Pressmeddelande

download report

Transcript Pressmeddelande

2014-10-XX
Pressmeddelande
Delta satsar vidare i Skellefteå – tar över
Midroc Electros filial och räddar kvar jobb
Den 1 november går nedläggningshotade Midroc
Electros elva anställda och befintliga projektavtal
vid filialen i Skellefteå över till elinstallatören Delta.
– Affären stärker vår lokala närvaro och ger oss en
ledande marknadsposition. Vi är förstås också väldigt
glada över att kunna erbjuda elva nya medarbetare
en trygg anställning, säger Mattias Broman, delägare
och platschef på Delta i Skellefteå.
Det var när Midroc Electro beslutade att avveckla sin verksamhet
i Skellefteå som förhandlingar inleddes med Delta. Efter en
givande dialog fattades beslutet att samtliga elva anställda och
befintliga projektavtal går över till Delta i Skellefteå från och
med 1 november.
– Det ger oss viktiga nyckelkunder som kan lyfta Deltas
verksamhet ytterligare en nivå, säger Mattias Broman.
Affären gör Delta till Skellefteås största aktör inom
elinstallationer med närmare 55 anställda. Förutom service- och
entreprenadjobb är företaget specialiserat på servicearbeten inom
industrisektorn.
– Vi är ett lokalt företag med stora resurser, då känns det viktigt
att kunna ta över elva personer som annars hade blivit
Delta startade hösten 1999 i Umeå. Vi är en privatägd koncern med
huvudkontor i Umeå och omsätter cirka 250 miljoner kronor per.
Dotterbolagen är strategiskt placerade i Västerbotten där Umeå,
Nordmaling, Bjurholm, Lycksele, Malå, Skellefteå och Tärnafjällen finns
representerade. Delta är godkänd anläggarfirma för brand- och
inbrottslarm och utför installationer inom el, ventilation, service,
säkerhet, telefoni och datanät, radiokommunikation, process- och
automationsteknik, samt industri- och fastighetsteknik.
www.delt.se
arbetslösa. Personalen från Midroc Electro fortsätter att arbeta
som vanligt, fast under namnet Delta – i Deltas servicebilar och
Deltas arbetskläder, säger Mattias Broman.
Delta i Skellefteå har vuxit snabbt sedan bildandet 1 januari 2013.
God planering, duktiga montörer och ett utbrett förtroende
har skapat god omsättning och bilden av en attraktiv
arbetsgivare. Den 1 september i år förvärvade Delta i Skellefteå även
Jörns El med fyra montörer.
– Vi strävar efter att ha en stark lokal närvaro i bygden, både i
byarna och inne i stan. Det har vi lyckats med, och vi kämpar hela
tiden vidare mot nya målsättningar. Vi ska vara det naturliga
och lokala valet, säger Mattias Broman.
Delta i Skellefteå är ett dotterbolag till Delt, Data, El & Tele AB
som ligger i Umeå. Totalt finns åtta dotterbolag och koncernen
har tillsammans mer än 200 anställda.
För mer information, kontakta
Mattias Broman, platschef Delta Skellefteå, 0910-41 56 03
E-post: [email protected]
Delta startade hösten 1999 i Umeå. Vi är en privatägd koncern med
huvudkontor i Umeå och omsätter cirka 250 miljoner kronor per.
Dotterbolagen är strategiskt placerade i Västerbotten där Umeå,
Nordmaling, Bjurholm, Lycksele, Malå, Skellefteå och Tärnafjällen finns
representerade. Delta är godkänd anläggarfirma för brand- och
inbrottslarm och utför installationer inom el, ventilation, service,
säkerhet, telefoni och datanät, radiokommunikation, process- och
automationsteknik, samt industri- och fastighetsteknik.
www.delt.se