DIGITALNERVSKADOR - HandkirurgiStockholm

download report

Transcript DIGITALNERVSKADOR - HandkirurgiStockholm

INFORMATION TILL DIG SOM HAR EN

DIGITALNERVSKADOR

SJUKHUSBACKEN 10, 118 83 STOCKHOLM,TEL 08-616 10 00 SL-BUSS 3, 4, 74, 164 PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA WWW.SODERSJUKHUSET.SE

VERKSAMHETSOMRÅDE HANDKIRURGI

Anatomi

Den fina känseln i fingrarna försörjs av små nervgrenar som kallas digi talnerver. Det finns två till varje finger, en på varje sida.

Nerverna består av många nervtrådar med ett hölje omkring. Vid operation av nerven sys enbart höljet eftersom själva nervtrådarna är alldeles för små att sy i. Nervtrådarna växer sedan ut från skade stället med i bästa fall 1 mm/dygn. Under återhämtningsfasen kan det förekomma smärta/obehag (allodyni/hyperestesi).

Barn brukar få tillbaka nästan full känsel efter att nerven har växt ut. Vuxna perso ner får inte tillbaka samma känsel, men skyddskänseln, d.v.s. att man kan känna 
 En del personer kan få kvar stående problem med köld känslighet vilket medför att de fryser mycket lättare om det skadade fingret/fingrarna.

För att få ett så välfungerande och rörligt finger som möj ligt i framtiden är det viktigt att veta hur du ska träna ditt finger efter operationen. Det är också viktigt att från första början veta hur man ska sköta och skydda sin hud med nedsatt känsel.

Träning

• Efter operationen skall du beröra utanpå förbandet och huden där du kommer åt. Beröring är ett viktigt verktyg för att få bort ev. obehagskänslor. • När stygnen är borta kan du tvätta huden som vanligt. Det är bra att smörja in sig flera gånger om dagen eftersom hudens egna smörjande talgkörtlar inte fungerar.

• Försök att använda det skadade fingret i grepp så mycket du kan. Men eftersom du har nedsatt känsel måste du tänka på att ersätta känseln med synen så att du inte skadar dig. • Följ det rörelsetränings- och känseltränings program du fått av oss på rehabiliteringen.

• Vid besvär av kyla använd tumvantar eller motsvarande • Fortsätt känselträna så länge du behöver.

Om du har några frågor och/eller besvär, hör av dig till din Arbetsterapeut/Sjukgymnast, tel 08-6162053/ 616…….

Övrigt: