Ladda ned presentation av kandidater till några

download report

Transcript Ladda ned presentation av kandidater till några

Valberedningens förslag på kandidater till Funktionshinderrådet, Revisionen, Stockholm vatten AB och Valnämnden Valberedningen för listor, bestående av David Granath och Carina Söder, fick i början av december 2014 uppdraget av styrelsen att tillsätta representanter för Fi i Funktionshinderrådet, Revisionen, styrelsen för Stockholm vatten och i Valnämnden. Den 19 januari annonserades dessa platser och en länk till annonserna skickades också ut i ett mail till alla medlemmar. Vi har varit i kontakt med samtliga som skickade in intresseanmälningar, samt gjorde även eget uppsökande arbete. Valberedningen har varit i kontakt med elva personer. Alla dessa har dock inte varit kandidater. Kompetensprofil, kompetenser vi eftersökt utan inbördes ordning: ● Sakkunskap inom det specifika området ● Erfarenheter inom och utanför Fi ● Drivkrafter Mer information om vad respektive post och vilka kompetenser vi letat efter hittar ni i utlysningen på Fi Storstockholms hemsida (19 januari 2015). Ordinarie ledamot i Funktionshinderrådet Robert Begtsson Jag är 35 år, har varit stockholmare sedan 2008 och har sedan dess jobbat som socialsekreterare på Stockholms enhet för hemlösa. Jag gick 2004 från att ha haft perfekt syn till att bli gravt synskadad. Att bli synskadad öppnade en ny värld för mig. Jag upptäckte hur stora brister samhället har gällande tillgänglighet, hur utbredd diskrimineringen är mot personer med funktionsnedsättning och hur fördomar resulterar i att personer med funktionsnedsättningar utestängs och därmed osynliggörs som grupp i samhället. Om jag blir vald att representera Feministiskt Initiativ kommer jag att verka för att synliggöra personer med funktionsnedsättningar och eftersträva att dessas mänskliga rättigheter respekteras. För att göra det kommer jag aktivt att verka för att bryta ner diskriminerande strukturer i alla former och öka tillgängligheten i det offentliga rummet. Jag kommer att ha en fortlöpande dialog med intresseorganisationer för att få input, men också för att visa att FI vill ha ett samhälle där personer med funktionsnedsättningar har samma människovärde och ska ha likvärdiga förutsättningar i livet som personer utan funktionsnedsättning. Ordinarie ledamot i Revisionen Kajsa Fogelberg 42­årig småbarnsmorsa som brinner för kommunal byråkrati och organisering. Utbildad statsvetare, nationalekonom och vetenskapskommunikatör. Arbetar just nu som projektledare på Kulturförvaltningen i Stockholm. Har varit engagerad i just kommunpolitiken och organiseringen av kommunpolitik i många år. Har god insyn i kommunala processer och beslutordning, ffa i Stockholms kommun. Har vid flera tillfällen ”föreläst” inom Fi, både på kommundagar och medlemsmöten kring hur Stockholms stad fungerar. Har suttit i Storstockholms styrelse 2010­2014 (hoppade av för att ta andra uppdrag under valåret), bland annat som kassör. Arbetat i Almedalsgruppen och varit i Almedalen för Fi varje år sedan 2010, var under valrörelsen 2014 kandidatsamordnare för alla kandidater i Stockholmsregionen (kommunerna och landstinget) och är sedan valet 2014 samordnare för politikutskottet i Stockholms kommun (som samlar våra nyinvalda fullmäktige­ och nämndledamöter). Vikarierade som kanslichef för Fi i Stadshuset under hösten innan vi hade det anställda kansliet på plats. Jag vill sitta i revisionen för jag tycker att det är så otroligt viktigt att följa upp politiska beslut, inte minst för medborgarnas skull. Vad händer med de beslut som tas i de politiska rummen? Ersättare i styrelsen för Stockholm vatten AB Maria Pettersson Jag har precis vid kongressen i Örebro avgått från partistyrelsen och från mitt uppdrag som ordförande. Jag har varit ordförande under två år och har suttit i partistyrelsen i fyra år. Innan dess satt jag i styrelsen för F! Malmö och var första namn till kommunfullmäktige i Malmö i valet 2010. Jag har även stått på riksdagslistan både i valet 2010 och 2014. Under de senaste två åren har jag varit firmatecknare för Feministiskt initiativ nationellt och ekonomiansvarig i nationella styrelsen tillsammans med kassören. Utöver Feministiskt initiativ har jag ytterligare erfarenhet av styrelsearbete bland annat genom att ha suttit i sektionsstyrelsen för mitt fackförbund ST på min förra arbetsplats. Jag har en pol.mag­examen med statsvetenskap som huvudämne. I examen ingår även ämnen som nationalekonomi och statistik. Jag arbetar idag som civil brottsutredare på Polisen främst med ungdomar som begått brott. Jag har ett stort intresse för miljö­ och hållbarhetsfrågor och har under det senaste året försökt engagera mig i det då det funnits tid över från uppdraget som ordförande. Min förhoppning är att uppdraget i Stockholm vatten ska ge mig möjlihget att fördjupa mig mer i politiska frågor igen efter att ha ägnat de senaste två åren mycket åt strategiskt arbete i bakgrunden. Jag tycker uppdraget i Stockholm Vatten AB är spännande på flera sätt. Framförallt ska det bli intressant att följa det stora arbete som ska påbörjas under 2016 med att stänga Bromma reningsverk och där ett rör ska byggas för att transportera avloppsvattnet till Henriksdal. I det arbetet gömmer sig många intressanta frågor både om ekonomin och själva arbetet. Utöver det tycker jag det är kul att renhållningsfrågorna flyttat från Trafiknämnden till Stockholm Vatten. Jag har länge tyckt att det finns en del förbättringspotential i Stockholm vad gäller renhållning och sopsortering i jämförelse med andra städer. Ersättare i Valnämnden Nadine Jazzar Under supervalåret har jag bland annat engagerat mig i projektet ”127s röster räknas” som har arbetat för att öka valdeltagandet i Skärholmen. Det råder otroligt stora klyftor vad det gäller demokratiengagemang, och det är viktigt för mig att jobba för att få in orten i smeten. För att öka valdeltagandet behöver vi jobba emot det växande utanförskapet. Ett mer inkluderande Stockholm betyder ett Stockholm där alla känner sig delaktiga och där alla är engagerade. Jag vet att det finns många som arbetar för att öka samhällsengagemanget i förorten, och det är viktigt att fånga upp dessa och se till att stödja med resurser, tid, och ideér. Det fungerar inte att valdeltagandet ligger så lågt som 70% i vissa områden och över 90% på andra. Jag vill se en satsning på mer engagerande material från valnämnden på olika språk, mer videomaterial, och jag vill ha fler interaktiva moment som engagerar medborgarna under åren mellan valen. Demokratiskt engagemang går inte att få till på några månader innan det är val, det är något vi måste ständigt arbeta med.