Uppsägningsformulär

Download Report

Transcript Uppsägningsformulär

14 dagars lagstadgad ångerrätt från mottagandet av varan. Därefter 14 dagars returrätt. Vid
retur tillkommer returfrakt.
Uppsägningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet fyller du i detta formulär och sänder det till oss.)
SVARSSERVICE
Box 150 65
200 31 MALMÖ
via e-mail: [email protected]
Härmed upphäver jag det av mig upprättade avtalet gällande köpet av följande varor:
Artikelbenämning
Artikelnr.
Beställningsmängd
Returmängd
(*) Beställd den ______________________ mottaget den ________________________
Ditt namn:
___________________________________________________________
Din adress:
___________________________________________________________
Datum/Underskrift: ________________________________________________________
(endast vid meddelande via brev eller telefax)
(*) Stryk det ej tillämpliga