Seminarieprogram - Fokus Hjälpmedel

download report

Transcript Seminarieprogram - Fokus Hjälpmedel

PROGRAM – samma båda dagarna
Sal B
n 9.15 –09.50 PROJEKTET PRATKARTAN
– EN ENKEL VÄG TILL KOMMUNIKATION
En föreläsning för att sprida kunskap om ”enkla
bildstöd” för att underlätta för personer med kommunikationssvårigheter.
Anna-Mia Svensson, projektledare
n 10.00-10.40 BEHÖVS KOGNITIVA HJÄLPMEDEL TILL BARN MED NEUROPSYKIATRISKA
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR?
En studie ur ett föräldrapersepktiv om behov av och
tillgång till kognitiva hjälpmedel.
Ulrika Boo, hjälpmedelskonsulent
n 10.50-11.30 DELAKTIGHET FÖR ALLA
Myndigheten för delaktighet, som startade sin verksamhet 1 maj i år, berättar om framtid, strategi och
nya uppdrag
Ola Balke, utredare
n 11.40-12.20 ASSISTIVE EXOSKELETON
– HJÄLP­MEDEL FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PERSONER
Presentation av forskning och demonstrationer av
tidiga prototyper.
Gurvinder S Virk, professor Högskolan i Gävle
15–16 oktober 2014
Bombardier Arena, Västerås
Sal B
Sal C begränsat antal platser
n 09.30-10.00 KOMMUNIKATION OCH KOGNITION
Kommunikations och kognitionshjälpmedel
i smartphones och surfplattor – så underlättar och
fungerar detta som stöd i vardagen, arbetslivet och
skolan
Ulf Forsell och Anna-Karin Bergius, Comai
n 10.30-11.00 KONTROLLERA MIKROKLIMATET I BÄDDMILJÖN
Ett sätt att förebygga trycksår och förbättra läkningen vid förekomst av trycksår
Klas Telander, leg sjuksköterska, Arjohuntleigh
n 11.30-12.00 SÄKERT SITTANDE FÖR ÄLDRE
BRUKARE I AKTIVSTOL
Carl Mullally, leg sjukgymnast och
Stina Dahlbeck, leg sjukgymnast, Invacare
Sal C begränsat antal platser
n 12.30-13.10 FUNKAFORUM – EN MÖTESPLATS
MED MÖJLIGHETER
Har du eller någon du känner svårt för sådant som
verkar gå lätt för andra? Då är du välkommen till
FunkaForum!
Anna-Mia Svensson, projektledare
n 13.20-14.00 MAMMA OCH RULLSTOLSBUREN
-HUR FUNKAR DET?
En föreläsning om hur det är att bli och vara en förälder när man har en ryggmärgsskada.
Nora Sandholdt och Erika Nilsson från projektet
Mamma Pappa Lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad, som drivs av Stiftelsen Spinalis
n 14.10-14.50 HAR VI RÅD ATT KÖPA PRODUKTER TILL LÄGSTA PRIS?
Så kan nytt tänk i utvärderingsmodellen vid upphandling bidra till att sänka den totala vårdkostnaden.
Louise Reuterhagen, projektledare inom upphandling och hälsoekonomi, Swedish Medtech
n 12.30-13.00 HJÄLPMEDEL OCH ANPASSNINGAR UTIFRÅN ETT BEHOVSPERSPEKTIV
Evalena Habel, Iris Hjälpmedel
n 13.30-14.00 HANDI TAR NYA VÄGAR
–Nu blir Handi tillgängligt för fler.
Jenny Berglund, Produktchef området kognition,
Abilia.
n 14.30-15.00 HJÄLPMEDELSINNOVATIONER
Svenska innovationer har förändrat människors liv
och inneburit en förändrad syn på funktionshinder
Bosse Lindkvist och Morgan Ferm, produktutvecklare, Etac
n 15.00–15.40 KONSUMENTPRODUKTER
SOM HJÄLPMEDEL?
Resultatet av denna frågeställning presenteras utifrån
den utredning som på regeringsuppdrag utförts av
dåvarande Hjälpmedelsinstitutet 2013.
UllaBritt Blomquist, utredare
15–16 oktober 2014
Bombardier Arena, Västerås
Arrangör:
Mässan är gratis för besökare men förresgistrera dig gärna! För mer information och registrering, besök vår hemsida:
www.fokushjalpmedel.se
Mediapartner:
Hjälpmedelsverksamheterna i Dalarna,
Gävleborg, Örebro, Södermanland, Uppsala,
Värmland och Västmanlands län i samverkan