Bernt Janze

download report

Transcript Bernt Janze

Vår käre
Bernt Janze
* 29/7 1961 ✝ 15/5 2013
Caroline och Sebastian
Oscar
Pappa Erik
Roger och Pernille
Morgan, Victor
Maria och Johan
Släkt och vänner
Nu tomt det efter Dig
har blivit
Det känns som solens ljus för
oss gått ner
Ty ingen såsom Du har
kärlek givit
Din plats kan aldrig
fyllas mer
Begravningen äger rum i Skellefteå Lfs gravkapell fredag den
14/6 kl. 12.00. Minnesstunden sker i kretsen av de närmaste.
Stöd gärna Stiftelsen för Medicinsk Forskning Skellefteå pg.
444 81 29-9.