SERTIFISERT BERIDERUTDANNELSE etter KHERION

Download Report

Transcript SERTIFISERT BERIDERUTDANNELSE etter KHERION

FMGroup
SERTIFISERT BERIDERUTDANNELSE etter KHERIONMETODEN
Innledning
Kherion er navnet på den vise kentaur – skikkelsen halvt menneske halv hest i
gresk mytologi - som lærte Akilles å forstå hester og å ri. Litt på samme måte er
vår misjon å gjøre det lettere for mennesket og hesten å forstå og respektere
hverandre. Større gjensidig forståelse baner vei for større harmoni og større
glede i den relasjonen vi mennesker ønsker å bygge opp med et så unikt og
magisk dyr som hesten.
Dette grunnsynet kan også beskrives som ønsket om å gi hester en best mulig
opplevelse av samvær med mennesker. "Best mulig" betyr nærmest mulig hva
hesten instinktivt forventer ut fra hvordan den ville levd fritt i naturen.
Beriderutdannelsen
En sertifisert Berider etter Kherion-metoden må vise at den behersker følgende
temaer:
1. KOMMUNIKASJON MED HEST
a. HESTENS NATURLIGE ADFERD I ULIKE LIVSFASER
b. INTERAKSJON MED HEST
c. HVORDAN UTVIKLE RESPEKT OG EMPATI
d. HVORDAN INSPIRERE EN HEST
2. HESTENS HELSE OG DAGLIGE STELL
a. ANATOMI
b. HVORDAN VURDERE HESTENS ALLMENNE TILSTAND
c. HVA MAN SKAL GJØRE MENS MAN VENTER PÅ VETERINÆR?
c.i. SÅRBEHANDLING OG MEDISINERING
c.ii. GJENKJENNE DE VANLIGSTE SYKDOMMER
c.iii. RESPIRASJON OG TEMPERATUR
c.iv. HALTHET
d. HOVSTELL
e. MASSASJE
Side 1
Eilert Sundts gate 24, 0259 - OSLO (Norway),  +47 90 57 21 59
Org.nr.: 876 280 892MVA; www.manzetti.it / www.kherion.no
FMGroup
f. AKUPRESSUR
g. FÔRING AV HEST
g.i. STRATEGIER
g.ii. BRUKSTYPE
g.iii. PROGRAMMER
g.iv. FORPLAN
3. FOKUS PÅ KVALITET
a. BETYDNING AV YRKESSTOLTHET
b. ETIKK
c. ANSVARLIGGJØRING
4. RIDNING
a. SALLY SWIFT – SENTRERT RIDNING
b. PEDAGOGISKE SPØRSMÅL
c. NRYF-REGLEMENT OG GRENREGLEMENT
d. DRESSUR – langs NRYFs linjer for Trener I og II utdannelse
e. SPRANG – langs NRYFs linjer for Trener I og II utdannelse
f. FELTRITT – langs NRYFs linjer for Trener I og II utdannelse
g. DISTANSE – langs NRYFs linjer for Trener I og II utdannelse
5. TRENING AV HEST
a. ULIK TRENING FOR ULIKE FORMÅL
b. MØNSTRING AV HEST
6. RIDEUTSTYR
a. FOR HEST
b. FOR MENNESKE
7. STALLDRIFT
Side 2
Eilert Sundts gate 24, 0259 - OSLO (Norway),  +47 90 57 21 59
Org.nr.: 876 280 892MVA; www.manzetti.it / www.kherion.no
FMGroup
a. DYREVERNLOVEN
b. FRILUFTSLOVEN
c. HVORDAN SKRIVE EN LESERVENNLIG OG INFORMATIV RAPPORT
d. TRANSPORT AV HEST
e. OPPSETT FOR LUFTEGÅRDER OG HESTEINNHENGINGER
8. HMS
a. LOVER OG REGLER INNEN HMS
b. FOKUS PÅ FOREBYGGENDE ARBEID
c. VERNEUTSTYR
d. RENSLIGHET
e. ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN
f. TRYGGHET I OG UTENFOR STALLMILJØET
9. KUNDEBEHANDLING
10.
FORRETNINGSPLAN FOR SELVSTENDIGE NÆRINGSDRIVENDE
11.
MARKEDSFØRINGSSTRATEGIER
NÆRINGSDRIVENDE
12.
FOR
SELVSTENDIGE
AKTIVITETSPLANLEGGING
Organisering og arbeidsmåte
KURSET er delt i 4 samlinger; hver samling varer i 5 dager og de konkrete
datoene vil bli avtalt med elevene for best tilpasning til hva flertallet ønsker. Det
betyr at samlingene også kan omfatte helgedager. Kurset spenner over 12
MÅNEDER med:
a. FORELESNINGER
b. DISKUSJONER I PLENUM
c. HJEMMEARBEID
d. GRUPPEARBEID
e. PRAKTISK DEL
Side 3
Eilert Sundts gate 24, 0259 - OSLO (Norway),  +47 90 57 21 59
Org.nr.: 876 280 892MVA; www.manzetti.it / www.kherion.no
FMGroup
Opptakskrav
Minimum 18 år
Eksamen
Teoretisk og praktisk eksamen ift pensum. Eksamen finner sted noen måneder
etter den siste samling.
Sertifisering som Berider etter Kherion-metoden gis dem som
har:
1. Vært med på minst 18 av de 20 kursdagene
2. Gjennomført oppgavene og praksis som er tilrettelagt på kurset
3. Bestått eksamen
Sted
Stall Kherion, Skoklefallsletta 59, 1450 – NESODDTANGEN eller et annet sted
som avtales på forhånd.
Anbefalt bibliografi

SENTRERT RIDNING, Sally Swift – Landbruksforlaget, ISBN: 9788252927139

THE ART OF LUNGEING, Sylvia Stanier – J. A. Allen, ISBN: 0-85131-573-9

SADDLE FITTING, W. G. Langdon jr. – LANGDON ENTERPRISES, ISBN: 1-883714-07-9

LÆR HESTEN GODE MANERER, Kelly Marks – Tun Forlag, ISBN: 978-82-529-3072-6

Å TENKE SOM HESTER, Henry Blake – Landbruksforlaget, ISBN: 825292547-2

NATURLIG HESTEHOLD, Jo Bird – Landbruksforlaget, ISBN: 825292742-4

NATURAL HORSEMANSHIP, Pat Parelli – Western Horseman Inc., ISBN: 0-911647-27-9

IMPRINT TRAINING of the Newborn Foal, Robert Miller – Western Horseman Inc., ISBN: 0911647-22-8

NATURAL HORSEMANSHIP, Peer W. Vogel – Landbruksforlaget, ISBN: 82-529-2424-7

WHAT HORSES REVEAL, Klaus F. Hempfling 285-7

GI HESTEN NYE UTFORDRINGER, Eva Wiemers – Landbruksforlaget, ISBN: 82-529-2590-1

UNDERSTANDING YOUR HORSE, L. Bayley and R. Maxwell – David & Charles, ISBN: 0-71530346-5

VETERINÆRMEDISIN, Are Thoresen – Prinfo Unique, ISBN: 978-82-994172-8-0

HESTENS HUSAPOTEK, Jürgen Bartz – Aschehoug, ISBN: 87-11-12744-9
Trafalgar Square Publ., ISBN-13: 978-1-57076-
Side 4
Eilert Sundts gate 24, 0259 - OSLO (Norway),  +47 90 57 21 59
Org.nr.: 876 280 892MVA; www.manzetti.it / www.kherion.no
FMGroup

HORSE HEALTH CARE, Cherry Hill – Storey Publ., ISBN: 0-88266-955-9

HEALING YOUR HORSE, M. L. Snader et al. – MacMillan, USA, ISBN: 0-87605-829-2

EQUINE ACUPRESSURE, N. Zidonis ey al. – Tallgrass Publ., LLC, ISBN: 0-9645982-3-X

A MODERN HORSE HERBAL, Hilary Page Self – Kenilworth Pres, ISBN: 1-872082-85-8

VETERINARY AROMATHERAPY, Nelly Grosjean – The C. W. Daniel Co. Ltd, ISBN: 0-85207-274-0

“CONCERT FOR A MUSTANG” Inspirational Music, Sounds and Rythms for a Sensitive
Horsemanship (dette er en CD), André Bourlet.
Pris
KR. 50.000 som betales på forskudd. Påmeldingen er bindende.
Side 5
Eilert Sundts gate 24, 0259 - OSLO (Norway),  +47 90 57 21 59
Org.nr.: 876 280 892MVA; www.manzetti.it / www.kherion.no