10-14 - Levanger kommune

download report

Transcript 10-14 - Levanger kommune

Levanger kommune
Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
Formannskapsalen, 3.etg, Levanger rådhus
14.04.2015
12:00
Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 05, eller
e-post: [email protected]
Sakliste
Saksnr
PS 10/15
Innhold
Godkjenning av protokoll
PS 11/15
Referatsaker
- Brev til kirkekontoret ang. oppfølging Alstahaug kirke og Levanger
kirke
- Forespørsel til LFK om plasser for funksjonshemmede på stadionen
på Moan.
- Temadag.
PS 12/15
Serveringssteder for alle.
PS 13/15
Ti på topp.
PS 14/15
Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av regulerings/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Levanger.
Eventuelt: Stormøte 2. juni 2015. Storlidalen skisenter.
PS 10/15 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra møte 03.02.15:
http://www.levanger.kommune.no/PageFiles/4607/150203_funk_ref.pdf
PS 11/15 Referatsaker
-
Brev til kirkekontoret ang. oppfølging Alstahaug kirke og Levanger kirke,
vedlagt.
Forespørsel til LFK om plasser for funksjonshemmede på stadion på Moan.
Temadag
PS 12/15 Serveringssteder for alle
Status.
Er satt opp som fast sak fra nå av.
PS 13/15 Ti på topp
Status.
Er satt opp som fast sak fra nå av.
PS 14/15 Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner
innenfor kommunedelplan Levanger
Se lenke: http://www.levanger.kommune.no/Kunngjoringettersyn/
Frist for evt. uttalelse er 27.04.15.
Levanger kommune
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
Kirkekontoret, Levanger rådhus
Håkon den godes gate 30 B
7600 LEVANGER
Deres ref:
Vår ref: LNKI 2012/3727
Dato: 24.03.2015
Parkering ved Alstahaug kirke og Levanger kirke
Refererer til brev ad 28.05.14 ang. skilting av parkering for funksjonshemmede:
«ALSTADHAUG KIRKE
Der er det satt opp skilt ved enden av Herrestua mot Alstadhaug kirke.
LEVANGER KIRKE
Det vil med det første bli bestilt og satt opp følgende skilting:
· Skiltet ved innkjøring i front av kirka vil få ny tekst med henvisning til parkering for
funksjonshemmede og for biler med kirkens parkeringsbevis.
· Det vil bli satt opp 2 skilt (parkering funksjonshemmede)ved/på kirkeveggen mot sundet,
ved rampen for rullestol adkomst.
Vi håper dette vil bli gode løsninger for brukerne av våre kirker, utfordring blir at alle
respekterer
skiltingen. Vi skal gjøre vårt til at dette vil skje.»
Vi har registrert at dette fungerer dårlig og ikke er kommet helt på plass enda. Vi ber om at
dere ser på denne saken en gang til, og at vi får være med på å finne en løsning som
fungerer.
Med hilsen
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger kommune
Postadresse:
Postboks 130
7601 Levanger
Tlf. 74052500
Saksbehandler:
Lena Kirknes Ulseth
[email protected]
Tlf.
Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587051
E-post: [email protected]
Web: http://www.levanger.kommune.no