Velkommen til skolestart.pdf - Levanger videregående skole

download report

Transcript Velkommen til skolestart.pdf - Levanger videregående skole

Til elever som skal begynne på Levanger videregående skole høsten 2014.
Velkommen til nytt skoleår ved Levanger videregående skole
Velkommen som elev ved Levanger videregående skole!
Enten du har vært elev hos oss tidligere eller skal begynne ved skolen for første gang ser vi
fram til å få deg som elev. For kommende skoleår vil du være en av nærmere tusen elever
som vi ønsker skal få et godt utbytte av skolegangen.
Skoledagen kommende år varer fra 0805 til kl 1520.
Mandag 18. august møter alle elevene i skolens aula/kantine:
Alle elever på Vg1 kl 0805
Alle elever på Vg2 og Vg3 kl 1000
Etter fellessamlingen blir det klassevise/avdelingsvise samlinger med en del orienteringer.
Skoleskyss
Er du fra Nord-Trøndelag og har mer enn 6 kilometer skoleveg, får du fri skoleskyss etter
fylkeskommunens regler.
Du får utlevert midlertidig busskort 1. skoledag. Dette må du levere til laminering i skolens
ekspedisjon sammen med passfoto innen 15. september.
Stipend og lån
Alle som søker om stipend og lån fra lånekassen må søke på nett.
Dersom du har ungdomsrett og har søkt opptak på en offentlig videregående skole er det
enkleste å klikke seg direkte fra www.vigo.no inn på Lånekassens elektroniske søknad
samtidig som du takker ja til skoleplassen på www.vigo.no.
Er du allerede kunde i lånekassen, har du også tilgang til søknaden inne på Dine sider.
Utdanningsprogram :
- design og håndverk
- elektrofag
- helse- og sosialfag
- medier og kommunikasjon
- restaurant- og matfag
- studiespesialisering
- teknikk og industriell produksjon
BUP-skole
Fagskole
Ressurssentervirksomhet
Voksenopplæring
Adresse:
Telefon/fax:
E-post:
Hjemmeside:
Bankkonto:
Org.nr.:
Kirkegata 1, 7600 Levanger
74 08 60 00/74 08 60 11
[email protected]
www.levanger.vgs.no
4420.06.07330
974 560 704
Utstyrsstipend
Alle elever i videregående opplæring med ungdomsrett får grunnstipend på kr. 946,- til
nødvendig utstyr i opplæringen.
Læremidler
Alle elever får gratis bærbar PC, trykte og digitale læremidler.
De må imidlertid betale kr. 946,- per år. (Egen ordning for elever ved Vg1 og Vg2 Medier og
kommunikasjon, se hjemmesiden).
Dette beløpet tilsvarer grunnstipendet på kr. 946,- som alle elever får fra Statens Lånekasse
etter søknad fra hver enkelt.
I tillegg kommer det betaling for personlig utstyr på en del utdanningsprogram.
Informasjonsmøter
Skolen inviterer til informasjonsmøte for Vg1- elever og foresatte på alle utdanningsprogram:
tirsdag 16.september kl. 1900 i skolens aula/kantine
Parkering
Alle må parkere i henhold til skilting og med godkjent parkeringsbevis.
Skolens parkeringsordning håndheves av Levanger kommune. Det utstedes
parkeringsgebyr ved feilparkering. Elever får parkeringsbevis mot å forevise førerkort og
vognkort i skolens ekspedisjon.
Gå til skolens hjemmeside www.levanger.vgs.no for mer informasjon.
Vel møtt til skolestart!
Med vennlig hilsen
Knut Bergdal
rektor
Side 2