protest
Skrivelse In
2011-06-07
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-07
2011-06-07
Slussen - synpunkt
Protest
Slussen - synpunkt
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter Detaljplan Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Sluusenupproret, protestlista med 25
st underskrifter
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
Protest
Slussen
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Slussen - synpunkter på nuvarande
förslag
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-07
2011-06-06
49
Hembygdsföreningen
Gamla Stan
Roy (oläsligt
efternamn)
Inga Offerberg
Jonathan Grahn
Gunnarsson
Eric Hagström
Bengt Håkanson
Marie
Laila Nilsson
Ylva Byström
Åsa Gunnarsson
Lova Wallerö
Jan Forsman
Gunhild Ejebrant
Svante Forsström, Ulla
Joneborg, Anders
William-Olsson
Ola Häggqvist
Lars Ewö
Inga-Lill Cederholm
Ann-Charlotte Olstedt
Kathrine Svensson
Lilia Kalmer
Robert Kalmér
Birgitta Hamn m fl
Fredrik Herner
Ellen Ahrent
Madeleine Pyk
Ulf Christerson
Arne Tribukait
Svante af Klinteberg
Diana Schwarcz
Metty Wallin
Bengt Tribukait
Elisabeth Edsjö
Eva E Johansson
Pia Eresund
Kristina Bohm
Nina von
Schmalensee
Leif Eriksson
Ann-Mari Anttila
Lasse Ahlström
Oläslig underskrift
Eva Engström
Peter Bergsell
Monica Schyldt
Eva Nilsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Länsstyrelsen i
Stockholms län
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Länsstyrelsen i
Stockholms län
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Martin Schröder
2011-06-05
2011-06-03
[email protected]
m
Kerstin Ek,
Karl-Gunnar Lidström
Gunilla Thelander
Clara von Rettig
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-03
2011-06-03
Richard E Söderström
Clara von Rettig
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-03
2011-06-03
2011-06-02
2011-06-02
Nils G Zander
Gamla Stan Sällskapet
Clara von Rettig
Clara von Rettig
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2011-06-02
Clara von Rettig
Martin Schröder
Skrivelse In
2011-06-02
Clara von Rettig
Martin Schröder
Skrivelse In
2011-06-02
Clara von Rettig
Martin Schröder
Skrivelse In
2011-06-02
Clara von Rettig
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
Monica Eriksson
Maria Tamm
Victoria von Sivers
Lisbeth Lindholm
Gun Granström
Jan Skoglund
Niklas He?
Pia Lindbäck
Samfundet S:t Erik
Emilie Asplund
Jorge López
Annika Nilsson
Birgitta Adolfsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2011-06-01
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-06-01
2011-05-31
2011-05-31
Maja-Lena S. Westrin,
Marie Wingqvist,
Johan Bryngelson
Francisco Rodrigues
Birgit Mårtensson
Görel Hedtjärn
Inger Olson
Jan Zeilon
Gunnar Morin
Emielie Asplund
Magnus Fermin
Inger Fransson
Agneta Lambert
Meuller
Nya Slussen
Skrivelse In
2011-06-05
Slussens framtid
Skrivelse In
2011-06-05
Synpunkter om pågående plan
Slussen inkomna synpunkter på
ärendenr: DP 2005-08976-54, och
S-Dp 2011-01580-54.
Synpunkter
Fwd: Vatten konsekvens
beskrivningen är inte tillräckligt utredd
med tanke på riskerna för Saltsjöns
stigning.
Slussen
Ang Ny reglering av Mälaren
Slussen
Fwd: En skissartad text om att vi
måste vara rädda om Stockholms
äldsta stadsdelar Gamla stan och
Söders höjder...
Var rädd om Stockholms
skönhet...var tädd om Stockholms
Nordens Venedig... Slussen och
klöverbladet...
Var rädd om Stockholms Venedig,
bygg om slussen försiktigt bit för bit,
och restaurera Klöverbladet!
Slussen, ärende nr: yttrande avs.
S-Dp 2011-01580?-54, och DP
2005-08976?-54
Slussen, ärende nr: yttrande avs.
S-Dp 2011-01580-54, och DP
2005-08976-54 Bygg inte detta
försalg för slussen utan restaurera
istället.
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Ang Ny reglering av Mälaren
Protest
Protest
Protest
Yttrande över Detaljplan för Slussen
Dp 2005-08976-54
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
50
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
Yttrande
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Slussen
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
frågor om Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-31
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
Brev ut
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse Ut
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
2011-05-30
Protest
Föroreningar
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-30
2011-05-27
Protest
Slussen och andra projekt
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
51
Björn Jonsson
Kerstin Lehtihet
Hilde Brinchman
Berit Lindberg
Maya Berggren
Tove Kärrö
Sonja Larsson
Ulla-Stina Hagberg
Ove Olsson och
Margareta Berg
Lena Hartzell
Christina Divén
Ebba Lundgren
Remy Waardenburg
via
Exploateringskontoret
Anna Livén West
Elisabeth Berggren
Ing-Marie Hulterstam
Sonja Jederlund
Kari Stenseth
Lennart Reuterswärd
Emma Berggren
M Roos
Lars Samuelsson
Marina Sävström
AnnaGreta Ohlsson
Eva Fernandez
Hans Eberstein
Björn Lindberg
Märit Rossholm
Klas Börjesson
Kerstin Abrahamsson
Marianne Friberg
Inger Sjögren
Kerstin Allergren
Magnus Axelsson
Sophie Sällström
Anna Linda Hultström
Dick Eriksson
Kerstin Wiss
Berit Andersson
Alice Engqvist
Roland Karlsson
Vera Håkanson
Anne-Marie Ericsson
Karin Garmer
[email protected]
kholm.se
Martin Schröder
Britta Lande
Leif Ericson
Inrid Szizzlov
Ove Jansson
Vanja Swahn, Henrik
Swahn
Vanja Engström
Zaian Jonsson,
Slussenbo
Kerstin Arwén
Karla Werner
Patrik Edgren
Lennart Wahlström
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
[email protected]
mhem.se
Magnus Danielson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
nya Slussen: DP 2005-08976-54
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
nya Slussen
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-26
2011-05-25
2011-05-25
2011-05-25
Protest
Fw: Synpunkter på framtida
Slussenförslaget.
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-25
2011-05-25
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-25
2011-05-25
2011-05-25
Synpunkter på nya slussen
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Blandning av SÖTT o SALT
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Slussens framtid!
Protest
Synpunkter
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-25
2011-05-25
2011-05-25
2011-05-25
2011-05-25
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
52
Annika Andersson
Fatima Svendsen
Eva Åkerdahl
Lo Gorton
Helena Laurella
Irène Bier
Anna Renström
Söderholm
Mariana Lund
Anonym
Patrik A Edgren
Anders Grankvist
Märta Wahlström
Päivi Ernkvist
Anonym
Auli Hietakangas-Koch
Olof Söderholm
Marianne Svedberg
Anna Edgren
Irène Bier
Iris Wakili
Christer Johannesson
Hasse Lindroth
Katarina Leijonhufvud
Klas Beckman
Ingrid Anghammar
Lennart Lindkvist
Irene Jansson
Erik Cornell
Berit Högberg
Bente Danielsson
Birgitta Adolfsson
Susanne Eberstein
Anita Lalander
Klas Beckman
Fredrik Larsson
Lotta Beudix
Kaj Norrby, Ingmari
Norrby
Bengt Eklöf
Rolf Willard Eliasson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Karin Nilsson Eklöf
Per Reuterswärd
Svenska
Turistföreningen
Lisa Modee
Olle Blomkvist
Birgitta och Hans R?
Anonym
Christina Wendler
Maud Lindblad
Thomas Wikstrand
D. Bolvede
Åke Livstedt
B ? oläsligt
Sören Franzén
Sören Nilsson
Monica Nåhls
Strandvägen Elva
Britt Hedman
Gunilla Andersson
Nils Cornell Kärnekull
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-24
2011-05-24
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-24
2011-05-23
2011-05-23
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Nya Slussen
Framtidens Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
2011-05-23
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-21
2011-05-21
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
53
Susanna Wihlborg
Marianne Lindberg
Lilian Nylinder
Kristina Kuylenstierna
Claes Bendix
Johan Wihlborg
Dan Andersson
Gunnar Engstrand
Lars Ingvar Lindberg
Jan Wihlborg
Britt Lundquist
Per-Olof Wallgren
Marianne Arvidsson
Barbro Lantz
Ulla Genberg
Elly Engstedt
? oläsligt namn
Ingrid G-L
Hans Eklund
Christina Herdenstam
Brunell
Margareta Petré
Inger Tannenius
Wihlborg
Gösta Fischer
Agneta Sigurdlin
Ann Cornell
Jonas Nylinder
Åke Nylinder
Gudrun Holmgren
Elne Lundberg
Anita och Göran
Andersson
Christina Westberg
Siv Bergström
Kerstin Winterhed
Birgit Lilja
Anonym
Majlis Wettergren
Hans Wiborg
Bo Högrelius
Casten Broms
Aina Broms
Hans Brunnberg
Malou Thorell
Lilian och Hans
Andersson
Gudrun Holmgren
Gudrun Holmgren (Bo
Göransson)
Ing-Britt Wallqvist
Johanna Stensson
Ann Fredriksson
Thomas Stensson
Ing-Britt Wallqvist
Eva & Anders Hultman
Maria Dal
Anonym
Jan & Marianne Levy
Sylvia Pilati
Harriet Stenis
Lennart Rylander
Tor Dal
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest mot planförslaget
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-19
Protest mot planförslaget
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-19
2011-05-19
Protest mot planförslaget
Skrivelse In
2011-05-19
Protest mot planförslaget
Protest mot planförslaget
Synpunkter
Protest
Synpunkter
Protest mot planförslaget
Överklagande, synpunkter
Återavsändaren, underättelse om
utställning
Synpunkter
Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-19
2011-05-19
2011-05-19
2011-05-19
2011-05-19
2011-05-19
2011-05-19
2011-05-18
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-18
2011-05-18
2011-05-18
2011-05-18
2011-05-18
2011-05-18
2011-05-18
2011-05-18
2011-05-18
Protest
Synpunkter på framtida
Slussenförslaget.
Synpunkter
Ombyggnad av Slussen
Synpunkt på nya slussförslaget
NYA SLUSSEN
Protest
Protest
Synpunkter
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-18
2011-05-17
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-17
2011-05-17
2011-05-17
2011-05-17
2011-05-17
2011-05-17
2011-05-17
2011-05-17
2011-05-16
2011-05-16
Protest
Protest
Protest
Protest
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-16
2011-05-16
2011-05-16
2011-05-16
2011-05-16
Protest
Jag vill härmed framföra min protest
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-16
2011-05-16
Det nya förslaget är jättebra
Protest
Protest
Protest
Synpunkter
Framtidens Slussen - kommentarer
efter besök på utställningen
Blandning av SÖTT o SALT
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
54
Petra Skog-Toll
Åsa Sohlgren
Anonym
Tor och Maria Dal
Erik Lundström
Marie Maggie
Svendsen
Karin Trastell
Björn Sandberg och
Cecilia Berg
Madeleine
Anckarsvärd
Kristofer Wallin
Pia Huss
Birgit Hansson
Anita Larsson
Helena Eld?
Ulla Elmblad
Magnus Danielson
Jeper Levin
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Robert Karlsson
Ulla Hedström
Gun Callman
Ove Eriksson
Marianne Wärngård
Anonym
Lilian Nilsson
Lars Rutger Solstråhle
Karl-Gustav & Signhild
Blomberg
Margareta Persson
Rolf Willard Eliasson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-05-16
2011-05-16
2011-05-16
2011-05-16
2011-05-15
2011-05-15
Birgitta Jensen
Carina Andersson
Bo Tynderfeldt
Christina Ringsberg
Ann-Lis Pedersen
Marianne Sene
Solveig Bracken
Kerstin Fagerström
Maia-Lii Kaar
Hillevi Björlund, Rune
Bergström
Christina Ringsberg
Anita Jönsson
Bo Jansson
Anita Söderqvist
Mariana Holtz
Bohrlund
Eva Rosenlind
Christina Bodin
Danielsson
Cecilia Bergman
Birgitta Jansson
Ulf Hellsing
Lars Sundell
Theodor Karlin
Rose-Marie Ringtorp
2011-05-15
Thomas Wikstrand
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Christina Bodin
Danielsson
Gertrud Båge
Margareta Hellström
Rosmarie Andersson
Arne och Barbro
Tolvgård
S Torstensson
Fastigheter AB
Anna Poska
Lennart Granström via
Exploateringskontoret
Saltsjön-Mälarens
Båtförbund
Helen Lindberg
Bernt Carlsson
Erik Tofft
Eihab Abdelhay El
Abidou
Anette Ekengren
Blidösundsbolaget AB
Martin Schröder
August Ekman Öhrn
Lisa Andrén
Lars Siggelin
Martin Schröder
Rederi AB Swedish
Islander
Carl von Oelreich
[email protected]
lm.se
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Allmänhet
Suzanna Tsygankova
2011-05-06
2011-05-06
Ylva Larsson
[email protected]
lm.se
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Skrivelse In
2011-05-05
Martin Schröder
Synpunkter, positiv till förslaget Nya
Slussen
Synpunkter på senaste
Slussenförslaget
Synpunkter på planförslaget - Slussen
Synpunkter
E-utskick, utställning/normalt
förfarande för Slussen. Dnr
2005-08976-54
Skrivelse In
2011-05-05
Bo-Göran
Hammargren
Anders Norsell
Skrivelse In
2011-05-05
[email protected]
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2011-05-04
2011-05-04
2011-05-03
Jacob von Oelreich
Anna Poska
[email protected]
lm.se
Slussen
Sypunkter
Annonser i DN och SvD
Trafik
Stadsliv
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-03
2011-05-03
2011-05-03
2011-04-29
2011-04-29
Annika Jönsson
Hans Ljungström
DN, SvD
Tyréns
Space Scape
Martin Schröder
Martin Schröder
Miljöförvaltningen;RE
S.planarendehanterin
[email protected];Stom
[email protected]
olm.se;[email protected]
stockholmvatten.se;in
[email protected]
ar.se;[email protected]
sk.stockholm.se;klm
@sbk.stockholm.se;s
[email protected]
holm.se;[email protected]
utbildning.stockholm.
se
Martin Schröder
Martin Schröder
Ulla Selander
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter, protest
Skrivelse In
2011-05-14
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkt - Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-13
2011-05-13
2011-05-13
2011-05-12
Synpunkter detaljplan för slussen
Skrivelse In
2011-05-12
Synpunkter projekt slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-12
2011-05-11
Återavsändaren, underättelse om
utställning (har flyttat)
Synpunkter ang Slussenförslaget
Synpunkter
Synpunkter
Återavsändaren, underättelse om
utställning (har flyttat)
Synpunkter om pågående plan
Återavsändaren, underättelse om
utställning (har flyttat)
Utlåtande om Nya Slussen
Utställningen om slussen
Synpunkter
Inbjudan till infomöte 23 maj 2011
Återavsändaren, underättelse om
utställning (adressaten är okänd)
Synpunkter på planförslaget - Slussen
Extra e-utskick. Utställning/normalt
förfarande för Slussen. Dnr
2005-08976-54
Synpunkter om pågående plan
Slussen informationsbrev skickat med
posten 17000 hushåll och
näringsidgare i närområde
Synpunkter på det framtida Slussen
Skrivelse In
2011-05-10
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-10
2011-05-10
2011-05-10
2011-05-09
Skrivelse In
Skrivelse In
2011-05-09
2011-05-09
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Ut
Skrivelse In
2011-05-09
2011-05-09
2011-05-09
2011-05-09
2011-05-09
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2011-05-07
2011-05-06
Skrivelse In
Skrivelse In
55
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Irma Teräväinen
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
[email protected]
tsverket.se
Martin Schröder
2011-07-19
Solstudier
Skrivelse In
2011-04-29
Byggrelaterade miljökonsekvenser
Skrivelse In
2011-04-29
Buller
Landskapsbild
Alternativredovisning
Risk
Luft
Underrättelse om utställning
Beslut om utställning
"Utblick Slussen"
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Sbk
Skrivelse Sbk
Skrivelse In
2011-04-29
2011-04-29
2011-04-29
2011-04-29
2011-04-29
2011-04-21
2011-04-21
2011-04-20
Reviderat förslag
Plankarta del 1
Miljökonsekvensbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Bilaga till fastighetsförteckning
Gestaltningsprogram
Plankarta del 2
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning Reviderad
Etiketter enl. fastfört. Reviderade
Skiss till utveckling av nya Slussens
gångförbindelser och samlingsplatser,
reviderad, följebrev
Rev. bilaga till fastighetsförteckning
Premiär - Slussenutställning 12 april
kl 16 - 19 Hilton Hotel
Etiketter enl. fastfört. Reviderade
Skiss till utveckling av nya Slussens
gångförbindelser och samlingsplatser,
följebrev
Fastighetsförteckning Reviderad
Reviderad upplaga av Nya Slussen
Bilaga till fastighetsförteckning
Förslag om Slussen
Dom, 4.3.2011, Förvaltningsrätten
avslår överklagandena, vilket innebär
att stadsbyggnadsnämndens beslut
kvarstår (laglighetsprövning)
Skrivelse
Skrivelse In
Skrivelse Sbk
Skrivelse Sbk
Skrivelse Sbk
Skrivelse Sbk
Skrivelse Sbk
Karta Ut
Skrivelse Sbk
Skrivelse Sbk
Skrivelse Sbk
Skrivelse In
2011-04-19
2011-04-15
2011-04-15
2011-04-14
2011-04-14
2011-04-14
2011-04-14
2011-04-14
2011-04-12
2011-04-12
2011-04-08
Foster+Partners, Berg
Arkitektkontor
Norconsult, Sweco,
Tyréns, Wsp
Tyréns
White
Tyréns, Structor
FSD
SMHI
Ulla Selander
Ulla Selander
Ulf
Christerson/Arkitekt
Ulf Christerson
Ulla Selander
Ulla Selander
Ulla Selander
Aldona Fogelström
Ulla Selander
Ulla Selander
Ulla Selander
Aldona Fogelström
Aldona Fogelström
Ulf Christerson
Skrivelse Sbk
Skrivelse In
2011-04-05
2011-04-04
Aldona Fogelström
Stadsgårdens Vänner
Martin Schröder
Skrivelse Sbk
Skrivelse In
2011-04-01
2011-04-01
Aldona Fogelström
Ulf Christerson
Martin Schröder
Skrivelse Sbk
Skrivelse In
Skrivelse Sbk
Skrivelse In
Beslut In
2011-04-01
2011-03-31
2011-03-17
2011-03-14
2011-03-09
Aldona Fogelström
Ulf Christerson
Aldona Fogelström
Birger Faith-Ell
Förvaltningsrätten i
Stockholm
Skrivelse In
2011-03-06
Martin Schröder
Skrivelse angående Slussen,
Konstakademiens diskussionsförslag
Skiss till utveckling av nya Slussen,
gångförbindelser och samlingsplatser
Dom 2011-01-14, Förvaltningsrätten
avslår överklagandet (Mål nr
48140-10)
SV: SAKÄGARE SV: Slussen
Skrivelse In
2011-02-28
Skrivelse In
2011-02-25
Beslut In
2011-01-19
Bevara
Slussen-bloggen
Rådet till skydd för
Stockholms skönhet
Ulf Christerson,
Arkitekt SAR/MSA
Förvaltningsrätten i
Stockholm
Skrivelse Ut
2011-01-12
SAKÄGARE SV: Slussen
Skrivelse In
2011-01-12
[email protected]
d.net
Martin Schröder
Slussen
Skrivelse Ut
2011-01-03
Länsstyrelsens beslut 20.8.2010 har
överklagats i rätt tid
Beslut 13.12.2010, länsstyrelsen
avvisar överklagandet,
4031-2010-16692
Underskrivet planavtal
Svar till Karin Stille Lidmar
Skrivelse In
2010-12-16
[email protected]
kholm.se
[email protected]
net
[email protected]
kholm.se
Länsstyrelsen
Beslut In
2010-12-16
Länsstyrelsen
Martin Schröder
Avtal In
Skrivelse Ut
2010-12-01
2010-11-11
Exploateringskontoret
Martin Schröder
Ulla Selander
Karin Stille Lidmar
56
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Enligt sändlista
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Plansektion 3
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
[email protected]
d.net
Martin Schröder
2011-07-19
[email protected]
rs.se
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Svar till [email protected]
Skrivelse Ut
2010-11-11
Martin Schröder
Synpunkter
Brev ang. samrådsredogörelse
Nya Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-11-08
2010-11-08
2010-10-29
Synpunkter
Fastighetsförteckning
Etiketter enl. fastfört.
Svar på frågan
Skrivelse In
Skrivelse Sbk
Skrivelse Sbk
Skrivelse Ut
2010-10-06
2010-10-06
2010-10-06
2010-10-04
Göran Dahlman
Karin Stille Lidmar
Storstockholms
brandförsvar
Sofie Björk
Aldona Fogelström
Aldona Fogelström
Martin Schröder
Svar på frågan
skrivelse in
SV: 525 personer har inlämnat
samrådsyttrande S-Dp
2005-08976-54
Fråga
525 personer har inlämnat
samrådsyttrande S-Dp
2005-08976-54
SV: Slussen, yttranden
Skrivelse Ut
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2010-10-04
2010-10-04
2010-10-01
Martin Schröder
Maggie Svendsen
Katrin Berkefelt
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-10-01
2010-09-30
Ricard Grundwall
[email protected]
net
Martin Schröder
Katrin Berkefelt
Skrivelse Ut
2010-09-27
Martin Schröder
Slussen, yttranden
Skrivelse In
2010-09-26
SV: SV: SV: Nya Slussen - Buller
Skrivelse Ut
2010-09-24
[email protected]
aget.se
Martin Schröder
[email protected]
ckholm.se;karin.lidm
[email protected]
Martin Schröder
Fwd: SV: SV: SV: Nya Slussen Buller
Knutpunkt Slussen ett rimligt
alternativ
Re: SV: SV: SV: Nya Slussen - Buller
Skrivelse In
2010-09-24
Skrivelse In
2010-09-24
Skrivelse In
2010-09-24
SV: SV: SV: SV: Nya Slussen - Buller
Skrivelse Ut
2010-09-24
Re: SV: SV: Nya Slussen - Buller
Skrivelse In
2010-09-23
Tillägg till Föreningen
Södermalmsparkernas Vänners
remissvar.
SV: Plushöjder Slussen?
Skrivelse In
2010-09-07
[email protected]
m
[email protected]
Skrivelse Ut
2010-09-06
Martin Schröder
Plushöjder Slussen?
Skrivelse In
2010-09-05
VB: Synpunkter på Stockholms
utbyggnad
Synpunkter Slussen
Fwd: Slussen
Yttrande, beslut 2010-08-20,
länsstyrelsen avvisar överklagandet
SV: Newsmill.se-artikel:
Slussenhatarna fördomsfulla och
okunniga
Newsmill.se-artikel: Slussenhatarna
fördomsfulla och okunniga
Brev om avvisning av "Överklagande
av detaljplan" skickas till LST
Fråga om stående våg i anslutning till
Slusen
Överklagande: Detaljplan - Slussen
Skrivelse Ut
2010-08-31
[email protected]
aget.se
Berit Göransson
Skrivelse In
Skrivelse In
Beslut In
2010-08-30
2010-08-26
2010-08-25
Johan Ernfors
Birgitta Jensen
Länsstyrelsen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse Ut
2010-08-23
Martin Schröder
[email protected]
com
Skrivelse In
2010-08-04
Martin Schröder
Skrivelse Ut
2010-07-28
[email protected]
m
Maud Wiberg
Skrivelse In
2010-07-27
Johan Mooe
Besvär In
2010-07-22
Synpunkter
Skrivelse In
2010-07-08
Kulturarvet - Ej till
salu!, Thomas Fång
Mikael Hanne
57
[email protected]
m
[email protected]
m
[email protected]
m
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
rickard.grundwall.co
mhem.se
Maggie Svendsen
Suzanna Tsygankova
[email protected]
d.net
[email protected]
om
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
[email protected]
om
Martin Schröder
Martin Schröder
[email protected]
slaget.se
Martin Schröder
Martin Schröder
Länsstyrelsen,
juridiskaavd
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Beslut 2010-06-21, § 23,
genomförandebeslut
SV: Våra synpunkter
Beslut In
2010-07-06
Kommunfullmäktige
Martin Schröder
Skrivelse Ut
2010-07-02
Martin Schröder
Synpunkter
SV: Våra synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2010-07-01
2010-07-01
Anne Magnusson
Martin Schröder
Re: Våra synpunkter
Skrivelse In
2010-07-01
Re: Våra synpunkter
Skrivelse In
2010-06-30
SV: Våra synpunkter
Skrivelse Ut
2010-06-30
[email protected]
m
[email protected]
m
Martin Schröder
[email protected]
m
Martin Schröder
[email protected]
m
Martin Schröder
Fråga
Synpunkter
Slussens omdaning, kritiska
synpunkter
Re: Våra synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-06-28
2010-06-26
2010-06-25
Thor Richter
Hans Carlsén
Demokratitorget
Skrivelse In
2010-06-25
SV: Våra synpunkter
Skrivelse Ut
2010-06-24
[email protected]
m
Martin Schröder
Våra synpunkter
Skrivelse In
2010-06-23
Synpunkter
SV: SV: Nya Slussen - Buller
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2010-06-23
2010-06-22
Protokollsutdrag 2010-06-10 § 12
Re: SV: Nya Slussen - Buller
Beslut SBN
Skrivelse In
2010-06-22
2010-06-21
Nyhetsbrev
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2010-06-20
2010-06-18
Maria Stigle
[email protected]
m
City Vision Mkb
Martin Schröder
VB: Tips från Jan Odenbalk,
maskining. Bromma
Raport från open space den 28 april
2010
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse Ut
2010-06-18
Katrin Berkefelt
Skrivelse In
2010-06-16
Suzanna Tsygankova
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-06-15
2010-06-14
Synpunkter
Skrivelse In
2010-06-11
Inför dagens möte
Komplettering
Synpunkter, RÄDDA
SJÖBERGSPLAN
Inför sammanträdet i
stadsbyggnadsnämnden 20100610
Synpunkter, Rättelse/tillägg till
RÄDDA SJÖBERGSPLAN
Synpunkter
Synpunkter
Nya Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-06-10
2010-06-10
2010-06-10
KULTURFÖRVALTNI
NGEN
Kjell Lundberg
Hörselskadades
förening i Stockholm
Schüttkus
Stadsplaneringsarkitek
tur AB
Claes Trygger
Claes Trygger
GreenSweden Blog
Skrivelse In
2010-06-10
Berit Bergqvist
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-06-10
GreenSweden Blog
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-06-10
2010-06-09
2010-06-09
2010-06-09
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter Slussen
Synpunkter
Registrator stadsbyggnadskontoret
inför stadsbyggnadsnämndens
sammanträdet 10/6
Synpunkter
Sista minutenyttrande om SLUSSEN
med bilagor
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-06-09
2010-06-09
2010-06-09
Oläslig underskrift
Kerstin Nelander
Gunilla Kempe
Ann-Kathrine
Svensson
Ulla Hedström
Silvia Bergman
Karin Schmidt
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-06-08
2010-06-08
Bengt Fourong
GreenSweden Blog
Martin Schröder
Martin Schröder
58
[email protected]
m
Christina Madner
Martin Schröder
Martin Schröder
[email protected]
m
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
[email protected]
m
Martin Schröder
Martin Schröder
[email protected]
om
Martin Schröder
Martin Schröder
[email protected]
se
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Samrådsvar för Slussen
Slussen
Protest
Synpunkter
Upprop Rädda Slussen med 5826
namunderskrifter samt Utskrift
Facebookgruppen "Rädda och rusta
upp Slussen", 4693 medlemmar
Protestlistor, 73 sidor med 1376
namn till stadsbyggnadsnämndens
sammanträde 10 juni 2010
Tillägg till tjänsteutlåtande Slussen, till
SBN-sammanträde 2010-06-10
Slussen Korrigerad trafikuppgift
Yttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-06-08
2010-06-08
2010-06-08
2010-06-08
2010-06-08
Green Sweden Blog
Thora Grape
Mona Andersson
Bitte Liberg
Sofie Björk
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-06-08
Martin Schröder
Skrivelse SBN
2010-06-08
Föreningen Bevara
Slussen, Karin
Schmidt
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-06-08
2010-06-07
Martin Schröder
Martin Schröder
Sista minutenyttrande om SLUSSEN
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-06-07
2010-06-03
Synpunkter
Re: Ang. Samrådsredogörelse
Slussen
Skrivelse, frågor om Slussen
samrådsredogörelse
Synpunkter
Tack brv ang Slussens ombyggnad
Samrådsredogörelse plansamråd
Slussen samrådsredogörelse @delvis
oläsligt
Tjänsteutlåtande, redovisning av
plansamråd och ställningstagande
inför utställning.
Bilaga till Samrådsredogörelse,
plansamråd Slussen.
Sammanställning av inkomna
synpunkter från privatpersoner,
boende och näringsidkare.
Sidor ur bok, bilaga
Slusseneländet
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-06-01
2010-06-01
Bitte Liberg
Gunilla C? (oläsligt
efternamn)
GreenSweden Blog
[email protected]
m
Alice Engqvist
Olle Markstedt
Skrivelse In
2010-05-31
Olle Markstedt
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Sbk
Skrivelse In
2010-05-31
2010-05-29
2010-05-27
2010-05-27
Gunilla Kempe
Alice Enqvist
Martin Schröder
Olle Markstedt
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Skrivelse SBN
2010-05-27
Maud Wiberg
Skrivelse Sbk
2010-05-27
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Karta Ut
2010-05-27
2010-05-22
2010-05-21
Louise Lindström
Rolf Wertheimer
Martin Schröder
Slussen
Slussen kan bevaras intakt - nya
förslag och lösningar
Synpunkter
Synpunter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-05-19
2010-05-18
Eric Hagström
Demokratitorget Blogg
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-05-18
2010-05-18
2010-05-18
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Yttrande, modifierad version av
bildsida 3 (original ink 28.3.2010)
Protest
Skrivelse In
2010-05-17
Margareta Petré
Eva Lindgren
Stockholms läns
hembygdsförbund
Berit Bergqvist
Skrivelse In
2010-05-17
Martin Schröder
Synpunkter
Synpunkter
Yttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-05-10
2010-05-07
2010-05-05
Patricia vid Slussen
Skrivelse In
2010-05-03
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-05-03
2010-04-28
2010-04-28
Gudrun Holmgren m fl
(totalt 13 st
underskrifter)
Rune Bergström
Birger Boman
Värmdö Kommun,
Kommunstyrelsen
[email protected]
qs.com
Ulf Christerson
Kjell Lundberg
Marianne Skillstedt
59
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
bengt.oh.johansson
@telia.com
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Martin Schröder
2010-04-25
2010-04-25
2010-04-24
2010-04-24
2010-04-24
2010-04-24
2010-04-21
2010-04-19
Birgitta Ström, Johan
Wiberg, William
Wiberg
Kjell Lundberg
Hyresgästföreningen
Norrmalm
Karl Jacobson
Magnus Jökulsson
Björn Domeij
Beverlee Falagara
Robert Wemmenlöv
Henrik Westerberg
Värmdö kommun
Mikael Grahn
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-04-19
2010-04-19
Stockholm Vatten AB
Mikael Grahn
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-04-15
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-04-15
2010-04-13
2010-04-13
2010-04-13
2010-04-12
City Vision Miljö kb,
Olle Markstedt
Länsstyrelsen
Henrik Gröhn Boman
Richard Allard
Rutger
Länsstyrelsen
Skrivelse In
2010-04-11
Martin Schröder
Slussen
Remissvar § 7
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-04-09
2010-04-08
Synpunkter
Slussen, Planråd
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-04-08
2010-04-08
Slussen
Skrivelse Ut
2010-04-07
Josefina Wallin, Olivia
Nordell
[email protected]
Stadsbyggnadsnämnd
ens handikappråd
Maria Backteman
STOCKHOLMS
HAMNAR
Martin Schröder
Synpunkter. Protest mot
Slussen-bygget!
Synpunkter
Om nya Slussen
Nya Slussen: Den kulturella
dimensionen, de II
Synpunkter
Tillägg till synpunkter
Synpunkter
Yttrande
Yttrande
Yttrande, originalhandling (insänt per
mail den 28.3.2010)
Skrivelse In
2010-04-07
Ewa Björdell
[email protected]
fconsult.com;fredrik.s
[email protected]
et;[email protected]
a.com;anders.gulland
[email protected]
ng.se;anders.sandeg
[email protected]
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-04-07
2010-04-07
2010-04-06
[email protected]
Torsten Egerö
Ulf Björkman
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-04-06
2010-04-06
2010-04-06
2010-04-06
2010-04-06
2010-04-06
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Synpunkter
Yttrande
Samråd - Knutpunkt Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Synpunkter In
2010-04-06
2010-04-03
2010-04-01
2010-04-01
Beträffande planerna på nya Slussen
Skrivelse In
2010-04-01
Lennart Carlson
Henrik Gröhn Boman
Ulla Andersson
Banverket
Sjöfartsverket
Kungliga Djurgårdens
Intressenter, Sven
Lorentzi
Fredrik von Feilitzen
Olof Molin
Nacka kommun
[email protected]
m
Hans Alm
Synpunkter - PROTEST!!!!!!
Skrivelse In
2010-04-27
Synpunkter
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-04-27
2010-04-26
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter, mot förslaget
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Yttrande
Slussen: Vanliga vanföreställningar
och förslag på hur de ska bemötas
Yttrande
Slussen: Vanliga vanföreställningar
och förslag på hur de ska bemötas
(korrektion)
Slussen - Synpunkter på planförslag,
S-Dp 2005-08976-54
Kompletterande yttrande
Komplettering till idéskisser
Synpunkter
Synpunkter
Länsstyrelsens yttrande över samråd
om förslag till detaljplan för Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
60
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Planavdelningen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Yttrande
Skrivelse In
2010-03-31
Synpunkter
Synpunkter från digital gästbok på
Slussen utställningen 2010-01-25 2010-03-29
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-31
2010-03-31
åsikter om Slussen
Nya Slussen
Samrådsyttrande
Yttrande
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-31
2010-03-31
2010-03-31
2010-03-31
2010-03-31
Nya Slussen
Slussen, efter besök på utställningen
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-31
2010-03-31
2010-03-31
I sista sekund!
Protest mot bygget på Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter på planförslag Slussen
Slussen
Re: SLUSSEN mm
Slussen KS
re slussern
Yttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-31
2010-03-31
2010-03-31
2010-03-31
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-30
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Slussens framtid
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
Synpunkter på utformningen av
Slussen
Om detaljplan Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-30
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
Remiss Slussen, reviderad
Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Synpunkter
Yttrande
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
Synpunkter
Remissvar
Slussen S Dp 2005-08976-54
synpunkter slussenombyggnaden
Åsikt om nya Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
61
AB Storstockholms
Lokaltrafik
C. Torsten Bernerstedt
Allmänheten från
digital gästbok som
lämnat synpunkter
under utställningstid
Eva Silver-Granhall
David Eriksson
Hans Wohlin
Regionplanenämnden
Margareta
Wallenius-Kleberg
Helena Bjurling
Knut Ernfors
Jann
Hertzman-Ericson,
Gudrun Söderberg och
Åke Söderberg
Birgitta Rydbeck
Annika Lindberg-Alm
Hans Ryberg
Oläslig underskrift
Cecilia Sviden
Anonym
Christina Andersson
Karin Stigbrand
Björn Wetterling
Anders Loosme, Per
Lindroos
Bengt Lindroos
Arkitektkontor AB
Elisabet Lindström
Gustavia Office AB
Eliina de Narvaja
Leif Walldén
Anne-Louise Burman
Anders Hansson,
Ann-Sofie Råhs
Mats Söderberg
Martin Schröder
Leila Grobecker
Gun Granström
Dan Wiksten
Mats Lundblad
Astrid Fernström
Anders och Greta
William-Olsson
Bitte Liberg
Anonym
Sereno Certifiering AB
Harriet Szabady
Hans Wermeling
Eva Haag
Gunilla Cassel
Hufvudstaden AB
Inga-Lill Skagenström,
Freddy Larsson
Ingrid Gullberg
Nacka Miljövårdsråd
Brita och Jan Gezelius
Hans Pörner
Johan Bodin
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Ulla Selander
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Remiss slussen mars 2010.
Slussen
VB: Slussen
VB: Slussen - synpunkter på utställt
planförslag
Samrådssynpunkt Slussen
slussens framtid
Slussen
Slussen
Samråd Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
Eia Herlitz
Kerstin Wickman
Johan Bucht
Staffan Schartner
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Slussen!
SLUSSEN mm
Synpunkter
Synpunkter
Remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-30
Protest
Synpunkter
Synpunkter
slussen
Ang.ombyggnad av Slussen
Planförslaget för framtidens Slussen
Fwd: S-Dp 2005-08976-54
Slussen planförslaget
Telenor Sverige - synpunkter på
Slussenombyggnad
Nya Slussen
Synpunkter på planförslag Slussen
Slussen
slussen
Plansamråd Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-30
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Anonym
Sandra Friberg
Gunilla Forslund
Marianne Wincrantz
Lena och Johan
Larsén
Ulla Carlbaum
Christina Andersson
Maria Dal, Tor Dal
Peter Månsson
Södermalms
stadsdelsnämnd
Sjömanskyrkan i
Stockholm,
Sjömansinstitutet
Marianne Lidbrink
Ingvar Lind
Demokratiprojektet
Lotta Ramel
Kerstin Engström
Bernt Lindgren
Clara von Rettig
Stefan Livergren
Telenor Sverige AB
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter på Slussen.
Ombyggnad av Slussen
Slussen ett prestigeprojekt
Planerna för ombyggnad av Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Protest
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Protest
Synpunkter
Bygg inte bort vår historia och vår
begripliga stad!
Yttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Kerstin Lindberg
Per Byström
Maria Nyman
Anna Landgren
Atrium Ljungberg AB/
Björn Johnson
Bertil Gustavsson
Ewa Bodén
Ove Renqvist
Nils-Gunnar
Rudenstam, Eivor
Bång-Rudenstam
Kerstin Eriksdotter och
Hans Wallin
Barbro
Lindvall-Liljander
Ingemar
Björkås-Björsell
Edith Gaster Bergman
Tage och Eva Nilsson
Jacob Blomqvist
Skrivelse In
2010-03-29
Martin Schröder
Kritik mot slussen förslaget
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Komplement till skrivelse, mitt namn
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Gunilla Wiberg,
Richard E Söderström,
Egon Hansen
Erik Kinell gm
Katarina Sonnenberg
Bertil Nyman
Jens Öström
Birgitta Markne
Hans Nihlen
Tommy Hällkvist
Boel Forss, Stig Forss
62
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Slussen
Slussen planförslag
Yttrande om Slussen
BETRAKTA SLUSSEN SOM EN
PARK!
Slussens ombyggnad
slussen
Ombyggnad av Slussen
Slussen samråd remiss
Remissvar till slussen
Slussen
Protestbrev mot de nuvarande
byggplanerna i Slussen-som de nu
ser ut.
Nya Slussen synpunkter
Synpunkter på Slussen
Synpunkter på Slussen-förslag
Slussen
Synpunkter på "Nya Slussen"
Synpunkter
Nya Slussenplanen
Slussen ombyggnad
Slussen
Om Slussen - tänk om!
Plansamråd om Slussen,
slututlåtande.
Om Slussen - ett reviderat förslag
Slussen
Synpunkter på planförslaget för
framtidens Slussen
Era nya byggnader
Plansamråd Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Göran Fredriksson
Anne Mo Larsson
Dimis Georgiou
Åse Skarsgård
Christina Winberg
YIMBY
Katarina Marteleur
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Claes Djurberg
Maria Stenmark
Tommy Andersson
Christer Ädelqvist
Filip Lundqvist
Eleonora Stenvall
Ulla-Stina Karlsson
Landberg
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Lars Johan Tengnér
Marga Cornelius
Ricardo Sepulveda
Britt Lundner
Linda Bergsten
Lennart Carlson
Kerstin Palmin
Christian Bodros
Margareta Cederström
Agnes Nobel
Anders Henning
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Hans Persson
Ellina Grosse
Jan Häggström
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Slussen
slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Slussen - synpunkter / Ärende: S-Dp
2005-08976-54
Ang planförslaget om Slussen
Synpunkter
Slussen 2010 mars
Synpunkter på planförslag för
Slussen
Yttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Erik Ehrs
Olof Dellby
HSB Stockholm
Distrikt
Innerstaden-Lidingö
och Södermalm
Eric Fogelberg
Eva, Adam, Diwert och
Anne-Marie
Nikolaos Kitsios
Thomas Fång
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Mats Wickman
Marina Stagh
Anna-Erika Löfqvist
Kri Bennström
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-29
Martin Schröder
Samråd om förslag till detaljplan för
Slussen. S-Dp 2005-08976-54.
Synpunkter.
SLUSSEN
re slussenprojektet
Synpunkter på förslag till nytt Slussen
Samrådet/Ombyggnadsförslaget av
Slussen
Slussen
Skrivelse In
2010-03-29
Gamla Stans
socialdemokratiska
förening, Ingemar
Ingevik
Peter B Larsson
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Anita Pettersson
Marianne Klingvall
Johan Koraen
Rainer Hartleb
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-29
Lennart Grosin
Martin Schröder
63
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Martin Schröder
2010-03-29
Anders Hansson och
Ann-Sofie Råhs
Edgar Hansen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Liss-Gun Torell
Madeleine Vestin
Teresa Janzon
Tommy Nilsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Yttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Remissvar
Synpunkter
Finns det möjlighet att få påverka???
Slussens ombyggnation
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Slussen
slussen
Bygg inte...
Yttrande över Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Anna Palm
Peggy Kjellander
Folke Löfgren
Anonym
M(?) Pihlgren
Roland S (?)
Kerstin Engström
Birgitta Lindberg
Birgitta Lindberg
Olof Arborén
Kurt Björkegren
Hans Lundgren
Ann Wihlström
Anonym
Anonym
Oläslig underskrift
Oläslig underskrift
Lennart
Christer Ekström
Niklas Carlsund
Cecilia Reuterskiöld,
Veroni Ancarcrona
Brisell
Rita Tornberg
Malin William-Olsson
Karl-Gunnar Norén,
Olga Nielsen
Anne Lagerdahl-Willis
Göran Gustafsson
Manta Copková
Ulla-Britta Hedman
Lars Bogren
Britta Wennerholm
Anders Holmgren
Oläsliga underskrifter
Lars-Erik Larsson
Karin Gustafsson
Anonym
Taimi Poromaa
Stockholm Parkering,
Kjell Karlsson
Exploateringsnämnden
Ulf Christerson
Anette Strand
Katarina och Bo
Rindefors
Maria Backlund
Christine Ljunggren
Fredrik Lagerblad
Resenärsforum och
kollektivtrafikant
Stocholm, Kurt
Hultgren
Synpunkter på Slussenförslag
Skrivelse In
2010-03-29
Planförslaget Slussen, ett
bottennapp!
Protest mot Sluss-husen
Tyck till om Slussen
synpunkter på nya Slussen
Synpunkter, detaljplaneförslag för
Slussen
Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
64
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Slussen: Förslag till (och
orealiserbara drömmar om)
arkitektonisk gestaltning
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Yttrande
Skrivelse In
2010-03-29
Mikael Grahn
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Synpunkter på Slussen
Var rädda om Slussen!
Planförslag Surf Slussen
Slussens framtid
Synpunkter
Upprop med 525 namn
Slussen
synpunkter på slussen
Protest
Planförslaget Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Samråd Slussen, S-Dp
2005-08976-54
Slussen- Nej till Fosters m fl förslag
synpunkter på planförslaget om
slussen
Protest
Slussen
Slussen
Nya Slussen
Tankar om Slussen
förstör inte Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Mordofferbloggen
Elizabeth Berggren
Johan Kruse
Sven Ohlsson, Monica
Eek-Ohlsson
Margareta Almqvist
Göran Grahn
Kerstin Lindh
Ants Nero
Annika Rosén
Inge & Iréne Karlsson
Helena Adolphson m fl
Bengt Palmer
Henrik Gröhn Boman
Sören Bergstedt
Kerstin Öqvist och
Lars Svadling
Mats Lundblad
Jan Nilsson
Mats Eliasson
Anna Nordberg
Åsa Dahlgren
Clara von Rettig
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Ann Lepp
Saga Broström
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Protest Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Plansamråd Slussen
Slussen
Synpunkter på förslag för nytt Slussen
Slussen
Yttrande angående förslag till
detaljplan för Slussen
slussen
S-Dp2005-08976-54
slussen
synpunkter Slussen
Slussen remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Anders Qvandt
Britt-Marie Thurén
Sven Lagerström
Margareta Daram
Annicka Flovin
Lisa Norgren, Pontus
Soldén, Thérése
Lilliegren
Börje Forsman
Gisela, Christina och
Bengt Knochenhauer
LarsGöran Thambert
Leif Stolt
Eva Djerf
Gunvor Linder
Anette Fahlsten
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Jockum Aniansson
Clara von Rettig
Tina Werner
Ann-Bie Agerberg
Föreningnen
Södermalmsparkernas
Vänner/ Bitte Liberg
Ingemar Norman
Birgitta Engstrand
Norén
Louise Tarras
Monica Ekeroth
Jan-Erik Odenbalk
Anonym
Birger Jarlman
Eva Thyberg Kock
65
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Plansektion 3
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Synpunkter
Synpunkter
Protestlista med 11 st underskrifter
Synpunkter
Synpunkter
Tyck till om Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Yttrande
Synpunkter
Synpunkter
Yttrande över slussen S-dp
2005-08976-54
FW: Detaljplan för Slussen mm plansamråd.
Detaljplan för Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Skrivelse In
2010-03-29
Skrivelse In
2010-03-29
Detaljplan Slussen samråd
Om Slussenförslaget
Slussen...
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Synpunkter
Yttrande
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Samrådsyttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Samråd Slussen
Remissvar, originalhandling inkom
2010-04-13
Slussen 2/ Ny tidning (Ny version,
bortse från den förra, som bör
raderas.)
Synpunkter på Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Skrivelse In
2010-03-29
Skrivelse In
2010-03-29
Slussen
Ett vänligare Slussen
Slussen
Slussen
Synpunkter den 29 mars 2010
angående planförslaget Slussen
Om planerna för Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
66
Eddie Grahn
Agneta Tornberg
Bine Birgitta Renmark
Bertil Nyman
Susanne Eberstein
Ulla och Hans
Anderson
Bertil Ottoson
Benny Djerf
Dan Jonsson
Hyresgästföreningen
region Stockholm
Greger Widgren
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Yvonne och Åke
Lövenklint
Leif Andersson
Calle Söderberg
Lasse Ahlström och
Eva van Bennekom
anna sohlman
Lena Andersson
Kerro Holmberg
per wolgers
susanne jönsson
Emma Ceder, Birgitta
Östlund, Tommy
Ceder, Henric Millde
Mari-Louise Holmbjer
Hans Hultman-Boye
Bengt Gunnar
Herrström
Harriet Malmquist
Oläslig underskrift
Jan-Mihael Bexhel
M. (?) Ridderstedt
Oläslig underskrift
Oläslig underskrift
Lars Sjöholm
Kerstin Ederfors (?)
Lena Nottberg
Per Malmberg
Lena
Tengbomgruppen AB,
Magnus Meyer
Staffan Linde
Stockholm Business
Region AB
Rolf Broberg
Martin Schröder
Martin Schröder
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Hans och Britta
Furuhagen, Elisabet
Lundberg
Birgitta Jensen
Lotta Lindgren
Claes Jugård
Jan Ringvall
Thomas Tholander
2010-03-29
Elisabet Carlsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Martin Schröder
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
"En som vill få ett
balanserat res. på Nya
Slussen"
Erik Möller
Sofie Björck
Anita Berglund
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Jan Ginsburg
Anne-Marie Åkerwall
Lotta Dalhamn
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Slussen
Slussen
Synpunkter
Kritik mot nya Slussen - bara skugga!
slussen
Planen för slussenområdet
Synpunkter
Yttrande över nybyggnation i
Slussenområdet
nya Slussen
slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Elisabeth Ginsburg
Caroline Kjellander
Eva Hanses
Lars Albinsson
Rune Odlander
[email protected]
com
Regina Rehbinder
Christer Hellekant
Anonym
Bo Blåvarg
Solveig Thuresson
Catrine Arvidsson
Anonym
Hakon Malmborg
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Två centrala förslag till förändringar
av planförslag om Slussen
Skrivelse In
2010-03-29
Nya Slussen - Öppna upp torget, se
bif. bilaga
Synpunkter
Protest mot förslaget till "nya Slussen"
Nya slussen
Plansamråd Slussen, behov
professionell kommunikationsanalys
VB: Samrådsyttrande slussen
Skrivelse In
2010-03-29
Ivan Bretan
[email protected]
il.com
Karin Wahlgren,
Yngve och Danie
Sundblad, Ernst
Hollander
Olof Hagstrand
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Kristina Tysk
Tomas Rimming
Miriam Gottfarb
Göran Holmberg
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-29
Martin Schröder
Synpunkter på planförslaget för
Slussen
Skrivelse In
2010-03-29
VB: Planförslag Surf Slussen
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
slussen
Slussen
slussen
Samråd om Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Remissyttrande
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Gyllenforsen
Fastigheter KB
Boel Hellman, Markus
Aerni, Alexander De
Cuveland, Fritz
Halvorsen
Ants Neo, Stockholm
Suburban Surfers
Maria Willers
Christin (?) Björk
Oläslig underskrift
Dan Sundberg
A (?) Hoff, Sara
Sköldberg
Ann Koch
Kristina Ericsson
Margareta Malm
Birgittta Rimming Hans
Rimming
Atrium Ljungberg AB
Linnéa Keitaanranta
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Slussen
Fler namn för Slussen!
förstör inte vår stad mera - nya
slussen - en katastrof
Slussen!
PLANFÖRSLAG SLUSSEN
byggnation/ombyggnation/tillbyggnatio
n av Slussen
Ang. Slussenförslaget
slussen
Synpunkter
Slussen synpunkter
Förslag till detaljplan för Slussen
Synpunkter Plansamråd Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
67
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Kompletteringar, Slussen, Upprop
med 1032 namn
Fw: protestbrev
Synpunkter på planförslaget till nya
Slussen
Synpunkter
Slussen
Nej till planförslaget om nya slussen
Synpunkter
Slussen
Synpunkter på nya Slussen
Nordens Venedig!
Skrivelse In
2010-03-29
Sofie Björk
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Susanne Berger
Göran Ribe
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
slussen - synpunkter på planförslaget
Slussen
Fw: SLUSSEN
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Slussen
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
ny Slussen
Slussen
Nya Slusseplanen - ett stort
misslyckande
Yttrande med namnlistor, reviderad
ersätter tidigare
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Börje Forsman
Ulla Lindqvist
Olle Hamngren
Martin Stenvall
Lennart Hålldin
Gunnar Tebelius
Alice och Göran
Åkeson
Magnus Nilsson
Eric Fogelberg
Susanne Berger och
Sonja Herlin
Anna, Erik och Göran
Lidén, Annelie
Pehrsson
Jörgen Hammarberg
Annika Lagerkvist
Mats Lekander
Carl Riben
Jann Storsaeter
Ulf Hanno
Birgitta Westin
Skrivelse In
2010-03-29
Martin Schröder
Slussen.
Ang. byggplaner vid Slussen
Slussen ett prestigeprojekt Del II
Remissyttrande Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
slussen synpunkter
slussen
Slussen
Slussen S-Dp2005-08976-54
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Slussen
Samråd, Slussen
Synpunkter
slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Remissvar
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Kritik av Slussen-planen
Plansamråd för Slussen
Samrådsyttrande slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Slussplanerna
Synpunkter från 6:e generationen
stockholmare på planerna att bygga
för utsikten från Slussen
SLUSSEN
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Helena Adolphson
(sammanlagt 11 sidor
med namn)
Camilla Fürst
Helena Rubank
Ove Renqvist
Wingårdhs Arkitekter,
Gert Wingårdh
Sten Köhlberg
Kicki Rundgren
Ellen Ahrent
Per Wåhlström och
Clara von Rettig
Kurt Mälarstedt
Marika Sivertsson
Birgit Lilja
Susanne och Anders
Höglund
Rådet till skydd för
Stockholms skönhet
Bernt Malmros
Lena Brodin
Kerro Holmberg
Gyllenforsen
Fastigheter KB
Hille Stål
Maria Wallius
Skrivelse In
2010-03-29
Martin Schröder
Slussen ett prestigeprojekt Del III
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Stina Hagberg,
Inga-Karin Eriksson,
Rolf Eriksson, Göran
Österlund
Ove Renqvist
Justina K Arvidsson
68
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Plansamråd Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
slussens renovering
Yttrande över förslag till detaljplan för
Slussen, del av fastigheten
Södermalm 7:85 mfl i stadsdelarna
Södermalm och Gamla Stan
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Yttrande
Synpunkter
Samråd Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Planförslaget för Slussen otryggt för
fotgängare
Synpunkter
Slussen, ombyggnadsförslag
Synpunkter
Slussen
Synpunkter på Slussen.
slussen
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Kritisk till nuvarande slussenprojekt
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Remissvar
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Slussen- utmaningen
protest mot Sluss-husen
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter på planförslag Slussen
Slussen
Birka Cruises synpunkter på
ombyggnation av Slussen
Planförslag till ombyggnad av slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Skrivelse In
2010-03-29
Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
69
Björn Johnson
Carl
Jon Lindström
Ola Carlberg
Anonym
Lena Jonsson (?)
Karin Wannfors
Reiland
Nils Ribbing
Annika Lindholm
Lars F (?)
Torbjörn Larsson
Marianne Tilja
Kerstin Brandtberg
Anna Lemmark
AB Storstockholms
Lokaltrafik
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Elisabeth Hugosson
"Turisten"
Ulf Ewald gm Peter
Frisk
Oläslig avsändare
Lars Berglöf
Anonym
Pelle, Monica och Poul
Enger Sweitz
Carina Johansson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Göran Danielsson
Dag Widholm
Maria Dal
Nancy Granström
Robert Holmin
Lars Brandelius
Dahlin Lisbeth
Susanna Stavling
Anonym
Nils-Erik Baad-Heimer
Uwe Koch
Maria Dal, Tor Dal
AB Stadsholmen,
Christina Lillieborg
Lantmäterimyndighete
n
Yngve Högberg,
Prema Gurung
Sten Ursing
Elisabet Tjernlund
Björn Åkermark,
Gunilla Thöldte,
Tobias Åkermark
Ulf Svensson
Hans Olsson
Birka Cruises AB
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Cykelfrämjandet
Storstockholm
Susanne Svantesson
Karin
[email protected]
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Martin Schröder
2010-03-29
Jacqueline
Cederström
Jesper Bjarnestam
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Gunilla Hedlund
Olle Ekman
Dan Wiksten
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-29
Martin Schröder
Synpunkter på planförslaget för
Slussen
Slussen
Synpunkter
Vd: Samråd Slussen
Skrivelse In
2010-03-29
Tommy Erik
Nordlander
Per Hederus
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Vd: Slussen
Skrivelse In
2010-03-29
ang. slussen
Ang Detaljplan Slussen S-Dp
2005-08976-54
Komplettering med adress
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Birgitta Wendt
Kristina Allpere
Cecilia Karlsson via
Mårten Frumerie
Peter Tucker via
Mårten Frumerie
Helena Gräslund
Martin Österdahl
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Protest
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Elizabeth Lundberg
Jan Driessen
Leif Hedström
anders kärnekull
Anders Arvidson
Jan Hellström
Cecilia Peyron
Bo Ståhl
Ulla och Ingvar
Lindberg
lolo törnblom
Anonym
Kurt Österberg
Eva (?)
Dan Svensson
Catharina Ingelman
Sundberg
Anna Fredriksson
Sara MacKey
Mikael Hacksell
Mats Broberg
Mats Willers
Rind S.
Marianne Lönnqvist
Laila Nygren
Ann och Torbjörn
Sebell
Lennart Adell
Inga (oläsligt
efternamn)
Eva Lindén, Stefan
Olsson
Ann Lindén, Marie
Thofte
B. B.
Oläslig underskrift
Anonym
Jan Östlund
Björn Hammar
Eva (oläsligt
efternamn)
Ulla Folke
Synpunkter på Nya Slussen-förslaget
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter på planförslaget för
Slussen - KORREKT VERSION
Ang. Planförslaget Slussen
Bevara Slussens arkitektur
Räkna med Österleden så behöver vi
inte förstöra Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
70
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunker
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Slussen - Stockholms hjärta!
Re: Till: Samråd nya Slussen S-Dp
2005-08976-54
slussen
Synpunkter - plansamråd om Slussen
- S-Dp 2005-08976-54
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Slussen
Synpunkter
VADFAN!!!!
Synpunkter från Södermalms
socialdemokratiska
områdesorganisation
Kommentar
Synpunkter på den nya Slussen
Synpunkter
Slussenprojektet
Vd: Kritik mot Slussen förslaget
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Vd: Planförslaget för Slussen otryggt
för fotgängare
TYCK TILL OM SLUSSEN!
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Tyck till om Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Protest
Synpunkter
Nya Slussen: Den Kulturella
dimensionen, del II
Protest mot Slussens förstörelse
Remiss Slussen
protest mot planerna för slussen
Skrivelse In
2010-03-29
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
71
Marianne Lindberg
Hugo Isaksson
Kjell Mattsson
Grethe Broberg
Louise Kristiansson
Eva Andréasson
Marie-Louise
Gyllenborg (?)
Bine Birgitta Renmark
Åsa
Riksdagsförvaltningen,
Michael Blomqvist
Elisabet och Per
Tjernlund
Anonym
En Hägerstensboende
Åsa Otteklint
Eva Rabe
Catharina Santesson
Anders (?)
Michelle Ledder
Ivan M. Petersson
Hans Fürtenbach
Clara von Rettig
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Siv Lindh
Slussen från
Tanto-Zinkens
socialdemokratiska
förening
Agneta Walldén
Lisa Adamsson
Elmer Blåvarg
Södermalms
socialdemokratiska
områdesorganisation
Petter Kärnekull
Yvonne Beijer
Nicke Nyfiken
Eric Hagström
Katarina Sonnerberg
via Mårten Frumerie
Carina Johansson via
Mårten Frumerie
Kjell Carlsson
Anders Holmbjer
Anders Carlberg
Gunnar Zetterman
cecilia granström
Kaj Vesterholm
Ulf Nyberg
"Förbannad Söderbo"
Marie-Louise Ahlberg
Stefan Herrmann
Eva Persson
Anonym
B(?) Öberg
Carl Tiberg
Ulf Björkman
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Kerstin Tufvesson
Göran Lagerstedt
Sophie
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
VB: Slussen
nya planen för Slussen
Remissvar Slussen, S-Dp
2005-08976-54
Remissvar Slussen
Synpunkter på slussen
Diarienummer: 2005-08976
Remisssvar
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Skrivelse In
2010-03-29
Gör inget ni får ångra...
Skrivelse In
2010-03-29
Protest
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Protest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
72
Tommy Forsgren
Anne Ekman
Nacka Miljövårdsråd,
Jan Åman
Richard Murray
Niklas Öhrström
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Stockholms
Naturskyddsförening/
Anders Tranberg
Karin Axelsdotter
Olsson
Birgitta Larsson m fl
(totalt 4 st
underskrifter)
Susanne Svantesson
Björn Käck
Carin Andersson
Hanna och Cora
Lambert, Andreas
Heget (?)
Söderbo
Oläslig underskrift
R. Björkgren
Barbara Öberg
Sjögren
Håkan Blomstrand
Eva Malmros
Peter Senning
Ewa Bodén
Jan Hamberg
Kerstin Larsson (?)
Katarina Havermark,
Stefan S(?) Jensen
Hedvig S(?)
Jan Jonasson
Annemari Haggren
Bo Sandell
Gillis Carlenius, Jonas
Jansson
Christer Nattberg (?)
Karin Persson
Liza Mortensen
Axel Engshagen
Juhani Rivinoja
Agneta-Key Åberg,
Bertil Edlund
Ralph terWisscha
Rolf Jönsson
Elisabeth Ericson m fl
(totalt 6 st
underskrifter)
Eva Åkerdahl
Ants Neo
Bertil Hallbäck,
Gyllenforsen
Fastigheter KB
Agneta Wolfenbrandt
Berit Thulander
Margareta Stavling
Oläslig underskrift
Bengt Molin
Anonym
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Slussen - yttrandnde i planärende
S-Dp 2005-08976-54
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Birgitta Andrée
Mats Hallgren
Regina Lindborg
KB
Tomas Lewan, Anders
Wadman, Peter
Kinnmark, Lars
Gezelius
Mathias Klingspor
Karl Pallarp
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Slussen
Sergels torg i repris - nu i form av en
Berlinmur.
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Richard Elgenmark
Ewa Friberg
Britt Mari Carln (?),
Inger Jarl
Wendy Fryer
AB Carl Lejdström
Arkitektkontor
Stockholmspartiet,
Elisabet Delang
Karl Martin Sjöstrand
och Karin Ulfving
Christian Meschke
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Yttrande från Stockholmspartiet över
förslag till detaljplan för Slussen
Synpunkter på detaljplaneförslaget för
Slussens framtida utformning
Samrådssynpunkter angående
förslag till Slussens ombyggnad
Protest
slussen
Slussen
Synpunkter
Slussens framtid
Skrivelse In
2010-03-29
Skrivelse In
2010-03-29
Skrivelse In
2010-03-29
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Inga-Britt Liljeroth
Ulla Rosén
Lars Beskow
Lotta Brilioth Biörnstad
Kerstin och Daniel
Thulin
Lars Foyer
Claes Englund
Jesper Bjarnestam
Slussen
ombyggnad Slussen
Synpunkter på planförslaget för
Slussen
Slussen
Ytterligare synpunkter på
planförslaget slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Per Tjernlund
Henrik Gröhn Boman
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-29
Martin Schröder
Slussen Synpunkter på planförslaget
S-Dp 2005-08976-54
Synpunkter och invändningar mot nya
Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
[email protected]
m
Jonas Mossberg
Skrivelse In
2010-03-29
Gunnel Petri
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-29
Martin Schröder
Synpunkter på planförslag
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Slussbygget
slussen
Synpunkter
Sussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Anne-Louise Burman,
Eva Haag
Nicklas Lund och
Håkon Liu
Sven Danielson
Ingvar Lindell
Anne Granath (?)
Lena Strömberg
Karl-Gunnar Norén,
Olga Nielsen
Anne-Lie Axell
Anonym
Henrietta Gustavson
Lars Bengtsson
B (?) Blomgren
Nils Sjöstrand
Peter Gottfarb
Uwe Koch
Kurt Österberg
73
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Slussen
LJUS-HIMMEL-VÄRLDSARV!
Synpunkt, Nya Slussen
Synpunkter
slussenprotest!
Slussen, synpunkter på planförslaget
Synpunkter på planförslaget vid
Slussen
Ang. Slussens nya utformning
Remissvar
Slussen
slussen
Förslag till Nya Slussen
Slussen
Förslag, Medborgarförslag,
Synpunkter på planförslaget Slussen,
Gångbor ovan T-banebron
Slussen - Synpunkter på planförslaget
plansamråd slussen
Synpunkter detaljplan för Slussen
slussen
S-Dp 2005-08976-54
slussen
Synpunkter @bif fil kan ej öppnas,
bett om ny mail
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Synpunkter
Förslag Columbiägg
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
SLUSSEN
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Christina Blåvarg
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Anna Wang
Lars Fryxell
Janna Berggren
Folke Noring
Marianne Aaro och
Björn Aaro
Bosse Lejonstam
AB Fortum Värme
Gunilla Arvén
Bibbi Almgren
Margareta Hall
Agneta Rydbeck
Göran Stadler
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Ylva Larsson
Anna Westerström
Ylva och Rolf Almgren
Christer Ädelqvist
Clara von Rettig
Jenny Olsson
Margareta Garpe
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Fwd: Till: Samråd nya Slussen S-Dp
2005-08976-54
Ombyggnad Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Slussen
Synpunkter på planförslag Slussen
Synpunkt på Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
Lennart Niklasson
Christina Nordin
Göran Sundström
Ingrid Johansson
Håkan Agnell
Kerstin Gustavsson
ylva wolgers
Helmuth Karacsow (?)
Eva Ericsson
Gunnar Lidquist
H (?) Schröder
Lisbeth Adner (?)
Sebastian Jensen
Anonym
Eric Fogelberg
Monica Södergren
Ulf Lindgren
Anette Melin
Klas Beckman
Solveig och Sune
Carlsson
Karin Claësson
Clara von Rettig
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
ang.slussenförslaget
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Ewa Svenson
Siri Hill
Gunhild Bångsfors (?)
Helena Bergengren
Susanne Rothlind
Bo Adamsson,
Christer Kälveskog,
Håkan Eriksson, Hans
Arveling, Nils Carlén
Ulf Agge
Anna-Karin Palm
Peter Olofsson
Calle Stenlund
74
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Maria
Bobeck-Karlsson
Oläslig underskrift
Ricard Grundwall
Anne Astrand
Kerstin K (?)
Marie Herstedt
Anonym
Annika Persson
Ola Andersson
Douglas Häggsröm
Östen Nilsson
Martin Schröder
Brf Mälartorget 13, Per
Erik Boivie
Henrik Gröhn Bohman
Susanne
Stockhaus-Åberg
Kaxa Lindberg Robé
Martin Schröder
Martin Schröder
2010-03-28
Eva Rehnström och
Folke Rabe
Berit Bergqvist
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Björn Bragée
Anneli Nise
Eva Nilsson
Sonja Östergren
Ulla Östberg
Magnus Meurling
Gunnar Friberg
Ulla Hedström
Rolf Broberg
Lisa Hagstrand
Bernt Collin
Karin Forsberg
Eva och Sven Hoffman
Bengt O. Karlsson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Sture Sjölund
Hans Larsson
Clara von Rettig
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
Axel Berggren
Clara von Rettig
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-28
Kjell Johnson
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Bengt E Eriksson
Susanne Drakborg
Dag Löwbeer
Harriet Lindqvist
Torbjörn Juhlin
Monica Lindblad
Mikael Grahn
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Justus Stern
Caie Sjöberg
Inger Andersson
Stefan Lundmark
Göran Hansson
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-29
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Ombyggnad av Slussen
Synpunkter för planförslaget
SYNPUNKTER ANGÅENDE
SLUSSENS OMBYGGNAD
Planförslaget om Slussen, synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
2010-03-29
Skrivelse In
2010-03-29
Idéskisser
Slussen-förslaget
Ritning In
Skrivelse In
2010-03-29
2010-03-28
Protesterar mot bygget av nya
Slussen
Protest
Skrivelse In
2010-03-28
Skrivelse In
2010-03-28
Synpunkter på detaljplaneförslag för
Slussen
Helt fel
Synpukter Slussen
Synpunkter
Protest mot nya Slussen!
Synpunkter
Synpunkter
Nya Slussen - öppethållande
Slussen
Slussens framtid/ny tidning
Synpunkter på Slussen
Angående nya planen på Slussen
kritik mot slussen-förslaget
Synpunkter
Synpunkter på planförslaget för
Slussens framtida utformning
Synpunkter
Protest om Slussen
Samråd Slussen, S-Dp
2005-08976-54
Slussen
Till: Samråd nya Slussen S-Dp
2005-08976-54
Ta inte bort Slussens unika vy mot
vattnet!
Synpunkter på Slussenförslaget
Slussen - klagomål
Synpunkter
Protest
Slussenomdaningen synpunkter
Plansamråd Slussen
Slussen: Förslag om bevarande av
Södra Slingan som
inomhusgångramp
Förslaget till nya Slussen
Slussenförslaget
Stoppa stolleförslaget om Slussen!
Slussen
Synpunkter på planförslag för
Slussen
Skrivelse In
75
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Protest mot byggandet på
Södermalstorg
Synpunkter
Synpunkter
Missnöjd med nya slussen
Nya Slussen-synpunkter på förslag till
detaljplan
Åsikt om nya Slussen - gör om
planeringen.
Slussen
Slussen!
Skrivelse In
2010-03-28
Giorgios Stassos
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Anne Andersson
Eva Lindgren
Alma Winkler
Anitha Malmström
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-28
Annika Suhajek
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter på Slussenförslaget
nya Slussen
Angående planerna kring
ombyggnaden av Slussen
SLUSSEN
Ombygnation av Slussen i Stockolm
Synpunkter om Slussen
Slussen
Slussen
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Ylva Hannerz
Eva och Erland
Ringbom
Hans Moberg
Ulla Enekull
Siri Hill
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter Slussens framtida
urformning
Synpunkter på ombyggnaden av
Slussen
Slussen S-Dp 2005-08976-54
slussenprojektet
protest
Mera slussen
nya slussen
Synpunkter på senaste förslaget vad
gäller Slussen
Synpunkter Slussen
nej
"nya slussen"
PROTEST MOT NYBYGGNAD AV
SLUSSEN
samråd Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
Gun-Britt Lindqvist
Michael Zajicek
Ann Helleday
Mikaela Rydin
Sverre Sverredal
P.O. & Birgitta Delphin
Wallgren
Birgitta Åberg
Rolf Giese
Skrivelse In
2010-03-28
Solveig Nyman
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Clara von Rettig
Anna Poska
Giorgiana Zachia
Magnus Eriksson
Lennart Granström
Ola V Palm
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Jonas Thurdin
Susanne Bejerot
Gunnar Persson
Antonie Frank
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-28
Martin Schröder
Ombyggnad Slussen
Skrivelse In
2010-03-28
synpunkter på Slussen
Synpunkter - Slussenförslaget
Slussenförslaget
Protest mot byggplanerna för
Södermalmstorg Slussen
Slussenförslaget
SLUSSEN
Förslaget om Slussen
synpunkter på nya Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Eva Rehnström och
Folke Rabe
Maud Jellerbo och
Mats Backlund
Ditte Hammar
Ingrid Söderlund
Agneta Carleson
Agneta Sterner
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Slussen
Skrivelse In
2010-03-28
Samrådssynpunkter på detaljplan för
Slussen
Synpunkt inlämnad från webben
Ang. planerna på Slussens nya
utformning
Yttrande till samråd om Slussen
Protest
Skrivelse In
2010-03-28
Agneta Carleson
Ulla och Dick Hallgren
Anna Norberg
Henrik Silver
Samuelsson
Lars-Gunnar och
Monica Sjöcrona
Mats Nordin
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
Peter Melz
Eva Svedin
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
Elisabeth Holmgren
Eva Asp
Martin Schröder
Martin Schröder
76
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
slussen
Slussen
Remissvar Slussen @läsligt mail
inkom 1.4.2010
Förkasta det nya förslaget för
slussen.
Protest mot Slussen
ombyggnadsförslaget i dess
presenterade form
SLUSSEN
Protest, Slussen
Lyssna på skönhetsrådet!
Slussen
Synpunkter ombyggnad Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2010-03-28
Ann Cornell
Magnus Eriksson
Marianne och Guggen
Ressner
Mårten Angner
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
Anna Runeborg
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Slussen
Samråd om Slussen
Synpunkter på slussen
Protest mot den planerade
byggnationen vid slussen
Synpunkter på planförslaget
SLUSSEN
Slussen
Slussenförslaget
Synpunkter Planförslag Slussen S-Dp
2005-08976-54
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Marianne Friberg
Inga Lena Hannerz
Carin Makowski
Cristina Frycklund
Anne och Daniel
Rothman
Polina Vasiljeva
Arne Widström
Göran Lundqist
Eva Rosenqweig
Skrivelse In
2010-03-28
Leif Hjortborg
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Slussenplanerna klyver Stockholm itu
och förstör platsens själ (synpunkter
på planförslaget)
Synpunkter Planförslag Slussen S-Dp
2005-08976-54
Slussen: Förslag om flyttande av
Stadsmuseet
Slussens ombyggnad
Slussen
yttrande över detaljplaneförslag för
Slussen
Skrivelse In
2010-03-28
Hanne Hedman
Lillemor Westerberg
Stiftelsen
Sjömassnkyrkan i
Stockholm Sjömansinstitutet
Jonas Mattsson och
Nike Nylander
Skrivelse In
2010-03-28
Sereno Certifiering AB
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-28
Mikael Grahn
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Synpunkter, bevara Slussen
Slussens ombyggnad
Bygg inte för vyn över Riddarfjärden
och Saltsjön!
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Protest mot nya Slussen
slussenförslaget
Planförslaget Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Hillevi Ruus
Peter Tucker
Kungliga Djurgården
Intressenter/ Sven
Lorentzi
Pia Isaksson
Kerstin Andrée
Birgitta Ekfeldt
Elisabet Jonsson
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Protest mot slussenbygget
Skrivelse In
2010-03-28
Nej
Synpunkter
Synpunkter på förslaget om Slussen
Angående Slussen
Stjäl inte utsikten från Slussen!
Stoppa planerade bygget av slussen
Planförslaget - Slussen
synpunkter om slussen
Nya slussen
slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
2010-03-28
rolf berglund
Martin Zetherström
Per Engzell
Pierre de Olivo
Birgit Westmar,
Thomas Lundkvist
Marita Krans, Yvonne
Byggdemo
Tobias Drejby
Louise Thurén
Lisa Melin
Mats Olsén
AnnMarie Langemar
Britta Hedefalk
Per-Arne Carebrand
Inger Jacobsen
Torbjörn Hartzell
Sten Köhlberg
77
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Plansektion 3
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Synpunkter på planförslag till Slussen
Synpunkter på samråd om förslag till
detaljplan för Slussen
nya Slussen
Synpunkter på förslag till detaljplan
för Slussen. Rättad version
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
Martin och Sara Giertz
Rolf Helmers
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-27
Synpunkter
Slussen - planförslag
Slussenombyggnad
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
Slussen
Slussen-synpunkter
Nya Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
Slussen
Skrivelse In
2010-03-27
Slussen
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
SLUSSEN !!
Slussen
Synpunkter på Slussenförslag
Nya slussenförslaget
Angående synpunkter på Nya
Slussen
Synpunkter
Ombyggnad Slussen
Tyck till om Slussen
Angående förslaget på nya Slussen
Slussen
slussen
Synpunkt angående samråd för
Slussen
protest mot förslag t ombyggnad av
Slussen
Slussen
Slussensynpunkter
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
Eva Bejerot
Monica Andersson,
Kjell Forshed, Svante
Forsström, Ulla
Joneborg, Torsten
Westma
[email protected]
nu
Carin Nelander
Barbro Grandien
Peter och Lars
Hannerz
Elisabeth Ihre
Göran Eriksson
Joan Haavie
Monica Andersson,
Kjell Forshed, Svante
Forsström, Ulla
Joneborg, Torsten
Westma
Bengt Jonsson,
Catharina Falkengård
Eva Bohlin
Mikaela Fant & Anders
Rolf
Carin Nelander
Per Sigurd Agrell
Hans K Nihlen
Joakim Schröder
Stefan Essle
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
2010-03-27
Göran Sandberg
Margareta Eklund
Kurt Nilsson
Michael Falk
Christof Müller
Per Erik Lindgren
Maria Lindberg
Howard
Katarina Litzén
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter ang. planförslaget Nya
Slussen
Slussen!
Synpunkter, Slussen
Synpunkt inlämnad från webben
Slussen
Synpunkter på nya slussen
Skrivelse In
2010-03-27
Karin Strandberg
Allan Toomingas
Ulrika Dahl och Hans
Järver
Lars-Johan Norrby
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Officiella synpunkter på
slussenförslaget
SLUSSEN
slussen protest mot bygget
Skrivelse In
2010-03-27
Nils Pyk
Berit Karlsson
Bo Norman
Bertil Gyldner
Joel Söderkvist,
Valentina Bravin
Söderkvist
Håkan Johansson
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
Ingvar Nilsson
Stellan Gärde, Monica
Rådsestad, Elias
Rådestad
Martin Schröder
Martin Schröder
78
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Nya slussen
Tyck till om slussen
Synpunkter
SLUSSEN
Upprop mot Slussen
Slussen!
Slussen
SLUSSEN
ang nya slussen
Ändra planerna på nya Slussen
Tyck till om Slussen
SYNPUNKTER PÅ
PLANFÖRSLAGET OM SLUSSEN
Synpunkter
Ombyggnaden av Slussen mm
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Yttrande över detaljplan för Slussen
Riv upp planförslaget om slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
Sune Börjesson
Doris Davisson
Lars T Boman
Viveca Brattström
Britt Monti
Maria Backlund
Mats Björklund
Jens-Christoph Lemke
Thomas Näslund
Catharina Nordengren
Lars-Erik Gråsjö
Stefan Herrmann
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Slussen
Synpunkter, K-märk Slussen
Slussen
Synpunkter på planförslaget,
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
2010-03-27
Synpunkter om slussen
Skrivelse In
2010-03-27
Synpunkter
TYCK TILL OM SLUSSEN
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-26
Slussenprotest
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter, Slussen
Synpunkter
gör om förslaget
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Synpunkter, Nya slussen bort med
husen W1, C1 och E1
Synpunkter slussen - protest
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Synpunkter
Tyck till om slussen.
Skrivelse In
2010-03-26
Pontus Ringborg
Björn Rehnfeldt
Birgitta Söderström
Ulrika Schumacher
Per Kågeson
Vilhelm Nordenankar,
Karin Hallberg
Nordenankar
Ann Besmanoff
Rolf Wertheimer
Göran Odén
Bo Forsling och
Margareta Lindberg
Eva och Kenneth
Synnersten
Thomas Karlsson
Lil Jacobson, Lars
Grönberg
Nina Hjerpe m fl (totalt
18 st underskrifter)
Helena Björkvall
Kerstin Sterner
Per Björkman
Bengt Asplund
Håkan Nordenadler
Kjell Rynhag
Stockholms
Handelskammare
Samuel Billås
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter, Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Slussen - Synpunkter på
utformningen, plansamråd
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Jonas Fredén
Lennart Klaesson
Göran Johnson
Ingrid Kentrschynskyj
Ginger och Lars-Ivar
Jansson
Bengt Westman
Bengt Sjöberg
Daniel Marcus
Jonas Larsson
Jacob Cederström
Rangne Fondén
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Carina Lejon Dahlbom
Gunilla Scholander
Kent Hägglund
Föreningen Gestaltad
Historia
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
79
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Martin Schröder
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Jill G-berg (oläsligt
efternamn) och Maria
Wikström
Birgitta Holmström
Per-Olof Granstedt
Thor Richter
Marie Bejemark
Patrik Bjöörn
Sara Jansson m fl
(totalt 53 st
underskrifter)
Gabrielle Roland
Waldén
Calle Bäckström
Hans Broomé
Storstockholms
brandförsvar
Eva Lundbäck
Thomas Josefson
Henry Grahn
Hermunen
Alf Engström
Gunnar Mattsson
Yuppiebloggen
Hans Nilsson
Fortum Distribution AB
Bertil Widman
Micke Seid
Björn Bränngård,
Ornässtugan
Arkitektbyrå
Birgitta Sjögren
Roger Munck
Britt Wisth
Ulf Christerson
Franciska Runnestad
Tommy Jacobson
Eva Fahlén
Claes Trygger
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Ewa Tures
Eva Olason
Solveig S Thörnblom
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Tyck till om Slussen !
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
Synpunkter, Slussen
Planförslag Slussen
Synpunkter, Protest mot byggnaden
C1 och W1 nya Slussen.
Remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
P O Lindström
Bine Birgitta Renmark
Mike Carrier
Lars Grönberg, Lil
Jacobson
Tomas Ågren
Hans Bergman och
Hervor
Sjöstrand-Bergman
Mai Blom
Mathias Cramér
Sten Lundström
Skrivelse In
2010-03-26
Martin Schröder
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
Hyresgästföreningen
Södermalm, Anders
Loosme
Suzane Crepault
Erik Lallerstedt
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-26
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkt på Slussenförslaget
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-26
Angående Slussenförslaget
Synpunkter
Yttrande avseende Slussen, Dnr
2005-08976-54
Rädda Stockholm
Slussen planförslag
Synpunkter ang. planförslag Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Synpunkter, Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Remissvar
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter, bilaga
Synpunkter
Synpunkter
Slussen: Ett ogenomtänkt förslag
Synpunkter
Plansamrådet om Slussen:
synpunkter
Förstör inte Slussen!
Bevara Slussen
Nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
nej nej nej
Synpunkter
Protestlistor med 68 st underskrifter
Synpunkter, bilagor
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
80
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-26
Nytt förslag
Skrivelse In
2010-03-26
Slussenförslaget
Synpunkter Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
Protest mot förslaget Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Behåll Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-26
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
Angående: Förslag till detaljplan för
Slussen
Samrådssynpunkter
Skrivelse In
2010-03-25
Skrivelse In
2010-03-25
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-25
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter på planförslaget om
Slussen
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkt inlämnad från webben
Detaljplaneförslag Slussens framtida
utformning
Synpunkter på Nya Slussen
Slussens framtid
Den planerade ombyggnaden av
Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-25
2010-03-25
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-25
Synpunkter
Synpunkter, Slussen
Slussen- planförslag
Synpunkter, Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
Synpunkter på planförslag på Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
Synpunkter
Remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-25
2010-03-25
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
2010-03-25
FÖRSTÖR INTE SLUSSEN!
Slussen plansamråd synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-25
2010-03-25
81
Fastighetsbolaget
Utkiken AB och
Pandox AB
Isabelle Sirelus
Larsson
Eric Fogelberg
Katarina Tongue
Grönvall
Yvonne Attergren
Christer Simonsson
Mats Wahlstedt
MayBritt Lundström
Berit Högberg
Li Södermark
Lars Vesala
Nils-Åke Raft
Gunnar Tebelius
Nils Landergren
Kurt Franzén
Bengt Nordenbrand,
Lena Wallin
Samfundet S:t Erik
Martin Schröder
Cristina Rådberg
Håkansson
Eva Nisseus, Ingrid
Ekberg
Anita Franzén
Bo Jansson
Gunnar Aneer
Martin Schröder
Leopold Schneider
Gudrun Holmgren
lisa
Mikael Hacksell
Jan Lindh, Bernard
Michelson
Bengt Nyström
Ylva Nordell
Vanda Gavel
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Carrie Gottman
Yvonne Sandberg
Björklund
[email protected]
m
Siv Hallenberg
Christer Kälveskog
Linnea Forsberg
Gösta och Malin
Alfvén
Sandra Björklin
Urban Blomberg
Christina Thomas
Dahlberg
Ivan Ström
Trafik- och
renhållningsnämnden
Terri-Lynne Sandberg
Waldvik
Anne Demérus
Ronnie Forsberg
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Se över det förödande planförslaget
för Slussen!
Synpunkter, nya slussen
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Synpunkter planförslaget Nya
Slussen
Nya Slussen döljer vår historia
Yttrande
Ansökan om anstånd t.o.m. 7 april
2010
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-25
Staffan Ågren
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-25
2010-03-24
2010-03-24
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-24
2010-03-24
2010-03-24
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-24
2010-03-24
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-24
Synpunkter
Synpunkter
Slussenförslaget
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-24
2010-03-24
2010-03-24
2010-03-24
Slussen 2010-utställningen
Skrivelse In
2010-03-24
Synpunkter Planförslaget för nya
Slussen spolat
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Yttrande
Skrivelse In
2010-03-23
Mikael Bergerholm
Svante Forsström
Birgitta Jansson
Sofie Björck
Vattenbussen,
Susanna Kihl
Samfundet S:t Erik
Ekerö Kommun
Stockholms Hamn,
Ingela Trolle
[email protected]
Bo Lantz, Jean
Hoffman
Gunilla Thelander,
Lars Strömberg
Carrie Gottman
Johan Berg
Eva Landsmanis
Gamla Stan
Sällskapet, Per
Björkman
Jacqueline
Cederström
Stockholms stadsfront
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-23
2010-03-23
2010-03-23
2010-03-23
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter på Slussen-förslaget
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-22
2010-03-22
2010-03-22
2010-03-22
2010-03-21
2010-03-21
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter Slussen
Synpunkter
Kritik mot planförslaget om Slussens
ombyggnad
Önskan om förlängd yttrandetid
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-21
2010-03-21
2010-03-20
2010-03-19
2010-03-19
Christer Lindgren
Urban Blomberg
Nadja Sandberg
Stockholm Sjögård,
Gustaf Taube
Anna Borg
Jan Sandström
Britta Kellgren
Björn Johansson
Anton Forsberg
Björn Sandberg,
Cecila Berge
Kajsa Klein
Kajsa Klein
Johan Aspenberg
Christer Lindgren
Gunilla Thelander
Skrivelse In
2010-03-19
Martin Schröder
Slussen detaljplaneförslag,
synpunkter
Slussen
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter på nya Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-19
Nacka kommun, Sven
Andersson
Leif Sandahl
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-19
2010-03-18
2010-03-18
2010-03-18
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Slussenförslaget
Synpunkter på planförslag om
Slussen
Remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-18
2010-03-17
Anders Camilo Goine
Anders Blaxhult
Maja Lagercrantz
Skärgårdens
trafikantförening
Helena Ekström
Öystein Keiseraas
Skrivelse In
2010-03-17
Martin Schröder
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-17
2010-03-17
2010-03-17
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Anna Poska
Jeannette Karlson
Katarina Leijonhufvud
82
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-17
Synpunkter - öppet brev
Synpunkter på nya Slussen
Nya Slussen
Remissvar
Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-16
2010-03-16
2010-03-15
2010-03-15
2010-03-15
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-14
2010-03-14
2010-03-14
2010-03-14
2010-03-14
2010-03-13
Synpunkter
Synpunkter, originalhandling inkom
2010-03-15
Slussenombyggnaden
Synpunkter plansamråd Slussen "Nils
Ericson kanal"
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Synpunkter på samråd om förslag till
detaljplan för Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-12
2010-03-12
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-12
2010-03-12
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-12
2010-03-11
2010-03-10
Skrivelse In
2010-03-10
Synpunkter
Slussens ombyggnad
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-10
2010-03-09
Synpunkter
Synpunkter
Medborgaryttrande om planförslag till
nytt Slussen, bilaga
@http://stadshusbloggen.blogsome.c
om/2010/03/05/nya-slussen-skapar-e
n-barriar/
Synpunkter
Skrivelse om inlägg i dagspress
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-08
2010-03-08
2010-03-06
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-05
2010-03-04
2010-03-04
2010-03-03
2010-03-01
Synpunkter
Skrivelse In
2010-03-01
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter och förslag
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-03-01
2010-03-01
2010-03-01
2010-03-01
2010-02-28
Synpunkter till plansamråd om
Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
2010-02-28
Skrivelse In
2010-02-26
Förslag: Kabinbana och sittlift under
byggtiden
Skrivelse In
2010-02-26
83
[email protected]
m
Eva Sjöblom
Peter Szikriszt
Joon Pontén
Kulturnämnden
Inger Gustafsson,
Huddinge
Martin Zetherström
Maire Engshagen
Heléne Almkvist
Owe Lindgren
Christina Ringsberg
Bo W Ericson Ekallén
le Saltsjö-Boo
GreenSweden
Jan Larsén, Strömma
Turism & Sjöfart AB
Eva Benson
Mats Leijon
Suzanna Tsygankova
Agneta Liljesköld
Bo W Ericson
Klas Cederwall,
Svante Forsström
Ulla Joneborg, Monica
Andersson, Kjell
Forshed, Svante
Forsström, Torsten
Westma
Gunilla Örnberg
Camilla Julin
Söderholm
Sören Borg
Lars-Johan Norrby
Stadshusbloggen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Siv och Göran Grotell
Alica Engqvist
Alice Engqvist
Anna Ek
Inga
Tomenius-Wihlborg
Bertil Nyman,
Naturskyddsföreninge
ns Stockholmskrets
Håkan Blomqvist
[email protected]
Jan Thourot
Mats Wahlstedt
Marie-Louise Hall
Cornell
Arne Widström
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
STFs
Stockholmskrets,
Gunnar Eriksson,
Ing-Britt Källman
Jens Plan
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter Slussen
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Synpunkter på Slussförslaget
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-02-26
2010-02-26
2010-02-26
2010-02-25
2010-02-25
2010-02-25
2010-02-24
2010-02-24
2010-02-24
2010-02-24
Synpunkter
Synpunkter
SynpunkterPlansamråd Slussen
Synpunkter på Nya Slussen
Synpunkter på Slussenförslaget
Synpunkter på Slussförslaget
Nya Slussen
Synpunkter
Planförslaget Slussen
Synpunkter
Synpunkter, bilaga
VB: Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-02-23
2010-02-23
2010-02-22
2010-02-21
2010-02-20
2010-02-18
2010-02-18
2010-02-18
2010-02-18
2010-02-17
2010-02-16
2010-02-15
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter - Slussen
Ombyggnad Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-02-15
2010-02-15
2010-02-14
2010-02-13
2010-02-12
Synpunkter
Synpunkter på planförslag för
Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Fastighetsförteckning
Synpunkter
Synpunkter
Etiketter enl. fastfört.
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-02-12
2010-02-10
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Sbk
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Sbk
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-02-10
2010-02-10
2010-02-09
2010-02-09
2010-02-09
2010-02-09
2010-02-08
2010-02-08
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter på nya Slussen
Synpunkter Slussen
Synpunkter
BRA om Slussen!
Åter avsändaren, har flyttat
SV: Plansamråd Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2010-02-08
2010-02-06
2010-02-06
2010-02-06
2010-02-06
2010-02-04
2010-02-04
2010-02-03
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
VB: Beställning av objekt:
Kontaktformulär
annons i Mitt i
Synpunkter
Inbjudan till informationsmöte om
Slussen, 17 feb 2010
Synpunkter
Synpunkter på nya Slussen.
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-02-03
2010-02-03
2010-02-02
2010-02-02
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2010-02-02
2010-02-02
2010-02-01
Per-Olof Josefsson
Britt-Marie Möller
Chet Kandra
[email protected]
holm.se
Mitt i Södermalm
Hans Grosin
Suzanna Tsygankova
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-02-01
2010-01-30
Kjell-Åke Pramlid
Thor Richer
84
"En Södermalmsbo"
Ulla och Henrik Brolin
Bo Wingren
Björn Almqvist
Maria Taubert
Tom Kinberg
[email protected]
Lena Hartzell
Åke Lindblad
Föreningen
Södermalm
Kajsa Kindingstad
Göran Dahlstrand
Jan Molander
Stefan Essle
Lars Persson
Stefan Berg
Fritz Lange
Henrik Brolin
Eva Björkman
Lena Ringberg
Erik Tofft
[email protected]
.stockholm.se
Leif-Rune Strandell
Ulf Odelfalk
Jan Ek
Lena Teurnell
Maud Jellerbo och
Mats Backlund
Stella Hathorn
Peter Terpstra
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Kerstin Lindberg
Per-Åke Engvall
Aldona Fogelström
Peter Högberg
Irene Montero
Aldona Fogelström
Ivar Hedlund
Hembygdsföreningen
Gamla Stan, Sture
Holmbergh
Håkan O. Hedlund
Lisa Modee
Mikael Eriksson
Nils-Albert Eriksson
Christina Odelfalk
Per Malmberg
Brf Icarus 8
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Plansektion 3
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Planavdelningen
[email protected]
mdo.se
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Ulla Selander
Martin Schröder
Enligt sändlista
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Slussenförslag - åsikt
ang. "tyck till om Slussen"
Synpunkter, fråga
Slussen
Synpunkter på planlösning Slussen
Åter avsändaren, har flyttat
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-01-29
2010-01-29
2010-01-29
2010-01-29
2010-01-29
2010-01-29
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
2010-01-29
Marie Håkanson
Jan-Eric Jansson
E Trief
Björn Hammar
Jan Berglin
Saltsjön-Mälarens
Båtförbund
Michael Björck
Nya Slussen - gamla misstag
upprepar sig ...
Utskick av informationblad till boende
i Gamla stan, Södermalm Östra och
Södermalm mellersta
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2010-01-29
Suzanna Tsygankova
Synpunkter Slussens planförslag
Synpunkter
Synpunkter på planförslag Slussen
Synpunkter Planförslag slussen ändringsförslag cykelbana
Synpunkter Slussens planförslag
Synpunkter
Synpunkter på slussombyggnaden
Synpunkter
Annons i Lokaltidningarna
Synpunkter
Synpunkter "Tyck till om slussen"
Synpunkter
E-utskick, Plansamråd/normalt
planförfarande
Annons i DN och SvD
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2010-01-29
2010-01-29
2010-01-28
2010-01-28
Rolf Säfström
Helen Lindberg
Jacob von Oelreich
Kjell Ahlsten
boende i Gamla stan,
Södermalm Östra
och Södermalm
mellersta
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2010-01-28
2010-01-27
2010-01-27
2010-01-26
2010-01-26
2010-01-26
2010-01-26
2010-01-26
2010-01-25
Jörgen Linse
Berit Ericsson
Lennart Fahlen
Niklas Lidströmer
Lokaltidning
Eva Engelbert
Lennart Saläng
"Född söderkis"
Maud Wiberg
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Enligt sändlista
Skrivelse In
2010-01-25
Suzanna Tsygankova
Planbeskrivning, S-Dp
Miljökonsekvensbeskrivning, S-Dp
Genomförandebeskrivning, S-Dp
Infofolder till allmänhet
Plankarta, S-Dp
Samrådsbrev, S-Dp
Gestaltningsprogram, S-Dp
Etiketter enl. fastfört.
Fastighetsförteckning
Synpunkter
Utlåtande SBN
Skrivelse In
Utlåtande SBN
Skrivelse In
Karta Ut
Skrivelse Ut
Skrivelse Ut
Skrivelse Sbk
Skrivelse Sbk
Skrivelse In
2010-01-18
2010-01-18
2010-01-18
2010-01-18
2010-01-18
2010-01-18
2010-01-18
2010-01-17
2010-01-15
2009-12-23
Protokoll fr. möte med Länsstyrelsen
den 3 nov 2009
Skrivelse in
Slussen-möte 3 november kl 9
Skrivelse In
2009-11-26
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2009-11-09
2009-10-28
Dagens Nyheter och
Svenska Dagblader
Martin Schröder
Tyréns
Martin Schröder
Internt
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Aldona Fogelström
Aldona Fogelström
Föreningen
Södermalm
Länsstyrelsen i
Stockholms län
Arkitekturmuseet
Martin Schröder
SBNs beslut 2009-09-17 §15
Protokollsutdrag 2009-09-17 §15
Samråd avseende avgränsning för
miljökonsekvensbeskrivning för
detaljplan för Slussen.
Synpunkter
Synpunkter
Svar till Länsrätten (tjut) Bilaga 1
Svar till Länsrätten (tjut) Bilaga 2
Synpunkter
Yttrande över överklaganden
Beslut Ut
Beslut SBN
Skrivelse Ut
2009-10-01
2009-09-30
2009-09-25
Petra Berglund
Petra Berglund
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
Utlåtande SBN
Utlåtande SBN
Skrivelse In
Skrivelse In
2009-09-22
2009-09-22
2009-09-07
2009-09-07
2009-09-07
2009-09-04
Clara von Rettig
Clara von Rettig
Martin Schröder
Martin Schröder
Jan Molander
Stadsledningskontoret,
Juridiska avdelningen
85
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Enligt sändlista
Enligt sändlista
Enligt sändlista
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Suzanna Tsygankova
[email protected]
nsstyrelsen.se;klas.kl
[email protected]
.se;[email protected]
lansstyrelsen.se
Länsrätten
Länsstyrelsen i
Stockholms län,
Planavdelningen
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
2011-07-19
Underrättelse, anstånd med att lämna
yttrande till 7 oktober 2009, mål nr
11839-09
Föreläggande om att lämna yttrande
om bifogade handlingar (aktbilaga 1)
senast 17 augusti 2009, mål nr
11839-09
Slussen, kommentar, bilaga
Föreläggande om yttrande över
bifogad handling, aktbilaga 1, senast
den 17 augusti 2009 (Mål nr.
11839-09)
Översändande av överklagande
Skrivelse In
2009-08-27
Länsrätten
Martin Schröder
Skrivelse In
2009-08-27
Länsrätten via
Stadshuset
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2009-08-18
2009-07-17
Jan Molander
Länsrätten
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse Ut
2009-06-22
Martin Schröder
Protester från en medborgare
Översändande av överklagande
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2009-06-22
2009-06-18
Birgitta Eriksson
Martin Schröder
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
2009-06-17
2009-06-17
2009-06-17
2009-06-17
2009-06-16
2009-06-16
2009-06-16
2009-06-15
2009-06-15
2009-06-15
2009-06-15
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Översändande av överklagande
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Skrivelse Ut
2009-06-12
2009-06-12
2009-06-12
2009-06-11
Kerstin Ek-Lidström
Per Hansson
Anders William-Olsson
Karl-Gunnar Lidström
Arne Widström
Elisabeth Holmgren
Karin Benecke
Therese Ström
Claes Trygger
Jan-Olof Drangert
Theddo
Rother-Schirren
Rebecka Tarschys
Hans von Schreet
Magnus Segerfors
Martin Schröder
Länsrätten i
Stockholms län
Martin Schröder
Länsrätten i
Stockholms Län
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Överklagande
Besvär In
2009-06-10
Överklagande
Överklagande
Översändande av överklagande
Besvär In
Besvär In
Skrivelse Ut
2009-06-10
2009-06-10
2009-06-10
Överklagande
Överklagande
Besvär In
Besvär In
2009-06-10
2009-06-10
Överklagande
Översändande av överklagande
Besvär In
Skrivelse Ut
2009-06-10
2009-06-08
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Yttrande
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Skrivelse In
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-08
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Överklagande
Besvär In
Besvär In
Besvär In
Besvär In
2009-06-08
2009-06-05
2009-06-05
2009-06-04
86
Einar Höste och Cajsa
Holmstrand
Göran Nilzén
Annika Nilzén
Martin Schröder
Per Björkman
Anna Bell Dahlberg
Björkman
Margaretha Segerfors
Martin Schröder
Edgar Nissen
Lena Hartzell
Karin Hartzell
Isabella Thinzs
Peter B. Larsson
Greger Carpelan
Jakob Hartzell
Elsie Lundberg
Monica Savander
Inger Stålkrantz
Tomas Cramér
Reginplane- och
trafiknämnden
Margareta Cramér
Ulla och Olof Joneberg
Britt Tunander
Liese-Lotte Aaltonen
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Länsrätten i
Stockholms Län
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Länsrätten i
Stockholms län
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Länsrätten i
Stockholms Län
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
2011-07-19
Länsrätten i
Stockholms län
Plansektion 3
Martin Schröder
Översändande av överklagande
Skrivelse Ut
2009-06-04
Martin Schröder
Överklagande
Överklagande
Besvär In
Besvär In
2009-06-04
2009-06-04
Överklagande
Överklagande
Översändande av överklagande
Besvär In
Besvär In
Skrivelse Ut
2009-06-03
2009-06-03
2009-06-03
Kerstin M Häggqvist
Margareta Hallerdt,
Björn Hallerdt
Elisabeth Ek
Brigitta Liberg
Martin Schröder
Överklagande
Synpunkter
Besvär In
Skrivelse In
2009-06-02
2009-05-28
Protokollsutdrag 2009-05-14 §13
Synpunkter Återremittera eller
bordlägg samt rättelse
Beslut SBN
Skrivelse In
2009-05-27
2009-05-14
SLUSSEN - Rättelse
Skrivelse In
2009-05-14
Skrivelse från Krister Schultz ang.
förslag Knutpunkt Slussen mm
Ang Slussen inför inriktningsbeslut
Originalhandling inkom 8.5.2009
Synpunkter
Skrivelse Ut
2009-05-13
Skrivelse In
2009-05-08
Skrivelse In
2009-05-07
Bemötande av stadens
tjänsteutlåtande om Slussen och
nedgrävning av tunnelbanan
Skrivelse In
2009-05-06
Bil 3, Allmänhetens synpunkter,
Slussen
Utlåtande In
2009-04-28
Bil 1, Utvärdering av arkitektuppdrag,
Slussen
Utlåtande In
2009-04-28
Bil 2, Nedgrävning av tunnelbanan,
Slussen
Utlåtande In
2009-04-28
Gemensamt tjänsteutlåtande,
Slussen - ställningstagande inför
fortsatt arbete
www.KnutpunktSlussen.se och
TYSTA SPÅR
SV: Slussen, hantering
trafiklösning/T-bana/förslag
Berg+Foster
Slussen, hantering
trafiklösning/T-bana/förslag
Berg+Foster
Upprop: Ny syn på Slussen
Öppet brev till
stadsbyggnadsnämnden
Utlåtande In
2009-04-27
Skrivelse In
2009-04-20
Samfundet S:t Erik
Stockholm
Rådet till skydd för
Stockholms skönhet
Monica Andersson,
Kjell Forshed, Svante
Forsström, Ulla
Joneborg och Torsten
Wes
Exploateringskontoret,
Stadsbyggnadskontore
t, Trafikkontoret
Exploateringskontoret,
Stadsbyggnadskontore
t, Trafikkontoret
Exploateringskontoret,
Stadsbyggnadskontore
t, Trafikkontoret
Exploateringskontoret
Stadsbyggnadskontore
t Trafikkontoret
Olle Markstedt
Skrivelse Ut
2009-04-20
Martin Schröder
[email protected]
Skrivelse In
2009-04-18
[email protected]
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2009-03-31
2009-03-30
Martin Schröder
Martin Schröder
Info 1 från www.KnutpunktSlussen.se
Skrivelse In
2009-03-25
Ytterligare skrivelse om "nedgrävning"
av tunnelbanan och Centralbron
mellan Tegelbacken och Södermalm
Skrivelse In
2009-03-24
[email protected]
ABF´s studiecirkel om
Slussens förnyelse,
Lena Colling, Claes
Edén, Hans Grytt,
Stadsgårdens Vänner,
Olle Markstedt
Nils Apeltun
87
Ole Settergren
Rådet till skydd för
Stockholms skönhet
Petra Berglund
Knutpunkt Slussen,
Lars Liedgren, Olle
Markstedt, Anders
Sandegren
Knutpunkt Slussen,
Lars Liedgren, Olle
Markstedt, Anders
Sandegren
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Martin Schröder
Länsrätten i
Stockholms Län
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
[email protected]
om
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Planavdelningen
2011-07-19
Skrivelse om "nedgrävning" av
tunnelbanan och Centralbron mellan
Tegelbacken och Södermalm
Remissvar
Skrivelse In
2009-03-23
Nils Apeltun
Planavdelningen
Skrivelse In
2009-03-19
Suzanna Tsygankova
Synpunkter
Skrivelse In
2009-03-09
SL yttrande till stadens
Exploateringskontor
Knutpunkt Slussen med Tysta Spår Medborgarförslag och rimligt
alternativ
Synpunkter
Skrivelse In
2009-03-06
Skärgårdens
Trafikantförening
Michael Granit, Dan
Johansson, Jakob
Granit
SL AB
Skrivelse In
2009-02-25
Olle Markstedt
Martin Schröder
Skrivelse In
2009-02-18
Martin Schröder
Synpunkter
Skrivelse In
2009-02-17
Synpunkter e-post)
Synpunkter
Synpunkter på ombyggnaden av
Slussen
Protokollsutdrag SBN 2009-01-22
§72
Synpunkter, inkom 2009-02-05 med
mail
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2009-02-17
2009-02-15
2009-02-09
Beslut SBN
2009-02-05
Skrivelse In
2009-02-03
Synpunkter
Skrivelse In
2009-02-02
Svarsbrev
Skrivelse Ut
2009-01-28
Gamla Stan
Sällskapet, Per
Björkman
Konstakademien, Mats
Edblom, Olle Granath
Svante Förström m fl
Anders Rörby
Arne Widström via
Stadshuset
Stadsbyggnadsnämnd
en
Samfundet S:t Erik,
Kerstin Westerlund
Bjurström
Hembygdsföreningen
Gamla Stan, Sture
Holmbergh
Suzanna Tsygankova
Ny opera-/allmusikbyggnad på
slussen
Yrkande om att Knutpunkt Slussen Medborgarförslag skall beredas
möjlilghet att bli ett rimligt alternativ till
Nya Slussen
Angående Slussens framtid
Synpunkter, följebrev
Skrivelse In
2009-01-28
Olle Linderoth
Franska Skolan,
Birgitta Strömberg
Martin Schröder
Skrivelse In
2009-01-26
Olle Markstedt
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2009-01-23
2009-01-23
Martin Schröder
Martin Schröder
Skrivelse med hemställan om att
översiktligt material om
Slussenprojektet skyndsamt
presenteras
Nya Slussen Förslag Sött och Salt
Knutpunkt Slussen med Tysta Spår Medborgarförslag och rimligt
alternativ
Knutpunkt Slussen med Tysta Spår Medborgarförslag och rimligt
alternativ, bilagor
Sypunkter/frågor
Här preciseras ett par viktiga aspekter
på de fem förslagen. Dessa
aspekter är allmänna och berör ej
något enskilt förslag.
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
2009-01-22
Peter B. Larsson
Elever på Franska
Skolan, gm Birgitta
Strömberg
Gunni Ekdahl, Maria
Hannäs och Cecilia
Obemüller
Skrivelse In
Skrivelse In
2009-01-20
2009-01-13
Kent Rådh
Olle Markstedt
Martin Schröder
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
2009-01-13
Olle Markstedt
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
Skrivelse In
2009-01-08
2009-01-08
Nils Carlsson
Ulf Christerson
Ulla-Britt Wickström
Martin Schröder
Skrivelse In
Skrivelse In
2009-01-07
2008-12-30
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Remissvar
Skrivelse In
2008-12-22
Monica Svander
Lars och Lena
Bastmark
Rådet till skydd för
Stockholms skönhet
88
Suzanna Tsygankova
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Suzanna Tsygankova
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Martin Schröder
Ulla-Britt Wickström
2011-07-19
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2008-12-22
2008-12-18
2008-12-17
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
2008-12-16
2008-12-15
2008-12-08
2008-12-04
2008-12-02
2008-11-24
2008-10-26
oläsligt namn
Ulf Björkman
Södermalmsparkens
Vänner, Ann Mari
Ahlsén, Bitte Liberg
Spaceskape
Henrik Brolin
Per Björkman
Nils Ahlberg
Alice Engqvist
Alice Engqvist
Henrik Brolin
Stadslivsanalys av fem förslag
Synpunkter
Synpunkter
Kulturhistorisk utvärdering
Komplettering till tidigare synpunkter
Synpunkter
Synpunkter, original inkom
2008-10-27
Tillägg till Analytisk kritik av " Nya
Slusssen ", följebrev
Synpunkter
Analytisk kritik av " Nya Slusssen ",
bilagor, följebrev
Slussenfrågan
brev
Miljöförutsättningar för fortsatta
arkitektuppdrag för Slussen
Slussen - visioner för Stockholm
Slussen - visioner för Stockholm
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Utlåtande In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2008-10-15
Ulf Christerson
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
Skrivelse In
2008-10-15
2008-10-14
Peter Rudberg
Ulf Christerson
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
Skrivelse Ut
Skrivelse In
2008-05-14
2008-05-05
2008-03-26
Ulla-Britt Wickström
Ulf Christerson
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
Skrivelse In
2008-03-19
2008-03-19
Synpunkter
Förslag, kopia på Wasaskeppet
ovanpå Slussen och trafikapparaterna
Pressklipp för kännedom
Tidningsartikel, följebrev
Synpunkter, för Knutpunkt Slussen
Kommentarer/kritik till huvudförslagen
av Slussenområdet
"utblick Slussen" Förslag spiralbundet
häfte i A4 format
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Synpunkter
Vårt förslag fortsatt arbete
Utdrag ur protokoll 2007-12-14 §11
Skrivelse In
Skrivelse In
2008-03-12
2008-03-08
Ulf Christenson
Ulla-Britt Wickström
Stockholms
stadsmuseum
Maria Christiansson
[email protected]
ammarbysjostad.se
Johanna Irander
Peter Wehlin
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2008-03-07
2008-02-06
2008-01-23
2008-01-07
Li Södermark
Li Södermark
Erik Stockhaus
Ulf Christerson
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Protokoll SBN
2007-12-28
2007-12-21
2007-12-21
2007-12-20
2007-12-19
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Synpunkter
Skrivelse In
2007-12-17
Synpunkter, Slussen
Skrivelse In
2007-12-16
Synpunkter
Skrivelse In
2007-12-14
Remiss och samrådsredogörelse,
webbversion
"Knutpunkt Slussen" Ett anslående
förslag från en folkpartist Värmdö och
3 st affischer "Förvandla det gråa
trista till det gröna sköna"
underskrivet med 3 oläsliga namn
Remissyttrande
Utlåtande SBN
2007-12-11
Felix Eriksson
Per-Birger Stenudd
Leena Sundberg
Nyréns Arkitektkontor
Stadsbyggnadsnämnd
en
Gamla Stan
Sällskapet, Per
Björkman
Christina, upprörd
Söderbo
VERA Arkitekter AB,
Mats Eriksson
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
2007-12-06
Johan Edholm
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
2007-12-04
Ulla-Britt Wickström
Yttrande, protokollsutdrag
17.10.2007, § 84, tjänsteutlåtande
2007-10-03
Synpunkter Originalhandling inkom
2007-11-28
Skrivelse In
2007-11-28
Stockholm Business
Region AB
Regionplane- och
trafiknämnden
Skrivelse In
2007-11-27
Folkpartiet Värmdö/
Johan Edholm
Ulla-Britt Wickström
89
Suzanna Tsygankova
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Irma Teräväinen
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
2011-07-19
Tjänsteutlåtande, redovisning och
ställningstagande
Tjänsteutlåtande, Redovisning av
programsamråd
Synpunkter "utblick Slussen"
Remissvar
Utlåtande SBN
2007-11-27
Ulla-Britt Wickström
Utlåtande SBN
2007-11-27
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-11-22
2007-11-21
Yttrande
Skrivelse In
2007-11-15
Yttrande, protokollsutdrag
24.10.2007, tjänsteutlåtande
5.10.2007
Skrivelse In
2007-11-14
Programyttrande, förhandskopia
inkom 31.10.2007
Remissvar
Skrivelse In
2007-11-12
Ulf Christerson
Stockholms
Brandförsvar
Vägverket, Niklas
Nilsson
AB Storstockholms
Lokaltrafik, Ingemar
Ziegler, Lars
Nordstrand
Länsstyrelsen
Skrivelse In
2007-11-12
Remiss och samrådsredogörelse
Följebrev till tidigare skrivelse, på nytt
minnesanteckningar samrådsmöte 2
Minnesanteckningar från
samrådsmöte 1
Remissvar, protokollsutdrag
2007-10-23 § 13, tjänsteutl
2007-10-08
Remissvar
Synpunkter
Utlåtande SBN
Skrivelse In
Skrivelse Sbk
Skrivelse Sbk
2007-11-09
2007-11-09
2007-11-09
2007-11-09
Skrivelse In
Stadsbyggnadsnämn
den
Stadsbyggnadsnämn
den
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Resenärforum,
Kollektivtrafikan Sthlm,
Stella Fare, Kurt
Hultgren
Ulla-Britt Wickström
Lennart Carlsson
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
2007-11-09
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-11-08
2007-11-06
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter Nya Slussen: Den
kulturella dimensionen,
kompletterande material
Synpunkter Slussen - i tiden
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-11-06
2007-11-06
2007-11-06
2007-11-05
Kulturnämnden
Kanotklubben
Strömstararna, Sten E
Karlsson
Gunnar Jutelius
Jack Ljunggren
Göran Tannerfeldt
Ulf Björkman
Skrivelse In
Plan In
2007-11-01
2007-11-01
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Synpunkt inlämnad från webben
Plan In
2007-11-01
Synpunkter
Skrivelse In
2007-11-01
Remissvar tillägg, Program Slussen
Skrivelse In
2007-11-01
Synpunkter Utsikt mot Slussen
Synpunkter
Synpunkter, bilaga Utblick Slussen
Remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-11-01
2007-10-31
2007-10-31
2007-10-31
Synpunkter
Skrivelse In
2007-10-31
Remissvar
Skrivelse In
2007-10-31
Björn Bränngård
Thomas,
Högalidsgatan 42 A,
11730 STOCKHOLM,
[email protected]
nalen.se
Rolf Andersson,
Medlemsvägen 78,
12047 Enskede Gård,
Annelie Åkerstedt,
Debaser Restauranger
AB
Södermalmsparkernas
Vänner
Mike Carrier
Gunnar Ferdman
Ulf Christerson
Regionplane- och
trafiknämnden
Slussgaraget Sune
Sundberg HB,
Marianne Sundberg,
Tommy Sundberg,
Sune Sundberg
Stockholms Hamn AB
90
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
2011-07-19
Synpunkter, bilaga
Skrivelse In
2007-10-31
Samrådsyttrande - Slussen
Skrivelse In
2007-10-31
Synpunkter
Skrivelse In
2007-10-31
Synpunkter, bilaga
Synpunkt slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-31
2007-10-31
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-31
2007-10-31
Slussen/RekonstruktionNyrén+
Nybyggt bevarande
Yttrande
Skrivelse In
2007-10-31
Skrivelse In
2007-10-31
Synpunkter
Programsamrådsyttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-31
2007-10-31
Remissvar
Skrivelse In
2007-10-31
Synpunkter
Skrivelse In
2007-10-31
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter Nya Slussen: Den
kulturella dimensionen
Remissvar
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-31
2007-10-31
2007-10-31
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-31
2007-10-31
Synpunkter
Skrivelse In
2007-10-31
Programyttrande, förhandskopia,
följebrev
Yttrande, bilagor
Skrivelse In
2007-10-31
Skrivelse In
2007-10-31
Remissvar
Skrivelse In
2007-10-31
Slussen synpunkter program
Synpunkter på detaljer i Slussens
program
Samrådsprocessen Slussen - mitt
förslag!
Remissvar, protokollsutdrag
25.10.2007, tjänsteutlåtande
2.10.2007
Remissvar
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-31
2007-10-30
Skrivelse In
2007-10-30
Skrivelse In
2007-10-30
Skrivelse In
2007-10-30
91
Bertil Hallbäck,
Föreningen
Samverkan för
Slussens Utveckling
Föreningen
Samverkan för
Slussens Utveckling/
Bertil Hallbäck
Barbara
Öberg-Sjögren
Lennart Carlson
Kanotklubben
Strömstararna/ Sten E.
Karlsson
Knutpunkt Slussen
Stockholms
Handelskammare
Margaretha Asberg
Ulla-Britt Wickström
Kungl. Akademien för
de fria konsterna, Mats
Edblom, Olle Granath
B. Andreasen
Lantmäterimyndighete
n
Gamla Stans
socialdemokratiska
förening, Per Hansson
Gunnar Matsson,
Bengt OH Johansson,
John Sjöström,
ledamöter av
Konstakademien
Göran Stadler
Anders William-Olsson
Ulf Björkman
Ulla-Britt Wickström
Nacka kommun
Samfundet S:t Erik,
Kerstin Westerlund
Bjurström
Svenska
Naturskyddsföreninge
ns Stockholmskrets,
Bertil Nyman
Länsstyrelsen
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Stockholm Vatten AB/
Christina Nyberg
Trafikkontoret,
avdelningen för avfall
Karolina Strehlenert
Lena Lundwall
Ulla-Britt Wickström
[email protected]
com
Södermalms
stadsdelsnämnd
Ulla-Britt Wickström
Rådet till skydd för
Stockholms skönhet
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
2011-07-19
Remissvar, protokollsutdrag
25.10.2007, tjänsteutlåtande
9.10.2007
Foto med skulptur, följebrev
Synpunkter
Programsamråd Slussen
Yttrande Samråd Slussen
Skrivelse In
2007-10-30
Östermalms
stadsdelsnämnd
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-30
2007-10-30
2007-10-30
2007-10-30
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Yttrande Samråd Slussen
Skrivelse In
2007-10-30
Synpunkter
Kontorsyttrande
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-29
2007-10-29
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-29
2007-10-29
Synpunkter Programsamråd Slussen
Synpunkter angående Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-28
2007-10-27
Remissvar, protokollsutdrag
2007-10-11 § 10, tjänsteutl
2007-09-19
Synpunkter
Skrivelse In
2007-10-26
Lars RAnold
Claes Trygger
Björn Bränngård
Samfundet S:t Erik/
Kerstin Westerlund
Bjurström
[email protected]
a.com
Erik Greyerz
Stockholm Business
Region
Susanne Berger
STFs
Stockholmskrets,
Gunnar Eriksson, Eva
Holmquist
Anders Borg
Adam och Marie
Dahlström, Kira
Malinina
Exploateringsnämnden
Skrivelse In
2007-10-26
Ulla-Britt Wickström
Synpunkter
Skrivelse In
2007-10-26
Synpunkter, bilagor
Synpunkter, bilaga
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-26
2007-10-26
Remissvar, protokollsutdrag
23.10.2007, § 8, tjänsteutlåtadne
4.10.2007
Synpunkter Slussen
Synpunkter, bilaga
Skrivelse In
2007-10-25
Anders Loosme,
Hyresgästföreningen
Södermalm
Nina Hjerpe + 9
namnunderskrifter
Ulf Christerson
Föreningen
Södermalm/ Topsy
Bondeson
Trafik- och
renhållningsnämnden
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-25
2007-10-25
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Remissvar Slussen
Skrivelse In
2007-10-24
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
2007-10-23
Samrådsyttrande, Program för
Slussen
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter, bilaga
Skrivelse In
2007-10-23
Magdalena M Lindblad
Södermalmparkernas
Vänner, Ann Mari
Ahlsén, Bitte Liberg
Södermalmsparkernas
Vänner, Ann Mari
Ahlsén, Bitte Liberg
Eric Fogelberg,
Midsommarvägen 60
nb, 12635
Midsommarvägen 60
nb, [email protected]
Fortum Värme
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-22
2007-10-22
2007-10-21
2007-10-19
2007-10-19
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Synpunkter, bilaga
Synpnkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-19
2007-10-19
Harriet Malmquist
Lars Falk
Sven-Olof Lodin
Sture Sjölund
Gyllenforsen
Fastigheter KB,
Torbjörn Wiberg
Erik Tofft
[email protected]
en.se
92
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
2011-07-19
E-post synpunkter
Skrivelse In
2007-10-18
Remissvar
Skrivelse In
2007-10-17
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-16
2007-10-15
Synpunkter
Synpunkter på Nya Slussen
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-15
2007-10-11
Nya Slussen
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-10-11
2007-10-10
Remissvar
Skrivelse In
2007-10-05
Synpunkter, 11 bilagor
Skrivelse In
2007-10-04
Synpunkter
Synpunkter Slussen
Synpunkter
Protokollsutdrag 2007-09-11 § 5
Synpunkter, förslag 2007-09-20
Trafiklösning Slussen version 3
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Protokoll In
Skrivelse In
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-01
2007-10-01
2007-09-28
Plan In
2007-09-25
Slussen - bevara
Skrivelse In
2007-09-22
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
2007-09-20
Synpunkter
Synpunkter
Skrivelse In
Skrivelse In
2007-09-19
2007-09-17
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
2007-09-17
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
2007-09-17
Synpunkter, bilaga
Synpunkter på Slussens ombyggnad
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkt inlämnad från webben
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse In
Plan In
2007-09-14
2007-09-14
2007-09-07
2007-09-07
2007-09-07
93
[email protected]
m.se
Fortum Distribution
AB, Lars Folke
Jon Kahn
Gamla stan Sällskapet
gm Per Björkman
[email protected]
[email protected]
olmsbolaget.sll.se
Bengt Olsson
Utkiken KB c/o Pandox
AB/ Folke Holmqvist
NackaMiljövårdsård,
Björn Strehlenert
Monica Andersson,
Kjell Forshed, Svante
Forsström, Ulla
Joneborg, Torsten
Westma
Ingvar Lindh
Lars Dahlgren
Eva Lindblom
Handikapprådet
Hans Blomstedt
Ulla-Britt Wickström
Lasse Husberg,
Ljuskärrsvägen 25,
13331 Saltsjöbaden,
[email protected]
em.se
Marianne Bjurström
([email protected]
hotmail.com)
Kent Löfgren,
Skönsmovägen 8,
12241 Enskede,
[email protected]
m
Lillmor Bjälkeson
Ingabritt Eklund
([email protected]
a.com)
Carina Andersson,
Stigbergsgatan 32A
4tr, 11628 Stockholm,
[email protected]
om
Jan Thourot,
Bergsunds Strand 27,
11738 Stockholm,
[email protected]
m
Berit Andersson
Kurt Katzeff
Henrik Brolin
Bo Ericsson
Richard Allard, Östra
Varvsgatan 4A, 11521
Stockholm,
[email protected]
se
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
2011-07-19
Ulla-Britt Wickström
2007-09-04
2007-08-24
2007-08-24
[email protected]
ay.se
Hans Ryberg
Björn Svedin
Ulla-Britt Wickström
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2007-08-09
2007-07-09
Stockholm Parkering
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
2007-07-09
Ulla-Britt Wickström
Enligt sändlista
Skrivelse Ut
Skrivelse In
Skrivelse Ut
2007-07-02
2007-06-19
2007-06-13
Ulla-Britt Wickström
Måns Tham
Ulla-Britt Wickström
@-post med anledning av samtal
Skrivelse In
2007-06-11
Protokollsutdrag 2007-05-10 § 10
Protokoll SBN
2007-05-10
Förslag om uppförande av
tornbyggnad vid Slussen
Gemensamt tjänsteutlåtande
Gemensamt tjänsteutlåtande
Förslag om ny tunnelbanestation
under vattnet
Skrivelse In
2007-05-05
Måns Tham (
[email protected]
m)
Stadsbyggnadsnämnd
en
GreenSweden
Enligt sändlista
Ulla-Britt Wickström
Måns Tham Arkitekt
SAR/MSA,
Lundagatan 44A, 117
27 Sthlm
Ulla-Britt Wickström
Utlåtande SBN
Plan Ut
Skrivelse In
2007-04-27
2007-04-27
2007-02-23
Ny syn på Slussen, förslag, bilagor
Plan In
2007-01-26
MAKULERAT Yttrande om förslag till
förändrad tunnelbanesträckning m m
- alternativ ombyggnad, av X
Bygg In
2007-01-16
Slussen
Skrivelse In
2007-09-05
Synpunkter, bilaga
Synpunkter
Annons i DN och SvD om inbjudan till
programsamråd
Remissvar
Stadslivsanalys 2_2, samrådsmaterial
bilaga 5
Stadslivsanalys 2_2, samrådsmaterial
bilaga 5
Programhandling 2_2,
samrådsmaterial
Nybyggt bevarande 1_3,
samrådsmaterial bilaga 1
Övergr. MKB 1_2, samrådsmaterial
bilaga 3
Övergr. MKB 2_2, samrådsmaterial
bilaga 3
Programhandling 1_2,
samrådsmaterial
Nybyggt bevarande 2_3,
samrådsmaterial bilaga 1
Nybyggt bevarande 3_3,
samrådsmaterial bilaga 1
Nya Slussen 1_3, samrådsmaterial
bilaga 2
Nya Slussen 2_3, samrådsmaterial
bilaga 2
Nya Slussen 3_3, samrådsmaterial
bilaga 2
Kulturmiljöanalys 1_1,
samrådsmaterial bilaga 4
Stadslivsanalys 1_2, samrådsmaterial
bilaga 5
Samrådsbrev
@-post, svar från Ulla Britt
@-post svar på E-post som kom in
den 11 juni 2007
Skrivelse In
Skrivelse In
Skrivelse Ut
94
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Innerstaden plan
Ulla-Britt Wickström
Ulla-Britt Wickström
Hembygdsföreningen
Gamla Stan / Sture
Holmbergh
Monica Andersson,
Kjell Forshed, Svante
Forsström, Ulla
Joneborg, Torsten
Westman
Skönhetsrådet
2011-07-19
Yttrande om förslag till förändrad
tunnelbanesträckning m m - alternativ
ombyggnad, av X
Programkrav för
formgivningstävlingen
Förslag gällande Stadsgården
Bygg In
2006-12-20
Skönhetsrådet
Plan In
2006-06-16
E-post In
2006-05-12
Slussen behövs inte - presskonferens
22 mars
Synpunkter, nuvarande utseende bör
behållas, Slussen, programarbete
E-post In
2006-03-21
Plan In
2005-12-13
Synpunkter
E-post In
2005-11-22
Avvikande synpunkter mot Samfundet
S:t Erik gällande Slussen
E-post In
2005-11-22
Slussensynpunkter
E-post In
2005-11-22
Protokollsutdrag § 17 2005-10-20,
program Slussen
Protokollsutdrag 2005-10-27, § 8,
godkänna redovisningen och uppdra
åt kontoret att påbörja planarbete
Synpunkter på gemensamt
tjänsteutlåtande, program Slussen
Plan In
2005-11-07
Skrivelse In
2005-10-27
Christian och Lisbeth
Weibull
Henrik Thomé
([email protected]
l.com)
Wilhelmson Arkitekter
AB
Lennart Carlson,
Hagalundsgatan 36,
11 tr, 169 64 Solna
A1 arkitekter AB, Ola
Andersson,
Nytorgsgatan 17 A,
116 22 Stockholm
Alexander Ståhle
([email protected]
h.kth.se)
Samfundet S:t Erik
([email protected]
ia.com)
Maria-Gamla Stans
stadsdelsnämnd
Stadsbyggnadsnämnd
en
Plan In
2005-10-24
MAKULERAT Bilaga 1, Vyer
Plan Ut
2005-10-20
Bilaga 5 jämförelser
Bilaga 1, Vyer
Bilaga 4 omdömen om nya slussen
Bilaga 3 omdömen om nybyggt
bevarande
Bilaga 2 omdömen om Slussen
Tjänsteutlåtande, gemensamt
inriktning
E-post, Förslag avseende Nya
Slussen, Danvikslösen
Synpunkter Slussen och
Danvikslösen
Bild Sbk
Bild Sbk
Skrivelse SBN
Skrivelse SBN
2005-10-20
2005-10-20
2005-10-20
2005-10-20
Skrivelse SBN
Skrivelse SBN
2005-10-20
2005-10-10
Plan In
2005-09-01
Johan Eneland
E-post In
2005-06-16
E-post, Förslag avseende Nya
Slussen, Danvikslösen och T-bana
Ost
Förslag till ny lösning för Slussen,
följebrev
Referensalternativ för Slussen
Plan In
2005-06-13
ander[email protected]
nska.se
([email protected]
linska.se)
Carl-Eric Härlin
Plan In
2005-06-08
Plan In
2005-06-02
Uppläggning av planakt, Dp Slussen
Plan SBK
2005-05-20
95
Gamla Stan Sällskapet
- Mäster-Olofsgården/
Per Björkman
Innerstadsavdelningen
Ingela Lindh
Stadsbyggnadsnämn
den
Ingela Lindh
Ulf Christensson via
Stadshuset
Markkontoret, Göran
Långsved
Innerstadsavdelningen
2011-07-19