Ind. Biotek og Bioøkonomi

download report

Transcript Ind. Biotek og Bioøkonomi

Ind. Biotek og Bioøkonomi -eksempler fra TINE SA

FoU sjef Forskning Johanne Brendehaug, TINE SA Nasjonalt Seminar Industriell Bioteknologi, 6. juni 2013

Hvorfor bioøkonomi og Ind. bioteknologi?

Knyttet til håndtering av de globale utfordringene (Grand Challenges)      Framtidig befolkningsvekst Knapphet på mat Knapphet på energi Klimaendringer Behov for bærekraftige råmaterialer «etter oljen»  «Business as usual» nasjonalt og internasjonalt utfordres   Forsterket av finanskrisene Trusselen er økt økonomisk og politisk ustabilitet globalt og regionalt  «Bærekraftig intensivering»

Hva er bioøkonomi? EUs definisjon

«Bioøkonomien: bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat-, helse- og fiberprodukter, industrielle produkter og energi» «Fornybar biomasse: ethvert biologisk materiale (landbruksbasert, skogbasert og dyrebasert inkludert marint/fisk) som produkt eller for applikasjon som råmateriale»

Fra verdikjede til bioøkonomi

Råstoff + innsatsfaktorer

(blått/grønt/fiber) • • • • Opprettholde og øke norsk matproduksjon Sikre matforsyning, miljø, helse Mer ressurseffektiv, bærekraftig og lønnsom matproduksjon Alternativ utnyttelse av biologisk materiale som råstoff til industrielle produkter. Produsere andre varer og tjenester

Produkter + nye råvarer (avfall)

……….) (nm.ind., fôrind., pharma, kjemikalier, energi

Fra verdikjede til bioøkonomi

• 20 % mer mat innen 2013 produsert på en mer bærekraftig lønnsom måte. Hva kan vi gjøre med nye råvarer, bedre utnyttelse av råvaren for å unngå svinn og andre utfordringer som går på å omstille oss til enda mer bærekraftig næring. • vil trenge bioteknologiske angrepsmåter og verktøy. • avl og genetikk knyttet til både husdyr og forråvarer • bioteknologi i forhold til en mer bærekraftig utvikling for å møte de endringer som vil komme som resultat av klimaendringer. • Fermentert produkter og til bruk av nye og bedre startekulturer inn mot eksisterende og nye matprodukter. • muligheter for synergi på tvers av bransjer ( blått grønt)

Råstoff + innsatsfaktorer

(blått/grønt/fiber)

Produkter + nye råvarer (avfall)

……….) (nm.ind., fôrind., pharma, kjemikalier, energi

FoU, innovasjon og CSR

Vi skal anvende vår innsikt i forbruker- og kundebehov og teknologi til å levere innovasjoner med høy og varig verdiskaping

Nytt for TINE Topplinjeinnovasjon Drifts resultat Vedlikehold (1) Vekst (2) ( konsept innovasjon ) vekstinitiativer

3 2

Ny Vekst (3) ( strategisk innovasjon ) Kompetanse Løft sortiment

1

Implementering Driftsmargin Vedlikehold Prosess ( kapasitets innovasjon) Ny prosess ( strategisk innovasjon ) Nytt for TINE Forbedring Verdi for TINE

Utfordring og teknologiske muligheter

KOMPETANSEPLATTFORM TEKNOLOGI, RÅSTOFF OG INGREDIENSER

8

Noen eksempler fra TINE

TINE Meieriet Jæren

Framtidsretta satsing for å ta ut effekter: Økonomi Fleksibilitet Arbeidsplasser Store miljøgevinster: * Endring i energi-forbruk: -34% * Endring i CO2-utslipp: -38 % * Store muligheter for samarbeid Presentasjons tittel | Presentasjons forfatter 10

Samarbeidet i Kvimarka

11

Filterfermentoren

  En patentert fermenteringsteknologi som TINE har utviklet sammen med SINTEF og Landteknikk Benyttes i dag til å produsere konsentrert (50 ganger) propionsyrekultur

Overordnet mål for filterfermentoren:

Å fremstille en høykonsentrert propionsyrekultur som gir Jarlsberg av minst like god kvalitet som ved bruk av ordinær kultur (ukonsentrert).

Mai 2013 jø

Nyttebetrakninger

    En sentralisert fremstilling av propionsyrekulturen - bedre og mer effektiv kontroll og kvalitetssikring av kulturen Spare tid ved meieriene Kostnadseffektiv produksjonsmåte Høy konsentrasjon på bakteriekulturen - lite volum å transportere når vi skal produsere Jarlsberg ost i utlandet Mai 2013 jø

Prototyp –

TINE FoU Voll 1995 - 2007 Mai 2013 jø

Kulturflasker med PAB:

- Kulturen tappes på kulturflasker som merkes, forsegles og fryses ned til -43 0 C.

- Konsentrert PAB lagret frosset i opptil 18 måneder.

- Filterfermentoranlegget på TINE Meieriet Tunga leverer PAB til all Jarlsberg produksjon i Norge og til TINE’s leieproduksjon av Jarlsberg i USA og Irland.

Mai 2013 jø

Mai 2013 jø

Prostak - Micro Filtration Modules Mai 2013 jø

Fra verdikjede til bioøkonomi

Råstoff + innsatsfaktorer

(blått/grønt/fiber) • • • • Opprettholde og øke norsk matproduksjon Sikre matforsyning, miljø, helse • Mer ressurseffektiv, bærekraftig og lønnsom matproduksjon Alternativ utnyttelse av biologisk materiale som råstoff til industrielle produkter.

Produsere andre varer og tjenester

Produkter + nye råvarer (avfall)

……….) (nm.ind., fôrind., pharma, kjemikalier, energi