Modláné Görgényi Ildikó

Download Report

Transcript Modláné Görgényi Ildikó

Modláné Görgényi Ildikó
Vidékfejlesztés
 A gazdaság folyamataiban látható és minden érintett
számára érezhető javulás következzen be.
 Minőségi, a környezet- és tájgazdálkodási a
természeti erőforrásokkal való fenntartható
gazdálkodás.
 Az ivóvízbázisok és a környezet védelme.
Vidékfejlesztés
 A tájak természeti értékek, erőforrások megőrzése
 A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása
 A vidéki foglalkoztatás növelése
 A vidéki közösségek megerősítése
 A vidéki népesség életminőségének javítása.
Vidékfejlesztés
 A térség adottságaihoz illeszkedő környezetbarát és
versenyképes gazdasági tér kialakítása.
 A szellemi és kulturális örökség megóvása a helyi
közösségek segítségével.
 A helyi szereplők együttműködésén alapuló fejlett és
fenntartható gazdasági – társadalmi környezet
kialakítása.
 A képzett és szolidáris helyi társadalom
megteremtése az egész életen át tartó tanulás
támogatása.
Vidékfejlesztés
 Egy vonzó és emberközpontú térség kialakítása,
amelyet az innováció és az adottságokra épülő
folyamatos fenntartható fejlődés jellemez.
Ki látja jól a vidék helyzetét
 Aki ott él
 Aki komplexen látja a környezetét
 Aki képes a változás spirálján haladni és változást
gerjeszteni
 Aki felismeri szükségességét és képes az életmód
változtatására
A változásokhoz szüksége s humán háttér, idősödő népesség
Képzés
 Magyarországon a nők iskolai végzettsége
általánosságban valamivel magasabb, mint a
férfiaké.
 A munkaképes korú nők nagyobb százalékának van
középfokú, vagy felsőfokú végzettsége, mint a
hasonló korú férfiaknak. A férfiak viszont magasabb
arányban rendelkeznek szakképesítéssel.
 Az oktatás jelenleg Magyarországon nemek szerint
erősen szegregált, ami főleg a szakoktatásban és a
felsőoktatásban érhető tetten.
 A lányok felülreprezentáltak a középiskolai
oktatásban is.
Képzés, alap, közép, felsőfok
Képzés
Munkaerőpiaci képzésben érintettek összetétele a képzés típusa
szerint 2012-ben
Nyelvi képzés
8%
OKJ szerinti
szakmai képzés
62%
Általános képzés
4%
Egyéb
0%
Hatósági képzés
3%
Nem OKJ szerinti
szakmai képzés
23%
Foglalkoztatás
Foglalkoztatási ráta (%) iskolai végzettség szerint, korcsoportonként
100.00
90.00
80.00
70.00
8 általános vagy az alatti
60.00
Szakiskola és szakmunkás- képző
Gimnázium
50.00
Szakközép-iskola
Főiskola
40.00
Egyetem
30.00
20.00
10.00
0.00
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
0.0
Munkaerőpiaci képzés
Álláskeresők megoszlása
Zala megye
Veszprém megye
Vas megye
Tolna megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Somogy megye
Pest megye
Nógrád megye
Komárom-Esztergom megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Heves megye
Hajdú-Bihar megye
Győr-Moson-Sopron megye
Fejér megye
Csongrád megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Békés megye
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Budapest
Foglalkoztatás
Munkarőpiaci képzésben érintettek és az álláskeresők megoszlása megyénként 2012-ben (% )
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
Foglalkoztatás
Női szerep a fejlesztésben, képzésben,
foglalkoztatásban
 Sajátos szerep jut a vidék életében a nőknek
 Figyelem a környezetre
 Motivált munkatevékenysége mindenkinek húzóerő
 Együttműködés a korosztályok között
 Tanulás egymástól családban és azon kívül
formálisan és informálisan
 Sikerei, karriere, gerjeszti a további sikereket
 Eredményei húzóerő
 Szükségünk van egymásra.