LOGISZTIKA - DE Műszaki Kar

Download Report

Transcript LOGISZTIKA - DE Műszaki Kar

LOGISZTIKA

Előadó: Dr. Fazekas Lajos Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika szerepe, feladata, célja, területei 1. előadás Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika fogalma „A logisztika meghatározása a Társaság szempontjából: olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek alkalmasak a rendszereken belüli és rendszerek közötti termékek, erőforrások és információk áramlásának tervezésére és koordinált megvalósítására, a folyamathoz illeszkedő összköltség és a végfelhasználói elégedettség elérése érdekében.” - Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság, 2006.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika története • • • A görög „logos” szóból származik, jelentése: számítás, tervezés.

Ennek oka az, hogy az ókori Görögországban a logisztika feladata volt a hadsereg megfelelő ellátása időben és jól, ami megfelelő előkészületeket és tervezést igényelt.

1950-től számítva vált stratégiai fontosságúvá.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika fejlődése

A logisztika fejlődése az integráció függvényében

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika feladatai • • • Az idők folyamán többféle definíció született, ezek közül az első és egyben az egyik legismertebb az 5M, a logisztika ‘missziója’; Később megszületett az 5M kibővített értelmezése a 7M; Ezt követően határozták meg a 9M szempontjait.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika feladatai

Az 5M szemponjai:

– a megfelelő helyen, – a megfelelő időpontban, – a megfelelő mennyiségben, – a megfelelő minőségben és választékban, – a megfelelő áron (költségen) álljanak rendelkezésre. Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika feladatai

A 7M szempontjai:

– a megfelelő terméket, – a megfelelő minőségben és mennyiségben, – a megfelelő állapotban, – a megfelelő helyen, – a megfelelő időben, – a megfelelő felhasználóknak, – a megfelelő költségek mellett kell rendelkezésre bocsátania.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika feladatai

A 9M szempontjai:

– – a megfelelő információ, – a megfelelő anyag, a megfelelő energia, – a megfelelő személyek, – – a megfelelő mennyiségben, a megfelelő minőségben, – – a megfelelő időpontban, – a megfelelő helyre, a megfelelő költséggel.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika működését leíró rendszerfolyamat A 9M alapján az alábbi ábra ismerteti a rendszer funkcionális felépítését és működését:

RENDSZER

Anyag Energia Információ TÉR ÉRTÉK IDŐ Termék Hulladék Információ Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Egy termelési rendszer felépítése Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztikai funkciók modellje Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Az integrált logisztika Elosztás (értékesítés) Alapanyag, alkatrész, (félkész) termékek Informatika Gazdasági szervezet -Termék előállítás -szolgáltatás végzés -üzemeltetés Ellátás (beszerzés) Felhasználás, fogyasztás Ezen halmazok együttese a Logisztika.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Multidiszciplináris logisztika • • A jövőbeni feladatok ún. multidiszciplináris logisztikával érhetők el.

Multidiszciplináris = több tudományt, szakterületet érintő.

Azért van erre szükség, mert a termelési folyamatok és a társadalmi problémák nem egyetlen szakterület feladatát igénylik.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Multidiszciplináris logisztika

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

Logisztikai probléma kezelés Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika területei Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika területei 1) Raktározás –technika: Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika területei 2) Gyártástechnika: Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika területei 3) Szállítás- és rakodás-technika: Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika területei 4) Közlekedéstechnika: Vízi Légi Szárazföldi Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika területei 5) Csomagolástechnika: Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika területei 6) Üzem- és vállalat-gazdaságtan: Operáció kutatási módszerek Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika területei 7) Marketing: Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika területei 8) Kommunikációs technika: Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztika területei 9) Informatika: pl.: Adatbázisok  nyilvántartások  beszerzés, szállítás, eladás, stb… Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A vállalati logisztika modellje Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Iparvállalati logisztika • • • A következő dián megfigyelhetjük a különböző anyagáramlási útvonalak egyes állomásait a beszerzési piactól az értékesítési piacig, és visszafelé.

Figyeljük meg a hasonlóságokat a vállalati logisztikánál látottakkal (előző dia)!

Érdemes figyelni, hogy az ábra felső részén a folyamatot egyrészt a vállalati logisztika

állomásai, másrészt az anyagmozgatás

környezetének függvényében egyszerre ábrázoltuk.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Az iparvállalati logisztika modellje Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A logisztikai közreműködés Az alábbi ábra a különböző logisztikai szakemberek kutató-elemző munkáinak hatásvázlatát hivatott bemutatni: Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Az ellátási lánc (Supply Chain) • Az ellátási lánc azon szervezetek, vállalatok összessége, amelyek közvetlenül részt vesznek a termékek és/vagy szolgáltatások ellátási és elosztási, illetve kapcsolódó információs és pénzügyi folyamataiban a forrástól a végső fogyasztóig.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Logisztikai hálózat Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Az ellátási láncok A logisztikai hálózatok általánosítását az alábbi ábrákban foglaltuk össze: Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Az ellátási láncok menedzselése (SCM) A termeléssel kapcsolatos anyagok és szolgáltatások áramlásának: • tervezését, • irányítását, • ellenőrzését, valamint az • információs- és • pénzügyi tevékenységeket jelenti a vállalatok hálózatában.

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Összefoglaló: (

A logisztika szerepe, feladata, célja és területei)

• • A logisztika fogalma A logisztika története és fejlődése • A logisztika küldetései • Logisztikai modellek • A logisztika területei • Az ellátási lánc (SC és SCM) Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Köszönöm figyelmüket!

Viszont látásra!

Debreceni Egyetem Műszaki Kar