Reg skjema felt C

Download Report

Transcript Reg skjema felt C

Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 0 (null)
Gravkart
C 02.1
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Eivind Nilsen Jørgenland
1832 - 1913
1913
2003
Nils Jørundland
Kategori: C II
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Gamal, sjeldan type
på Gjøvdal kyrkjegard. Bør tilbake
på innmålt, opphavlege plass.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
x
Ståande
gravminn
e med
kule
Nedsenka
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i bakken)
Anna
Merknader
Fjerna frå kyrkjeg. 2011. Lagra.
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Rektangu
lær
liggande
Ståande
Anna
Merknader
Anna/dekor
Marmorplate m/relieff
innfelt. Pers. ord
Merknader
Thorvaldsenfigur (?)
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C1
Gravkart
C 1.12-13
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
John Støylen
Hustru Anne født Hunemo
Gunnar Støylen
1862 - 1913
1881 – 1962
1912 – 1977
1913
1962
1977
2022
John Are Nor
Kategori: A II
Forslag til verneplan: Ikkje vern.
Grunngiving: Uvanleg utforming
på Gjøvdal kyrkjegard. Ikkje høg
alder.
Type
gravminne
Materiale
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
x
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Nedsenka
Ramme
Nedsenka
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Steinen sett opp i 1962
Tre
Type skrift
Flat
ståande
med
sokkel
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ståande
Anna
Anna/dekor
Kors
Merknader
Grovt tilhogd stein
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C2
Gravkart
C 02.4,5,6
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Ole Oland
Sigrid Oland
Gunnar Oland
Kari N. Oland
Eivind O. (Eia) Oland
1912 – 1910
1880 – 1956
1884 – 1957
1941 – 1970
1907 - 2003
1910
1956
1957
1970
2003
2022
Åse Omland
Kategori: F I
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Usikker på om
gravminnet er så gamalt som
første gravlegging. Steinen er
pussa opp seinare. Vangane er
særmerkte.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
x
Materiale
Type skrift
Tre
Nedsenka
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Nedsenka
Ståande
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors på sol + greiner
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C3
Gravkart
C 02.7
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Anna Homdrom Vinsnes
1864 – 1904
1904
2004
Margit Smeland
Kategori: D I
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Alder.
Sjeldan form.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminn
e med
kule
x
Nedsenka
Gravmin
ne med
sidevang
ar
Obelisk
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
Ståande
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Oppussa seinare, men ikkje endra.
Jern
x
Ramme
Rektangu
-lær
liggande
Anna
Anna/dekor
Kors, pers. ord
Merknader
Kula stein
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C4
Gravkart
C 02.15
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Gjermund G. Homdrom
Brigde Homdrom
Aslak O Homdrom
1873 – 1940
1868 – 1967
1908 – 1946
1940
1967
1946
1997
Ny 2022
Kyrkjeverge i Åmli,
fond
Kategori: AIII
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Ikkje høg alder og
rel. vanleg form. Høg grad av
autentisitet. Ramme
Type
gravminne
Materiale
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
x
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Type skrift
Nedsenka
Ramme
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Jern
Stein
Anna
Merknader
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Anna/dekor
Kors, pers. ord
Merknader
Skrift polert/slipt
Merknader
Ståande
x
Rektangulær
liggande
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C5
Namn
Gravkart
C 03.1
Kari Smeland
Arne N. Smeland
Gunhild Turine Smeland
Nicolai Smeland
Mari Smeland
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
1880 – 1912
1941 – 1943
1910 - 1982
1918 - 2011
1912
1943
1982
2011
2027
Arne Smeland
Bb s 38
Kategori: B I
Forslag til verneplan: Ikkje vern.
Grunngiving: Steinen gamal, men
nyleg slipt og endra namnoppsett.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
x
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Nedsenka
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Gravminne gmlt. Slipt
opp på nytt i 2012. Endra.
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Rektangulær
liggande
Ståande
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C6
Gravkart
C 03.8
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Knut H Mjaaland
Sigrid K. Mjaaland
1866 – 1951
1874 – 1906
1951
1906
2022
Signe Mjåland
Kategori: B I
Forslag til vern: Ikkje vern.
Grunngiving: Ikkje uvanleg type.
Ikkje høg alder. Steinen er truleg sett
opp etter siste gravlegging.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
x
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Nedsenka
Gravminne
med
sidevangar
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Rektangulær
liggande
Ståande
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors, to blad
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C7
Gravkart
C 03.11-12
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Aslak O. Oland
Bb s 251
Hustru Sigrid Oland, født Aamland
Asborg Oland
1867 – 1929
1868 – 1943
1901 – 1989
1929
1943
1989
2014
Nils Andreas Baas
Kategori: F III
Forslag til verneplan: Ikkje vern.
Grunngiving: Ikkje særleg høg alder.
Rel. vanleg type på Gjøvdal
kyrkjegard.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
x
Materiale
Type skrift
Tre
Nedsenka
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Nedsenka
Ståande
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors på sol, bibelord
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C8
Gravkart
C 03.13
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Olav G. Homdrom
Anne f. Håland
Gjermund Homdrom
1904 – 1929
1895 – 1949
1928 - 1995
1929
1949
1995
2020
Kyrkjeverge i Åmli,
fond
Kategori: E III
Forslag til vern: Ikkje vern.
Grunngiving: Ikkje høg alder. Datering
usikker, men utforming av dekor tydar
på at steinen ikkje er så gamal som første
gravlegging.
Type
gravminne
Kvadratisk
(el. Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
x
Materiale
Type skrift
Tre
Nedsenka
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Nedsenka
Ståande
Anna
Anna/dekor
To kors, ornamentale liljer
Merknader
Lys stein
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C9
Namn
Gravkart
C 03.14
Ånond Eivindson Vinsnes
Bb s 291
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
1863 – 1899
1899
1999
Margit Smeland
Kategori: CI
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Høg alder. Stor
grad av autentisitet.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
x
Ståande
gravminne
med kule
Nedsenka
Gravminne
med
sidevangar
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Rektangulær
liggande
Ståande
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 10
Namn
Gravkart
C 03.15
Eivind Aa. Homdrom
Bb s 291
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
1888 – 1928
1928
1998
Margit Smeland
Kategori: D III
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Uvanleg type.
Stor grad av autentisitet.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
x
Materiale
Tre
Jern
Stein
Anna
Merknader
x
I markert felt
x
Anna/dekor
Utheva felt med tekst
Merknader
Type skrift
Nedsenka
Opphøgd/relieff
Ramme
Nedsenka
Ståande
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 11
Namn
Gravkart
C 03.16
Turid Askland
Bertha Askland
Bb s 134
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
1903 - 1928
1911 - 1979
1928
1979
2029
Wenche Velde
Kategori: B III
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Steinen truleg
sett opp etter første
gravlegging. Stor grad av
autentisitet.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
x
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Nedsenka
Gravminne
med
sidevangar
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Rektangulær
liggande
Ståande
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C12
Gravkart
C 04.2
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Margit Tellefsdatter Homdrum
1827 – 1913
1913
Festa til
Festar
Ingen festar
Kategori: C II
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Høg alder. Rel. sjeldan
type. Stor grad av autentisitet.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
x
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Jern
Stein
Anna
Merknader
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
Anna/dekor
Merknader
x
Ramme
Nedsenka
Ståande
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 13
Gravkart
C 04.3-4
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Gunvor A. Monland
Olav A. Monland
1856 – 1931
1850 – 1944
1931
1944
2001
Ingen festar
Kategori: A III
Forslag til verneplan: Ikkje
vern.
Grunngiving: Vanleg form.
ikkje høg alder.
Type
gravminne
Materiale
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
x
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Type skrift
Nedsenka
Ramme
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Jern
Stein
Anna
Merknader
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Anna/dekor
Kors . Markerte søyler.
Merknader
Skrift polert/slipt
Merknader
Ståande
x
Rektangulær
liggande
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 14
Gravkart
C 04.5
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Knut G . Hægestøyl
Kari H. Hægestøyl
1893 – 1945
1881 – 1931
1945
1931
2005
Jenny Raudåna
Kategori: A III
Forslag til vern: Ikkje vern.
Grunngiving: Ikkje høg
alder. Rel. vanleg form.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
x
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Nedsenka
Gravminne
med
sidevangar
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Rektangulær
liggande
Ståande
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors, blomster, omvendt
krukke/søyler på kvar side
Merknader
Spesiell dekor
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 15
Gravkart
C 04.6
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Ingrid Jørgenland
Nils Eivindson Jørgenland
1864 – 1943
1859 – 1930
1943
1930
2019
Nils Jørundland
Kategori: G III
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Rel. sjeldan
type. Stor grad av
autentisitet.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangu
lær
liggande
Gravmin
ne med
sidevang
ar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
x
Materiale
Type skrift
Tre
Nedsenka
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Nedsenka
Ståande
Merknader
Oppussa seinare. Ikkje endra.
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors, pers. ord
Merknader
Innskr.ift på to sider
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 16
Gravkart
C 04.7
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Sigrid Rolfsdatter Askland
1868 - 1930
1930
2029
Mads Arild Askland
Kategori: G III
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Rel.sjeldan type. Stor
grad av autentisitet.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminn
e med
kule
Rektangu
-lær
liggande
Gravmin
ne med
sidevang
ar
Obelisk
Kors
Plate
(i bakken)
x
Materiale
Tre
Jern
Stein
Type skrift
Nedsenka
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
Ramme
Nedsenka
x
Ståande
Anna
Merknader
Oppussa seinare. Ikkje endra.
Anna
Merknader
Anna/dekor
Pers. ord
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 17
Gravkart
C 04.12
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Bjørn Homdrom
Margit Homdrom
1877 – 1964
1874 – 1929
1964
1929
2024
Bjørn Homdrom
Kategori: A III
Forslag til verneplan: Ikkje vern.
Grunngiving: Vanleg form.
Usikker på datering. Truleg
etter siste gravlegging.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
x
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Nedsenka
Gravminne
med
sidevangar
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Rektangulær
liggande
Ståande
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors, pers. ord
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 18
Namn
Gravkart
C 04.14
Anne T. Engenes
(Tallaksdatter)
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
1852 - 1932
1932
2002
Ingen festar
Kategori: A III
Forslag til verneplan: Ikkje vern.
Grunngiving: Vanleg type, men
høg autentisitet.
(Foto 2012 viser steinen tatt ned.)
Type
gravminne
Materiale
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
x
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Jern
Stein
Anna
Merknader
x
I markert felt
x
Anna/dekor
Kors, pers. ord
Merknader
Skrift polert/slipt
Merknader
Type skrift
Nedsenka
Opphøgd/relieff
Ramme
Nedsenka
Ståande
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 19
Gravkart
C 04.15
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Aane Askland
1879 – 1933
1933
2002
Ingen festar
Kategori: B III
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Sjeldan form og
materialbruk. Har ramme. Stor grad
av autentisitet.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
x
Materiale
Tre
Type skrift
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Nedsenka
Stein
Opphøgd/relieff
I markert felt
Ståande
x
Gravminne
med
sidevangar
Jern
x
Ramme
Rektangulær
liggande
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Anna
Sement, støypt
Anna/dekor
Kors m/ blomster på
sidene i relieff. Pers. ord.
Merknader
Merknader
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 20
Gravkart
C 05.6
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Bergit A Engenes
1887- 1935
1935
Eg. sletta
Ingen festar
Kategori: E III
Forslag til verneplan:
Vern.
Grunngiving: Uvanleg
form og type. Stor
grad av autentisitet.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
x
Materiale
Tre
Jern
Stein
Anna
Merknader
x
I markert felt
x
Anna/dekor
Kors
Merknader
Skrift polert/slipt
Merknader
Type skrift
Nedsenka
Opphøgd/relieff
Ramme
Nedsenka
Ståande
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 21
Gravkart
C 05.7
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Halvor Telleivson Hunemo
1863 – 1934
1934
2022
Odd Harald
Hunemo
Kategori: A III
Forslag til verneplan: Ikkje
vern.
Grunngiving: Ikkje spesielt
høg alder. Vanleg form, men
noko særmerkt topp.
Type
gravminne
Materiale
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
x
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Jern
Stein
Anna
Merknader
x
I markert felt
x
Anna/dekor
Kors, pers. ord
Merknader
Skrift polert/slipt
Merknader
Type skrift
Nedsenka
Opphøgd/relieff
Ramme
Nedsenka
Ståande
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 22
Gravkart
C 05.10
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Olav E. Oland
Gunhild Oland
Eivind O. Oland
1906 – 1997
1909 – 2004
1954 – 1964
1997
2004
1964
2029
Eivind Aamland
Kategori: E III
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Stein sett opp etter
2004. Særeigen personalhistorie.
Bør vernast fordi dei gav arv til
Gjøvdal kyrkje og kyrkjegard.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
x
Ny stein
Materiale
Tre
Jern
Stein
Type skrift
Nedsenka
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Nedsenka
Ståande
Merknader
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors, oljekanne, anna
ornamentikk, pers. ord
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 23
Gravkart
C 5.13,14
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Olav Oland
Astrid J Oland
Sigrid Agna O. Oland
Eldrid O. Oland
Astrid Oland
1875 – 1967
1878 – 1934
1912 – 1928
1916 – 1933
1940 – 1941
1967
1934
1928
1933
1941
2030
Olav J. Oland, alle
Kategori: F III
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Ikkje uvanleg type
på Gjøvdal kyrkjegard, men noko
avvikande i form/vangar.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
x
Materiale
Tre
Type skrift
Nedsenka
Ramme
Nedsenka
Jern
Stein
Anna
Merknader
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Anna/dekor
Kors
Merknader
Ståande
x
Merknader
Restar etter ramme
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 24
Gravkart
C 06.5
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Jørund H. Askland
Bb s 166-7
Kari Aanesdatter Jørgenland sjekk namna
Olav Jørgensen
Aslak Jørgensen
Halvor Jørgensen
1843 – 1901
1857 - 1921
1891 – 1913
1899 – 1914
1876 – 1954
1901
1921
1913
1914
1954
Festa til
Festar
Kategori: E I
Forslag til verneplan: Ikkje vern.
Grunngiving: Alder uvisst, men utforming
og dekor tyder på at han kan vere sett opp
etter siste gravlegging.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
x
Materiale
Type skrift
Tre
Nedsenka
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Nedsenka
Ståande
x
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors, anna,
blomsterornamentikk,
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 25
Gravkart
C 06.7-8
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Sveinung Homdrom
Jorunn Homdrom
1874 – 1949
1886 – 1954
1949
1954
2019
Nils Jørundland
Kategori: A III
Forslag til verneplan: Ikkje vern.
Grunngiving: Vanleg form. Ikkje høg alder.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
x
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Nedsenka
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
Ståande
x
Gravminne
med
sidevangar
Jern
x
Ramme
Rektangulær
liggande
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors, pers. ord,
blomsterornamentikk
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 26
Gravkart
C 06.9
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Daniel K. Mjaaland
1858 – 1940
1940
2000
Signe Josefine
Eastgate
Signe O. Mjaaland
1890 – 1963
1963
Kategori: F III
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Ikkje uvanleg
type, men noko avvikande
dekor og form.
Type
gravminne
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
x
Materiale
Type skrift
Tre
Nedsenka
Jern
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
x
Ramme
Nedsenka
Ståande
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors, blomsterranke,
pers. ord
Merknader
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 27
Gravkart
C 06.11
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Eivind O Oland
1880 – 1935
1935
2017
Eyvind Gunleif
Oland
Gunhild Oland
1890 – 1982
1982
Kategori: I III
Forslag til verneplan:
Vern.
Grunngiving: Einaste
av denne typen på
Gjøvdal kyrkjegard.
Høg grad av
autentisitet.
Type
gravminne
Materiale
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
x
Anna
Merknader
Einaste liggande
gravminne på Gjøvdal kg
Jern
Stein
Anna
Merknader
x
I markert felt
x
Anna/dekor
Pers. ord
Merknader
Type skrift
Nedsenka
Opphøgd/relieff
Ramme
Nedsenka
Ståande
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 28
Gravkart
C 06.14
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Anne Aarli
Salve Aarli
Olav Aarli
1849 – 1927
1849 – 1930
1882 – 1951
1927
1930
1951
Festa til
Festar
Kategori: A III
Forslag til verneplan: Vern.
Grunngiving: Høg grad av autentisitet.
Type
gravminne
Materiale
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
x
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Rektangulær
liggande
Gravminne
med
sidevangar
Jern
Stein
x
I markert felt
x
Type skrift
Nedsenka
Opphøgd/relieff
Ramme
Nedsenka
Ståande
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Anna
Merknader
Anna/dekor
Liggande kors mot
høgre, stjernedekor i
hjørna
Merknader
Skrift polert/slipt
Merknader
Gjøvdal Kyrkjegard, Askland i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder
Kulturhistorisk registrering av gravminne
Dato
10.9.12
Reg. av
E. Oland
Felt
C
Rekke/nr
Innmålt 2012
C 30
Gravkart
C 07.13
Namn
Fødd - død
Gravlagt
Festa til
Festar
Knut S. Aarli
Olav S. Aarli
1886 – 1964
1883 – 1951
1964
1951
2022
Borgny Aarli
Kategori: A III
Forslag til verneplan: Ikkje vern.
Grunngiving: Vanleg type. Ikkje
høg alder.
Type
gravminne
Materiale
Type skrift
Kvadratisk (el.
Tilnærma
kvadratisk)
med ulik topp
x
Rektangulær
ståande utan
sokkel (med
ulik topp)
Tre
Nedsenka
Flat
ståande
med
sokkel
Ståande
gravminne
med kule
Nedsenka
Stein
Opphøgd/relieff
x
I markert felt
Ståande
x
Gravminne
med
sidevangar
Jern
x
Ramme
Rektangulær
liggande
Obelisk
Kors
Plate
(i
bakken)
Anna
Merknader
Anna
Merknader
Anna/dekor
Kors
Merknader
Merknader