Fylkesmannen i Rogaland/The County Governor in Rogaland

download report

Transcript Fylkesmannen i Rogaland/The County Governor in Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland/The County Governor in Rogaland
Oversikt over godkjente petroleumsleger - utenlandske leger er i bunnen av listen
Approval of Authorisation as Petroleum Doctor - foreign doctors at the bottom of the list
Klikk Ctrl+F for å søke
Alfabetisk rekkefølge etter besøksadresse
Alphabetic order by visiting address
Korrigeringer sendes: [email protected]
Do you want to make any correction please mail: [email protected]
Informasjon: http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/
Information: http://www.fylkesmannen.no/en/Rogaland/Health-and-care-services/Offshore-health-services/Helseerklaring/
10.03.2014
Besøksadresse/Visiting address
Navn
Arbeidssted/Working place
Gatenavn/Street
Husnr.
Postnr.
Sted/Place
Telefonnr./telephone
A
Egenberg, Thorbjørn
Hegren legesenter
Aksdalvegen
135
5570
Aksdal
52 75 88 00
Lysen, Lars Johan
Strand, Rolf Martin
Aksdal legesenter
Aksdal legesenter
Aksdalvegen
Aksdalvegen
165
165
5570
5570
Aksdal
Aksdal
52 75 88 88
52 75 88 88
Andersen, Per Vidar
Sentrum legepraksis
Markveien
29
9510
Alta
78 45 54 64
Bye, Petter Sønvisen
Heggheim, Ingunn
Sentrum legepraksis
Byhagen Legesenter
Markveien
Hesteskoen
29
8
9510
9510
Alta
Alta
78 45 54 64
48 40 00 45
Karosi, Zoltan
Elvebakken legesenter
Skipper Wirkolas vei
4
9515
Alta
78 44 90 20
Røsbø., Pail Olav
HMS Bedrift
Bekkefaret
2
9513
Alta
99 29 35 18
Østlyngen, Arve
Nordlys Legesenter
Thomasbakkveien
12
9509
Alta
78 45 75 45
Opdøhl, Stig
Andebu Legesenter
Andebuveien
939
3158
Andebu
33 43 90 50
Wiik, Torgeir
Lege Torgeir Wiik
Sjøgata
25
8480
Andenes
Ahlqvist, Jørn Otto
Hisøy Legesenter
Skrivergården Noroddveien
2
4816
Arendal/Kolbjørnsvik
37 05 88 80
Archer, Magnus Bakke
Austad, Kristian
Legegruppen Arendal
Stoa legesenter
Havnegt.
Stoaveien
1
45 a
4836
4848
Arendal
Arendal
37 00 34 00
37 02 27 00
Hornes, Magn-Bjørn
Legegruppen Arendal
Havnegt.
1
4836
Arendal
37 00 34 00
Johnsen, Finn Tysland
Legegruppen Arendal
Havnegt.
1
4836
Arendal
37 00 34 00
Klemetsen, Trond
Stamina Helse
Stoaveien
45 A
4848
Arendal
48 15 97 79
Mouland, Gunnar
Nordhaug, Dag Johannes
Legegruppen Arendal
Hisøy legesenter
Havnegt.
Noroddveien
1
2
4836
4816
Arendal
Arendal/Kolbjørnsvik
37 00 34 00
37 05 88 80
Nystedt, Alexander
Runde, Martin
Havblikk Almenkegesenter
Hisøy Legesenter
Kystveien
Skrivergården Noroddveien
154
2
4842
4816
Arendal
Arendal/Kolbjørnsvik
37 09 77 00
37 05 88 80
Sporaland, Geir L
Starheim, Odd Kjell
Legegruppen Arendal
Legegruppen Arendal
Havnegt.
Havnegt.
1
1
4836
4836
Arendal
Arendal
37 00 34 00
37 00 34 00
Hoffmann, Maria Fitje
Rothschild, Steffen
Hagaløkka legekontor, ULTRAbyg
Hagaløkka legekontor, ULTRAbyg
Hagaløkkveien
Hagaløkkveien
7
7
1383
1383
Asker
Asker
66 75 37 30
66 75 37 30
Tønder, Siv
Askvoll legekontor
Helsehuset Askvoll
6980
Askvoll
57 73 46 00
Gallefoss, Jarle
Austrheim legekontor
Austrheim legekontor
5943
Austrheim
95 77 94 42
Kubon, Peter
Mathisen, Morten
Austrheim legekontor
Nordvegen legesenter
Årås-Mastrevik
Kong Augvaldsveg
6
5943
4262
Austrheim
Avaldsnes
56 16 82 00
52 83 86 80
Miah, Mohammed Miran
Avaldsnes legesenter
Kong Augvaldsvei
50
4262
Avaldsnes
52 84 52 70
Nesse, Kari
Avaldsnes legesenter
Kong Augvaldsvei
50
4262
Avaldsnes
52 84 52 70
Fagereng, Gunn Eva
Grimsta, Sølve
Helbig, Angelika
Stamina Helse Nordmøre
Averøy Legesenter
Averøy Legesenter
Bruhagen sentrumsbygg
Bruhagen Sentrumsbygg
Bruhagen
6530
6530
6530
Averøy
Averøy
Averøy
71 51 72 23
71 51 36 50
71 51 36 50
B
Helland, Magne Andersen
Forsvaret
Bardufoss
Nordahl, Eugenia
Stridsklev, Inger Cecilie
Forsvarets BHT
Viken Bedriftshelsetjeneste
Sykestuen i Rustaleir
Wirgenes vei
9325
3157
Bardufoss
Barkåker
77 89 70 73
33 35 71 00
Syltesæter, Leif
Gjemnes legesenter
6631
Batnfjordsøra
71 29 11 80
Akram Mohannad Suleman
Alm-Paulsen, Pål Sandøe
Forsvarets sanitet, Haakonsvern
Haakonsvern Orlogstasjon
Forsvarets sanitet
5886
Bergen
Bergen
03003
800 87 650
Altenau, Gro Karla
Andresen, Olga
Arsana Bedriftshelsetjeneste
Lege Andresen Olga
Strandgaten
Magnus Barfotsgate
14
20
5013
5015
Bergen
Bergen
55 55 05 80
92 69 36 15
Askeland, Jan
Ytrebygda legekontor
Ytrebygdsveien
250
5258
Blomsterdalen
55 98 21 40
Birkeland, Inge Arve
Legekontoret for sjømenn Bergen
Strandgaten
18
5013
Bergen
55 54 40 30
Bredesen, Øystein
Brøgger, Jan Christian
HMS GRUPPEN
Volvat medisinske senter Bergen
Sandviksboder
Laguneveien
65 B
9
5035
5239
Bergen
Rådal
55 21 29 10
55 11 20 00
Budal, Ole Harald
Bøen, Vigdis Sletten
Aker Solutions MMO BHT
Stamina Helse Bergen
Sandslimarka
Minde Allé
251
35
5254
5068
Bergen
Bergen
55 22 30 57
55 20 75 80
Ekren, Sindre
Aleris Medisinske senter
Marken
34
5017
Bergen
55 59 99 99
Fonneland, Trygve
Fossdal, Bjørn Erik
Garstad, Lars Jørgen
Haga, Jon Magnus
Hagerup, Kjetil
Halstensen, Sverre Andreas
Handal, Eirik
Haugstvedt, Ane Dyvik
Helvik, Camilla Kallestad
Hetland, Trude
Hilland, Krisztina
Hordvik, Nils
Legekontoret for sjømmen Bergen
Volvat Medisinske Senter, Bergen
Sjøfarets sanitet
Sjøfarets sanitet
Helsetorget DA
Sykestuen
Arsana AS
Aleris Medisinske Senter
Volvat Medisinske Senter Bergen
Alfahelse AS
HMS GRUPPEN
Volvat Medisinske Senter Bergen
Strandgaten
Laguneveien
Haakonsvern
Haakonsvern
Vestre Torggt
Haakonsvern
Strandgaten
Marken
Laguneveien
Bryggen
Sandviksboder
Lagunaveien
18
9
14
34
9
9
65b
9
5013
5239
5886
5886
5015
5886
5013
5017
5239
5003
5035
5239
Bergen
Rådal
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Rådal
Bergen
Bergen
Rådal
55 54 40 30
55 11 20 00
55 50 20 00
55 50 20 00
55 55 92 70
93 04 12 06
55 55 05 80
55 59 99 99
55 11 20 00
40 00 67 79
55 21 29 10
55 11 20 00
Høiberg Lillefjære, Ida
Johannessen, Tor Christian
Jordal, Anne Kristine
Jøsendal, Ranveig Helene
Koefoed, Vilhelm F.
Lavik, Frode
Stamina Helse
Saniteten i Sjøforsvaret
Frank Mohn Bedriftshelsetjeneste
Stamina Bedriftshelsetjeneste
Saniteten i Sjøforsvaret
Aleris sykehus og med. Senter
Minde allè
Haakonsvern Orlogsst.
Slåtthaug
Minde Allé
Haakonsvern
Marken
35
5068
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
55 20 75 80
99 25 47 03
55 99 90 60
55 20 75 80
55 50 48 89
55 59 99 99
9
8
35
34
5851
5068
5886
5017
Mildestvedt, Thomas
Munch-Nygaard, Andreas
Myntevik, Magnus Nordstrand
Nore, Bjarte Kjell
Nygard, Maren
Nygaard, Paal Olav Rieber
Press, Kenneth
Risberg, Jan
Seime, Sverre
SKAR, Thor Andre
Skjeie, Ronald
Snincak, Emmie Balchen K
Sokol, Jerzy
Solmeisnes, Svein-Rune
Steen, Knut
Stigen, Stein-Inge
Vassel, Øyvind
Veland, Egil Alfonso
Minde Medisinske Senter
Volvat medisinske senter Bergen
Magnus Nordstrand Myntevik
Minde Allé
Laguneveien
Storetveitveien
48
9
81
5068
5239
5067
Bergen
Rådal
Bergen
55 21 85 90
55 11 20 00
98 61 69 85
Volvat Medisinske Senter, Bergen
Sandsli legekontor
Statoil ASA
NUI
Volvat Medisinske Senter Bergen
Volvat Bergen
Volvat medisinske senter Bergen
Legekontoret for sjømenn
Arsana BHT
Volvat Medisinske Senter, Bergen
Krambua legesenter
Arsana BHT
Ytrebygda legekontor
Forsvarets Sanitet Sjø
Lagunaveien
Aurdalslia
Sandlihaugen
Gravdalsveien
Lagunaveien
Laguneveien
Laguneveien
Strandgt
Strandgt
Laguneveien
Fjøsangervei
Strandgt
Ytrebygdsvegen
Haakonsvern militærleir
9
14
30
25
9
9
9
18
14
9
215
14
250
5239
5253
5020
5848
5239
5239
5239
5013
5013
5239
5073
5013
5258
5886
Rådal
Sandsli
Bergen
Bergen
Rådal
Rådal
Rådal
Bergen
Bergen
Rådal
Bergen
Bergen
Blomsterdalen
Bergen
55 11 20 00
55 98 70 10
41 14 41 01
90 61 21 74
55 11 20 00
55 11 20 00
55 11 20 00
55 54 40 30
55 55 05 80
55 11 20 00
55 33 68 80
55 55 05 80
55 98 21 40
47 03 00 3
Veum Wilhelmsen, Eirik
Voltersvik, Pål Martin
Warncke, Markus
Woods, Hildegunn
Haakonsvern legsenter
Volvat medisinske senter Bergen
Volvat Bergen
Ytreberg Legekontor ANS
Haakonsvern
Laguneveien
Laguneveien
Ytrebergvegen
5886
5239
5239
5258
Bergen
Rådal
Rådal
Bergen
55 50 058 50
55 11 20 11
55 11 20 00
55 98 21 40
Rigadis, Georg
Birkenes legesenter
Strøket
4760
Birkeland
37 27 89 80
Parschat, Petra
Embrå, Bernt-Inge
Bjarkøy legekontor
Sentrumslegene Bodø AS
9426
Sjøgata
Bjarkøy
Bodø
77 04 84 61
75 50 45 00
Endresen, Kristoffer Hammer
Saniteten v/ Bodin Leir
8047
Bodø
75 53 72 55
Endresen, Torfinn
Bodin legekontor
Østensenveien
9
8009
Bodø
75 50 70 40
Knutssøn, Carl Albert
Mørkved Legesenter
Mørkvedsenteret
17
8028
Bodø
75 51 55 00
Tvaraabak, Tore
Tveraabak legebehandling
Aspmyra
8003
Bodø
75 50 33 05
Schille, Jan
Bokn legekontor
Bokntauvegen
5561
Bokn
52 75 25 40
Hestnes, Atle
Ørland legesenter
7129
Brekstad
72 51 41 00
Dahl, Kåre
Kystlegene
Kyrkjegardsvegen
6
5430
Bremnes
53 42 56 10
Jacobsen Færevåg, Astrid
Kystlegene A/S
Kyrkjegardsvegen
6
5430
Bremnes
53 42 56 10
Leversund, Jan
Kystlegane AS
Kyrkjegardsvegen
6
5430
Bremnes
53 42 56 10
9
9
250
6
15 A
Martinez, Michael
Taraldsøy, Torhild Ingeborg
Arnzen, Siri Brekke
Fard-Hassaninia
Larssen, Torleif
Tadayoun, Omid
Thakkar, Bhaumik
Thorkildsen, Even
Azam, Ezat Fares Ali
Østvold, Maren
Husøy, Eivind Arnt
Nordstrøm, Trine
Berz, Andrea
Skugstad, Irene Holte
Waldenstrøm, Ørjan
Buchvold, Hogne
Lie, Heidi
Skavøy, Torgeir Hoff
Iversen, Edvard Hjort
Lægeservice AS
Ysst HMS
Brønnøysund Legesenter
Brønnøysund Legesenter
Brønnøysund Legesenter
Brønnøysund Legesenter
Brønnøysund Legesenter
Brønnøysund Legesenter
Averøy legesenter
Bykle legekontor
Audnedal Helsesenter
Audnedal legekontor
Medisinsk Senter Forenbu
Bø Legesenter
Bø Legesenter
Moster Legekontor
Bømlo Legekontor
Bønes legesenter
Båtsfjord helsesenter
Kyrkjegaardsvegen
Hollundsdalen
Skulesvei
Skulesvei
Skulesvei
Skulesvei
Skulesvei
Skules Vei
Bruhagen sentrumbygg
Sarsvegen
Byremo sentrum
Byremo
Martin Lingnes vei
Hellandvegen
Hellandvegen
20
1
13
13
13
13
13
13
Vestvikveien
Øvre Kråkenes
Helseveien
32
115
1
31
17
10
10
5430
5430
8900
8900
8900
8900
8900
8904
6530
4754
4529
4529
1364
3800
3800
5440
5443
5152
9990
Bremnes
Bremnes
Brønnøysund
Brønnøysund
Brønnøysund
Brønnøysund
Brønnøysund
Brønnøysund
Bruhagen
Bykle
Byremo
Byremo
Bærum/Fornebu
Bø i telemark
Bø i telemark
Bømlo/Mosterhamn
Bømlo
Bønes
Båtsfjord
45 10 13 87
53 42 80 80
75 01 24 00
75 01 24 00
75 01 24 00
75 01 24 00
75 01 24 00
75 01 24 00
71 51 36 50
37 93 86 70
38 28 15 00
38 28 15 00
1364eller93447975
35 05 91 00
35 05 91 00
98 64 13 30
53 42 33 70
55 11 51 80
78 98 54 00
6961
Dale i Sunnfjord
57 73 81 80
D
Garre-Fivelsdal, Werner
Fjaler legekontor
Nerland Hauknes, Eldfrid
Kommunelegekontoret på Dale
Konsul Jebsens gate
16
5722
Dalekvam
56 59 44 22
Thorseth, Ole Miltzow
Fastlegekontoret i Heradshuset
Konsul Jebsens gate
16
5722
Dalekvam
56 50 44 10
Kaur, Dilraj
Stamina Helse
Skogliveien
4
3047
Drammen
32 26 91 00
Sharma, Gaurav
St Joseph medisinske senter
Jørgen Moes gt.
4
3016
Drammen
32 80 84 80
Tran, Hoang
Synergi Helse
Børsemakergata
4
3045
Drammen
31 01 19 80
Vika, Håvard Hagen
Sentrum legekontor Drammen
Nedre Storgate
31
3015
Drammen
32 83 20 60
Ruper, Rikard
Ekholt legekontor
Tørkoppveien
10
1570
Dilling
99 51 42 35
E
Christensen, Birger
Espeland, Velle
Sjukehusdoktoren
Gamle Sokndalsvei
Sjukehusveien
38
38
4372
4373
Egersund
Egersund
51 49 07 70
51 51 20 73
Nassehi, Damoun
Eigersund kommunale legesenter
Spinnerigaten
13
4370
Egersund
51 46 16 80
Orlin, Knut Jørgen
Sentrumgården legesenter
Nytorget
6
4370
Egersund
51 47 22 20
Rasmussen, Nils Christian
Sentrumgården legesenter
Nytorget
6
4370
Egersund
51 47 22 20
Rasmussen, Nils Christian
Aker Solutions
Hovlandsveien
160
4374
Egersund
51 45 91 31
Ravneberg, Ole
Steinnes, Trygve
Fastlege Ole Ravneberg
Dalane Legesenter
Lerviksgården, Nytorget
Gamle Sokndalsvei
9
38
4370
4370
Egersund
Egersund
51 46 56 50
51 49 07 70
Vassbø, Børge
Sentrumgården legesenter
Nytorget
6
4370
Egersund
51 47 22 20
Skrove, Martin
Eide legesenter
Eidetorget
6490
Eide
71 29 97 20
Kverneberg Hestad, Kjersti
Nesset Legekontor
Kommunehuset
6460
Eidsvåg i Romsdal
71 23 12 00
Bostad, Lars Sigurd
Eidsvåg Legekontor
Vollane
5105
Eidsvåg i Åsane
55 29 20 00
Hallman, Johan
Eiken legekontor
Skeie
4596
Eiken
38 34 91 90
Norman, Tommy
Pettersen, Anita
Eivindvik legekontor
Gulen Helsesenter
Eivindvikvegen
Eivindvikvegen
5966
5966
Eivindvik
Eivindvik
41 41 04 92
91 88 01 85
Månum, Jan Eik
Aarsund, Kjell-Bjarte
Fræna legekontor
Fræna legekontor
Helsesenteret
Helsesenteret
6440
6440
Elnesvågen
Elnesvågen
71 26 82 00
71 26 80 00
Mills W, Eric
Etne Legekontor
5590
Etne
53 75 81 00
Rothenpieler, Johannes Edwald
Skåland legesenter
Revegårdsveien
10
9440
Evenskjer
77 08 95 65
Bjørnås, Vidar
Eydehavn Legekontor
Nesgata
10
4810
Eydehavn
37 03 05 22
Norsk Yrkesdykkerskole A/S
Fannrem Legesenter
Fagerstrand brygge
Torgsenteret
1454
7320
Fagerstrand
Fannrem
66 96 58 00
72 48 65 40
1
1102
1102
F
Ajaxon, Knut Erik
Helmersen, Inger Martha
Karlsen, Stein
Laxå, Mette Bechsen
Reinertsen, Bjørg Aasland
Rørvik, Stig Rune
Horgen, Ernst Kaare
Gåseholmen Helsesenter
Gåseholmen Helsesenter
Gåseholmen Helsesenter
Havnegården legekontor AS
Ferdje Legekontor
Barbrosgate
Barbrogate
Barbrogate
Sjøgata
13B
13 B
13 B
78
4550
4550
4550
8200
5947
Farsund
Farsund
Farsund
Fauske
Fedje
Asser, Hans Petter
Hejzlar, Jan
Ringstad, Bjørn
Rygg, Aksel
Vestbø, Eivind
Fjell, Elisabeth
Dyreborg-Tversland, Svein Roald
Hanssen, Olav R.
Sand Bakken, Knut
Spikkeland, Knut
Kittang, Geir
Nordgård, Kjell-Arne
Olaffson, Kjartan
Siddique, Asif
Sund, Hilde Marie
Svoen, Normund
Sårheim, Helge
Fevik Legesenter
Finnsnes legekontor
Hamna legekontor
Hamna legekontor
Finnøy legekontor
Flaktveit legesenter
Lundsen legesenter
Lundsen legesenter
Knut Sand Bakken legekontor
Flekkefjord legesenter
Legegruppa-sms
Legegruppa SMS Florø
Sunnfjord Medisinske senter 2 etasje
Legegruppa-sms
Legegruppa SMS Florø
Legergruppa-sms AS
Dr Helge Sårheim
Feviktoppen
DMS, Helsesenterveien
Storgata
Storgata
32
57
57
Ulvedalen
Brogt
Brogt
Kirkegaten
Elvegt
Hans Blomgt.
Hans Blomgate
Hans Blomgate
Hans Bloms gt.
Hans Bloms gt.
Hans Blomgt.
Hans Bloms gt.
5
9
9
5
14
39
39
39
39
39
39
39
Khawaja, Hinna Kanwal
Ammicht, Anja
Hovlid, Bjørnar
Remøy, Jan Magne
Gilberg, Kristel Renate
Kristianslund, Ove
With, Erild Stokke
Aker Care
Forsand legekontor
Herøy Legesenter
Herøy Legesenter
Stamina Helse
Christianslund legekontor
Stamina Helse
Snarøyveien
Helsesenter
Eggesbøvegen
Eggesbøvegen
Wilbergjordet
Christianslund Allé
Wilbergjordet
20
Ellingsen, Line Merethe
Midtbø, Anita
Rimstad, Nils Magne
Frei Legesenter
Frei Legesenter
Frei legesenter DA
Rådhusbakken
Rådhusbakken
Rådhusbakken
38 38 97 00
38 38 97 00
38 38 97 00
75 60 19 19
56 16 40 31
4870
9300
9300
9300
4160
5134
4400
4400
4400
4400
6900
6900
6900
6900
6900
6900
6900
Fevik
Finnsnes
Finnsnes
Finnsnes
Finnøy
Flaktveit
Flekkefjord
Flekkefjord
Flekkefjord
Flekkefjord
Florø
Florø
Florø
Florø
Florø
Florø
Florø
37 25 79 00
77 87 14 10
77 85 23 00
77 85 23 00
51 71 24 44
55 25 10 70
38 32 26 60
38 32 05 20
38322030/95700547
38 32 82 50
57 75 80 00
57 75 80 00
57 75 80 00
95 22 28 83
57 75 80 00
95 77 08 07
57 75 80 00
11
11
1
4
1
1360
4100
6092
6092
1605
1613
1605
Fornebu
Forsand
Fosnavåg
Fosnavåg
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
40 14 20 04
51 70 03 40
70 08 14 60
70 08 14 60
93 41 79 60
69 36 69 69
02430
3
3
3
6500
6500
6500
Frei
Frei
Frei
71 68 33 60
71 68 33 60
71 68 33 60
Vold, Christian
Øhrn, Bente
Frei Legesenter
Frei Legesenter
Rådhusbakken
Rådhusbakken
3
3
6500
6522
Frei
Frei
71 68 33 60
71 68 33 60
Jakobsen, Martin Skov
Bentzon, Camilla
El-Safadi, Badboni
Båtevik, Roy
Arshad, Mirza Waheed
Hohnstein, Wolfgang W
Følsche, Thomas
Høberg, Henrik
Kleppe, Dag Otto
Aksdal, Jens
Martin Skov Jakobsen
Legehuset Varden
Fyllingsdalen Legesenter
Førde legesenter
Fyresdal legekontor
Legekontor
Førde legesenter
Stamina Helse avdeling Førde
Førde legesenter
Førde legekontor
Furuveien
Brakeveien
Folke Bernadottes vei
Langebruvegen
Fyresdal sentrum
Helsehus
Langebruvegen
Hafstadvegen
Langebruvegen
Leirskarvegen
1
2
52
28
4820
5141
5417
6800
3870
3870
6800
6800
6800
5555
Froland
Fyllingsdalen
Fyllingsdalen
Førde
Fyresdal
Fyresdal
Førde
Førde
Førde
Førde i Hordaland
37 23 55 84
55 17 61 00
55 16 95 40
57 72 21 50
35 06 73 00
35 06 73 00
57 72 21 50
57 82 90 70
57 72 21 50
53 74 70 74
Liestøl, Siri
Luster legekontor
Helsesenteret
6868
Gaupne
57 68 56 00
Heir, Hans Tore
Torp, Laila Margrethe
Bjørk, Glenn
Findreng, Dag
Hagtvedt, Dagfinn
Næverdal, Torgrim
Rea, Marianne Larssen
Helsehuset Grekår
Ringvoll og Høyden BHT/Helsehuset
Kulturhuset legesenter
Grimstad legesenter
Vinkjelleren legesenter
Kulturhuset legesenter
Grimstad legesenter
Eikveien
Eikveien
Storgaten
Bark Silasv
Storgaten
Storgaten
Bark Silas vei
1718
1718
4876
4876
4876
4876
4876
Grekår
Greåker
Grimstad
Grimstad
Grimstad
Grimstad
Grimstad
69 25 31 06
69 25 31 06
37 25 28 28
37 25 81 00
37 09 08 00
37 25 28 28
37 25 81 00
Helvig, Andreas
Myrvåg legesenter
6080
Gurskøy
70 08 03 00
4045
4041
4042
1776
Hafrsfjord
Hafrsfjord
Hafrsfjord
Halden
92 26 13 33
51 59 95 50
51 59 96 90
69 17 46 60
28
36
28
10
G
22
22
33
7
60
33
7
H
Dalsrud, Tom Ole
Drace, Vedad
Henanger, Geir
Bø, Halvard
Dalsrud Helse KNM HH, Madlaleiren
Madlakrossen legesenter
Dr. Geir Henanger
Helsekontoret
Madlamarkveien
Madlakrossen
Jac. Blochs gate
2
25
4
Nordlund, Mikael
Sabri Mousa, Jamal
Skår, Fredrick
Xu, Tehua Michael
Halden felles BHT
Centum legekontor
Volvat Hamar
Torggata Legesenter
Skippergata
Storgata
Vangsveien
Torggata
6-8
12
121
71,2 et
1767
1771
2318
2317
Halden
Halden
Hamar
Hamar
69 17 90 50
69 19 09 70
62 55 35 50
62 55 54 00
Huneke, Lars Johannes
Ivan, Pal
Langvoll, Dagfinn
Skarven legesenter
Barneavdelingen/Hammerfest sykehus
Statoil ASA
Strandgata
Sykehysveien
MEL A2 21415, Melkøya
52, 4 et
35
9600
9600
9615
Hammerfest
Hammerfest
Hammerfest
78 40 24 70
90 98 57 16
78 40 40 18
Berntzen, Gry
Overå, Nataliya Vorotnyak
Vollsæter, Vidar
Karlsøy legekontor
Hareid legesenter
Hareid legesenter
Hjellebakken
Hjellebakken
10
10
9130
6060
6060
Hansnes
Hareid
Hareid
77 74 82 20
70 03 77 00
70 03 77 00
Andreassen, Ronny Heine
Rødbergveien Legesenter AS
Rødbergveien
6
9408
Harstad
77 00 07 20
Holte, Jonas
Havnegata Legesenter
Havnegata
1
9504
Harstad
77 00 21 20
Lassen, Benjamin
KJK Sanitet
Festningsveien
1
9404
Harstad
41 51 28 35
Lind, Knut Weisser
Kanebogen legesenter
Nessevegen
2b
9411
Harstad
77 05 73 33
Norheim, Arne Johan
Nørgaard Nordberg, Nikolai
Vitalisklinikken AS
Sjøforsvaret/ Trondenes
Rødbergveien
6
9408
9411
Harstad
Harstad
77 03 00 00
40 88 96 36
Parschat, Petra
Prael, Casper Florian
Sjøkanten legesenter
Sjøkanten legesenter
Verkstedveien
Verkstedveien
15 b
15 b
9406
9406
Harstad
Harstad
77 00 09 00
77 00 09 00
Risdal, Frode
Harstad BHT AS
Sverresgate
1
9405
Harstad
77 06 75 77
Strand, Ingvild
Kanebogen legesenter
Nessevegen
2b
9411
Harstad
77 05 73 33
Svinvik, Morten
Vågsfjord legesenter
Tordenskjoldsgt
8
9404
Harstad
77 01 85 00
Sæther, Kjersti Oddvarsdatter
Sør-Troms HMS
Verkstedveien
1
9406
Harstad
77 01 86 80
Østrem, Bente Skipenes
Øyarhamn, Vita
Statoil ASA
Hatlestad helsesenter
Mølnholtet
Tongvn
42
116
9414
5635
Harstad
Hatlestad
48 20 45 93
53 46 14 80
Hansen, Torben Herbert
Legekontoret
Gamle veien
20
4380
Hauge i Dalane
51 47 06 80
Visdal-Johnsen, Hans Birger
Sokndal Legekontor
Gamle veien
20
4380
Hauge i Dalane
51 47 06 80
Apeland, Svein Gisle
Breidablikk legekontor AS
Breidablikkgata
149
5527
Haugesund
52 80 60 60
Arnfred, Eigil
Haugaland HMS
Longhammarveien
7
5536
Haugesund
52 70 74 70
Bådsvik, Klaudia Maria
Haugaland HMS
Longhammarveien
7
5536
Haugesund
52 70 74 70
Dramsdahl, Rune
Norsk Medisinsk Senter
Nygårdsveien
6
5515
Haugesund
52 70 18 00
Ellingsen, Ann-Elisabeth
Haugeland-HMS
Longhammarveien
7
5536
Haugesund
52 70 74 70
Felecian, Sidney Charleton
Haugesund Medisinske senter
Haraldsgaten
139
5527
Haugesund
52 70 39 00
Fykse, Åshild
Haugesund legesenter
Skippergt
14
5527
Haugesund
52 70 55 80
Fyllingen, Jan Kristoffer
Iveland, Erling
Johannesen, Tor
Kringeland, Stein Roar
Solvang Legekontor
Norsk Medisinsk Senter
Haugesund legesenter
Stein Roar Kringeland
Espevikvegen
Nygårdsveien
Skippergt
Haraldsgaten
18
6
14
140
5521
5515
5527
5501
Haugesund
Haugesund
Haugesund
Haugesund
52 70 83 33
52 70 18 00
52 70 55 80
52 70 16 80
Kvalheim, Anne
Haugesund Medisinske senter
Haraldsgaten
139
5527
Haugesund
52 70 39 00
Kvalvik, Torleiv
Lillesund, Stig
Lønning, Monica
Melkeråen, Sjur Erik
Legekontor for sjømenn
Breidablikk legekontor AS
Haugaland HMS
Dr. Melkeråen
Strandgata
Breidablikkgata
Longhammarveien
Flotmyrgt.
113
149
7
212
5527
5527
5536
5525
Haugesund
Haugesund
Haugesund
Haugesund
52 72 29 17
52 80 60 60
52 70 74 70
52 72 58 56
Qvale, Teis
Røthing Simonsen, Eirik
Bleikemyr Legesenter
Haugesund Medisinske senter
Myrullveien
Haraldsgaten
3
139
5518
5527
Haugesund
Haugesund
52 74 42 20
52 70 39 00
Strømsnes, Tom Asbjørn
Privatsykehuset Haugesund as
Haraldsgata
139
5527
Haugesund
52 70 05 50
Svindland, Marianne van Sighem
Legesenteret Sør
Austmannavegen
11
5537
Haugesund
52 73 73 66
Veuskens, Cdristian Johannes
Bleikemyr Legesenter
Haugesund
52 74 42 20
Korssjøen, Bent
Heimdal Helsehus Legesenter AS
Heimdal
72 88 77 55
Korssjøen, Bent
Skaug, Eli-Anne
Bedico HMS
AktiMed Norge
Ringvålveien
5
7080
Heimdal
73 18 52 10
9910
Skjelbred, Jakob Ciljan
Heimdal Helsehus Legesenter AS
Sivert Thonstads v
7
7072
Heimdal
72 88 77 55
Næss, Terje
Helgeroa legesenter
Sønderødsveien
6
3295
Helgeroa
33 14 06 50
Wilvang, Svein Egil
Helgeroa legesenter DA
Sønderødstunet
6
3295
Helgeroa
33 14 06 50
Hole, Jostein
Hellesylt legekontor
6218
Hellesylt
46 41 10 96
Orlien, Håvard
Sørensen, Bjarte
Tangen legekontor
Hjelmeland legekontor
Tangen Allé
Helsehuset
39
4817
4130
His
Hjelmeland
37 01 28 00
51 75 71 00
Vågenes, Rune
Eiker BHT
Industriveien
20
3300
Hokksund
32 75 52 30
Bjørge, Thomas
Sem, Ole-Kristian
Sentrum Legeservice
Hommelvik legekontor
Havnegaten
Rådhuset
7
3080
7550
Holmestrand
Hommelvik
33 05 22 92
73 97 21 00
Sivert Thonstads v
7
7072
Heide, Birgitte Augdal
Riska legesenter
Hommersåkveiem
20
4311
Hommersåk
51 68 18 40
Ågotnes, Hans
Nordang, Bjørn
Riska legesenter
Nordkapp legekontor
Hommersåkveien
Sykehusveien
20
16b
4311
9750
Hommersåk
Honningsvåg
51 68 18 40
78 47 66 60
Eriksson, Johnny
Sentrum legekontor
Holtanløkka
1
3188
Horten
33 08 44 60
Woldseth, Tore Bernt Johansen
Dalland, Jan Helge
Saksvik Legekontor
Husnes Helsesenter
Saxa Viks veg
4
7562
5460
Hundhamaren
Husnes
73 98 71 00
53 46 16 00
Jensen, Dagfinn
Husnes Helsesenter
5460
Husnes
53 46 16 00
Lura, Toralv
Husnes Helsesenter
Stølshaugveien
3
5460
Husnes
53 46 16 00
Nygård, Anne Brit
Husnes Helsesenter
Stølshaugveien
3
5460
Husnes
53 46 16 00
Sande, Svein
BHT ved Det Norske Verita
Veritasveien
1
1322
Høvik
67 57 75 64
Heggelund, Alv Bjørnar
Longfellow, Kristine Brix
Høyanger Bedriftshelsetjeneste
Høyanger legekontor
Leira
Storgata
2
8
6993
6993
Høyanger
Høyanger
57 71 51 89
57 71 39 00
Knoph, Erik
Indreøy Legesenter AS
Vennalivegen
7670
Inderøy
74 70 15 00
Opdahl, Frank Andre
Indreøy Legesenter AS
Vennalivegen
7670
Inderøy
74 70 15 00
Smørdal, Bente Karin
3 leger
Indre Arnavegen
175
5261
Indre Arna
55 24 13 73
Hunskår, Steinar
Knarvik allmennpraksis
Kvernhusmyrane
9
5914
Isdalstø
56 35 75 80
Dale, Kåre Gjermund
Iveland legekontor
Birketveit
4724
Iveland
37 96 12 30
Jondal legekontor
Fosnes legekontor
Jørpeland legesenter
Vik
Jondal
Jøa
Jørpeland
53 67 53 80
90552802
51 74 21 03
I
J
Alvsåker, Tora L.
Geving, Mari-Ann
Al-Gebory, Hamed
Fjelltunvn
84
5627
7856
4100
Ammicht, Anja
Galappaththi, Ananda
Hanstad, Anne Mathilde
Tveit, Lars Johan
Ryfylke Bedriftshelsetjeneste
Jørpeland legesenter
Rådhusgaten legegruppe
Rådhusgaten legegruppe
Dir. Poulsensgate
Fjelltunvn
Oldeidegårde
Oldeidegårde
3
84
Bua, Lars
Nummedal, Hilde
Vika, Ingvald
Kjørlaug, Kjell
Svanqvist Søndenå, Mona Elisebeth
Duong, Khoa
Mulelid, Runar
Slettbakk, Rune
Herzig, Nikola
Grande Farestveit, Margaret
Gustavsen, Benjamin
Iversen, Arild
Tendeland Uhre, Andreas
Norheim legesenter
Norheim legesenter
Norheim legesenter
Dr Kjelle Kjørlaug
Kirkenes legesenter
Fromreide legesenter
Fromreide legesenter
Klepp legesenter
Orstad legesenter
Strand legesenter
Strand legesenter
Fenring Legesenter
Fenring Legesenter
Austbøvegen
Austbøvegen
Oasen kjøpesenter
Bordveien
Storgata
16
16
Skulevegen
Orstadvegen
Florvågveien
Florvågveien
Kleppeveien
Kleppeveien
Askeland, Asgeir
Borge, Roger
Døskeland, Elisabeth Katrine
Gravdal, Marte Bakke
Hilland, Rebecca Louise
Kroknes Lian, Kathrine
Løland, Karina Koller
Nysæther, Arne
Skaflestad, Trond
Solheim, Sigve
Sveen, Helene B-J
Sætersdal, Lars Andreas
Kokstad BHT AS
Kokstad Medisinske Senter
Kokstad BHT AS
Kokstad Medisinske Senter
Kokstad BHT AS
Kokstad BHT
Kokstad Medisinske Senter
AktiMed Norge AS
Kokstad BHT
Kokstad BHT
Kokstad BHT
Kokstad BHT
Kokstaddalen
Kokstadflaten
Kokstaddalen
Kokstadflaten
Kokstaddalen
Kokstaddalen
Kokstadflaten
Kokstadflaten
Kokstaddalen
Kokstaddalen
Kokstaddalen
Kokstaddalen
4100
4100
4100
4100
Jørpeland
Jørpeland
Jørpeland
Jørpeland
51 74 48 00
51 74 21 00
51 74 40 40
51 74 40 40
7
191
6
6
17
17
5542
5542
5542
6854
9915
5314
5314
4352
4353
5300
5300
5300
5300
Karmsund
Karmsund
Karmsund
Kaupanger
Kirkenes
Kjerrgarden
Kjerrgarden
Kleppe
Klepp Stasjon
Kleppestø
Kleppestø
Kleppestø
Kleppestø
52 83 05 77
52 83 05 77
52 83 05 77
90 40 07 41
78 97 76 35
56 15 11 40
56 15 11 40
51 78 50 00
51 78 98 60
56 15 89 00
56 15 89 00
56 15 83 10
56 15 83 10
27A
4
27A
4
27A
27 A
4
40
27 A
27 A
27 A
27 A
5257
5257
5257
5257
5257
5257
5257
5257
5257
5257
5257
5257
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
55 52 52 50
55 11 78 10
55 52 52 50
55 11 78 10
55 52 52 50
55 52 51 50
55 11 78 10
09910
55 52 51 50
55 52 51 50
55 52 51 50
55 52 51 50
K
17
2
Westgaard Lund, Anders
Ngo Huy Bao
Kokstad Medisinske Senter
Kokstadflaten
Jan Baalsruds plass
Brochmann, Jørgen Henrik
Nærøy legekontor
Røed, Arvid
Storstein, Jon
Nordstrøm, Tom
Aune, Tor Morten
Austdal, Lars
Gaard, Tor Kristian
Lund, Kurt Bjarne
Stamina helse
Stamina helse
Kvinesdal legesenter/Eiken legek.
Kopervik Legesenter
Lopervik legesenter AS
Kopervik Legesenter
Bygnes legesenter
Tidemandsgt.
Tidemandsgt.
Helle
Grensegt.
Grensegt.
Grensegt.
Vestheimveien
Abildsnes, Eirik
Angen, Per Kristian
Bakken, Marius
Berg-Utby, Camilla
Bjelland, Hildegunn Hals
Brandsdal, Anders Øgrey
Christiansen, Tor Harald
Eieland, Olav
Espeland, Åshild
Furuborg, Anne
Gabrielsen, Ole Gerhard
Ladefoged, Rasmus Overgaard
Hansen, Jon Solli
Hansen, Øystein Vidar
Haugland, Erlend
Hodne, Erik
Hæstad, Christoffer
Hæstad,Leif
Jensen, Steffen N.
Juva, Anna McKenzie
Kallevik, Anita Fidje
Kersten, Birgitta
Kind, Anders
Elvebredden legesentr
Helseringen
Søm Legesenter
Kvadraturen legesenter
Andøya legesenter
Trekanten Legesenter
Nedre Lundsvei
Kjøita Park
Vardåsveien
Vestre Strandgt
Voie
Vågsbygd Ringvei
Tinnheia legesenter
Kvadraturen legesenter
Bystranda legesenter DA
Vestre Torv Legesenter
Kvadraturen legesenter
Søm Legesenter
Elkem Fiskaa Teknologipark
Markens legesenter
Vågsbygd legesenter
Lund Legesenter
Lund Legesenter
Sandens Medisinske Senter
Stamina Helse BHT
Agder bedriftshelsetjeneste
Lund BHT AS
Sentrum legesenter
Tinnheiv
Vestre Strandgt
Østre Strandgate
Vestre Strandgt
Vestre Strandgt
Vardåsveien
Fiskåveien
Tollbodgt.
Lumberveien
Kirkeveien
Kirkeveien
Dronningensgt.
Barstølveien
Østre Strandgate
Kirkeveien
Henrik Wergelandsgt
4
10
5257
1410
Kokstad
Kolbotn
55 11 78 10
7970
Kolvereid
95 13 80 24
1
1
1
1
3616
3616
4525
4250
4250
4250
4250
Kongsberg
Kongsberg
Konsmo
Kopervik
Kopervik
Kopervik
Kopervik
32 28 95 86
32 28 95 86
41 46 59 21
52 84 61 50
52 84 61 50
52 84 61 50
52 82 70 08
1
17
69
32
1
100 B
4630
4630
4691
4612
4623
4621
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand S
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand S
38 12 52 50
38 09 83 00
38 12 88 44
38 12 88 80
38 00 23 50
38 01 85 10
20
32
76a
32
32
69
100
8
49
4
4
15
34
75
4
4
4629
4630
4608
4612
4612
4637
4621
4611
4621
4631
4631
4610
4636
4608
4631
4612
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
38 06 61 50
38 12 88 80
38 70 86 50
38 10 54 10
38 12 88 80
38 12 88 44
38 01 71 71
92 42 16 45
38 00 05 50
38 09 50 00
38 09 50 00
38 00 66 90
02442
38 12 88 50
46 95 46 46
99 74 21 43
2
2
Lindebø, Jan Olav
Lossius, Morten
Lønnerød, Tormod Øye
Løvsland, Anette Storaker
Melhus, Thorbjørg Elisabeth
Nørsett, Runar
Rodahl, Anton
Sait, Pedro R
Salib, Bernt Magdy
Sandnes, Aleksander Notto
Siddique, Mudassar
Steen, Elin
Steffensen, Leif
Stephansen, Gunnhild
Thomassen, Svein Øivind
Ulland, Ingvild
Dr Jan Olav Lindebø
Torridal Legekontor
Sørlandsparken Legesenter
Elvebredden legesenter
Sørlandsparken Legesenter
Randesund Legesenter
Randesund Legesenter
SaitS klinikk
Dronningensgate legesenter
Sørlandsparken Legesenter
Randesund Legekontor
Stamina Helse
Sandens Medisinske Senter
Søm legesenter
Lund Legesenter
Søm legesenter
Lumbervn
Setesdalsveien
Barstølveien
Nedre lundsvei
Bartstølveien
Lauvåsen Hovedvei
Lauvåsen Hovedvei
Skippergate
Dronningens gate
Barstølveien
Lauvsen Hovedvei
Barstølvn
Dronningensgt.
Vardåsveien
Kirkeveien
Vardåsveien
49
277
34
1
34
1
1
3
4
34
1
34
15
69
4
69
4621
4618
4635
4631
4636
4656
4656
4611
4610
4635
4658
4636
4610
4637
4631
4637
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kr.sand/Hamresanden
Kr.sand/Hamresanden
Kristiansand
Kristiansand S
Kristiansand
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
38 01 62 20
38 00 40 40
38 04 88 88
38 12 52 50
38 04 88 88
38 14 83 50
38 14 83 50
38 07 20 44
38 07 91 04
38 04 88 88
38 14 83 50
91 52 39 01
38 00 66 90
38 12 88 44
38 09 50 00
38 12 88 44
D`Angelo, Egidio Niclas
D´Angelo, Gaetano Egidion
D´Angelo, Ingeborg Ailin
Fagerseng, Gunn Eva
Glas, Johannes J.P.
Kielland Gulla, Dagny
Lossius, William W
Monge, Rolf
Naustdal, Halvor
Sivertsen, Asgeir
Skeide, Rolf Andreas
Sæterbø, Nils Magne
Tanæs, Ole Petter
Vikene, Liv Elin Alnæs
Chan, Wai Man
Dyrsen Guleng, Anja
Fredheim, Christina Stangeland
Palmås, Joar
Kongens Plass Medisinske Senter
Kongens Plass Medisinske Senter
Kongens Plass Medisinske Senter
Stamina Helse Nordmøre
AS Norske Shell BHT
Norlandet Legesenter
Dr William W Lossius
Sentrum legesenter
Norlandet Legesenter
Sentrum legesenter
Sentrum legesenter
Bryggen medisinske senter
Sentrum legesenter
Kristiansund Felles BHT
Kråkerøy Legesenter
Volvat Medisinske Senter Fredrikstad
Kråkerøy Legesenter
Helsehuset
Kongens Plass
Kongens Plass
Kongens Plass
Omagata
Råket
Nordmørsveien
Langveien
Konsul Knudtsonsgt.
Nordmørsveien
Konsul Knudtsonsgt.
Konsul Knudtsonsgt.
Astrupsgate
Konsul Knudtsonsgt.
Hollendergata
Verkstedveien
Jens Wilhelmsensgt
Verkstedveien
Jens Wilhelmsensgt
3
3
3
108
2
54
18
8
54
8
8
9
8
9
61
1
6A
1
6501
6507
6507
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund
Kråkerøy
Kråkerøy
Kråkerøy
Kråkerøy
71 58 77 50
71 58 77 50
71 58 77 50
71 51 72 23
71 56 40 00
71 58 08 90
71 58 79 10
71 58 75 40
71 58 08 90
71 58 75 40
71 58 75 40
71 56 60 60
71 58 75 40
71 57 15 30
69 35 43 43
69 02 21 00
99 03 83 25
69 30 23 00
6517
6517
6509
6508
6517
6508
6508
6509
6508
6509
1671
1671
1671
1671
Reknes, Finn Håkon
Glendrange, Svein
Tvedt, Trygve
Unhammer, Johan
Hendriks, Oscar
Snekvik, Birgitte Volden
Svediene, Vilija
Kråkerøy Legesenter
Kvinesdal legesenter
Kvinesdal legesenter
Kvinesdal legesenter
Kviteseid Helsesenter
Hemne Legekontor
Hemne Legekontor
Verkstedveien
Farmonen
Farmonen
Farmonen
Granlivegen
Helsetunveien
Helsetunveien
6A
9
9
9
1
13
13
1671
4480
4480
4480
3850
7200
7200
Kråkerøy
Kvinesdal
Kvinesdal
Kvinesdal
Kviteseid
Kyrksæterøa
Kyrksæterøa
69 35 43 43
38 35 70 80
41 27 09 48
38 35 70 80
35 06 82 50
72 46 00 30
72 46 00 30
Somby, Klemet
Lakseelv legestasjon
Helsetunveien
2
9700
Lakselv
78 46 00 40
Mulabecirovic, Esad
Bærø, Lene Hogner
Ebbing, Håkon
Fagernæs, Jens Kristian
Haugvik, Sven Richard
Loller, Mikael
Søndergaars, Maren
Husabø, Leiv Erik
Wagner, Jörg
Bue, Siri Anne
Eggen, Tore
Danielsen, Tor Jørgen
Lindbeg, Carl Magnus
Brar, Ramnit Kaur
Nilsen, Johan Fredrik
Andersen, David
Syvertsen, Heidi
Behzad, Narges
Kvammen, Håkon
Nesse, Ketil
Oftebro, Marit
Romsvik, Stein Vidar
Rørvik, Tor Jakob
Walvick, Anette
Lægepraxis paa Laxevåg
Bedriftshelsen as
Bedriftshelsen as
Nanset Legekontor
Helsenordbyen Larvik
Legegruppen AS
Bedriftshelsen as
Leikanger legekontor
Kuben legekontor
Sentrum legesenter
Kirkegata legesenter
Blindleia Legesenter
Blindleia Legesenter
Stamina Helse
Stamina Helse
Lindesnes legesenter
Lindesnes legesenter
Loftuhus legekontor
Allmennlege Håkon Kvammmen
Lonevåg legekontor
Lyngdal Legesenter AS
Lyngdal Legesenter AS
Lyngdal Legesenter AS
Lyngdal Legesenter AS
Damsgårdsveien
Nedre Fritzøegate
Nedre Fritzøegate
Fridtjof Nansensvei
Gamle Kongevei
Olavsgate
Nedre Fritzøegate
Ohnstadhaugen
Rådhusgata
Kirkegata
Kirkegata
Storgata
Storgata
Torvet
Torvet
Rådhusveien
Rådhusveien
167
1-3
1-3
4
43
7
1-3
17
6
54
1a
Alléen
Alléen
Alléen
Alléen
16
16
16
16
5160
3264
3264
3269
3269
3256
3264
6863
8376
7600
7600
4790
4790
2000
2000
4520
4520
5781
5781
5282
4580
4580
4580
4580
Laksevåg
Larvik
Larvik
Larvik
Larvik
Larvik
Larvik
Leikanger
Leknes
Levanger
Levanger
Lillesand
Lillesand
Lillestrøm
Lillestrøm
Lindesnes
Lindesnes
Lofthus
Lofthus
Lonevåg
Lyngdal
Lyngdal
Lyngdal
Lyngdal
55 34 09 37
33 13 75 00
33 13 75 00
33 13 81 10
33 13 90 50
33 18 05 00
33 13 75 00
57 655 666
76 05 62 30
74 08 50 60
74 01 57 20
37 26 91 30
37 25 91 30
02442
99 27 12 60
38 25 54 50
38 25 54 50
53 67 13 80
53 67 13 80
56 19 23 60
38 34 04 40
38 34 04 40
38 34 04 40
38 34 04 40
Dvergsdal, Peter
Fornebu legesenter
Kilenveien
45
1366
Lysaker
67 10 26 60
L
1C
3
3
12
12
Helsehuset
M
Ariles, Miguel Ernesto
Grytten, Stein Erik
Storaker, Geir Olav
Walvik, Per Øuen
Walvik, Ute Maria
Wergeland, Steinar
Øvrebyen legesenter
Spiggeren legesenter
Sjøsanden Legesenter DA
Sjøsanden Legesenter DA
Bedriftshelsetjenesten MANDAL
Øvrebyen legesenter
Marnaveien
Sandskargata
Hollendergata
Hollendergata
Mikkelsmyrveien
Marnav
33
6
3
3
4
33
4517
4515
4514
4514
4515
4517
Mandal
Mandal
Mandal
Mandal
Mandal
Mandal
38 60 65 00
38 02 70 38
38 27 22 50
38 27 22 50
38 27 90 70
38 60 65 60
AAG, Halvard Martin
Kvinge, Ingmund
Sund, Gunn Mali Steen
Randøy Legesenter
Randøy Legesenter
Randøy Legesenter
Randøy Legesenter
Randøyvegen
Randøy Legesenter
1621B
5120
5936
5936
Manger
Manger
Manger
56 34 90 90
56 34 90 90
56 34 90 90
Steinum, Rune
Navaratnam, Muhunthan
Rakvåg, Thomas
Atlas helse og Miljøtjeneste as
Midsund helsesenter
Midsund helsesenter
Christian Frederiksensgt
15
8445
6475
6475
Melbu
Midsund
Midsund
91 39 04 17
71 27 05 50
71 27 05 50
Pedersen, Per Laurits
Reckert, Petra
Aakvik, Nils Arne
Gullbrå, Frøydis
Brede, Torild Rødseth
Jansen, Torleif
Otterlei, Bjørn
Ranheim, Ingunn B
Stokke, Stein Leidulv
Wasocka, Olga Joanna
Yttern Legesenter
Helse & Sikkerhet SA
Helse & Sikkerhet SA
Modalen legekontor
Vestnes Legesenter
Medi3 Molde
Medi 3
Stamina Helse
Gammelveien
Halvor Heyerdals vei
Halvor Heyerdals vei
Mo
Fannestrandveien
Fannestrandveien
Fannestrandveien
Frænaveien
11d
45
45
28 c
85
85
16
8614
8626
8626
5729
6423
6416
6416
6415
Mo i Rana
Mo i Rana
Mo i Rana
Modalen
Molde
Molde
Molde
Molde
Verftsgata
10
6416
Molde
75 13 58 50
75 13 62 20
75 13 62 20
56 59 90 40
71 18 41 00
70 11 70 21
70 11 70 21
71 20 65 00
71 11 12 47
71 21 49 50
Molde Bedriftshelsetjeneste
Sandvik, Hogne
Morvik legekontor
Slettevikveien
1
5124
Morvik
55 95 82 00
Ingnes, Ivar
Nystuen, Kjell
Rømo, Øyvind
Stamina Helse
Vefsn legesenter
Lege Øyvind Rømo
Havnegata
Vefsnveien
Jonas Lies gate
40
25
11
8655
8656
8658
Mosjøen
Mosjøen
Mosjøen
Heir, Hans Tore
Sommernes, Per Martin
Ringvoll og Høyden BHT
Møllebyen legesenter
Rabekkgata
Gudesgate
6
1
1522
1530
Moss
Moss
75179270/97769605
75 10 15 30
75113210/9136425
69 25 31 06
69 20 99 80
Torp, Laila Margrethe
Ringvoll og Høyden BHT
Rabekkgata
6
1522
Moss
69 25 31 06
Andersen, Irene Steinsvik
Hammer, Audun
Inseleth, Trond
Øksens legekontor
Måløy Legekontor
Måløy Legekontor
Rådhusgata
Gt. 1
Gt. 1
21
64
64
8430
6700
6700
Myre
Måløy
Måløy
76 18 50 00
57 84 52 30
57 84 52 30
Geving, Mari-Ann
Robrygga legekontor
Vestre Havn
7800
Namsos
74 22 65 20
Kopretian Nordseth, Åse
Kvenild, Kurt Ture
Bakklandet legekontor
Veiviseren BHT
Sverresgt.
Søren R Thornæs veg
23
10
7800
7800
Namsos
Namsos
74 20 90 40
90 74 94 83
Hultstedt, Thomas
Opshaug, Viggo
Narvik Bedriftshelsetjeneste
Spes.Alm.med sjømannslege
Fagernesveien
Snorrsgt.
3
24
8514
8514
Narvik
Narvik
76 96 90 90
76 97 73 30
Bjørnetun, Arne
Naustdal Helsesenter
6817
Naustdal
57 81 60 20
Myklebust, Tor Vidar
Naustdal Helsesenter
6817
Naustdal
57 81 60 20
Savland, Camilla Elisa
Naustdal helsesenter
6817
Naustdal
57 81 60 20
Sillerud, Robert
Exner Nakling, Dietlind
Nedenes Legesenter
Nedstrand legekontor
Vesterveien
778
4823
5560
Nedenes
Nedstrand
37 05 99 33
52 77 81 31
Holboe, Christian Frederik
Nesbru Legesenter
Fekjan
13 A
1394
Nesbru
66 98 41 40
Johannessen Liby, Jan Christian
Nesstun Legekontor
Nesttunveien
90 A
5221
Nesttun
55 13 34 82
Kroken, Lene Kristin
Nesttun allmennpraksis
Østre Nesttunvei
20
5221
Nesttun
55 11 70 50
Olsen, Tord Christian
Hodne, Rune Bjoraa
Tord Christian Olsen
Sogndalen nye legesenter
Apeltunveien
Sogndalsveien
2
48
5222
4645
Nesttun
Nodeland
55 13 18 01
38 18 51 20
Riddervold, Leif Erik
Sogndalen Legesenter
Sogndalsvegen
53
4645
Nodeland
38 18 51 40
Orvik, Anita Merete
Sandven, Einar
Glenjen, Ingunn Karin
Eid legekontor
Eid legekontor
Grend BHT
Bøen
Bøen
Sandvenvn.
5
5
48
6770
6770
5600
Nordfjordeid
Nordfjordeid
Norheimsund
57 86 30 20
57 86 30 20
56 53 09 00
Langeland, Morten
Lyngset, Erling
Grend BHT
Norheimsund legesenter
Sandvenvn.
Sandvegen
48
35
5600
5600
Norheimsund
Norheimsund
56 53 09 00
56 55 39 40
Remeijer, Gerrit
Norheimsund legesenter
Sandvenvn.
35
5600
Norheimsund
56 55 39 40
N
Øvsthus, Gudmund
Norheimsund legesenter
Sandevegen
35
5600
Norheimsund
56 55 39 40
Møretrø, Stein
Sadeghi, Siamak
Telegata Legesenter
Notodden legesenter DA
Telegata
Storgata
31
40
3676
3674
Notodden
Notodden
35 02 94 29
97 60 22 50
Kother, Torsten Roland
Hokksund BHT
Loesmoveien
79
Nymoen
32 25 32 88
Seim, Vidar
Odda bedriftshelsetjeneste
Eitrheimsvegen
52
5750
Odda
53 65 00 90
Sørli, Kjell Daniel
Auna legesenter
O.Skasliens v
17
7340
Oppsal
72 00 09 00
Holthe, Tom
Gangstø, Sveinung
Hellerud, Martin
Jakobsen, Tore
Tønnesen, Hege
Aamaas, Jon Vangdal
HMS Tjenesten Orkladal
Os Allmennpraksis
Iirsgården Allmennpraksis DA
Flåten Legesenter
Os Allmennpraksis
Sjøkanten Legesenter
Statens Hus
Holtbrekka
Hamnevegen
Prestegårdsskogen
Holtbrekka
Irisgården, Hamnevegen
7
48
2
7
48
7300
5200
5200
5200
5200
5200
Orkanger
Os
Os
Os
Os
Os
72 47 21 50
56 57 01 20
56 30 04 38
56 30 36 00
56 57 0130
56 57 00 20
Banitalebi, Hossein
Bentsen, Annette
Berset, Trond
Bjørneboe, John
Boberg, Marianne Muri
Brand, Pablo Hambro
Broch, Benedicte Berle
Christensen, Jon
Conradi, Hilde Slørdahl
Ehlers Hallberg, Olof
Eie, Mads Kopperud
Eliassen, Finn
Elseth, Richard
Emaua, Aina
Finsberg, Ulf
Flinterud, Heidi Cathrine E.
Oslo Akutten
Aleris Medisinske Senter Oslo
MediPluss
Rosenkrantsgate
Ferdrik Stangsgate
Nydalsveien
Kirkeveien
Munkedamsveien
Munkedamsveien
Munkedamsveien
Habitzalleen
Innspurten
Akersgata
Borgenveien
Steners gate
Munkedamsveien
Sinsenveien
Bjørnstjerne Bjørnsonsplass
Munkedamsveien
9
11-13
33
88
45
45
45
2a
15
59
2a
1
45
53
1
45
0159
0264
0484
0364
0124
0124
0124
0275
0603
0180
0369
50
0124
0672
0340
0124
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
22 00 81 60
22 54 10 00
40 00 33 04
91308554
23 11 58 50
23 11 58 50
23 11 58 50
22 51 58 58
48 05 35 57
22 24 96 00
22 95 75 00
21 08 01 01
23 11 58 50
02442
23 04 83 80
23 11 58 50
O
Stamina Brygggeklinikken
Stamina Brygggeklinikken
Stamina Brygggeklinikken
Habitzalleen Legesenter
AF Gruppen
Bedriftshelsetjenesten, Dep. Services.
Volvat medisinske senter
Oslo City Legesenter
Stamina Brygggeklinikken
Stamina Helse
NRK-BHT
Stamina Brygggeklinikken
Frafjord, Stefan
Faaberg, Anders
Granhus, Bjørn Aage
Gråbø, Knut A
Günther, Jan
Harbo, Bjørn
Hasle, Gunnar
Heider, Ellen
Jordan, Thomas M. G.
Kevelj, Aida
Larsen, Anne-Bente
Lie, Treje Blix
Lorentsen, Jing Li
Lütken, Christian
Løvåsdal, Øystein
Maqsoos, Farooq
Næss-Andersen, Marthe-Lise
Raastad, Ragnhild
Schauer, Mantas
Skogstad, Marit
Stangeland, Lars Ole
Stuedal, Anne
Tellum, Johan Edvard
Volvat medisinske senter
Lille grensen legesenter
Politihuset
Habitzalleen Legesenter
Byporten legesenter
Volvat medisinske senter
Reiseklinikken
Heggeli Helhetsmedisin AS
Volvat medisinske senter
Aleris Medisinsk Senter
Aleris Medisinsk Senter
ATLAS medisinske senter
Oslo syd Lokal medisinsk senter
Unicare Helse AS
CC Vest Legesenter
Fasttrack Helse
Volvat medisinske senter
Reiseklnikken
Stamin Helse
STAMI
Volvat medisinske senter
Oslo HMS-senter SA
Aleris medisinsk senter
Borgenveien
Lille grensen
Grønlandsleiret
Habitzalleen
Jernbanetorget
Borgenveien
St Olavs plass
Heggelibakken
Borgenveien
Frederik Stangsgate
Frederik Stangsgate
Dronningensgaten
Rosenholmveien
Pilestredet
Lilleakerveien
Askeveien
Borgenveien
St. Olavs plass
Sinsenveien
Gydasv
Borgenveien
Storgata
Frederik Stangs gt.
2a
3
44
2a
6
2a
3
2
2a
11-13
11-13
40
22
56
14
1A
2A
3
53A
8
2a
32
11-13
0369
0159
0190
0275
0154
0369
0165
0375
0369
0264
0264
0154
1203
0176
0283
0276
0303
0165
0585
0363
0303
0184
0382
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
22 95 75 00
23 10 40 20
22 66 80 00
22 51 58 58
22 34 82 00
22 95 75 00
22 99 15 80
22 70 38 38
22 95 75 00
22 54 10 00
22 54 10 00
22 47 30 10
41 39 27 40
23 29 21 00
22 50 05 80
98 41 17 72
22 95 75 00
22 99 15 80
02442
23 19 51 00
22 95 75 00
23 15 88 50
22 54 10 00
Tran, Hoang
Veiersted, Bo
Vika, Håvard Hagen
Wangestad, Morten
Wangestad, Morten
Øyum, Ole Henrik
Aagaard, Ludmila
Waldahl, Gaute Enevold
Synergi Helse
Alna HMS-senter
Volvat medisinske senter
Volvat medisinske senter
Magnat fastlegesenter
Torshovdalen legesenter
A-med BHT, Allmennseksjon
Storfjord legesenter
Sognsveien
Ulvenveien
Borgenveien
Borgenveien
Drammensveien
Hans Nielsen Hauges gate
Youngstorget, 9. etasje
75 B
88A
2
2a
130 b
37E
2A
0855
0581
0357
0370
0277
0481
0181
9046
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oteren
31 01 19 80
23 24 99 00
22 95 75 00
22 95 75 00
22 60 62 00
22 09 76 00
25 55 64 10
77 21 29 00
Søsterhjemmet legesenter
Bedriftshelsen AS
Gamleveien
Herøyevaeien
19
91
3922
3936
Porsgrunn
Porsgrunn
35 56 48 00
33 13 75 00
P
Dalene, Robert Andre
Ebbing, Håkon
Eksner, Berit
Heier, Kai
Kleiven, Magnar
Kåss, Robin Martin
Line, Øystein
Rahimpour, Farshad Vincent
Ravlo, Bjørn
Skjelbred, Stian
Stridsklev legekontor
Heistad legekontor AS
Stamina Helse BHT
Stamina Helse BHT
Heistad legekontor AS
St. Joseph Legesenter
Heistad legekontor AS
Søsterhjemmet Medisinske Senter
Stridsklev Ring
Gamle Breiviksvei
Porselensveien
Porselensveien
Gamle Breiviksvei
Olavsgate
Gamle Breiviksvei
Gamleveien
46
110
18
18
110
26
110
19
3926
3940
3920
3920
3940
3922
3940
3922
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
35 51 35 29
35 51 68 00
48 16 85 05
02442
35 51 68 00
35 60 04 28
35 51 68 00
35 56 48 10
Rakkestad, Oddvar
Bygdelegene
Rådhusveien
4
1890
Rakkestad
69 22 40 70
Dako, Sylvia
Raft klinikken
Randabergveien
300
4070
Randaberg
51 73 40 40
Helvig, Thomas
Matic, Stanko
Ziesler, Øyvind
Randaberg Legesenter
Raft klinikken
Legekontorene Centrum
Jon Torbergsonsvei
Randabergveien
Jon Torbergsonsvei
7
300
9
4070
4070
4070
Randaberg
Randaberg
Randaberg
51 41 26 10
51 73 40 40
51 41 28 50
Hilt, Karl Ulvan
Ranheim legesenter
Sverre Svendsens v.
38
7056
Ranheim
73 82 58 00
Christy, Kevin
Gulati, Ankush
Rena Leir
Sykestue, Rena Leir,
2450
2450
Rena
Rena
95 79 52 35
48 07 90 26
Lohmann, Ole Bodenvald
Kommunelegekontoret på Rena
Rådhuset, Torget
1
2450
Rena
81 55 95 15
Myrold, Andreas
Kjørholt, Lars
Lege i Rena leir
Solsiden Legesenter
Sykestua Rena leir
Solsiden
20a
2450
4950
Rena
Risør
92 64 92 59
37 15 37 45
Seim, Arnfinn
Tylden, Bernt Erik
Rissa legekontor
Solsiden Legesenter
Solsiden
20a
7100
4950
Rissa
Risør
73 85 28 00
37 15 37 45
Hatlen, Roger
Rjukan legesenter
Storgt
16
3660
Rjukan
35 08 29 60
Skogvin, Kjell Gunnar
Saltdal Helsesenter
Jernbanegata
45
8250
Rognan
75 68 21 30
Danielsen, Inger Lande
Øygarden Legesenter
Ternholmvegen
2
5337
Rong
56 38 21 10
Solsvik, Lars Gunnar Kinne
Solheim, Torbjørn
Søndergaard, Jacob
Torjusen, Trygve Braathen
Øygarde legekontor
Rosendal Helsesenter
Rosendal Helsesenter
Rosendal Helsesenter
Ternholmvegen
Rosendalsvegen
Rådhuset
Rosendalsvegen
2
10
5337
5470
5470
5470
Rong
Rosendal
Rosendal
Rosendal
56 38 21 10
53 48 32 00
53 48 32 00
53 48 32 00
R
10
Zimmermann. Birgit
Ivan, Daniela
Prydz, Peter
Skjærpe, Lars Johannes
Rosendal Helsesenter
Allmed Legesenter
Allmed Legesenter
Allmed Legesenter
Rosendalsvegen
Breidablikk
Breidablikk
Breidablikk
10
33
33
33
5470
9610
9610
9610
Rosendal
Rypefjord
Rypefjord
Rypefjord
53 48 32 00
78 40 77 00
78 40 77 00
78 40 77 00
Instebø, Arne
Sundal, Kim Erik
Vattekar, Geir Erik
Helsesenteret Instebø
Nordås Legekontor, Kilden senter
AMS-Allmenmedisinsk Senter
Lagunaveien
Søråshøgda
Søråsbrotet
9
9
9
5239
5235
5235
Rådal
Rådal
Rådal
97 77 62 57
55 10 94 80
55 10 89 10
Tsomidis, Nikolai
Moland legesenter
Kystveien
690
4815
Saltrød
37 03 46 66
Aagedal, Anne Berit
Arnfred, Eigil
Moland legesenter
Haugaland HMS
Kystveien
Verven
690
1
4815
4230
Saltrød
Sand
37 03 46 66
52 70 74 70
Hindenes, Jarand
Haugaland HMS, Avd. Sand
Verven
1
4230
Sand
52 70 74 70
Hatteland, Kjetil Strømø
Gaular kommunelegekontor
6973
Sande i Sunnfjord
57 71 82 40
Norén, Bjørn
Antonescu, Victoria
Bjørang, Andreas
Bøe, Terje
Gravdal, Hans Jacob
Kommunelegekontoret i Gaular
Tempo Legesenter
e2 Helse A/S
Sande
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
57 71 82 40
33 48 80 80
47 87 65 00
33 42 31 80
33 44 82 10
Handeland. Martin
Familielegen AS
Sandefjord Helsepark
Legene SYD AS
Allmennlegen AS
Sandefjord legesenter
S
Hem, Gro Tove
Hillestad, Kristian Jakob
Kjærnet, Dag Johann
Kvestad, Kåre
Myhrer, Dag Sverre
Nome, Bård Fridtjof
Aartum, Ivar
Sandfjord Legesenter
Legene Nord, Sandefjord Helsepark
Sandefjord legesenter
Legehuset Sandefjord
Sandefjord Helsepark
Legene SYD AS
Legene Sentrum Vest
Skiringsalvn
Nygårdsveien
Halvdan Svartes gate
Sikringssalveien
24
84
12
20
6973
3208
3225
3208
3208
Dronningens gate
3
3211
Sandefjord
33 48 57 90
Skiringsalvn
Dronningens gate
Halvdan Svartes gate
Halvdan Svartes gate
Prinsensgt.
20
3
12
12
3
3208
3208
3208
3208
3211
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
33 44 82 20/
33 44 60 10
33 42 31 80
33 42 31 80
33 45 44 80
Skiringsalvn
Dronningens gate
20
6-8
3208
3211
Sandefjord
Sandefjord
33 44 82 20/
33 42 15 80
Aiobian, Sam
Aurstad, Håvar Asbjørn
Brastad Klunglan, Hilde
Dahle-Melhus, Janne
Drabløs, Per Arne
Eckhoff, Hans Egil
Evjen, Julia Katharina
Hammerstrøm, Jørgen
Hanan, Manan
Hatteland, Ansgar
Haugland, Lars Einar
Hjelle, John Oliver
Johannessen, Olav
Kittang, Gunnhild
Lobekk, Hilde Bakka
Norheim, Paal Dag
Oliversen. Trond
Sohrabi, Saeid
Thorsheim, Marit
Veggeland, Audun
Vevatne, Terje
Sandnes Klinikken
Forusakutten
Forusakutten AS
Sentrum legesenter
Forusakutten AS
Kolibri Medical AS
Sandnes Klinikken
Forusakutten AS
Stamina Helse
Forusakutten
Solaveien
Luramyrveien
Luramyrveien
Grenseveien
Luramyrvegen
Luramyrvegen
Luramyrveien
Luramyrveien
Luramyrveien
Olabakken
Luramyrveien
Sjøveien
Trim Towers, Larsamyrå
Luramyrveien
Elvegaten
Luramyrveien
Larsamyrå
Solaveien
Luramyrveien
Luramyrveien
Luramyrveien
Bredvold, Thor
Gaupen, Øyvind Benedik
Uhre, Torbjørn
Eikås, Jens Even
Farestvedt, Rita
Halstensen, Sverre Andreas
Hallstein Oma, Sverre
Moutte, Svein-Denis
Osdal, Arnfinn Kenneth
Sandnes, Åse
Apenes, Thoralf
Bjåmer, Asle Ditlef
Brar, Ramnit Kaur
Sandnessjøen legekontor
Helsesenteret
Sandnessjøen legekontor
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil, D 1
Sandsli legekontor
Statoil, D 1
Offshore Health services Statoil
Sandsli legekontor
Medisinsk Senter AS
Humana Medisinske Senter
Stamina Helse
Helsesenteret
Torolv Kvedulvsonsgt.
Håreks gt
Sandslihaugen
Sandslihaugen
Sandslihaugen
Aurdalslia
Sandslihaugen
Sandslihaugen
Aurdalslia
Vestfjordgaten
Elias Smiths vei
Jongsåsveien
Esso Norge
Stamina hot
Stamina Helse AS
Forusakutten AS
Forusakutten
Forusakutten AS
Ganndal Legesenter
Stamina Helse og Trening
Mediteam AS
Kolibri Medical
Forusakutten AS
95
79
79
6
65
65
79
79
79
5
65
34
18
79
11
79
18
95
79
65
79
4316
4313
4313
4313
4313
4313
4313
4313
4313
4322
4313
4315
4313
4313
4306
4313
4313
4316
4313
4313
4313
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
51 68 54 00
51 70 94 94
51 70 94 94
51 50 65 33
51 70 68 00
51 70 68 00
51 70 94 94
51 70 94 94
51 70 94 94
51 68 13 13
51 70 68 00
51 85 61 00
52 69 69 69
51 70 94 94
51 97 19 19
51 70 94 94
52 69 69 69
51 68 54 00
51 70 94 94
51 70 68 00
51 70 94 04
76
37
30
30
30
14
30
30
14
4
10
4
8800
8800
8800
5254
5254
5254
5253
5254
5254
5223
1338
1301
1338
Sandnessjøen
Sandnessjøen
Sandnessjøen
Sandsli
Sandsli
Sandsli
Sandsli
Sandsli
Sandsli
Sandsli
Sandvika
Sandvika
Sandvika
75 07 51 00
75 07 51 00
95 40 81 13
95 80 93 35
41 69 50 41
93 04 12 06
55 98 70 10
90 21 21 21
90 83 15 87
55 98 70 10
67 55 00 40
67 55 31 00
02442
Sommersel, Fredrik Skogstad
Jevanord, Nicolas
Humana Medisinske Senter
Medica A/S
Elias Smiths vei
Sandviskveien
10
176
1301
1337
Sandvika
Sandvika
67 55 31 00
40 00 15 98
Dahstrøm, Jørn B.
Lande legesenter
Villaveien
7
1705
Sarsborg
69 14 50 77
Kaland Fjellstad, Kenneth
Saga Legesenter DA
Roald Amundsensgt.
36
1723
Sarsborg
69 12 66 00
Arnfred, Eigil
Saltnes, Barbro
Molin, Johanna
Møller, Rolf
Løkse Nilssen, Geir Arne
Abdulkarim, Amer
Ørgersen, Sverre
Eriksson, Jan Anders
Haugan, Tove
Hauge, Gunnar
Haugen Danielsen, Sigurd
Hoff, Per
Holmberg, Casper
Jahr, Per Ola
Baston, Titus
Kleiven, Terje Egil
Opheim, Svetlana
Paulsen, Morten
Søberg, Rune
Fristad, Eivind Magne
Vinnes, Erik
Brunovskis, Per
Harfta, Razieh
Singh, Manpreet
Gudjonsson, Johann
Franck, Andreas Michael
Rygg, Åsmund
Bergh, Trygve
Blum, Peter Abeles
Gilje, Geir Pasi
Haugaland HMS
Sauda legesenter
Stamina Helse
Stamina Helse
Senjalegen Silsand Legekontor
Sentrum legekontor
Skatval Legekontor
Skedsmokorset Legesenter
Bedmed Bedriftsmedisin
Solum legesenter
Sentrum legesenter
Gulset legekontor
Solum legesenter
Holbergsgate Lege-og spesialistsenter
Skjervøy legekontor
Vindafjord Legesenter
Vindafjord Legesenter
Skogn Legesenter
Skogn Legesenter
Legekontoret Sund senter
Legekontoret Sund senter
PETO AS v/Brunovskis
Skudeneshavn legesenter
Dr Manpreet AS
Dr. Johann Gudjonsson
Sogndal legekontor
Sogndal legekontor
ROGALAND HMS AS
ROGALAND HMS AS
Kokstad BHT
Næringsparken
Åndalsnes
Åslyveien
Åslyveien
Laukhellaveien
Bruvegen
79
21
21
106
6
4200
4200
3170
3170
9303
2100
7510
2020
3715
3734
3724
3726
3734
3717
9180
5574
5574
7620
7620
5371
5382
4280
4280
4280
6570
6856
6856
4050
4050
4050
Sauda
Sauda
Sem
Sem
Silsand
Skarnes
Skatval
Skedsmokorset
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skjervøy
Skjold
Skjold
Skogn
Skogn
Skogsvåg
Skogsvåg
Skudeneshavn
Skudeneshavn
Skudesnes
Smøla
Sogndal
Sogndal
Sola
Sola
Sola
52 70 74 70
52 78 60 00
90 40 29 60
90 40 29 60
77 88 30 00
62 96 60 00
74 83 19 90
64 83 86 00
35 91 51 61
35 91 55 80
35 50 66 00
35 50 55 20
35 91 55 80
93 68 06 46
77 77 57 02
52 76 74 00
52 76 74 00
74 05 88 60
74 05 88 60
56 32 75 40
56 32 75 40
52 82 91 78
52 82 82 05
45 11 26 06
71 54 46 60
57 62 97 00
57 62 97 00
97 57 31 20
97 57 31 20
53 00 01 60
Furuveien
Frognerveien
Pelotongveien
Telemarksgata
Nyhus vei
Pelotongveien
Holbergsgate
Sandvåghaugen
Isvik
Isvik
Åsvegen
Åsveien
1
5
2
10
8b
2
6
1
Selvåg
Nylundsbakken
Nylundsbakken
Straumen
Dalavegen
Dalavegen
Flyplassveien
Flyplassveien
Vingveien
2A
2
2
7
8
2
2
214
214
2
Kastmo, Rita Helen
Kleppestø, Frode
Malik, Rubia Naz
Motland Leiren, Silje Helene
Seim, Anne Britt
Shehzad, Kasher
Shehzad, Rubeena
Skogvold, Ingrid
Sortlan, Thomas
Kokstad BHT
Gjein, Gaute E.
Kristiansen, Kjell Arne
Lillebo, Børge
Mangersnes, Morten
Mathiessen, Alexander
Pedersen Kjelsberg, Lars
Røkenes, Mette
Tjølsen, Andreas Myklebust
Vassbotn, Arne
Lahner, Maria Michaela
Tømmervik Holien, Haldor
Monsen, Ragnhild Landsend
Andersen, Jon Gottfred
Bergh, Trygve
Bjaanes, Gaute
Bjuland, Tor Martin
Bjørnestad, Harald
Brastad Klungland, Hilde
Christersson, Lars Peter
Christiansen, Line Cecilie
Dale, Øystein
Danielsen, Rune
Gullaksen Rønning, Marit
Gundersen, Kristine Heimvik
Vingveien
Flyplassveien
Solakrossen
Solakrossen
Soltunsveien
Solakrossen
Solakrossen
Vingveien
Soltunsveien
2
214
2
2
8
15
15
2
1
Kystvakten
Søndre Frydenlund Legesenter
Kystvakten
Kystvaktbasen Sortland
Kystvakten
Kystvakten, Sortland
Det kommunale legekontoret
Kystvakten
Det kommunale legekontoret
Namsen legesenter
Namsen legesenter
Stathelle Legesenter
Havnegate 31
Søndre Frydenlund Alle
Havnegate
6
31
Havnegate
31
Parkveien
Havnegate 31
Parkveien
Narvarveien
Narvarveien
Krabberødveien
10
Centrum Vaksiner, Forus
Petroleumstilsynet
Transocean Helseavdeling
Statoil ASA, TSB2
Storhaug Legesenter
Forusakutten
Stavanger Medisinske Senter
Stavanger Medisinske Senter
Stavanger legesenter Øystein Dale
Paradis legesenter
Storhaug Legesenter DA
Legesenteret
Maskinveien
Prof. Olav Hansensvei
Maskinveien
Foursbeen
Klubbgt.
Olav V`s gt.
Sverdrupsgate
Sverdrupsgate
Tastatunet
Lagårdsveien
Klubbgt.
Olav Vs gate
ROGALAND HMS AS
Cura Legesenter
Cura Legesenter
Sola legesenter DA
Salus Legesenter
Salus Legesenter
Kokstad BHT
Soladoktoren AS
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
53 00 01 60
97 57 31 20
51 65 12 18
51 65 12 18
51 64 67 67
51 71 91 71
51 71 91 71
53 00 01 60
51 65 60 20
10
19
19
3
8400
8400
8400
8401
8400
8400
8400
8400
8400
7820
7820
3960
Sortland
Sortland
Sortland
Sortland
Sortland
Sortland
Sortland
Sortland
Sortland
Spillum
Spillum
Stathelle
76 11 20 00
76 11 10 50
76 11 20 00
76 11 23 41
76 11 20 00
47 28 36 83
76 10 90 00
76 11 20 00
95 26 42 13
74 21 80 80
74 21 80 80
35 96 70 80
6
10
26
50
1
11
23
23
1,3
*73
1
13
4033
4021
4033
4035
4013
4005
4007
4007
4027
4010
4013
4005
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
51 93 86 80
51 87 60 61
51 50 43 00
51 99 91 56
40 00 14 08
51 70 94 94
40 76 77 67
40 76 77 67
51 54 52 40
51 510 890
40 00 14 08
51 51 63 63
Gyran, Tomas Delås
Heggheim, Silje
Honorè, Jacques
Hove, Eli Mohn
Johannessen, Jan Robert
Johannessen, Lene Sunniva
Johannessen, Runar
Kleppestø, Frode
Kittang, Gunnhild
Kyllingstad, Halvor
Meling, Torjer
Modahl, Stein Indseth
Mokleiv, Dag
Noltemeyer, Mira
Oanes, Kari Tau Strand
Pedersen, Ron Erling
Reiersen, Rolf
Rise, Sverre
Smith, Kenneth
Thorsen, Marit
Todnem, Kjetil
Torbjørnsen, Kari
Vevatne, Terje
Alpha Medisinske Senter AS
Hinnatrekanten legesenter
Storhaug Legesenter DA
Stavanger BHT
Hinnatrekanten legesenter
Legesenteret
Stavanger Medisinske Senter
Aker Solution MMO AS
Forusakutten AS
Tasta legesenter
Sana as
Alpha Medisinske Senter
Total E&P Norge AS
Hinna legesenter AS
Stavanger Medisinske Senter
Aker Solutions
Bedriftshelsetjeneste BP Norge
Byfjorden legesenter
Hillevågsdoktoren
Forusakutten AS
Total E&P Norge AS
Stavanger bedriftshelsetjeneste
Forusakutten
Øvre Holmegt
Hinnasvingene
Klubbgt.
Hillevågsveien
Hinnasvingene
Olav V` s gt.
Sverdrupsgate
Jåttåvågen
Olav Vs gate
Tastatunet
Nordbøgt.
Øvre Holmegate
Finnestadveien, Dusavik
Boganesveien
Sverdrupsgate
Jåttavågveien
BP Gården,Godesetdalen
Skogstøstraen
Gartnerveien
Olav V´ s gt.
Finnestadveien
Hillevågsveien
Olav V`s gt.
1
55
1
101
55
13
23
10
11
1-3
6
6
44
10
23
10
8
37
41
11
44
101
11
4006
4020
4013
4016
4020
4005
4007
4020
4005
4027
4006
4006
4001
4020
4007
4020
4065
4029
4016
4005
4029
4016
4005
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
51 50 42 70
51 91 61 92
40 00 14 08
51 82 64 40
51 90 61 90
51 51 63 63
40 76 77 67
97 57 31 20
51 70 94 94
51 54 52 50
51 93 86 90
51 50 42 70
51 50 32 65
51 88 51 50
40 76 77 67
51 89 80 00
52 01 44 88
51 87 73 00
51 90 69 00
51 70 94 94
51 50 38 27
51 82 64 40
51 70 94 94
Viste, Eirik
Wiik Solbakken, Margaret
Waage, Jan Petter Georg
Østhus, Dag Rune
Øvregaard, Victoria
Aase, Erik Bugge
Byhaugen legesenter
Stavanger bedriftshelsetjeneste
Sana AS
Dr. Østhus Legekontor
Statoil ASA,
Stavanger Legesenter
Randabergveien
Hillevågsveien
Nordbøgaten
Kannikbakken
Statfjord
Lagårdsveien
45
101
6
6
91
4025
4016
4006
4005
4035
4010
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Forus
Stavanger
40 00 53 43
51 82 64 40
51 93 86 90
51 91 88 50
51 99 00 00
51 52 51 52
Agdestein, Sjur
Bache, Bjørn Ole
Gystad, Knut
Kvammen, Eirik
Sjøsia legekontor
Høvdinggården Legekontor
Stamina Helse
Dampsaga Legesenter
Fyrgata
Høvdingveien
Fyrgata
Sagmesterveien
3
10
3
4
7714
7725
7725
7725
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
74 16 33 80
74 14 12 50
91 39 18 14
74 16 24 00
Setten, Jan Oddvar
Høvdinggården Legekontor
Høvdingveien
10
7725
Steinkjer
74 14 12 50
Folvik, Søren
Jervell, Fredrik Anton Hjulstad
Kjesbu, Ingvild
Mertz, Torben
Skogholt, Harald
Valio, Tommy
Tangen legekontor
Statoil ASA
Torget legekontor
Lgehuset Mertz
Tangen legekontor
Stjørdal Legesenter AS
Wessels v
Strandveien
Torgkvartalet, 3. etage
Dullumsvegen
Wessels v
Breidablikkveien
2
4
12
2
1
7502
7500
7500
7509
7502
7500
Stjørdal
Stjørdal
Stjørdal
Stjørdal
Stjørdal
Stjørdal
74 82 35 00
90 14 68 77
74 80 40 00
74 80 06 00
74 82 35 00
74 80 44 00
Steinum, Rune
Kalypso helse as
Måkeveien
43
8450
Stokmarknes
91 39 04 17
Hakestad, Håvard
Kvamme, Odd
Nedrebø, Ingebjørg
Storebø, Aasmund
Vie, Helge Einar
Wilhelmsen, Bjarte H.
Aasheim, Agnar
Leirvik legekontor
Leirvik Legekontor
Sunnhordland ØNH-senter as
Landsbylegane Stord AS
Landsbylegane Stord AS
Øyo Legekontor
Leirvik Legekontor
Vikabrekko
Vikabrekko
"Bytunet", Osen
Torgbakken
Torgbakken
Hamnegata
Vikabrekko
11
11
2
2
2
8
11
5411
5411
5411
5411
5411
5417
5417
Stord
Stord
Stord
Stord
Stord
Stord
Stord
53 40 32 90
53 40 32 90
53 41 16 22
53 40 42 30
53 40 42 30
53 40 30 90
53 40 32 90
Snincak, Emmie Balchen K
Aglen, Bjørn Ove
Bårtvedt, Ove Ullensvang
Schniererova`, Diana
Welde, Carl Martin
Legekontoret for sjømenn Austevoll
Straume legesenter
Arkaden legesenter
Medicus helsesenter
Medicus helsesenter
Blombakkane
Sartor senter
Blombakkane
Blombakkane
2
5392
5354
2
2
5353
5353
Storebø
Straume
Straume
Straume
Straume
Osnes, John Erik
Aleris Helse avd Strømmen
Støperiveien
5
2010
Strømmen
63 80 56 10
Grimstad, Svein Anders
Samin, Ghulam Sakhi
Sass, Sabine
Sass, Stefan
Veddeng, Egil Vidar
Angvik, Jørn-Tage
Børmark, Gunn Eline
Wirkola Vindenes, Trond
Shanker, Kan
Mietzner, Christian
Sunndal medisinske senter
Sunndal legesenter DA
Sunndal legesenter DA
Sunndal legesenter DA
Sunndal legesenter DA
Surnadal Legesenter
Surnadal Legesenter
Albatross legesenter
Svelgen Helsesenter
Svolvær Legesenter
Mongstugt
Mongstugt
Mongstugt
Ragn. Blakstadsgt.
Ragnvald Blakstadsgt.
Moavn.
Moavn.
Leitvegen
Granden
Kong Øysteins Gate
5
5
5
22 A
22
21
21
48
12
9
6600
6600
6600
6600
6600
6550
6550
5559
6723
8300
Sunndalsøra
Sunndalsøra
Sunndalsøra
Sunndalsøra
Sunndalsøra
Surnadal
Surnadal
Sveio
Svelgen
Svolvær
71 69 40 20
71 69 40 20
71 69 40 20
71 68 90 00
71 68 90 00
71 65 78 00
71 65 78 00
55 02 35 15
91 53 14 46
74 42 04 80
97 65 08 26
56 31 37 00
56 31 59 00
56331800/21642290
56 33 18 00
Olsen, Lars Andreas Dahl
Struckmeyer, Magnus
Legetorget AS
Svolvær Legesenter
Torget
Kong Øysteins Gate
1
9
8300
8300
Svolvær
Svolvær
76 06 61 70
75 42 04 80
Bhatia, Sudarshan
Akeren, Tormod
Sykkylven Legesenter
Gjerstad legekontor
Haugneset
Brokelandsheia
20
6230
4993
Sykkylven
Sundebru
70 25 50 50
37 11 91 90
Larsen, Oddvar Rune
Andersen, Lars
Christiansen, Tor Harald
Fidjeland, Heidi Lidal
Høyem, Tore
Ringen, Dag Sigmund
Bredsen, Rolv-Jørgen
Tilrem, Pontus Jobst Peter
Aspevik, Ketil
Benserud, Heidi Elisabeth
Bovim, Brigt
Halsnøy Helsesenter
Lars Andersen Legevirksomhet
Søgne legesenter
Søgne legesenter
Petroleumslege Tore Høyem
Søgne legesenter
Sømna legekontor
Legekontoret i Vik
Søreide legekontor
Søreide legekontor
Søreide legekontor
Heiavegen
Rådhusveien
Tangvall
Rådhusveien
Rådhusveien
Rådhusveien
Omsorgsveien
Vik
Søreidtunet
Søreidtunet
Søreidtunet
84
1
1
1
1
5454
4640
4640
4640
4640
4640
8920
8920
5251
5251
5251
Sæbøvik
Søgne
Søgne
Søgne
Søgne
Søgne
Sømna
Sømna
Søreidgrend
Søreidgrend
Søreidgrend
53 46 15 30
38 05 39 40
38 05 39 40
38 05 39 40
38 05 39 40
38 05 39 40
75 01 51 00
75 01 51 00
55 11 65 00
55 11 65 00
55 11 65 00
Hov, Brit
Tananger legesenter
Havnealleen
36
4056
Tananger
51 71 89 20
Huru, Vidar
Høines, Kristian Jong
Tananger Legesenter
Tananger Legesenter DA
Havnealléen
Havnealléen
36
36
4056
4056
Tananger
Tananger
51 71 89 20
51 71 89 20
Jankovic, Vladimir
Medco BHT AS
Risavika Havnering
14
4056
Tananger
51 71 52 70
Meldahl, Rune
Nesheim, Geir Bernhard
Netland, John Inge
Medco BHT AS
MEDCO BHT AS
Deltaklinikken
Risavika Havnering
Risavika Havnering
Hammaren
14
14
23
4056
4056
4056
Tananger
Tananger
Tananger
51 71 52 70
51 71 52 70
51 64 67 80
Talberg, Tonje
de Jong, Anja
Medco BHT AS
Tau legesenter
Risavika Havnering
Bedehusvegen
14
4
4056
4120
Tananger
Tau
51 71 52 70
51 74 40 00
Doeland, Herman
Tau legesenter
Bedehusvegen
4
4120
Tau
51 74 40 20
Haver, Hans Erik
Tau legesenter
Bedehusvegen
4
4120
Tau
51 74 40 00
Digra, Thor
Rosten Legesenter
Ivar Lykkes Vei
9
7091
Tiller
72 90 07 01
Norberg, Børge Lønnebakke
Rosten Legesenter
Ivar Lykkes Vei
9
7091
Tiller
72 90 07 01
1
1
1
1
T
Bulling, Thomas Alexander
Tingvoll legesenter
6630
Tingvoll
71 53 15 50
Berg, Geir Ingvar
Tvedten, Hans Halvard
Tjelta Legesenter
Atlaslegene DA
4054
3154
Tjelta
Tolvsrød
51 71 51 51
33 30 19 00
Jovovic, Ivan
Tonstad legekontor
4400
Tonstad
38 37 91 30
Vågenes, Rune
Tranby legesenter
3408
Tranby
32 85 87 10
Gundersen,Per Christian
Haugli, Arne
Sentrum legekontor
Sentrum legekontor AS
Killengreensgate
Killengreensgate
7
7
9008
9008
Tromsø
Tromsø
77 66 60 50
77 66 60 50
Nordvåg, Dag Yngve
Silsand, Yngve
Vold, Johanne
Sentrum legekontor as
Sjøgata legesenter
Sjøgata legesenter
Killengreens gt.
Sjøgata
Sjøgata
7
31-33
31-33
9008
9008
9008
Tromsø
Tromsø
Tromsø
77 66 60 50
77 66 41 60
77 66 41 60
Angen, Olav
Bjertnes, Aage
Butt, Marthe Sofia
Eftedal, Olav Sande
Grøntvedt, Hans Ove
Halldorsson, Magnus
Holthe, Tom
Kahn, Roger
Kjeldstad, Marthe
Koren, Birger I.S
Kaasa, Aaste
Leira, Håkon Lasse
Lereim, Stein Kristian
Løvli, Ole Christen
Mohn, Torkel
Moum, Hanne
Myhre, Gunn B.S.
Nilsen, Toril Synnøve
Nordstrand, Arnfinn
Rønne, Marit
Sjømannslegekontoret i Trondheim
Risvollan legesenter
Ringve legesenter
Statoil ASA
Hallset Legesenter AS
Sjømannslegekontoret i Trondheim
Aleris sykehus og med. Senter
Ila Legesenter
Ringve legesenter
Sjømannslegekontoret i Trondheim
DinDoktor
Lade Bedrifshelsetjeneste
Risvollan legesenter
Risvollan legesenter
Bygghelsetjeneste Midt-Norge
Persaunet legesenter
Aleris helse
Stamina Helse
Din Bedriftshelsetjeneste
Sjømannslegekontoret i Trondheim
Olav Tryggvasons gate
Ingeborg Aas v
Harald Hårfagres gate
Arkitekt Ebbels veg
Selsbakkveien
Olav Tryggvasonsgate
Innherredsveien
Ilevollen
Harald Hårfagres gate
Olav Tryggvassons gate
Vollbakken
Haakon VII gt
Ingeborg Aas v
Ingeborg Aas v
Sluppenveien
Utsiravegen
Innherredsveien
Pirsenteret
Vollabakken
Olav Tryggvassons gate
24 C
4
2
10
37
24C
7D
48
2
24
3
12 B
4
4
12b
1a
7D, 4.etg
7011
7036
7041
7004
7027
7011
7014
7018
7041
7011
7030
7041
7431
7036
7037
7045
7014
3
24c
7400
7011
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
73 83 36 10
73 84 48 80
73 58 50 30
94 15 00 37
72 55 71 60
73 83 36 10
73 87 20 00
73 51 11 24
73 58 50 30
73 83 36 10
73 98 28 80
73 89 78 80
73 84 48 80
73 84 48 80
73 96 66 00
73 82 85 50
73 87 20 00
73 54 50 71
95 29 28 21
73 83 36 10
Storrusten, Egil
Aadahl, Bjørg
Persaunet legesenter
Gløshaugen legesenter
Utsiravegen
Richard Birkelands vei
1a
5
7045
7034
Trondheim
Trondheim
73 82 85 50
73 59 32 80
Vigdelsvn
Gauterødveien
700
6b
Smedsaas, Georg
Voje-Johansen, Per Olav
Aasvang Olsen, Bodil
Tangen, Marte Kvittum
Tvedestrand legesenter
Tvedestrand legesenter
Tvederstrand legesenter
Tynset legekontor
Hovedgt
Hovedgt
Hovedgata
Torvgt.
42
42
1
4900
4900
4900
2500
Tvedestrand
Tvedestrand
Tvedestrand
Tynset
37 19 66 00
37 19 66 00
37 19 66 00
62 48 51 60
Bastøe, Morten
Smedsrud, Christian
Tønsberg medisinske senter
Tønsberg medisinske senter
Kilengaten
Kilengaten
18
18
3117
3117
Tønsberg
Tønsberg
33 37 63 63
33 37 63 63
Tysnes Legekontor
Tysnes Legekontor
Ulefoss legesenter
Med 3 Ulsteinvik
Ulstein legesenter
Ulstein legesenter
Medi3 Ulsteinvik
Stamia Helse
Ulvik kommunelegekontor
Ulvik legekontor
Utne legekontor
Legekontoret, Rådhuset
Legekontoret, Rådhuset
Stårrveien
Bjørndalv
Sjøgata
Sjøgata
Bjørndalv
Stålhaugen
Skeiesvegen
Skejesv.
5685
5685
3830
6065
6065
6065
6065
6065
5730
5730
5778
Uggdal
Uggdal
Ulefoss
Ulsteinvik
Ulsteinvik
Ulsteinvik
Ulsteinvik
Ulsteinvik
Ulvik
Ulvik
Utne
53 43 70 80
53 43 70 80
91536202
70 11 72 90
70 01 89 89
70 01 89 89
70 11 72 90
70 00 86 60
56 52 70 40
56 52 70 40
53 67 13 40
14
14
3
3
14
10
7
3
Hansen, Randi
Listalegene AS
Abraham Berges vei
5
4560
Vanse
38 38 12 80
Lie, Hans G.
Løvhaug, Sigurd Waage
Holom, Vigdis
Breivold, Jørgen
Feyling, Lars C.
Prøsch, Frode
Vea, Gunnar
Heistad, Tom
Listalegene AS
Listalegene AS
Vanvikan legevakt
Varhaug Helsesenter
Vear Legegruppe
Vear Legegruppe
Sjømannslege Vea AS
Vegårshei legekontor
4560
4560
7125
4360
3173
3173
4276
4985
Vanse
Vanse
Vanvikan
Varhaug
Vear
Vear
Veavågen
Vegårshei
38 38 12 80
38 38 12 80
99 44 66 34
51 79 97 00
33 36 27 00
33 36 27 00
52 84 69 90
37 30 91 64
U
Markov, Victor
Skartveit, Magne
Vedel, Fredrik
Bjørndal, Leiv
Endresen, Stian
Grimstad, Turid H. Krogstad
Hanch-Hansen, Håvard Norvik
Ramsli, Håvard
Solem, Unni
Tapook, Ebrahim Behzad
Bratland Agnieszka
V
Abraham Berges vei
5
Åsnestadvn.
Steinbruddveien
Steinbruddveien
Austre Veaveg
17
8
8
93
Moland, Siri
Dalane, Per Kjetil
Horrigmo, Terje
Aamdal, Knut Fredrik
Holmvik, Guri
Kvenild, Kurt Ture
Kvenild, Kurt Ture
Brevig, Leif Harald
Leeber, Ingunn
Heimtun, Erling Krosnes
Martinez, Maria Vicenta Zaragozi
Vassbø, Knut
Larsen, Olav Martin Bryne
Solbergbygget
Vennesla legesenter
Vennesla legesenter
Vennesla legesenter
Stekke legesenter
Bedriftshelsetjenesten Kværner
Innherred HMS
Dr Brevig AS
Oseberg Medisinske Klinikk
Oseberg Medisinske Klinikk
Oseberg medisinske klinikk
Lege Knut Vassbø
Vigrestad helsesenter
41
41
41
3
7
9
13 A
13 A
13a
13 a
4985
4700
4700
4700
7650
7652
7652
3142
3142
3142
3142
Vegårshei
Vennesla
Vennesla
Vennesla
Verdal
Verdal
Verdal
Vestskogen
Vestskogen
Vestskogen
Vestskogen
27
4362
Vigrestad
37169540
38 15 0150
38 15 01 50
38 15 01 50
99 58 92 00
74 07 40 00
74 07 38 60
33 35 21 30
33 35 21 00
33 35 21 00
33 35 21 00
51 20 11 50
51 79 35 00
Widera, Barbara
Mjønes, George
Johnson, Gunnar Grøstad
Lystad Aasbø, Rune
Bjerkreim legekontor
Vikhammer legekontor
Vinje legekontor
Vinje legekontor
Heradshuset
Stasjonsvegen
212
4389
7560
3890
3890
Vikeså
Vikhammer
Vinje
Vinje
51 20 11 50
73 97 35 00
35 06 25 00
35 06 25 00
14
Vinjevegen
Fjose, Ottar Rakoto
Glenjen, Ingunn Karin
Kolltveit, Vigleik
Langeland, Morten
Møen Thorseth, Ranvig
Sæthre, Ana Cecilia Ortega
Tveit, Jarle
Vangstunet legesenter AS
Grend BHT
Vossevangen legesenter
Grend BHT
Kommunelegekontoret i Voss
Sæthre Legekontor
Lege Jarle Tveit
Vangsgata
Uttrågt
Skulegata
Uttrågt
Uttrågt
Vangsgata
Uttrågt
27
19
11 A
19
18
38
39
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
Voss
Voss
Voss
Voss
Voss
Voss
Voss
56 53 03 70
56 53 09 00
56 53 30 90
56 53 09 00
56 53 30 60
56 51 63 00
56 51 36 70
Rokseth, Christian
Ørnes Legekontor
Gammelvn
7
8150
Ørnes
75 71 06 00
Habostad, Øystein
Stamina Helse
Strandgata
4
6150
Ørsta
70 04 92 50
Sentrumsveien
Sentrumsveien
Sentrumsveien
Fløytarvn
Hamnevegen
Johannes Brunsgt
Kjernåsveien
Kjernåsveien
Kjernåsveien
Kjernåsveien
Bjerkreim legekontor
Langgt.
Ø
Qvernheim, Rolf Richard
Rinnan, Hanne
Sjømæling, Anna Rostadmo
Hansen, Ragnar
Hjartaaker, Jarle
Laupsa, Lena
Sandven, Jon Sivert
Skjelbreid, Dag Erlend
Navigare Medical
Holt legekontor
Holt legekontor
Helsebanken Legekontor
Helsebanken Legekontor
Helsebanken Legekontor
Helsebanken Legekontor
Helsebanken Legekontor
Furuabben
Holt
Holt
Hardangerfjordvegen
Hardangerfjordvegen
Hardangerfjordvegen
Hardangerfjordvegen
Hardangerfjordvegen
21 b
Østerås
Øverbygd
Øverbygd
Øystese
Øystese
Øystese
Øystese
Øystese
90 18 18 38
77 83 26 00
77 83 26 00
56 55 38 50
56 55 38 50
56 55 38 50
56 55 38 50
56 55 38 50
Bøe, Thomas08.10.2016
Guntveit, Svein Tore
Hammer, Frode.B
Voltersvik, Anne Licie
Eikrem, Martin
Kaur, Parvinder
Rismyhr, Bjørn
Tekin, Deniz
Voll, Marianne
Bjørge, Kjetil
Brautaset, Inger Botn
Falcon, Britt Græsdal
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Hanch-Hansen, Håvard Norvik
Håskjold, Terje
Kjærnli, Thorbjørn
Larsen, Bjarte
Pedersen, Roar
Rotevatn, Bjørn Møll
Skuseth, Per
Vegsundvåg, Jonas
Ågotnes Legekontor
Ågotnes helsehus
Ågotnes legekontor
Ågotnes legekontor
Åkra Legesenter
Parvinder Kaur
Lege Bjørn Rismyhr AS
Åkra Legesenter
Holtålen legekontor
Ålesund Legesenter AS
Medi3 Ålesund
Stamina Helse BHT
Stamina Helse BHT
Medi3 Ålesund
Medi3 Ålesund
Medi3 Ålesund
Medi3 Ålesund
Moa legesenter
Medi3 Ålesund
Medi3 Ålesund
Stamina Helse BHT
Skjærgardsvegen
Skjærgardsvegen
Skjærgardsvegen
Skjærgardsvegen
Engvegen
Rindavegen
Rådhusvn
Engvegen
Helsetunet
Korsegt
Sundgata
Langelandsveien
Langelandsveien
Sundgata
Sundgata
Sundgata
Sundgata
Moa Helsehus
Sundgata
Sundgata
Langelandsveien
1376
1376
1376
1376
2
35
16
2
7
8
12
17
17
12
12
12
12
12
12
17
5363
5363
5363
5363
4270
4270
4296
4270
7380
6002
6003
6017
6017
6003
6003
6003
6003
6018
6003
6003
6017
Ågotnes
Ågotnes
Ågotnes
Ågotnes
Åkrehamn
Åkrehamn
Åkrehamn
Åkrehamn
Ålen
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
56 31 39 90
56 31 39 90
56 31 39 90
56 31 39 90
52 84 50 10
47 16 61 17
52 81 66 66
52 84 50 10
72 41 76 60
70 12 10 72
70 11 70 00
70 15 25 50
70 15 25 50
70 11 70 00
70 11 70 00
70 11 70 00
70 11 70 00
70 16 46 00
70 11 70 00
70 11 70 00
70 15 25 50
Øen, Frode Kjølmoen
Ravnestad, Johannes
Ålgård Legesenter
Sjukestova
Rettedalen
Trånavegen
11
91
4330
5614
Ålgård
Ålvik
51 61 25 25
56 55 75 00
650
650
650
650
650
1361
9334
9334
5610
5610
5610
5610
5610
Å
Härtel, Louise
Klinge, Randi
Hove, Bjarte
Rauma Legesenter
Rauma Legesenter
Årdalstangen legekontor
Vollan
Vollan
Statsråd Evensens veg
8a
8a
2
6300
6300
6885
Åndalsnes
Åndalsnes
Årdalstangen
71 16 67 00
71 16 67 00
57 66 52 90
Haralstad, Sven
Haaland, Ann-Magret
Åseral legekontor
Åseral legekontor
Helsehus, Gardsvegen
Helsehus, Gardsvegen
66
66
4540
4540
Åseral
Åseral
38 28 59 00
38 28 59 00
Lægerne Ingemannsalle
Lægerne Strandbygade 65
Lægerne Strandbygade 65
Lægerne Strandbygade 65
Lægerne Ingemanns allè
Lægerne asylgade
Lægerne asylgade
Lægekontoret
Falck Healthcare Sundhedsundersøgelser
Falck Healthcare Sundhedsundersøgelser
Ingemannsallé
Strandbygade
Strandbygade
Strandbygade
Ingemanns allé
Asylgade
Asylgade
Amaliegade
Store Kongensgade
Store Kongensgade
175 C
65
65
65
175 c
19
19
33 D
132
132
6700
6700
6700
6700
6700
9900
9900
1256
1264
1264
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Fredrikshavn
Fredrikshavn
København K
København K
København K
AUSTRIA
CANADA
CROATIA
DANMARK
Wibe, Helle
Knutzen, Sanne
Møller, Daniela
Nielsen, Lars Bruun
Bødker, Sven Allan
Brun, Charlotte
Søndergård, Mads
Gabriel, Mette
Hostrup-Pedersen, Christian
Jørgensen, Mette Møller
0045 50 58 36 01
0045 75 12 31 00
0045 40 36 71 42
0045 20 33 32 42
0045 50 58 36 01
0045 98 42 11 11
0045 98 42 11 11
0045 33489263/67
0045 33 32 62 63
0045 33 32 63 63
Kraft, Ole
Kristensen, Kasper Banke
Kaad, Morten
Vorm, Hanne
Angen, Roald
Lund, Henrik
Nielsen, Leif Max
Nielsen, Mette
Sodemann, Bodil
Kvist, Ole
Lægekontoret
Medical office
Lægerne i Centrum
Læge Hanne Vorm
Lægehuset i Sakskøbing
Lægerne Toldbodvej
Læge Leif Max Nielsen
Lægerne Boulevarden 30
Lægerne Bouleverden
Falck Healthcare, Scandinavian Centre
Amaliegade
Amaliegade
Skt. Annes Plads
Vestergade
Juniorsgade
Toldbodvej
Sct.Nicolaigade
Bouleverden
Bouleverden
Margrethepladsen
33 D
33
2,2
11
35
9
7
30
30
3
1256
1256
5000
5000
4990
5700
5700
9000
9000
8000
København K
København K
Odense C,
Odense C,
Sakskøbing
Svendborg
Svendborg
Aalborg
Aalborg
Aarhus C
0045 33 48 92 63
0045 33 48 92 63
0045 31 24 66 22
0045 66 12 62 13
0045 20 66 46 21
0045 62 21 45 18
0045 62 21 55 00
0045 98 12 01 11
0045 98 12 01 11
0045 87 30 07 08
Baltic Euromedical OÜ
Paldiski mnt
68 a
10617
Tallinn
3725651342
Diacor Ruholahti
Medimar Scandinavia
Roll´s Royce
Porkkalankatu
Lövuddsvägen
Tikkalantie
22A
4
1
CMETE
Rue du Colonel DRIANT
10
ESTONIA
Lahe, Ülle
FINLAND
Kuokkanen. Juha T.
Bauer, Mia Nadja Marianne
Kalle, Saarinen
00180
Helsinki
AX-22120 Mariehamn
26101
Rauma
00358 9 7750 800
00 35 81 81 44 04
00385405010604
FRANCE
Poulbere, Nicole
75001
Paris
0033(0)153458660
FÆRØYENE
Weihe, Pàl
Adeling for Arbejdsmedicin og Folkesundhed
Sigmundargøta
14
110
Rauma
00298316696
Boller, Klaus
Arbeitsmedizinishe Praxis Dr. Boller
Karlstr.
3 in
74321
Bietingheim Bissingen
00497142979613
Knaus, Gerald
ASD der BG.BAU
Stadtfeldstraβe
50
94469
Deggendorf
004999121058
Gärtner, Michael
Rogall, Ulrich
Ziegler, Uta
Rodegro, Renate
MEDITÜV Gmbh & Co. KG
Arbeitsmedizinische Praxis
Siemens AG
ASD der BG Bau
Groβe Bahnstr
31
1
1-15
97
22525
22041
90441
26219
Hamburg
Hamburg
Nürnberg
Oldenburg
00494085572546
00494068268606
00499114336311
00494419570633
Aalsburg, Rochus van
Travel Clinic Havenziekenhuis
Haringvliet
72
3011 TG
Rotterdam
09005034090
Heilsugæslan Sólvangi
Sólvangsvegur
2
220
Hafnarfjördur
003546963680
GERMANY
Schlossgarten
Vogelweiherstr.
Bloherfelder Str.
ISLAND
Jonsson, Gunnar Thor
ITALY
MALTA
Tilney, Terence
Tilney, Terence
Sir Adrian Dingli Sliema
95
IM2S
Avenue d´Ostende
11
Sc Black Sea Maritime Health Medic
al CenterSRL
68. Mamaia BLV., BL 14
Drs. Horne & Chin Pte Ltd
1 Scotts Road, #17-01 Shaw
Centre
Medic - Dr Naesgaard
Esq. Avd Los Boliches
SLM 1905 Sliema
0035699444131
MONACO
Bermon, Stephane
98000
Monaco
0037799991024
900581
Constanta
0040723035691
Singapore
006564911377
Fuengirola
0034 952460040
ROMANIA
Besnea, Oana
SINGAPORE
Sie, Paul Timothy
SPAIN
Naesgaard, Jens
SVERIGE
93
29640
Hallber, Håkan
Bruce, Christina
Manpower hälopartner
Företagsklinikken
Östermalmvägen
Första Långgatan
Ehrenström, Lena
Feelgood
Byfogdegatan
Fabricius, Christian
GTC Life Science
Västra Hamngatan
Lindecrantz, Olof
Varbergshälsan AB
Madsen, Ola
1
22
1240
413 28
Finspång
Göteborg
0046 12 22 42 40
0046 31 12 11 90
4
41505
Göteborg
0046 313373360
13 A
41117
Göteborg
0046 70 94 99 101
Kardanvägen
7
43232
Varberg
46 340 664 477
Vasamedicin
Vasagatan
46
411 37
Göteborg
0046 0722-509005
Mose-Christensen, Lars
Sjøfartsmottagningen
Stortorget
2
252 23
Helsingborg
4 642 139 600
Skalenius, Jan-Olaf
Svensson, Joel G.
MEDJOB
Järnhälsan
Byalagsgatan
Järntorgsatan
14
8
418 74
41301
Göteborg
Göterborg
0046 73 34 09 196
46 317 437 750
Westerlund, Maurice
Medikus
Långåsliden
24
412 70
Göteborg
00 46 31 40 27 28
Knutsson, Mikael
Götenehälsan
Järnvägsgatan
2
533 30
Götene
0046 51 15 90 15
Andersson, Sture
Tudorklinikken
Axel Olsons gata
4B
302 27
Halmstad
0046 35 22 75 23
Aronsson, Jan
Antus, Kjell
Hjärne, Ingrid
Neilan, Anders
Hassler, Leo Arne
Dahlqist, Christer
Dr. Jahn Ahron AB
Vårdcentralen Johannesberg
FöretagsHälsan FHC AB
AB Previa
Doktorerne Hassler AB
Feelgood
Lindersvägen
Johannesberggatan
Gullbernav
Drottningennatan
Fredsgatan
Hans Michelsensgatan
6
1
33
16
3
9
663 41
871 31
371 47
37131
972 39
211 20
Hammarö ( Karlstad)
Härnösand
Karlskrona
Karlskrona
Luleå
Malmö
0046 54 52 35 30
0046 61 15 05 801
0046 45 53 02 560
0046 07 71 23 00 00
0046 92 06 93 03
46 705 151 105
Carlquist, Arne
Feelgood företagshälsa
Repslagarergatn
12
60232
Norrkôping
0046 11 20 07 50
Berndtsson Blom, Katarina
Ladulaaskliniken
Industrigatan
2
511 62
Skene
0046 320 65 30 90
Bergöö, Wilhelm
Aleris Flyg och Dykmedicin
Olivecronas väg
1
113 61
Stockholm
0046 86 90 63 62
Sandelin, Olle
Airmedic.se-Internetboking
Kungsgatan
80 B
112 27
Stockholm
0046 86 51 72 00
Karlsson, Maths
Carlsson, Jonas
Svensson, Elisabeth
Previa
Manpower Hälsopartner AB
Medicin Direct
Junogatan
Nätverksgatan
Akademigatan
9
4
4C
45142
721 83
83140
Uddevalla
Västerås
Östersund
0046 0522-518400
0046 21 81 43 50
0046 63 670 2000
MediMare
De Lairessestraat
130
1075HL
Amsterdam
0031681798813
The Netherlands
Daam, Sven J
Strooband, Franciscus A.M.
STC SAIO
Qaurantainweg
Occucare International
5151 Katy Freeway
98
Rotterdam
0031104702553
Houston
0017138020801
USA
McShane, Ricky
Suite 170 TX 77007
Virksomhetens postadresse/The Organisation´s mail address
E-post/E-mail
Gatenavn/Street
Husnr.
Postnr.
Sted/Place
Godkjent til
Saksnr.
Approved until
Journalnr.
[email protected]
Aksdalvegen
135
5570
Aksdal
07.01.2017
13/12264
[email protected]
[email protected]
Aksdalvegen
Aksdalvegen
165
165
5570
5570
Aksdal
Aksdal
07.01.2017
20.12.2016
13/12256
13/13096
[email protected]
Markveien
29
9510
Alta
19.12.2016
13/13286
Markveien
Hesteskoen
29
8
9510
9510
Alta
Alta
18.12.2016
09.01.2017
13/11895
14/304
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Skipper Wirkolas vei
4
9515
Alta
03.01.2017
13/12339
Bekkefaret
2
9513
Alta
11.12.2016
13/12705
Thomasbakkveien
12
9509
Alta
18.12.2016
13/11898
Andebuveien
939
3158
Andebu
23.01.2017
14/1189
[email protected]
Kjerringnesset
16
8480
Andenes
14.10.2016
13/8115
www.hisøylegesenter.no
Skrivergården Noroddveien
[email protected]
2
4816
Kolbjørnsvik
18.12.2016
13/11894
Havnegt.
Stoaveien
1
45 a
4836
4848
Arendal
Arendal
15.11.2016
07.01.2017
13/11260
13/12259
Havnegt.
1
4836
Arendal
09.01.2017
14/302
Havnegt.
1
4836
Arendal
14.01.2017
14/369
[email protected]
Stoaveien
45 A
4848
Arendal
16.12.016
13/12760
[email protected]
Havnegt.
Noroddveien
1
2
4836
4816
Arendal
Kolbjørnsvik
24.10.2016
18.12.2016
13/10146
13/13175
154
2
4842
4816
Arendal
Kolbjørnsvik
28.10.2016
16.12.2016
13/10372
13/12757
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kystveien
Skrivergården Noroddveien
[email protected]
[email protected]
Havnegt.
Havnegt.
1
1
4836
4836
Arendal
Arendal
28.10.2016
13/10394
17.12.2016 13/11503
[email protected]
Pb 272
Hagaløkkveien
7
1372
1383
Asker
Asker
15.11.2016
15.01.2017
13/11222
14/702
6980
Askvoll
17.02.2017
14/2050
5943
Austrheim
09.10.2016
13/8034
5943
4262
Austrheim
Avaldsnes
21.10.2016
09.01.2017
13/8648
13/13406
[email protected]
Helsehuset Askvoll
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kong Augvaldsveg
6
[email protected]
Pb 104
4299
Avaldsnes
15.11.2016
13/11219
avaldsneslegesenter.no
Pb 104
4299
Avaldsnes
14.11.2016
13/11224
Bruhagen sentrumsbygg
Pb 53
Pb 53
6530
6538
6538
Averøy
Averøy
Averøy
27.10.2016
12.09.2016
14.01.2017
13/10707
13/7761
14/424
Pb 800 postmottak
2617
Lillehammer
04.10.2016
13/7764
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kapellveien
Wirgenes vei
2
9
9325
3157
Bardufoss
Barkåker
29.10.2016
13.01.2017
13/10415
14/430
6631
Batnfjordsøra
17.12.2016
13/11505
5886
5886
Bergen
Bergen
03.10.2016
13/7751
05.02.2017 14/1725
5013
5015
Bergen
Bergen
04.10.2016
15.01.2017
13/7752
14/294
5868
Blomsterdalen/Bergen
14.01.2017
14/328
18
5013
Bergen
14.01.2017
14/336
65 B
9
5035
5239
Bergen
Rådalen
13.10.2016
09.01.2017
13/10803
13/13421
Pb. 1
Minde Allé
35
5061
5068
Bergen
Bergen
17.10.2016
08.01.2017
13/8355
13/13470
Marken
34
5017
Bergen
15.01.2017
14/295
Strandgaten
Laguneveien
Haakonsvern
Haakonsvern
Vestre Torggt
Haakonsvern
Strandgaten
Marken
Laguneveien
Bryggen
Sandviksboder
Lagunaveien
18
9
5013
5239
5886
5886
5015
5886
5013
5017
5239
5003
Bergen
Rådal
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Rådal
Bergen
Bergen
Rådal
09.01.2017
26.11.2016
08.01.2017
11.09.2016
20.02.2017
04.10.2016
22.10.2016
08.10.2016
20.01.2017
04.10.2016
19.12.2016
11.12.2016
14/476
13/11544
13/13468
13/7789
14/2206
13/7817
13/9395
13/7801
14/880
13/7811
13/13144
13/12553
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
13.12.2016
23.10.2016
15.01.2017
24.10.2016
08.10.2016
16.10.2016
13/12754
13/9870
14/689
13/10113
13/7857
13/8356
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]@volvat.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
I.j.garstad
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Strandgaten
Magnus Barfotsgate
14
20
Postboks 83
Strandgaten
Sandviksboder
Laguneveien
Minde allè
Haakonsvern
Postboks
Minde Allé
Pb 41, K-16 Haakonsvern
Marken
8
14
34
9
9
65b
9
5035
5239
35
5068
98
35
5851
5068
5886
5017
34
[email protected]
www.volvat.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Minde Allé
Laguneveien
Bekkesvingen
Lægdesvingen
Lagunaveien
PB 114 Sandsli
Pb. 7200
Boks 5 Haakonmsvern
Lagunaveien
Laguneveien
Laguneveien
Strandgt
Strandgt
Laguneveien
Fjøsangervei
Strandgt
Postboks 83, Blomsterdalen
Pb. 1 Haakonsvern
[email protected]
[email protected]
Haakonsvern
Laguneveien
Laguneveien
Pb 83 Blomsterdalen
[email protected]
Strøket
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.kystlegene.no
[email protected]
[email protected]
Bjarkøy legekontor
Sjøgata
48
9
16
43a
9
9
9
9
18
14
9
215
14
9
9
9
Postboks 6013
Aspmyra
Bokntauvegen
Bergen
Rådal
Bergen
Bergen
Rådal
Bergen
Bergen
Bergen
Rådal
Rådal
Rådal
Bergen
Bergen
Rådal
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
04.10.2016
14.01.2017
08.10.2016
27.02.2017
27.01.2017
09.10.2016
16.10.2016
16.10.2016
05.02.2017
20.11.2016
09.01.2017
03.10.2016
15.01.2017
17.10.2016
23.10.2016
08.10.2016
20.12.2016
13.01.2017
13/7813
14/343
13/7802
14/2599
14/1350
13/7803
13/8243
13/8246
14/1603
13/11557
14/366
13/7776
14/278
13/8421
13/9951
13/7845
13/13296
14/269
5886
5239
5239
5868
Bergen
Rådal
Rådal
Bergen
15.01.2017
10.01.2017
18.12.2016
21.10.2016
14/706
14/372
13/11891
13/8661
4760
Birkeland
03.01.2017
13/12343
9426
Bjarkøy
Bodø
14.11.2016
08.01.2017
13/10861
13/12311
8047
Bodø
17.02.2017
14/2048
8009
Bodø
27.11.2016
13/11532
8031
Bodø
09.01.2017
14/311
8003
Bodø
17.02.2017
14/2065
5561
Bokn
18.12.2016
13/13064
7129
Brekstad
19.12.2106
13/13288
6
Saniteten, Bodin Leir
Østensenveien
5068
5239
5096
5096
5239
5862
5020
5886
5239
5239
5239
5013
5013
5239
5073
5013
5868
5886
15 A
Kyrkjegardsvegen
6
5430
Bremnes
27.01.2017
14/1352
Kyrkjegardsvegen
6
5430
Bremnes
05.02.2017
14/1721
Kyrkjegardsvegen
6
5430
Bremnes
06.02.2017
14/1623
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kyrkjegaardsvegen
Hollundsdalen
Skulesvei
Skulesvei
Skulesvei
Skulesvei
Skulesvei
Skules Vei
Pb. 53
Sarsvegen
Byremo sentrum
Helle
Martin Lingnes vei
Hellandvegen
Hellandvegen
20
1
13
13
13
13
13
13
Vestvikveien
Øvre Kråkenes
Helseveien
32
115
1
31
17
10
10
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
5430
5430
8900
8900
8900
8900
8900
8904
6538
4754
4529
4525
1364
3800
3800
5440
5443
5152
9990
Bremnes
Bremnes
Brønnøysund
Brønnøysund
Brønnøysund
Brønnøysund
Brønnøysund
Brønnøysund
Averøy
Bykle
Byremo
Konsmo
Fornebu
Bø i telemark
Bø i telemark
Mosterhamn
Bømlo
Bønes
Båtsfjord
14.01.2017
20.11.2016
27.02.2017
06.02.2017
23.11.2017
06.01.2017
13.11.2016
20.12.216
13.01.2017
16.12.2016
27.02.2017
13.11.2016
12.12.2016
28.01.2017
14.01.2017
04.10.2016
16.10.2016
08.01.2017
07.01.2017
14/427
13/11554
14/2595
14/1745
14/1181
13/12278
13/10802
13/13283
14/282
13/13042
14/2500
13/10864
13/12708
14/1054
14/332
13/7815
13/8211
13/13342
13/12276
6961
Dale i Sunnfjord
09.01.2017
13/13404
Konsul Jebsens gate
16
5722
Dalekvam
16.12.2016
13/12909
[email protected]
[email protected]
Konsul Jebsens gate
16
5722
Dalekvam
07.01.2017
13/12316
Skoglieveien
4
3947
Drammen
20.12.2016
13/13092
[email protected]
Jørgen Moes gt.
4
3016
Drammen
16.10.2016
13/8252
[email protected]
[email protected]
Børsemakergata
4
3045
Drammen
20.02.2017
14/2215
Nedre Storgate
31
3015
Drammen
10.01.2017
14/346
[email protected]
Tørkoppveien
10
1570
Dilling
15.11.2016
13/11226
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gamle Sokndalsvei
Sjukehusveien
38
38
4372
4373
Egersund
Egersund
22.10.2016
19.12.2016
13/9401
13/13151
Spinnerigaten
13
4370
Egersund
05.02.2017
14/1731
Nytorget
6
4370
Egersund
15.01.2017
14/705
6
4370
Egersund
17.10.2016
13/8518
[email protected]
Nytorget
Hovlandsveien
160
4374
Egersund
17.10.2016
13/8518
[email protected]
Lerviksgården, Nytorget
Gamle Sokndalsvei
9
38
4370
4370
Egersund
Egersund
09.10.2016
08.01.2017
13/7832
13/13402
Nytorget
6
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
frenalegekontor.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
4370
Egersund
17.02.2017
14/2047
Eidetorget
6490
Eide
05.02.2017
14/1740
Kommunehuset
6460
Eidsvåg i Romsdal
20.12.2016
13/13106
5105
Eidsvåg i Åsane
18.12.2016
13/11812
4596
Eiken
11.12.2016
13/12701
5966
5966
Eivindvik
Eivindvik
29.10.2016
15.01.2017
13/10643
14/283
Helsesenteret
Helsesenteret
6440
6440
Elnesvågen
Elnesvågen
26.11.2016
20.12.2016
13/11510
13/13117
Etne Legekontor
5590
Etne
16.12.2016
13/13060
9439
Evenskjer
06.01.2017
13/13295
4810
Eydehavn
25.10.2016
13/10379
1454
7320
Fagerstrand
Fannem
16.10.2016
08.01.2017
13/8247
13/13423
Vollane
Skeie
Eivindvikvegen
Eivindvikvegen
Pb. 53
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1
Pb. 23
1102
1102
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Barbrosgate
Barbrogate
Barbrogate
Sjøgata
13B
13 B
13 B
78
[email protected]
[email protected]
Feviktoppen
[email protected] 600
[email protected]
Storgata
[email protected]
Storgata
[email protected]
[email protected]
Ulvedalen
[email protected]
Brogt
[email protected]
Brogt
[email protected]
Kirkegaten
[email protected]
Elvegt.
[email protected]
Hans Blomgt.
[email protected]
[email protected]
www.legegruppa-sms.no (timebestilling)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]il.com
Hans Blomgate
Hans Blomgate
Hans Bloms gt.
Hans Bloms gt.
Hans Blomgt.
Hans Bloms gt.
57
57
5
9
9
5
14
39
39
39
39
39
39
39
4550
4550
4550
8200
5947
Farsund
Farsund
Farsund
Fauske
Fedje
20.12.2016
08.01.2017
14.11.2016
14.01.2017
14.10.2016
13/13298
13/13409
13/11246
14/330
13/8035
4870
9306
9300
9300
4160
5134
4400
4400
4400
4400
6900
6900
6900
6900
6900
6900
6900
Fevik
Finnsnes
Finnsnes
Finnsnes
Finnøy
Flaktveit
Flekkefjord
Flekkefjord
Flekkefjord
Flekkefjord
Florø
Florø
Florø
Florø
Florø
Florø
Florø
13.11.2016
08.01.2017
29.01.2017
07.01.2017
08.01.2017
21.01.2017
15.01.2017
14.01.2017
18.12.2016
18.12.2016
11.12.2016
29.10.2016
04.12.2016
12.09.2016
14.01.2017
17.12.2016
14.11.2016
13/10804
13/13457
13/13432
13/12263
13/13340
14/967
14/707
14/326
13/13082
13/13081
13/12702
13/10697
13/12555
13/7790
14/348
13/13043
13/11253
Fornebu
Forsand
Fosnavåg
Fosnavåg
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
28.10.2016
11.12.2016
13.11.2016
14.01.2017
08.01.2017
04.10.2016
22.10.2016
13/10368
13/12559
13/10806
14/352
13/13325
13/7756
13/9394
Frei
Frei
Frei
14.01.2017
25.11.2016
21.10.2016
14/435
13/11529
13/8663
Snarøyveien
Helsesenter
Eggesbøvegen
Eggesbøvegen
Wilbergjordet
Christianslund Allé
Wilbergjordet
20
11
11
1
4
1
1360
4100
6092
6092
1605
1613
1605
Rådhusbakken
Rådhusbakken
Rådhusbakken
3
3
3
6500
6500
6500
www.freilegesenter.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Rådhusbakken
Rådhusbakken
3
3
6500
6522
Frei
Frei
03.10.2016
19.12.2016
13/7781
13/13169
Furuveien
Brakeveien
Folke Bernadottes vei
Pb 293
1
2
52
4820
5141
5417
6802
3870
3870
6800
6800
6800
5555
Froland
Fyllingsdalen
Fyllingsdalen
Førde
Fyresdal
Fyresdal
Førde
Førde
Førde
Førde i Hordaland
17.12.2016
10.12.2016
10.01.2017
23.10.2016
04.02.2017
05.02.2017
22.10.2016
13.01.2017
20.02.2017
20.12.2016
13/11817
13/12694
14/266
13/9868
14/1692
14/1729
13/9563
14/426
14/2212
13/13108
6866
Gaupne
10.01.2017
1718
1718
4876
4876
4876
4876
4876
Grekår
Greåker
Grimstad
Grimstad
Grimstad
Grimstad
Grimstad
16.12.2016
26.11.2016
29.10.2016
26.11.2016
30.10.2016
29.10.2016
20.12.2016
14/258
13/13031
6080
Gurskøy
21.10.2016
13/8651
4045
4041
4042
1776
Stavanger
Hafrsfjord
Hafrsfjord
Halden
12.12.2016
18.12.2016
13.01.2017
27.11.2016
13/12706
13/13086
13/267
13/11513
Helsehus
Langebruvegen
Hafstadvegen
Langebruvegen
Leirskarvegen
28
36
28
10
Pb.104
Eikveien
Eikveien
Storgaten
Bark Silasv
Storgaten
Storgaten
Bark Silas vei
22
22
33
7
60
33
7
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vestre Stokkavei
Madlamarkveien
Madlakrossen
Jac. Blochs gate
29
2
25
4
13/11525
13/10641
13/11546
13/10698
13/10695
13/13289
[email protected]
[email protected]
Volvat.no
[email protected]
Skippergata
Storgata
Vangsveien
Torggatata
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pb. 1224
Sykehusveien
Postboks 413
6-8
12
121
35
[email protected]
1767
1771
2318
2317
Halden
Halden
Hamar
Hamar
26.11.2016
13.12.2016
14.01.2017
20.12.2016
13/11543
13/12759
14/709
13/13111
9616
9600
9615
Hammerfest
Hammerfest
Hammerfest
16.12.2016
13.12.2016
09.01.2017
13/13038
13/12749
14/356
Hansnes
Hareid
Hareid
29.10.2016
05.02.2017
05.02.2017
13/10402
14/1732
14/1720
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hjellebakken
Hjellebakken
10
10
9130
6060
6060
Rødbergveien
6
9408
Harstad
09.01.2017
14/314
Havnegata
1
9504
Harstad
15.01.2017
14/703
9404
Harstad
10.01.2017
14/443
www.kanebogenlegesenter.no
Nessevegen
2b
9411
Harstad
23.10.2016
13/9946
[email protected]
Rødbergveien
Sjøforsvaret/Trondenes
6
9408
9411
Harstad
Harstad
03.10.2016
18.12.2016
13/7779
13/13048
15 b
15 b
9406
9406
Harstad
Harstad
14.11.2016
10.01.2017
13/10861
14/438
Sverresgate
1
9405
Harstad
09.01.2017
13/13448
Nessevegen
2b
9411
Harstad
13.01.2017
14/265
[email protected]
Tordenskjoldsgt
8
9404
Harstad
03.10.2016
13/7775
[email protected]
Pb 243
9483
Harstad
04.10.2016
13/7841
116
9414
5635
Harstad
Hatlestad
08.10.2016
16.12.2016
13/7823
13/11530
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Postboks 60
Verkstedveien
Verkstedveien
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tongvn
Risbakken
9
4380
Hauge i Dalane
15.01.2017
14/281
[email protected]
Gamle veien
20
4380
Hauge i Dalane
09.10.2016
13/7834
[email protected]
[email protected]
www.haugaland-hms.no
Breidablikkgata
149
5527
Haugesund
09.01.2017
13/13415
Longhammarveien
7
5536
Haugesund
09.01.2017
13/13415
Longhammarveien
7
5536
Haugesund
14.10.2016
13/8046
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nygårdsveien
6
5515
Haugesund
06.02.2017
14/1742
Longhammarveien
7
5536
Haugesund
08.01.2017
13/13324
Pb. 175
5501
Haugesund
29.11.2016
13/12531
Pb 457
5501
Haugesund
06.02.2017
14/1744
[email protected]
[email protected]
Espevikvegen
Pb 363
Skippergt
Pb 506
5521
5515
5527
5501
Haugesund
Haugesund
Haugesund
Haugesund
24.10.2016
07.10.2013
05.02.2017
05.03.2017
13/10112
13/7829
14/1722
14/2862
5501
Haugesund
04.12.2016
13/12549
113
149
7
212
5527
5527
5536
5525
Haugesund
Haugesund
Haugesund
Haugesund
22.10.2016
21.01.2017
17.10.2016
20.12.2016
13/9047
14/906
13/8519
13/13300
3
5518
5501
Haugesund
Haugesund
16.01.2017
13.12.2016
14/684
13/12758
5501
Haugesund
09.10.2016
13/7824
5537
Haugesund
18.11.2016
13/11235
Haugesund
22.10.2016
13/9448
09.10.2016
13/7819
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.haugaland-hms.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
18
14
Pb. 175
Strandgata
Breidablikkgata
Longhammarveien
Flotmyrgt.
Myrullveien
Pb.175
Pb 175
Austmannavegen
11
[email protected]
Sivert Thonstads v
7
7072
Heimdal
[email protected]
[email protected]
Sivert Thonstads v
Ringvålveien
7
5
7072
7080
Heimdal
Heimdal
06.02.2017
13/7819
14/1622
[email protected]
Sivert Thonstads v
7
7072
Heimdal
14.11.2016
13/11229
[email protected]
[email protected]
pb 4
3297
Helgeroa
09.01.2017
14/377
pb 4
3297
Helgeroa
10.01.2017
14/380
6218
Hellesylt
11.11.2016
13/10805
4817
4130
His
Hjelmeland
15.11.2016
19.12.2016
13/11261
13/13287
3300
Hokksund
14.11.2016
13/11228
3080
7550
Holmestrand
Hommelvik
09.10.2016
08.01.2017
13/7838
13/13460
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tangen Allé
Helsehuset
[email protected]
Pb 230
[email protected]
Havnegaten
Rådhuset
[email protected]
39
7
[email protected]
Hommersåkveiem
20
4311
Hommersåk
10.01.2017
14/379
[email protected]
Hommersåkveien
Sykehusveien
20
16b
4311
9750
Hommersåk
Honningsvåg
22.10.2016
13.01.2017
13/9561
14/432
[email protected]
Holtanløkka
1
3188
Horten
22.10.2016
13/9560
[email protected]
Saxa Viks veg
Husnes Helsesenter
4
7562
5460
Hundhamaren
Husnes
24.10.2016
15.01.2017
13/10133
13/12815
5460
Husnes
15.01.2017
14/290
[email protected]
www.minhelse.no/husneshelsesenter
Husnes Helsesenter
[email protected]
Stølshaugveien
3
5460
Husnes
09.10.2016
13/7830
[email protected]
Stølshaugveien
3
5460
Husnes
29.10.2016
13/10608
[email protected]
Veritasveien
1
1322
Høvik
09.10.2016
13/8045
[email protected]
Pb 114
Pb 159
6991
6993
Høyanger
Høyanger
29.10.2016
16.01.2017
13/10644
14/694
[email protected]
[email protected]
Vennalivegen
7670
Inderøy
14.01.2017
14/350
7670
Inderøy
09.01.2017
14/313
www,3leger.no
Indre Arnavegen
175
5261
Indre Arna
30.10.2016
13/10796
www.knarvikallmennpraksis.no
Kvernhusmyrane
9
5914
Isdalstø
08.01.2017
13/13396
[email protected]
Birketveit
4724
Iveland
24.10.2016
13/10147
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vik
Fosnes legekontor
Fjelltunvn
5627
7856
4100
Jondal
Jøa
Jørpeland
09.01.2017
15.01.2017
14.01.2017
14/307
14/293
14/367
84
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.fenring.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Dir. Poulsensgate
P.B. 203
Pb 113
Pb 113
Pb 1933
Austbøvegen
Pb.1908
Bordveien
Storgata
3
4100
4126
4126
4126
Jørpeland
Jørpeland
Jørpeland
Jørpeland
11.12.2016
15.01.2017
30.10.2016
30.10.2016
13/12559
14/699
13/10701
13/10700
Karmsund
Karmsund
Karmsund
Kaupanger
Kirkenes
Kjerrgarden
Kjerrgarden
Kleppe
Klepp Stasjon
Kleppestø
Kleppestø
Kleppestø
Kleppestø
09.10.2016
10.01.2017
13.01.2017
09.10.2016
12.12.2016
10.01.2017
06.02.2017
18.12.2016
15.01.2017
05.02.2017
09.01.2017
10.01.2017
15.01.2017
13/7835
14/373
14/418
13/8043
13/12745
14/387
14/1749
13/13170
14/279
14/1688
14/340
14/261
14/708
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Heimdal
Kokstad
Kokstad
Kokstad
Kokstad
13.11.2016
09.10.2016
23.10.2016
20.02.2017
09.10.2016
21.01.2017
05.02.2017
16.12.2016
04.10.2016
16.10.2016
03.10.2016
03.10.2016
13/10801
13/7855
13/9869
14/2219
13/7847
14/966
14/1735
13/12765
13/7749
13/8280
13/7750
13/7748
Skulevegen
Orstadvegen
Florvågveien
Florvågveien
Kleppeveien
Kleppeveien
7
191
6
6
17
17
5508
5542
5508
6854
9915
5314
5314
4352
4353
5300
5300
5300
5300
Kokstaddalen
Kokstadflaten
Kokstaddalen
Kokstadflaten
Kokstaddalen
Kokstaddalen
Kokstadflaten
Ringvålveien
Kokstaddalen
Kokstaddalen
Kokstaddalen
Kokstaddalen
27A
4
27A
4
27A
27 A
4
4
27 A
27 A
27 A
27 A
5257
5257
5257
5257
5257
5257
5257
7080
5257
5257
5257
5257
16
17
2
[email protected]
Kokstadflaten
4
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://elvebreddenlegesentr.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sandesmedisinskesenter.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tidemandsgt.
Tidemandsgt.
Helle
Grensegt.
Grensegt.
Kopparen
Pb. 54
2
2
Nedre Lundsvei
Kjøita Park
Pb 6037 Søm
Vestre Strandgt
Voie
Vågsbygd Ringvei
1
17
Tinnheiv
Vestre Strandgt
Postboks 2543
Vestre Strandgt
Vestre Strandgt
Vardåsveien
Fiskåveien
Tollbodgt.
Lumberveien
Kirkeveien
Kirkeveien
Dronningensgt.
Barstølveien
Østre Strandgate
Kirkeveien
Henrik Wergelandsgt
1
1
32
1
100 B
20
32
32
32
69
100
8
49
4
4
15
34
75
4
4
5257
Kokstad
04.02.2017
30.12.2017
14/1673
14/249
7970
Kolvereid
18.12.2016
13/11809
3616
3616
4525
4250
4250
4250
4291
Kongsberg
Kongsberg
Konsmo
Kopervik
Kopervik
Kopervik
Kopervik
22.10.2016
20.11.2016
28.10.2016
15.01.2017
18.12.2016
29.12.2016
09.12.2016
13/9565
13/11553
13/10385
14/288
13/13152
13/13118
13/12557
4630
4630
4691
4612
4623
4621
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand S
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand S
25.10.2016
13.01.2017
18.11.2016
19.12.2016
09.01.2017
09.10.2016
13/10145
14/420
13/11239
13/13154
13/13442
13/7888
4629
4630
4678
4612
4612
4637
4621
4611
4621
4631
4631
4610
4636
4608
4631
4612
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
18.12.2016
21.01.2017
08.01.2017
20.11.2016
18.12.2016
23.10.2016.
03.01.2017
25.10.2016
07.01.2017
17.02.2017
14.01.2017
12.09.2016
22.10.2013
29.10.2016
17.12.2016
09.10.2016
13/11882
14/969
13/12318
13/11566
13/13141
13/9950
13/12322
13/10380
13/12258
14/2058
14/445
13/7755
13/8656
13/10639
13/11819
13/7839
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.randsundhelse.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sandesmedisinskesenter.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.bryggenmedisinske.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.volvat.no
[email protected]
Legesenter.ost[email protected]
Lumbervn
Setesdalsveien
Barstølveien
Nedre lundsvei
Barstølveien
Lauvåsen Hovedvei
Lauvåsen Hovedvei
Skippergate
Dronningensgate
Barstølveien
Lauvsen Hovedvei
Barstølvn
Dronningensgt.
Vardåsveien
Kirkeveien
Vardåsveien
49
277
34
1
34
1
1
3
4
34
1
34
15
69
4
69
4621
4618
4635
4631
4636
4656
4656
4611
4610
4635
4658
4636
4610
4637
4631
4637
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Hamresanden
Hamresanden
Kristiansand
Kristiansand S
Kristiansand
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
26.11.2016
15.11.2016
09.10.2016
08.01.2017
03.01.2017
18.12.2016
26.11.2016
09.01.2017
27.01.2017
23.10.2016
08.10.2016
14.10.2016
05.02.2017
26.11.2016
14.01.2017
08.01.2017
13/11493
13/11245
13/7799
13/13344
13/12257
13/11883
13/11516
14/315
14/1353
13/9952
13/7852
13/8037
14/1608
13/11504
14/344
13/13472
Kongens Plass
Kongens Plass
Kongens Plass
Vestbase kontorbygg
Pb 2244
Nordmørsveien
Langveien
Konsul Knudtsonsgt.
Nordmørsveien
Konsul Knudtsonsgt.
Konsul Knudtsonsgt.
Astrupsgate
Konsul Knudtsonsgt.
Pb 760
Verkstedveien
Jens Wilhelmsgt.
Verkstedveien
Volvat, Pb 114
3
3
3
33 A
6501
6507
6507
6509
6503
6517
6509
6508
6517
6508
6508
6509
6508
6501
1671
1671
1671
1601
Kristiansund
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund N
Kristiansund
Kråkerøy
Kråkerøy
Kråkerøy
Frederikstad
20.12.2016
20.11.2016
14.11.2013
27.10.2016
11.11.2016
15.01.2017
03.10.2016
18.12.2016
06.01.2017
14.01.2017
20.12.2016
05.02.2017
10.01.2017
28.01.2017
28.11.2016
03.01.2017
26.11.2016
26.11.2016
13/13102
13/11552
13/10865
13/10707
13/10791
14/298
13/7780
13/13134
14/20
14/320
13/13107
14/1614
14/256
14/1344
13/12533
13/12309
13/11495
13/11500
54
18
8
54
8
8
9
8
6
1
6A
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
oscar,[email protected]
[email protected]
[email protected]
Verkstedveien
Farmonen
Farmoen
Farmoen
Granlivegen
Helsetunveien
Helsetunveien
6
9
9
9
1
13
13
1671
4480
4480
4480
3850
7200
7200
Kråkerøy
Kvinesdal
Kvinesdal
Kvinesdal
Kviteseid
Kyrksæterøa
Kyrksæterøa
08.10.2016
09.01.2017
08.01.2017
15.01.2017
27.02.2017
20.02.2017
16.01.2017
13/7804
13/13407
13/13333
14/277
14/2589
14/2214
14/683
[email protected]
Helsetunveien
2
9700
Lakselv
19.12.2016
13/12260
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Damsgårdsveien
Nedre Fritzøegate
Nedre Fritzøegate
Fridtjof Nansesvei
Gamle Kongevei
Postboks 102
Nedre Fritzøegate
Ohnstadhaugen
Rådhusgata
Kirkegata
Kirkegata
Pb 99
Storgata
Torvet
Torvet
Pb 80
Rådhusveien
Legekontor
Helsehuset
167
1-3
1-3
4
43
www.lyngdalsenter.no
www.lyngdalsenter.no
Alléen
Alléen
Alléen
Alléen
16
16
16
16
5160
3264
3264
3269
3269
3251
3264
6863
8376
7600
7600
4791
4790
2000
2000
4521
4520
5781
5781
5282
4580
4580
4580
4580
Laksevåg
Larvik
Larvik
Larvik
Larvik
Larvik
Larvik
Leikanger
Leknes
Levanger
Levanger
Lillesand
Lillesand
Lillestrøm
Lillestrøm
Lindesnes
Lindesnes
Lofthus
Lofthus
Lonevåg
Lyngdal
Lyngdal
Lyngdal
Lyngdal
29.10.2016
06.02.2017
24.10.2016.
18.12.2016
27.02.2017
09.01.2017
22.10.2016
18.12.2016
13.12.2016
05.02.2017
19.12.2013
23.10.2016
25.10.2016
05.02.2017
29.10.2016
29..10.2016
05.02.2017
13.01.2017
08.01.2017
06.02.2017
03.01.2017
25.10.2016
08.01.2017
14.01.2017
13/10422
14/1748
13/10136
13/13069
14/2501
14/347
13/8657
13/13173
13/12747
14/1737
13/13148
13/9871
13/7074549
14/1738
13/10706
13/10420
14/1728
14/274
13/12313
14/1741
13/12253
13/10371
13/13418
14/335
[email protected]
Kilenveien
45
1366
Lysaker
21.01.2017
13/12522
[email protected]
[email protected]
Legegruppen.no
[email protected]
postleikanger.kommune.no
[email protected]
www.sentrumls.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.lyngdalsenter.no
[email protected]
1-3
17
6
54
1a
1C
3
3
12
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Marnaveien
Sandskargata
Hollendergata
Hollendergata
Mikkelsmyrveien
Marnav
http://www.minhelse.no/radoylegesenter/
Randøyvegen
[email protected]
Pb 110
33
6
3
3
4
33
4517
4515
4514
4514
4515
4517
Mandal
Mandal
Mandal
Mandal
Mandal
Mandal
17.12.2016
06.02.2017
29.10.2016
08.10.2016
21.10.2016
25.10.2016
13/13158
14/1621
13/10609
13/7796
13/8647
13/10375
1621B
5120
5936
5936
Manger
Manger
Manger
12.09.2016
22.10.2016
22.10.2016
13/7794
13/9400
13/9396
8459
6475
6475
Melbu
Midsund
Midsund
14.10.2016
09.01.2017
11.09.2016
13/8033
14/358
13/7791
8614
8601
8601
5729
6423
6416
6416
6415
6413
6416
Mo i Rana
Mo i Rana
Mo i Rana
Modalen
Molde
Molde
Molde
Molde
Molde
Molde
09.10.2016
16.12.2016
15.11.2016
27.11.2016
14.11.2016
13.12.2016
09.10.2016
20.02.2017
18.11.2013
18.12.2016
13/8038
13/12761
13/11225
13/11539
13/11248
13/12751
13/7840
14/2208
13/11214
13/13066
5124
Morvik
04.10.2016
13/7814
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gammelveien
Pb 500
Boks 500
Mo
Fannestrandveien
Fannestrandveien
Fannestrandveien
Frænaveien
Kommuneoverlege
Verftsgata
11d
28 c
85
85
16
10
Havnegata
Vefsnveien
Jonas Lies gate
49
25
11
8655
8656
8658
Mosjøen
Mosjøen
Mosjøen
13.01.2017
16.01.2017
08.10.2016
14/270
14/690
13/7846
Postboks 525
Gudesgate
1
1522
1530
Moss
Moss
16.12.2016
22.10.2016
13/13031
13/9048
[email protected]
Postboks 525
1522
Moss
26.11.2016
13/11525
[email protected]
[email protected]øy.kommune.no
Pb. 294
Gt. 1
8430
6701
6700
Myre
Måløy
Måløy
06.10.2016
16.01.2017
20.12.2016
13/8251
14/765
13/13091
[email protected]
Vestre havn
7800
Namsos
15.01.2017
14/293
namsos.kommune.no
Sverresgt.
Søren R Thornæs veg
23
10
7800
7800
Namsos
Namsos
16.12.2016
10.01.2017
13/12911
14/421
24
8508
8514
Narvik
Narvik
16.10.2016
10.01.2017
13/8244
13/13391
PB 53
6806
Naustdal
28.01.2017
14/1347
Naustdal Helsesenter
6817
Naustdal
11.12.2016
13/12561
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pb. 655
Snorregt.
64
[email protected]
Søren R Thornæs veg
10
7800
Namsos
28.10.2016
13/10378
[email protected]
Vesterveien
Pb.225
778
4823
5560
Nedenes
Nedstrand
25.10.2016
16.12.2016
13/10142
13/12764
Fekjan
13 A
1394
Nesbru
23.01.2017
14/1190
[email protected]
[email protected]
[email protected]
5852
Bergen
10.01.2017
13/13390
Østre Nesttunvei
20
.
Nesttun
.2016
13/12266
[email protected]
Harald Sævruds vei
Sogndalsveien
214
48
5237
4645
Rådal
Nodeland
08.10.2016
23.01.2017
13/7818
14/1180
[email protected]
Sogndalsvegen
53
4645
Nodeland
15.11.2016
13/11813
[email protected]
[email protected]
Bøen
Bøen
Pb. 178
5
5
6770
6770
5602
Nordfjordeid
Nordfjordeid
Norheimsund
19.12.2016
27.02.2017
16.10.2016
13/12271
14/2600
13/8253
Norheimsund
Norheimsund
16.10.2016
03.01.2017
13/8201
13/12314
Norheimsund
16.12.2016
13/11520
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
Pb. 26
Pb. 178
Sandvenvn.
35
5602
5600
Sandvenvn.
35
5600
[email protected]no
Sandevegen
35
5600
Norheimsund
06.01.2017
13/12267
[email protected]
Telegata
Storgata
31
40
3676
3674
Notodden
Notodden
18.11.2016
10.01.2017
13/11236
13/13394
Nymoen
19.12.2016
13/13163
[email protected]
[email protected]
Pb. 733
[email protected]
Eitrheimsvegen
52
5750
Odda
09.10.2016
13/7825
[email protected]
O.Skasliens v
17
7340
Oppsal
25.11.2016
13/11536
www.hms-tjenesten.no
Statens Hus
Holtbrekka
Hamnevegen
Prestegårdsskogen
Holtbrekka
Hamnevegen
7
48
2
7
48
7300
5200
5200
5200
5200
5200
Orkanger
Os
Os
Os
Os
Os
08.10.2016
08.01.2017
15.01.2017
10.01.2017
11.12.2016
15.01.2017
13/7806
13/13335
14/285
14/376
13/12560
14/697
0159
0264
0410
0364
0124
0124
0124
0275
0603
0032
0369
0050
0124
0672
0340
0124
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
12.09.2016
16.01.2017
09.01.2017
18.12.2016
09.01.2017
09.01.2017
18.12.2016
17.10.2016
17.10.2016
08.01.2017
27.11.2016
11.09.2016
12.09.2016
06.02.2017
26.11.2016
17.10.2016
13/7777
14/688
14/362
13/13050
14/305
14/439
13/11890
13/8460
13/8521
13/13326
13/11531
13/7782
13/7759
14/1747
13/11492
13/8510
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.aleris.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Rosenkrantsgate
Fredrik Stangs gate
Postboks 3, Rimi Nydalen
Kirkeveien
Munkedamsveien
Postboks 1912 Vika
Munkedamsveien
Habitzalleen
Pb 6272 Etterstad
Pb. 8129 Dep.
Borgenveien
Steners gate
Pb 1912 Vika
Sinsenveien
Bjørnstjerne Bjørnsonsplass
Pb 1912 Vika
9
11-13
88
45
45
2a
2a
1
53
1
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
marthe-lise.næ[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pb 5280 Majorstua
Lille grensen
Pb 8101 Dep
Habitzalleen
Jernbanetorget
Pb 5280 Majorstua
St Olavs plass
Heggelibakken
Pb 5280 Majorstua
Frederik Stangsgate
Frederik Stangsgate
Dronningensgaten
Pb. 180 Holmia
Pilestredet
Lilleakerveien
Ostadalsveien
Pb. 5280 Majorstuen
St. Olavs plass
Pb 4903, Nydalen
Pb 8149 dep
Borgenveien
Storgata
Frederik Stangs gt.
Sognsveien
Ulvenveien
Borgenveien
Boks 5280
Drammensveien
Hans Nielsen Hauges gate
Youngstorget
3
2a
6
3
2
11-13
11-13
40
56
*14
81
3
2a
32
11-13
75 B
88A
2
130b
37E
2A
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gamleveien
Herøyavegen
19
91
0303
0159
0032
0275
0154
0303
0165
0375
0303
0264
0264
0154
1203
0176
0283
0753
0303
0165
0423
0033
0303
0184
0382
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
20.11.2016
30.10.2016
17.12.2016
21.10.2016
08.01.2017
12.09.2016
20.12.2016
20.11.2016
08.10.2016
19.11.2016
20.11.2016
29.11.2016
08.01.2017
05.02.2017
21.01.2017
09.10.2016
03.01.2017
10.12.2016
21.10.2016
20.12.2016
18.12.2016
07.01.2017
15.01.2017
13/11549
13/10705
13/11537
13/8659
13/13397
13/7778
13/12319
13/11562
13/7820
13/11231
13/11550
13/12526
13/13328
14/1734
14/881
13/7850
13/12395
13/12695
13/8646
13/12277
13/11814
13/12337
14/686
0855
0581
0357
0303
0277
0481
0181
9046
Oslo
Oslo
Oslo
Majorstua
Oslo
Oslo
Oslo
Oteren
20.02.2017
08.10.2016
10.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
10.01.2017
20.11.2016
18.12.2016
14/2215
13/7805
14/364
14/371
14/371
14/381
13/11568
13/13136
3922
3936
Porsgrunn
Porsgrunn
07.01.2017
24.10.2016
13/12341
13/10136
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.heistad-legekontor.no
[email protected]
[email protected]
Stridsklev Ring
Gamle Breiviksvei
Porselensveien
Porselensveien
Gamle Breiviksvei
Olavsgate
Gamle Breiviksvei
Gamleveien
46
110
18
18
110
26
110
19
3926
3940
3920
3920
3940
3922
3940
3922
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
27.01.2017
29.11.2016
27.11.2016
23.01.2017
14.01.2017
14.01.2017
20.01.2017
20.01.2017
14/1349
13/12546
13/11496
14/1183
14/354
14/333
14/883
14/882
4
1890
Rakkestad
28.01.2017
14/1343
Randabergveien
300
4070
Randaberg
16.01.2017
14/692
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]øine.no
Rådhusveien
Jon Torbergsonsvei
Randabergveien
Postboks 96
7
300
4070
4070
4096
Randaberg
Randaberg
Randaberg
25.02.2017
06.01.2017
10.01.2017
14/2451
13/13294
14/415
[email protected]
Sverre Svendsens v.
38
7056
Ranheim
04.10.2016
13/7758
2450
2450
Rena
Rena
24.10.2016
14.01.2017
13/9447
14/324
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sykestue, Rena Leir,
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.minhelse.no/rosendalhelsesenter
Rådhuset, Torget
1
2450
Rena
26.11.2016
13/11490
Sykestua Rena leir
Solsiden
20a
2450
4950
Rena
Risør
10.01.2017
17.12.2016
14/384
13/13155
Solsiden
20a
7100
4950
Rissa
Risør
26.11.2016
09.12.2016
13/11497
13/12562
Storgt
16
3660
Rjukan
08.10.2016
13/7809
Jernbanegata
45
8250
Rognan
08.01.2017
13/13337
Ternholmvegen
2
5337
Rong
20.02.2017
14/2207
Ternholmvegen
Rosendalsvegen
Rådhuset
Rosendalsvegen
2
10
5337
5470
5470
5470
Rong
Rosendal
Rosendal
Rosendal
27.02.2017
19.12.2016
03.10.2016
03.10.2016
14/2590
13/12268
13/7773
13/7783
10
[email protected]
Rosendalsvegen
Pb 1224 K
Boks 1224K
Boks 1224K
10
5470
9616
9616
9616
Rosendal
Hammerfest
Hammerfest
Hammerfest
13.01.2017
11.09.2016
26.11.2016
09.01.2017
14/272
13/7785
13/11547
13/13454
[email protected]
[email protected]
Lagunaveien
Søråshøgda
Søråsbrotet
9
9
9
5239
5235
5235
Rådal
Rådal
Rådal
10.01.2017
14.11.2016
16.10.2016
14/259
13/11216
13/8350
[email protected]
Pb 116
4815
Saltrød
24.10.2016
13/10135
[email protected]
Pb 116
Verven
1
4815
4230
Saltrød
Sand
14.11.2016
09.01.2017
13/10863
13/13415
Verven
1
4230
Sand
10.01.2017
13/13392
6973
Sande i Sunnfjord
09.01.2014
14/310
Sande
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
09.10.2016
23.01.2017
18.12.2016
20.12.2016
10.01.2017
13/7853
14/1191
13/13068
13/13109
14/375
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Skiringsalvn
Nygårdsveien
Halvdan Svartes gate
Sikringssalveien
24
84
12
20
6973
3208
3225
3208
3208
[email protected]
Dronningens gate
3
3211
Sandefjord
08.10.2016
13/7849
[email protected]
Skiringsalvn
Dronningens gate
Halvdan Svartes gate
Halvdan Svartes gate
Prinsengt.
20
3
12
12
3
3208
3208
3208
3208
3211
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
04.10.2016
14.01.2017
15.01.2017
26.11.2016
20.12.2016
13/7754
14/351
14/284
13/11511
13/13115
Skiringsalvn
Dronningens gate
20
6-8
3208
3211
Sandefjord
Sandefjord
03.10.2013
27.11.2016
13/7753
13/11491
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.legehuset.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
h[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.forusakutten.no
[email protected]
www.forusakutten.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Solaveien
Luramyrveien
Luramyrveien
Pb 60
Luramyrvegen
Luramyrveien
Luramyrveien
Luramyrveien
Luramyrveien
Olabakken
Luramyrveien
Sjøveien
Postboks 1063
Luramyrveien
Elvegaten
Luramyrveien
Postboks 1063
Solaveien
Luramyrveien
Luramyrveien
Luramyrveien
95
79
79
Håreksgt
Torolv Kvedulvsonsgt.
Håreks gt
Postboks 7200
Postboks 7200
Sandslihaugen
Pb.114 Sandsli
Sandslihaugen
Sandslihaugen
Pb 114 Sandsli
Vestfjordgaten
Postboks 65
Jongsåsveien
37
76
37
65
65
79
79
79
5
65
34
79
11
79
95
79
65
79
30
30
30
4
4
4316
4313
4313
4064
4313
4313
4313
4313
4313
4322
4313
4315
4391
4313
4306
4313
4393
4316
4313
4313
4313
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Stavanger
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Sandnes
15.01.2017
29.10.2016
08.01.2017
16.01.2017
12.05.2016
16.12.2016
16.12.2016
14.11.2016
20.12.2016
18.12.2016
29.11.2016
22.10.2016
13.01.2017
20.12.2016
09.01.2017
18.12.2016
23.01.2017
20.12.2016
08.01.2017
16.10.2016
20.12.2016
14/700
13/10411
13/13315
14/693
14/1186
13/13036
13/11507
13/10862
13/13293
13/13083
13/12548
13/9564
14/431
13/13291
13/13316
13/13132
14/1179
13/13119
13/13331
13/8254
13/13105
8800
8800
8800
5020
5020
5254
5862
5254
5254
5862
1338
1300
1338
Sandnessjøen
Sandnessjøen
Sandnessjøen
Bergen
Bergen
Sandsli
Bergen
Sandsli
Sandsli
Bergen
Sandvika
Sandvika
Sandvika
14.11.2016
09.12.2016
14.11.2016
27.02.2017
07.01.2014
04.10.2016
13.01.2017
14.10.2016
21.10.2016
11.11.2016
14.10.2016
05.02.2017
05.02.2017
13/11218
13/12556
13/11254
14/2596
13/9283
13/7817
14/268
13/8114
13/8665
13/10797
13/8047
14/1724
14/1738
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Elias Smiths vei
Sanviksveien
[email protected]
Næringsparken
Åndalsnes
Åslyveien
Åslyveien
Laukhellaveien
Bruvegen
Skatval legekontor
Furuveien
Frognerveien
Pelotongveien
Telemarksgata
Nyhus vei
Pelotongveien
Holbergsgate
Sandvåghaugen
SMS 2097
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.solum-legesenter.no
www.solum-legesenter.no
[email protected]
[email protected]øy
10
176
Pb 1191
Roald Amundsensgt.
36
79
21
21
106
6
1
5
2
10
8b
2
6
1
[email protected]
www.vindafjordleg.no
www.skognlegesenter.no
[email protected]
[email protected]
Isvik
Åsvegen
Pb. 83
Pb 24
7
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pb 160
Nylundsbakken
Nylundsbakken
Straumen
Pb 224
Dalavegen
Flyplassveien
Flyplassveien
Vingveien
2
2
2
214
214
2
1301
1337
Sandvika
Sandvika
06.02.2017
19.12.2016
14/1746
13/13085
1710
Sarsborg
29.11.2016
13/12545
1723
Sarpsborg
13.01.2017
14/276
4200
4200
3170
3170
9303
2100
7510
2020
3715
3734
3724
3726
3734
3717
9180
5574
5574
7620
7619
5371
5382
4297
4280
4280
6570
6852
6856
4050
4050
4050
Sauda
Sauda
Sem
Sem
Silsand
Skarnes
Skatval
Skedsmokorset
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skien
Skjervøy
Skjold
Skjold
Skogn
Skogn
Skogsvåg
Skogsvåg
Skudesneshavn
Skudeneshavn
Skudesnes
Smøla
Sogndal
Sogndal
Sola
Sola
Sola
09.01.2017
30.10.2016
16.10.2016
16.10.2016
11.12.2016
15.11.2016
08.01.2017
28.02.2017
23.10.2016
26.11.2016
16.12.2016
09.01.2017
09.01.2017
08.01.2017
07.01.2017
14.10.2016
15.01.2017
09.01.2017
10.01.2017
29.10.2016
18.12.2016
12.09.2016
13.01.2017
20.11.2016
19.12.2016
25.02.2017
14.01.2017
22.10.2016
17.10.2016
18.12.2016
13/13415
13/10704
13/8136
13/8245
13/12521
13/11243
13/13343
14/2602
13/9947
13/11498
13/12762
13/13452
13/13446
13/13400
13/12392
13/8036
14/299
13/13447
14/263
13/10642
13/11816
13/7786
14/417
13/11567
13/13174
14/2452
14/317
13/9389
13/8461
13/11820
[email protected]
[email protected]
www.curalegesenter.no
www.curalegesenter.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vingveien
Flyplassveien
Pb. 181
Pb. 181
Soltunsveien
Postboks 103
Postboks 103
Vingveien
Soltunsveien
Pb 800 postmottak
Pb 194
Pb. 800
Kystvakten
Pb. 800
Sjøstranda
Parkveien
Havnegate 31
Parkveien
Narvarveien
Navarveien
Krabberødveien
Maskinveien
Pb 599
pb. 8200
Foursbeen
Klubbgt.
Olav V´ s gt.
Jens Zetlitzgt
Lagårdsveien
Tastatunet
Lagårdsveien
Klubbgt.
Olav Vs gate
2
214
8
2
1
175
10
10
19
19
3
6
50
1
11
21
91
1,3
*73
1
13
4050
4050
4097
4097
4050
4097
4097
4050
4050
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
08.01.2017
03.10.2016
16.10.2016
10.01.2017
08.01.2017
25.02.2017
28.02.2017
08.01.2017
18.12.2016
13/13443
13/7768
13/8256
14/255
13/13411
14/2476
14/2606
13/13462
13/13080
2617
8401
2617
8401
2617
9006
8400
8400
8400
7820
7280
3960
Lillehammer
Sortland
Lillehammer
Sortland
Lillehammer
Tromsø
Sortland
Sortland
Sortland
Spillum
Spillum
Stathelle
12.09.2016
04.10.2016
11.12.2016
17.12.2016
13.12.2016
18.12.2016
05.02.2017
03.02.2017
25.11.2016
14.01.2017
03.01.2017
20.11.2016
13/7763
13/7812
13/12696
13/12269
13/12748
13/13046
14/1739
14/1574
13/11534
14/353
13/12336
13/11561
4033
4003
4069
4035
4013
4005
4008
4010
4027
4010
4013
4005
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
11.09.2016
22.10.2016
09.01.2017
08.10.2016
10.01.2017
08.01.2017
09.10.2016
17.10.2016
17.12.2016
04.02.2017
18.12.2016
14.01.2017
13/7792
13/9389
14/360
13/7807
14/257
13/13315
13/7822
13/8352
13/13138
14/1676
13/13075
14/444
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]@akersolutions
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.stavangermedisinskesenter.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.forusakutten.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Øvre Holmegt
Hinnasvingene
Klubbgt.
Hillevågsveien
Hinnasvingene
Olav V` s gt.
Lagårdsveien
Pb 589
Olav Vs gate
Tastatunet
Nordbøgt.
Øvre Holmegate
Finnestadveien, Dusavik
Boganesveien
Sverdrupsgate
Pb 589
Pb 197
Skogstøstraen
Gartnerveien
Olav V´ s gt.
Pb 168
Hillevågsveien
Olav V` s gt.
1
55
1
101
55
13
91
Randabergveien
Hillevågsveien
Nordbøgaten
Kannikbakken
ST-VS C4
Lagårdsveien
45
101
6
6
Pb 244
Høvdingveien
Pb 27
Pb 4004
11
1-3
6
6
44
10
23
37
41
11
101
11
91
10
4006
4020
4013
4016
4020
4005
4010
4003
4005
4027
4006
4006
4001
4020
4007
4003
4065
4029
4016
4005
4001
4016
4005
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
16.10.2016
20.01.2017
18.12.2016
16.12.2016
09.01.2017
20.12.2016
16.10.2016
03.10.2016
20.12.2016
14.01.2017
17.12.2016
13.11.2016
20.12.2016
09.01.2017
23.01.2017
19.12.2016
16.10.2016
13.01.2017
28.02.2017
08.01.2017
14.11.2016
29.10.2016
20.12.2016
13/8212
14/879
13/13079
13/13135
14/363
13/13097
13/8249
13/7768
13/13291
14/327
13/13160
13/10844
13/13093
13/13321
14/1185
13/13314
13/8282
14/428
14/2601
13/13331
13/11259
13/10640
13/13105
4025
4016
4006
4005
4035
4010
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Forus
Stavanger
16.12.2016
07.01.2017
28.11.2016
20.12.2016
05.03.2017
15.01.2017
13/13137
14/181
13/12550
13/13100
14/2849
14/696
7703
7725
7701
7726
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
25.02.2017
16.12.2016
25.02.2017
19.12.2016
14/2454
13/12913
14/2455
13/12274
[email protected]
Høvdingveien
10
7725
Steinkjer
26.11.2016
13/11542
[email protected]
[email protected]
2
[email protected]
[email protected]
Wessels v
Pb 273
Stokkmov
Dullumsvegen
Wessels v
Breidablikkveien
7502
7501
7500
7509
7502
7500
Stjørdal
Stjørdal
Stjørdal
Stjørdal
Stjørdal
Stjørdal
08.10.2016
21.10.2016
08.02.2017
11.12.2016
09.10.2016
16.10.2016
13/7808
13/8653
13/13461
13/12704
13/7816
13/8121
[email protected]
Pb 110
8459
Melbu
14.10.2016
13/8033
[email protected]
Pb 287
Pb. 287
PB 494
Pb 53
Pb 53
Pb 105
Vikabrekko
5402
5402
5403
5401
5401
5401
5417
Stord
Stord
Stord
Stord
Stord
Stord
Stord
23.10.2016
13.01.2017
08.10.2016
17.10.2016
21.10.2016
11.09.2016
11.12.2016
13/9948
14/264
13/7848
13/8351
13/8655
13/7784
13/12700
Storebø
Straume
Straume
Straume
Straume
03.10.2016
09.01.2017
24.10.2016
23.01.2017
18.12.2016
13/7776
14/308
13/10134
14/1187
13/11810
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2
12
2
1
11
Blombakkane
Pb 203
Blombakkane
Blombakkane
2
2
2
5392
5354
5342
5353
5353
[email protected]
Støperiveien
5
2010
Strømmen
14.10.2016
13/8041
[email protected]
Mongstugt
Mongstugt
Mongstugt
Ragn. Blakestads gt.
Ragnvald Blakestads gt.
Moavn.
Moavn.
Leitvegen
Granden
Pb 44
5
5
5
22 A
22
21
21
48
12
6600
6600
6600
6600
6600
6550
6550
5559
6723
8301
Sunndalsøra
Sunndalsøra
Sunndalsøra
Sunndalsøra
Sunndalsøra
Surnadal
Surnadal
Sveio
Svelgen
Svolvær
04.10.2016
20.02.2017
04.10.2016
20.12.2016
04.02.2017
18.12.2016
05.02.2017
16.12.2016
10.12.2016
21.01.2017
13/7757
14/2210
13/10696
13/13104
14/1682
13/13142
14/1736
13/13055
13/12703
14/965
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.surnadallegesenter.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Torget
Kong Øysteins Gate
1
9
8300
8300
Svolvær
Svolvær
07.10.2013
14.01.2017
13/7833
14/322
Haugneset
Brokelandsheia
20
6230
4993
Sykkylven
Sundebru
08.10.2016
20.12.2016
13/7798
13/13284
84
1
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Heiavegen
Rådhusveien
Pb 1082
Pb 1082
Pb 1082
Pb 1082
Vik
Vik
Søreidtunet
Søreidtunet
Søreidtunet
1
1
1
5454
4640
4683
4683
4640
4683
8920
8920
5251
5251
5251
Sæbøvik
Søgne
Søgne
Søgne
Søgne
Søgne
Sømna
Sømna
Søreidgrend
Søreidgrend
Søreidgrend
08.01.2017
25.10.2016
09.01.2017
29.10.2016
14.01.2017
09.10.2016
15.01.2017
27.02.2017
09.01.2017
28.01.2017
08.01.2017
13/13401
13/10374
14/342
13/10421
14/345
13/7843
14/291
14/2587
14/337
14/1348
13/13403
[email protected]o
Havnealleen
36
4056
Tananger
16.10.2016
13/8090
[email protected]
Havnealléen
Havnealléen
36
36
4056
4056
Tananger
Tananger
21.10.2016
20.12.216
13/8650
13/13282
Risavika Havnering
14
4056
Tananger
18.12.2016
13/13078
Risavika Havnering
Risavika Havnering
Hammaren
14
14
23
4056
4056
4056
Tananger
Tananger
Tananger
17.10.2016
17.12.2016
14.01.2017
13/8517
13/13147
14/434
Risavika Havnering
Bedehusvegen
14
4
4056
4120
Tananger
Tau
16.10.2016
28.11.2016
13/8248
13/12541
Bedehusvegen
4
4120
Tau
19.12.2016
13/13157
Bedehusvegen
4
4120
Tau
14.01.2017
14/323
[email protected]
Ivar Lykkes Vei
9
7091
Tiller
09.10.2016
13/7854
[email protected]
Ivar Lykkes Vei
9
7091
Tiller
22.10.2016
13/9449
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vigdelsvn
Gauterødveien
700
6b
Tranby legesenter
[email protected]
[email protected]
6630
Tingvoll
05.02.2017
14/1719
4054
3154
Tjelta
Tolvsrød
09.01.2017
08.01.2017
13/13458
13/13417
4400
Tonstad
17.12.2016
13/13166
3408
Tranby
14.11.2016
13/11228
Killengreensgate
Killengreensgate
7
7
9008
9008
Tromsø
Tromsø
14.10.2016
09.10.2016
13/8044
13/7826
Killengreens gt.
Sjøgata
Sjøgata
7
31-33
31-33
9008
9008
9008
Tromsø
Tromsø
Tromsø
04.10.2016
25.02.2017
27.02.2017
13/7766
14/2453
14/2588
24 C
4
2
10
[email protected]
Olav Tryggvasons gate
Ingeborg Aas v
Harald Hårfagres gate
Arkitekt Ebbels veg
Pb. 3327
Olav Tryggvasonsgate
Innherredsveien
Ilevollen
Harald Hårfagres gate
Olav Tryggvassons gate
Vollbakken
Haakon VII gt.
Postboks 3616 Risvollan
Ingeborg Aas v
Sluppenveien
Utsiravegen
Postboks 8854
Pb. 1293 Pirsenteret
Pb 77
Olav Tryggvassons gate
7011
7036
7041
7004
7037
7011
7014
7018
7041
7011
7030
7041
7431
7036
7037
7045
7481
7462
7400
7011
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
08.10.2016
08.10.2016
03.01.2017
14.10.2016
13.01.2017
02.12.2016
08.10.2016
06.01.2017
17.10.2016
20.12.216
13.01.2017
23.01.2017
14.01.2017
08.10.2016
09.01.2017
15.11.2016
26.11.2016
27.11.2016
12.09.2016
18.12.2016
13/7851
13/7800
13/12389
13/8113
14/275
13/11548
13/7806
13/12270
13/8353
13/13281
14/423
14/1188
14/442
13/7821
13/13444
13/11252
13/11501
13/11518
13/7760
13/11815
[email protected]
Utsiravegen
Pb 2460 Sluppen
7045
7005
Trondheim
Trondheim
12.09.2016
17.10.2016
13/7762
13/8514
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.ringvelegesenter.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Dumå[email protected]
persaunetlegesenter.no
[email protected]
staminahot.no
[email protected]
24C
7D
48
2
24
3
12 B
4
12b
1a
24c
1a
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
hans.g. [email protected]
www.listalegene.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]m
Hovedgt
Hovedgt
Hovedgt
Torvgt.
42
42
4900
4900
4900
Tvedestrand
Tvedestrand
Tvedrstrand
Tynset
16.10.2016
17.10.2016
13.12.2016
07.01.2017
13/8281
13/8508
13/12744
13/12394
Kilengaten
Kilengaten
18
18
3117
3117
Tønsberg
Tønsberg
04.10.2016
08.01.2017
13/7836
13/12324
5685
5685
3830
6067
6065
6065
6065
6067
5730
5730
5778
Uggdal
Uggdal
Ulefoss
Ulsteinvik
Ulsteinvik
Ulsteinvik
Ulsteinvik
Ulsteinvik
Ulvik
Ulvik
Utne
09.10.2016
09.10.2016
04.02.2017
21.10.2016
08.01.2017
17.12.2016
08.01.2017
15.01.2017
20.12.2016
16.01.2017
14.01.2017
13/8039
13/8040
14/1668
13/8654
13/13431
13/13133
13/13414
14/437
13/13040
14/685
14/433
Pb.173
4558
Vanse
08.01.2017
13/13319
Pb 173
4560
4558
Vanse
Vanse
4360
3173
3173
4276
4985
Varhaug
Vear
Vear
Veavågen
Vegårshei
10.01.2017
17.12.2016
30.10.2016
09.12.2016
05.03.2017
14.01.2017
21.01.2017
09.01.2017
13/13320
13/11808
13/10703
13/12558
14/2860
14/341
14/964
14/357
Rådhuset
Rådhuset
Stårrveien
Pb 289
Pb 205
Sjøgata
Bjørndalv
Postboks 211
Skeiesvegen
Skejesv.
Åsnestadvn.
Steinbruddveien
Steinbruddveien
Austre Veaveg
1
14
3
14
7
3
17
8
8
93
2500
[email protected]
www.venneslalegesenter.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
elisabeth.bomo
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] Kommune.no
Solberbygget
Pb. 10
Sentrumsveien
Pb 10
Fløytarvn
Hamnevegen
Postboks 92
Kjernåsveien
Kjernåsveien
Kjernåsveien
Kjernåsveien
Pb 37
Langgt.
Myra
41
3
7
13 A
13 A
13a
13 a
27
Heradshuset
Stasjonsvegen
14
Vinjevegen
212
27
[email protected]
Vangsgata
Pb 3
Skulegata
Pb. 178
Pb.318
Vangsgata
Uttrågt
[email protected]
Gammelvn
[email protected]
Pb 182
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
11 A
38
39
7
4985
4701
4700
4701
7650
7652
7651
3142
3142
3142
3142
4389
4362
Vegårshei
Vennesla
Vennesla
Vennesla
Verdal
Verdal
Verdal
Vestskogen
Vestskogen
Vestskogen
Vestskogen
Vikeså
Vigrestad
18.12.2016
08.01.2017
18.12.2016
24.10.2016
09.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
14.11.2016
22.10.2016
18.12.2016
18.12.2016
09.10.2016
13.01.2017
13/13062
13/13398
13/13061
13/10143
14/349
14/421
14/421
13/11220
13/9398
13/13139
13/13143
13/8042
14/425
4389
7560
3890
3890
Vikeså
Vikhammer
Vinje
Vinje
04.12.2016
07.01.2017
17.12.2016
08.01.2017
13/12554
13/12275
13/13150
13/13399
5700
5701
5700
5602
5702
5700
5700
Voss
Voss
Voss
Norheimsund
Voss
Voss
Voss
20.12.2016
16.10.2016
08.01.2017
16.10.2016
15.01.2017
20.11.2016
08.01.2017
13/13285
13/8253
13/13453
13/8201
14/286
13/11230
13/13416
Ørnes
15.01.2017
14/695
Ørsta
08.10.2016
13/8163
8150
6151
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Furuabben
Holt
Holt
Hardangerfjordvegen
Hardangerfjordvegen
Hardangerfjordvegen
Hardangerfjordvegen
Hardangerfjordvegen
21 b
1376
1376
1376
1376
2
35
[email protected]
Skjærgardsvegen
Skjærgardsvegen
Skjærgardsvegen
Skjærgardsvegen
Engvegen
Rindavegen
Pb 153
Engvegen
Helsetunet
Korsegt
Pb 14
Langelandsveien
Langelandsveien
Pb 14
Pb 14
Pb 14
Pb 14
Moa Helsehus
Pb 14
Sundgata
Langelandsveien
[email protected]
Rettedalen
Trånavegen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
dr. [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1361
9334
9334
5610
5610
5610
5610
5610
Østerås
Øverbygd
Øverbygd
Øystese
Øystese
Øystese
Øystese
Øystese
15.11.2016
17.10.2016
11.09.2016
07.01.2017
18.12.2016
07.01.2017
07.01.2017
07.01.2017
13/11257
13/8354
13/7793
14/184
13/11899
14/187
13/12334
14/183
12
17
5363
5363
5363
5363
4270
4270
4296
4270
7380
6002
6025
6017
6017
6025
6025
6025
6025
6018
6025
6003
6017
Ågotnes
Ågotnes
Ågotnes
Ågotnes
Åkrehamn
Åkrehamn
Åkrehamn
Åkrehamn
Ålen
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ålesund
08.10.2016
09.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
23.01.2017
27.01.2017
30.10.2016
08.01.2017
14.01.2017
09.01.2017
26.11.2016
05.02.2017
06.02.2017
08.01.2017
22.10.2016
21.10.2016
03.10.2016
17.10.2016
24.10.2016
13.01.2017
14.10.2016
13/7797
13/13422
14/365
14/422
14/1184
14/1354
13/10790
13/13346
14/429
14/309
13/11508
14/1733
14/1743
13/13414
13/9450
13/8662
13/7787
13/8462
13/9562
14/271
13/8111
11
91
4330
5614
Ålgård
Ålvik
05.02.2017
14.11.2016
14/1609
13/11215
650
650
650
650
650
2
7
8
17
17
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vollan
Vollan
Statsråd Evensens veg
8a
8a
2
6300
6300
6885
Åndalsnes
Åndalsnes
Årdalstangen
18.12.2016
20.12.2016
10.01.2017
13/11901
13/13103
14/374
[email protected]
[email protected]
Helsehus, Gardsvegen
Helsehus, Gardsvegen
66
66
4540
4540
Åseral
Åseral
03.01.2017
25.10.2016
13/12262
13/10137
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ingemannsallé
Strandbygade
Strandbygade
Strandbygade
Ingenmanns allè
Asylgaden
Asylgaden
Amaliegade
Store Kongensgade
Store Kongensgade
175 C
65
65
65
175 c
19
19
33 D
132
132
6700
6700
6700
6700
6700
9900
9900
1256
1264
1264
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Elsbjerg
Elsbjerg
Fredrikshavn
Fredrikshavn
København K
København K
København K
17.12.2016
18.12.2016
06.07.2017
08.01.2017
18.12.2016
16.01.2017
15.01.2017
16.12.2016
05.02.2017
28.01.2017
13/12273
13/13053
13/13297
13/13317
13/13041
13/13336
14/280
13/12312
14/1730
14/1346
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.airdivedoc.dk
[email protected]
Amaliegade
Amaliegade
Skt. Annes Plads
Vestergade
Juniorsgade
Toldbodvej
Sct. Nicolaigade
Bouleverden
Bouloverden
Margrethepladsen
33 D
33
2,2
11
35
9
7
30
30
3
1256
1256
5000
5000
4990
5700
5700
9000
9000
8000
København K
København K
Odense C
Odense C
Sakskøbing
Svendborg
Svendborg
Aalborg
Aalborg
Aarhus C
23.01.2017
23.01.2017
19.12.2016
14.01.2017
15.01.2017
29.10.2016
15.01.2017
07.01.2017
03.01.2017
05.03.2017
14/1182
14/968
13/13153
14/339
14/687
13/10638
14/297
13/12396
13/12271
14/2851
[email protected]
Paldiski mnt
68 a
10617
Tallinn
28.02.2017
14/2585
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Porkkalankatu
Lövuddsvägen
Tikkalantie
22A
4
1
00180
AX-22120
26101
Helsinki
Mariehamn
Rauma
06.01.2017
23.01.2017
28.02.2017
13/13482
14/1178
14/2577
[email protected]
Rue du Colonel DRIANT
10
75001
Paris
05.03.2017
14/2848
[email protected]
[email protected]
[email protected]
w.w.w lægernebouleverden30.dk
[email protected]
P. Box 14
[email protected]
[email protected]
Karlstr.
3 in
Stadtfeldstraβe
[email protected]
[email protected]
[email protected]
amz-og [email protected]
Groβe Bahnstr
[email protected]
[email protected]
Thorshavn
14.01.2017
13/13395
74321
Bietigheim Bissingen
05.03.2017
14/2856
50
94469
Deggendorf
27.02.2017
14/2575
31
1
1-15
97
22525
22041
90441
26219
Hamburg
Hamburg
Nürnberg
Oldenburg
28.02.2017
27.02.2017
05.03.2017
27.02.2017
142576
14/2578
14/2850
14/2579
Haringvliet
72
3011 TG
Rotterdam
27.02.2017
14/2586
Sólvangsvegur
2
220
Hafnarfjördur
19.02.2017
14/2186
Schlossgarten
Vogelweiherstr.
Bloherfelder Str.
110
[email protected]
Sir Adrian Dingli Sliema
95
SLM 1905
[email protected]
Avenue d´Ostende
11
[email protected]
68. Mamaia BLV., BL 14
[email protected]
1 Scotts Road, #17-01 Shaw
Centre
[email protected]
Esq. Avd Los Boliches
93
Sliema
28.02.2017
14/2583
98000
Monaco
28.02.2017
14/2584
900581
Constanta
05.03.2017
14/2852
Singapore
05.03.2017
14/2861
Fuengirola
30.10.2016
13/10798
29640
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Östermalmvägen
Första Långgatan
Byfogdegatan
1
22
1240
413 28
Finspång
Göteborg
13.11.2016
03.01.2017
13/10807
13/12261
4
41505
Göteborg
19.12.2016
13/11818
2-4 Hus, B19
415 02
Göteborg
01.01.2017
13/13393
Kardanvägen
7
43232
Varberg
26.02.2017
13/12397
Vasagatan
46
411 37
Göteborg
07.01.2017
13/12317
Stortorget
2
252 23
Helsingborg
25.02.2017
14/273
Byalagsgatan
Järntorgsgatan
14
8
418 74
41301
Göteborg
Göteborg
16.01.2017
30.12.2016
14/691
13/13040
Långåsliden
24
412 70
Gøteborg
07.01.2017
13/12265
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Järnvägsgatan
2
533 30
Götene
20.11.2016
13/11555
Axel Oslons gata
4B
302 27
Halmstad
04.12.2016
13/12551
Lindersvägen
Johannesberggatan
Gullbernav
Drottninggatan
Fredsgatan
Hans Michelsensgatan
6
1
33
16
3
9
663 41
871 31
371 47
37131
972 39
211 20
Hammarö ( Karlstad )
Härnösand
Karlskrona
Karlskrona
Luleå
Malmö
03.01.2017
27.11.2016
09.01.2017
03.01.2017
20.12.2016
17.12.2016
13/12347
13/11499
13/13419
13/12390
13/13290
13/12752
Repslagaregatn
12
60232
Norrköping
13.12.2016
13/12539
Industrigatan
2
511 62
Skene
10.01.2017
14/386
Olivecronas väg
1
113 61
Stockholm
10.01.2017
14/436
Kungsgatan
80 B
112 27
Stockholm
15.01.2017
14/701
Junogatan
Nätverksgatan
Akademigatan
9
4
4C
45142
721 83
83140
Uddevalla
Västerås
Östersund
26.11.2016
26.11.2016
17.12.2013
13/11494
13/11489
13/11502
[email protected]
De Lairessestraat
130
1075HL
Amsterdam
28.02.2017
14/2580
Gamlestadsvägen
[email protected]
Mendeissohstraat
[email protected]
5151 Katy Freeway
18
3261 JL
Suite 170 TX 77007
Oud Beijerland
06.03.2017 14/2863
Houston
05.03.2017 14/2859