Videreutdanning i ergoterapi innenfor

download report

Transcript Videreutdanning i ergoterapi innenfor

Høgskolen i Oslo (HiO) tilbyr:
Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse
30 studiepoeng
Studiets mål er å øke kompetansen for ergoterapeuter som har eller ønsker å ha sitt virke i
kommunehelsetjenestens ulike områder. Med bakgrunn i Samhandlingsreformens utfordringer
til kommunene vil studiet bidra til å utvikle og styrke ergoterapeutens rolle gjennom en
kunnskapsbasert tilnærming.
Studiets målgruppe: Videreutdanningen er aktuell for ergoterapeuter som jobber innenfor
alle områder i kommunehelsetjenesten eller innenfor andre felter.
Studiet består av to emner:
Emne 1. Ergoterapeutisk intervensjon og tjenesteutvikling – 20 sp.
Dette emnet fokuser på ergoterapispesifikk fagkunnskap inkludert metoder og redskaper som
begrunner yrkesutøvelsen på individ- og systemnivå for å fremme aktivitet og deltagelse i
eget hjem, boenhet, institusjon og nærmiljø. Emnet inkluderer også kunnskap om politiske
føringer, sentrale rammebetingelser og samfunnsmessige behov som styrer og påvirker
ergoterapeutens oppgaver og rolle.
Emne 2. Prosjektoppgave – 10 sp. Prosjektoppgaven skal knyttes til utviklings- eller
endringsarbeid i egen praksis.
Opptakskrav: Søker må ha autorisasjon som ergoterapeut. Det kreves minimum ett års
yrkeserfaring som ergoterapeut. Søker bør ha tilgang til ergoterapifaglig arbeid i studietiden.
Organisering: Videreutdanningen er på deltid over ett år og er delvis nettbasert med
oppgaver. Studiet består av fire uke samlinger to på høsten og to på våren. Eksamen i mai/juni
2012.
Studiestart: Uke 2011 uke 35.
Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting av studiet.
Semesteravgift: kr. 400,Søknadsfrist: 1. april 2011
Videreutdanningen kan inngå i søknad om Norsk Ergoterapeutforbunds spesialistgodkjenning.
Henvendelse: faglige spørsmål: [email protected] tlf 22452469
Søknadsskjema, studieplan og annen informasjon:
http://www.hio.no/studietilbud