Psykologi, helse- og sosialfag

Download Report

Transcript Psykologi, helse- og sosialfag

» universitetsforlaget.no/katalog
Alltid oppdatert
Universitetsforlagets
katalog
hva er en KATALOG
En katalog skal først og fremst inneholde informasjon om
relevante bøker. Aller helst om bøker skrevet av de sentrale
forfatterne innen feltet – og utgivelser med en faglig bredde
og kvalitetsmessig dybde. Etter disse kriteriene er årets
katalog god. Ikke bare god, men trolig den beste vi noen gang
har presentert.
Bokkatalogen inneholder titler som kommer det neste
halvåret og tidligere utgivelser som fortsatt er i salg. Har du
synspunkter eller oppdager mangler, er vi takknemlige for å
få tilbakemelding.
Vår ambisjon er å være det mest attraktive forlagsmiljø for
faglitterære forfattere, bokhandlere og lesere av faglitteratur.
Vårt hovedmål er å dyrke kvalitet: faglig, språklig og i salgs- og markedsføringsarbeidet. Vi
ønsker rett og slett å sette varige spor i det norske kunnskapssamfunnet.
Jeg vil igjen få rette en stor takk til alle de forfatterne som har valgt Universitetsforlaget!
Vår bokportefølje har aldri vært bedre, så det er med stor glede jeg kan ønske deg god
kataloglesing.
Svein Skarheim
Forlagssjef
Innholdfortegnelse
Psykologi, helse- og sosialfag
3
Medisin og sykepleie
14
Psykisk helsearbeid
15
Psykologi og psykiatri
16
Sosialt arbeid
17
Vernepleie
18
Hva er-serien
Hva er-serien
19
20
Tittelregister
21
Forfatterregister
22
2
14
Psykisk helsearbeid
15
Psykologi og psykiatri
16
Sosialt arbeid
17
Vernepleie
18
Psykologi, helse- og sosialfag
Medisin og sykepleie
3
Kommer!
100 ting vi skulle ønske vi visste da vi begynte
å behandle pasienter med angstlidelser
ISBN:
Fagområde:
Utgave:
Målform:
Innbinding:
Sidetall:
Forventes:
Pris:
9788215023021
Psykologi, helse- og sosialfag
1
bm
Innbundet
144
06.12.2013
249,-
15-20 % av oss blir i løpet av livet rammet av en angstlidelse, flertallet før de fyller 25 år.
Ubehandlede angstlidelser har en tendens til å bli kroniske, men det finnes dokumentert
virksom behandling.
Kvale og Hansen formidler hundre ting som de selv gjerne skulle ha visst da de begynte å behandle
pasienter med angstlidelser. Derfor har de skrevet en bok som forener forskning med erfaringer og
kliniske betraktninger. Boken er organisert i korte, spissformulerte råd, tips og funderinger som
kan leses enkeltvis, og som forhåpentligvis er både til nytte og ettertanke.
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
Psykologi, helse- og sosialfag
Gerd Kvale og Bjarne Hansen
4
Kommer!
Læringsorientert fysioterapi
Teori og praksis
ISBN:
Fagområde:
Utgave:
Målform:
Innbinding:
Sidetall:
Forventes:
Pris:
9788215021188
Psykologi, helse- og sosialfag
1
bm
Heftet
192
09.12.2013
299,-
I sin tredje bok presenterer forfatterne det de betegner som læringsorientert fysioterapi.
Dette er en selvstendig behandlingsform, særlig rettet mot pasienter innenfor de to store
diagnosegruppene muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser.
I læringsorientert fysioterapi ses kroppslig balanse og mental kontroll i en sammenheng.
Meningsfulle bevegelser/øvelser kan hjelpe pasientene til å gjenvinne mestringen av eget liv.
Læringsorientert fysioterapi er ingen «quick fix»-behandling, men veiledning i en læringsprosess
som skal bli selvdreven og vare livet ut.
Psykologi, helse- og sosialfag
Britt Fadnes, Per Brodal og Kirsti Leira
I bokens første del presenteres det teoretiske grunnlaget for læringsorientert fysioterapi. I andre
del presenterer forfatterne øvelsene og en rekke pasienter bidrar med sine historier. Boka har
nettressurser; bl.a. forelesningene til Per Brodal om det teoretiske grunnlaget for læringsorientert
fysioterapi. Øvelsene er filmet, og en del andre relevante filmsnutter er med. Adgangskoden til
nettressursene finner du i bokas forord.
Boken er skrevet spesielt for fysioterapistudenter og fysioterapeuter, men vil være relevant for alle
som jobber med ovennevnte lidelser.
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
5
Kommer!
Brudd- og skadebehandling
En innføring i behandling av brudd- og bløtdelsskader
ISBN:
Fagområde:
Utgave:
Målform:
Innbinding:
Sidetall:
Forventes:
Pris:
9788215020112
Psykologi, helse- og sosialfag
1
bm
Heftet
240
10.01.2014
399,-
I denne boken presenteres de akutte problemstillingene man møter på en skadelegevakt.
Dette omfatter en bred gjennomgang av bruddskader og bløtdelsskader, med utredning,
behandling og oppfølging.
Bokens siste del er en godt illustrert innføring i basisferdigheter som sutur- og gipseteknikk og bruk
av lokalanestesi. Her belyses også andre akutte problemstillinger som er aktuelle i legevaktsarbeid,
som for eksempel håndtering av neseblødning, abcesser, brannskader og hodeskader.
Psykologi, helse- og sosialfag
Ola-Lars Hammer og Per-Henrik Randsborg
Til forskjell fra andre metodebøker på markedet har denne boken en egen del om behandling og
oppfølging av brudd hos barn, som også omfatter veiledende retningslinjer for akseptable
feilstillinger og remodelleringspotensial. Hele boken er godt illustrert med tegninger, fotografier og
røntgenbilder.
Målgruppene er medisinerstudenter, turnusleger, leger i spesialisering og allmennpraktikere med
interesse for kirurgi.
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
6
Nyhet!
Klientens stemme
hjelperens blikk
ISBN:
Fagområde:
Utgave:
Målform:
Innbinding:
Sidetall:
Utgitt:
Pris:
9788215022574
Psykologi, helse- og sosialfag
1
bm
Heftet
192
30.10.2013
329,-
Den profesjonelle hjelperens blikk for at mennesker som har hjelpebehov er hele
mennesker er avgjørende for både kvaliteten i relasjonen og for hjelpens utfall.
Det er to sentrale spørsmål hjelperen må stille: - Hvilken bistand ser jeg at denne klienten
trenger? - Hva mener klienten selv om sin situasjon?
Psykologi, helse- og sosialfag
Edmund Edvardsen og Halgeir Holthe
Velferdstjenestenes asymmetriske hjelperelasjoner gjør at det hele tiden oppstår dilemmaer. Det er
mange muligheter for at profesjonelle hjelpere både overhører og overkjører stemmene til klienter
og pasienter. Uansett om det skyldes tidspress, kødannelser eller kulturelle vaner så kan det føre til
konsekvenser for det som er målet med hjelpen. Dette er en praksisnær bok der forfatterne bidrar
med teoretisk og empirisk kunnskap som åpner for å høre klientens stemme.
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
7
Nyhet!
Medisinsk spørrebok for helsefagsstudenter
ISBN:
Fagområde:
Utgave:
Målform:
Innbinding:
Sidetall:
Utgitt:
Pris:
9788215019840
Psykologi, helse- og sosialfag
1
bm
Heftet
208
11.09.2013
199,-
Helsefagstudentene får her en utmerket tilleggsressurs til andre læremetoder, og til å
repetere kunnskapen innen fagområdene fysiologi, anatomi og cellebiologi.
Medisinsk spørrebok for helsefagstudenter inneholder 1780 spørsmål organisert rundt
fagområdene fysiologi, anatomi og cellebiologi.
Psykologi, helse- og sosialfag
Per Erik Stribolt-Halvorsen
Fysiologi har spørsmål fra følgende emner: Nyrene og urinveiene, sirkulasjonssystemet, respirasjon,
blodet, fordøyelsen, ernæring, huden, sansene, immunologi, endokrinologi, kjønnsorganene/
forplantningen.
Anatomi har spørsmål fra følgende emner: Muskulatur, skjelettet, nervesystemet.
Cellebiologi har spørsmål fra følgende emner: Cellebiologi og syre/base.
Spørsmålene bygger på de mest brukte lærebøkene for sykepleier-, fysioterapi- og
bioingeniørstudentene. For medisinerstudentene vil spørsmålene fra anatomi- og fysiologidelen
være relevante.
Helsefagstudentene får her en utmerket tilleggsressurs til andre læremetoder, og til å repetere
kunnskapen innen de nevnte fagområdene.
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
8
Nyhet!
Journalen
ISBN:
Fagområde:
Utgave:
Målform:
Innbinding:
Sidetall:
Utgitt:
Pris:
9788215022383
Psykologi, helse- og sosialfag
1
bm
Heftet
272
30.08.2013
349,-
Høsten 2010 kom «Døden, skal vi danse?» Her prøver Per Fugelli å hjelpe seg selv og andre
til et ærligere samliv med døden. I september 2013 kommer den andre «læreboken» fra
sykdomslivet.
Målet med «Journalen» er å vise at kreft ikke bare er lidelse og tristhet. Sykdom kan også forsterke
helsens kilder: Verdighet, mening og tilhørighet.
Vi kjenner igjen Per Fugelli. Han vil oss vel, også i sykdom og motgang. Han er vilter og leken, men
her er også glimt fra inferno. Vi følger ham på foredragsturneer og i TV-studio, på operasjonsstuer
og i nattens mørkerom i årene 2010-2013. «Journalen» er en personlig, rå og vakker skildring av
livet med kreft. Resepten lyder: Vi må godta vår smerte, forandre på det vi kan og le av resten.
Psykologi, helse- og sosialfag
Per Fugelli
«Journalen» er også en sosialmedisinsk journal som stiller skarpe diagnoser på Pasienten Norge, på
22. juli, Fremskrittspartiet og Jens Stoltenberg, sjefen for Den norske komforten,. Resepten lyder:
Ikke vær et 1-tall på jorda. Bry deg om flokken din!Helsetjenestens egen tilstand blir også journalført
gjennom rapportering fra innsiden. Resepten lyder: Fastlege for alvorlig syke i sykehus.
«Journalen» er et humanistisk manifest som tegner opp grunntrekkene i Per Fugellis menneskesyn
og samfunnshåp. «Journalen» er både en dagbok og nattbok. Teksten er preget av intenst nærvær,
desperasjon og ti tonn humor. Her er en essens i tanke og klarhet i språk som kanskje bare kommer
med sykdom.
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
9
Nyhet!
Kommunikasjon med uvanlige barn 2. utg
ISBN:
Fagområde:
Utgave:
Målform:
Innbinding:
Sidetall:
Utgitt:
Pris:
9788215022567
Psykologi, helse- og sosialfag
2
bm
Heftet
208
19.08.2013
349,-
Per Lorentzens utgangspunkt er at barn med funksjonsnedsettelser, sansevansker og
kognitive mangler først og fremst er barn, og at de har de samme relasjonelle behovene
som vanlige barn. Han utfordrer en tradisjonell forståelse der funksjonshemmede barns
utviklingsbetingelser bare blir forstått utenfor vanlige og naturlige utviklingsforløp.
Gjennomgangspersoner i boka er Agnes, som er en jente med omfattende sansevansker, og Nadia
og Ingrida,de to lærere hennes. En rekke vignetter fra Agnes skolehverdag viser hvordan økt
kommunikasjonskompetanse og språklighet vokser frem innenfor nære samspill mellom eleven og
pedagogene.
Psykologi, helse- og sosialfag
Per Lorentzen
Det teoretiske grunnlaget henter forfatteren fra dialogisk kommunikasjonsteori, dynamisk
utviklingspsykologi og nyere spedbarnsforskning.
Boka er skrevet for studenter og profesjonelle som møter kommunikasjonssvake barn.
Per Lorentzen er psykolog og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sosialfag,
barnevernpedagogutdanningen. Han har tidligere publisert en rekke fagbøker om forutsetninger
for kommunikasjon og språklighet hos barn og voksne med funksjonsnedsettelser.
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
10
Kjetil Johnsen (red.) og Hans Otto Engvold (red.)
Kan god kommunikasjon mellom kliniker og pasient føre til bedre helse? Svaret
er ja.I denne fagboka gir erfarne klinikere og forskere gode og utfyllende svar på
hvorfor god kommunikasjon mellom kliniker og pasient fører til bedre helse.
Bidragene er basert på forskning og klinisk hverdag.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215019321 / Sidetall: 256 / Pris: 389,-
Anne Jansen
Narrative kraftfelt
psykologisk utvikling hos barn og unge i et narrativt perspektiv
Hvilken betydning har de fortellingene vi lager om oss selv og våre liv? Hvordan
kan vi forstå utvikling hos barn og unge i lys av narrativ teori? Hvilken betydning
har barnevernskonteksten for de utviklingsmuligheter som finnes for barn og
unge som er i kontakt med barnevernet?
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215022253 / Sidetall: 168 / Pris: 329,-
Jan Messel
I velferdsstatens frontlinje
barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres historie
Psykologi, helse- og sosialfag
Klinisk kommunikasjon i praksis
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
ble etablert i 1993. Tre selvstendige forbund ble slått sammen for å gi større
slagkraft, både i lønnskampen og i helse- og sosialpolitikken. Slikt ble det
spenninger av.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215021638 / Sidetall: 408 / Pris: 399,-
Knut Halvorsen, Steinar Stjernø og Einar Øverbye
Innføring i helse- og sosialpolitikk
Denne grunnboken dekker helse- og sosialarbeiderutdanningenes behov for en
bred og grundig innføring i helse- og sosialpolitikk.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215021966 / Sidetall: 280 / Pris: 429,-
Anne Line Bretteville-Jensen (red.)
Hva vet vi om cannabis?
Cannabis (hasj og marihuana) er både velkjent og ukjent på samme tid. Det er 50
år siden cannabis ble introdusert her i landet og mange har egne erfaringer med
stoffet. Mye har imidlertid forandret seg: mengden av virkestoffer i hasj og
marihuana er endret, det har kommet nye cannabislignende produkter,
hjemmedyrking er blitt mer utbredt og ny viten om skader er framkommet.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215021393 / Sidetall: 176 / Pris: 299,-
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
11
Andrew A. McDonnell
Hvordan kan man håndtere vold og aggresjon fra pasienter og brukere? Denne
boken gir alternativer til tvang og makt i omsorgsrelasjoner der man stadig støter
på utfordrende atferd.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215020051 / Sidetall: 280 / Pris: 349,-
Inger Helen Erstad (red.) og Finn Thorbjørn Hansen (red.)
Kunnskapsverkstedet
å se det levende i en praksis
Kunnskapsverkstedet er en pedagogisk modell. Forfatterne viser hvordan bruk av
fortelling, refleksjon og undring kan brukes for å utvikle kunnskap.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215018546 / Sidetall: 280 / Pris: 329,-
Anders Molander (red.) og Jens-Christian Smeby (red.)
Profesjonsstudier II
Samfunnet blir stadig mer avhengig av spesialisert, teoretisk kunnskap, og
profesjonene forventes å besitte slik kunnskap. I tillegg til å forvalte kunnskap rår
de over store samfunnsressurser, har definisjonsmakt og tar beslutninger som
ofte har store konsekvenser for menneskers ve og vel. Dette gjør profesjonene til
omstridte yrker. Har de den kompetansen de påberoper seg og forvalter de sitt
samfunnsmandat på en ansvarlig måte?
Psykologi, helse- og sosialfag
Håndtering av aggressiv atferd med lavaffektive
tilnærminger
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215019314 / Sidetall: 192 / Pris: 339,-
Siri Erika Gullestad og Bjørn Killingmo
Underteksten
Psykoanalalytisk terapi i praksis
Denne boken handler om psykoanalytisk behandling, og drøfter ved hjelp av
eksempler hvordan slik behandling finner sted i klinisk praksis. Forfatterne
understreker at terapeutens virksomhet hele tiden er styrt av en bakenforliggende
teori. Reflektert begrunnelse er det som særmerker profesjonell psykoterapi til
forskjell fra markedsorienterte «snarveier» til selvutvikling. Samspillet mellom
klinisk observasjon og teori er bokens viktigste kjennemerke.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215018904 / Sidetall: 304 / Pris: 419,-
Jørn Isaksen og Are Karlsen
Innføring i atferdsanalyse
Atferdsanalyse handler om å forstå hvorfor folk gjør det de gjør og hvordan denne
forståelsen kan brukes til å gi en mer effektiv behandling av ulike tilstander.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215020761 / Sidetall: 168 / Pris: 299,-
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
12
Åge Wifstad
Helsefagenes etikk
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215020778 / Sidetall: 152 / Pris: 299,-
Berit Berg (red.)
Innvandring og funksjonshemming
Hvordan oppleves det å være ny i Norge og samtidig få beskjed om at barnet ditt
har en alvorlig kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse? Hvordan håndteres
kulturforskjeller og språkproblemer, og hva skjer i møtet mellom ulike
sykdomsforståelser og forestillinger om funksjonshemming?
Utgitt: 2012 / ISBN: 9788215020600 / Sidetall: 208 / Pris: 329,-
Steinar Stjernø (red.) og Einar Øverbye (red.)
Arbeidslinja
Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten
Arbeidslinja i sosialpolitikken innebærer at velferdsytelsene skal utformes slik at
de stimulerer folk til å arbeide framfor å leve på trygd eller sosialhjelp. Forfatterne
viser at forholdet mellom stimulering og tvang ikke alltid er klar og at det fører til
spørsmål og dilemmaer.
Psykologi, helse- og sosialfag
En innføring
Helsefagenes etikk handler både om møtet med enkeltmennesket og om
utfordringer på institusjons- og systemnivå.
Utgitt: 2012 / ISBN: 9788215021195 / Sidetall: 208 / Pris: 299,-
Eivind Engebretsen (red.) og Kristin Heggen (red.)
Makt på nye måter
Makt kan være vanskelig å se. Særlig når maktbruk er pakket inn i språk og tekst.
Offentlige dokumenter kan tilsynelatende virke grå og kjedelige, men når man ser
nærmere etter, kommer makten til syne. Denne boken viser hvordan
velferdsstaten i stadig stigende grad styrer gjennom myke, indirekte og
appellerende former for maktutøvelse.
Utgitt: 2012 / ISBN: 9788215021256 / Sidetall: 160 / Pris: 299,-
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
13
Inge Olsen
Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere
2 utg.
Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere dekker pensum i farmakologi. Boken
er bygget opp slik at studentene også kan bruke den som et oppslagsverk. I 2.
utgaven er alt stoffet oppdatert, tilpasset norske forhold og norsk
medikamentbruk.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215012650 / Sidetall: 400 / Pris: 449,-
Per Brodal
Sentralnervesystemet 5 utgave
Sentralnervesystemet er først og fremst en lærebok for studenter i medisin,
psykologi og fysioterapi, men henvender seg også til andre grupper som trenger
kunnskap om nervesystemet. Med det store omfanget av utdypende stoff er boken
også rettet mot yrkesutøvere som trenger oppdatering og utvidelse av sine
kunnskaper.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215021126 / Sidetall: 648 / Pris: 649,-
Egil Andreas Fors
hva er SMERTE
Hva er SMERTE beskriver fenomenet medisinsk. Forfatteren belyser også arv og
miljø, smertemekanismer, reguleringssystemer, hvordan smerten har vært
forstått gjennom historien og dens bruk som straff og funksjon i ulike kulturer.
Utgitt: 2012 / ISBN: 9788215018089 / Sidetall: 160 / Pris: 179,-
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
Psykologi, helse- og sosialfag Medisin og sykepleie
Medisin og sykepleie
14
Gerd Kvale (red.), Odd E. Havik (red.), Einar R. Heiervang (red.), Bente
Storm Mowatt Haugland (red.) og Tone Tangen (red.)
Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert
behandling?
I denne boken oppsummerer ledende fagfolk kunnskapsstatus for angstlidelser
og deler egne erfaringer og synspunkter på hva som skal til for å sikre at god hjelp
blir tilgjengelig.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215018799 / Sidetall: 224 / Pris: 329,-
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
Psykologi, helse- og sosialfag Psykisk helsearbeid
Psykisk helsearbeid
15
Inger Eggen
Fra traumer til vonde minner
Om dissosiasjon og integrering
«Jeg utviklet en spaltet personlighet, noe jeg ønsker å vise er en normal
menneskelig reaksjon på unormale og ekstreme livserfaringer. Veien mot
integrering og heling er lang og tung, den tar år med hardt arbeid. Dissosiasjonen
var min redning og trøst som barn og ung kvinne. Den ble mitt livs nederlag som
godt voksen.» Fra bokens innledning.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215021492 / Sidetall: 192 / Pris: 299,-
Geir Kirkebøen
hva er INTUISJON
«Det er kvinnen i mitt liv!», «Han er ikke troverdig!», «Den aksjen kan gå bare en
vei!». Du bare vet det. Du kan ikke forklare hvorfor. Du aner ikke hvordan du kom
fram til det. Du har en intuisjon.
Utgitt: 2012 / ISBN: 9788215018096 / Sidetall: 156 / Pris: 179,-
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
Psykologi, helse- og sosialfag Psykologi og psykiatri
Psykologi og psykiatri
16
Greta Marie Skau
Mellom makt og hjelp 4. utg.
om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper
Hva skjer når mennesker kommer i en situasjon hvor de trenger hjelp fra noen
som også representerer et maktapparat?
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215021980 / Sidetall: 176 / Pris: 329,-
Hans-Tore Hansen (red.), Kjetil G. Lundberg (red.) og Liv Johanne
Syltevik (red.)
Nav - med brukeren i sentrum?
Hvordan opplever brukerne norsk velferdspolitikk? Forfatterne benytter Navreformen som utgangspunkt for å diskutere hva som preger forholdet mellom
borgerne og dagens norske velferdsstat.
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215021751 / Sidetall: 208 / Pris: 349,-
Elsa Døhlie (red.) og Anne Marie Støkken (red.)
Fagutvikling i velferdstjenester
Det legges stadig mer vekt på brukermedvirkning og brukeres rettigheter. Et mer
mangfoldig samfunn og omfattende reformer knyttet til velferdstjenestene krever
at profesjonene må drive med fagutvikling for å utvikle og bedre tjenestilbudene.
Men hvordan?
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215021522 / Sidetall: 256 / Pris: 399,-
Psykologi, helse- og sosialfag Sosialt arbeid
Sosialt arbeid
Siv Oltedal
Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid
Kva slags betydning utgjer kjønn i sosialt arbeid? Og kva slags konsekvensar får
dette i praksis?
Utgitt: 2013 / ISBN: 9788215018669 / Sidetall: 240 / Pris: 329,-
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
17
Kommer!
Karl Elling Ellingsen (red.)
Vernepleierfaglig kompetanse og faglig
skjønn
ISBN:
Fagområde:
Utgave:
Målform:
Innbinding:
Sidetall:
Forventes:
Pris:
9788215022024
Vernepleie
1
bm
Heftet
320
03.02.2014
399,-
Hva er egentlig vernepleie? Hva består faget av og hva kjennetegner en vernepleierfaglig
praksis? Disse spørsmålene er grunnlaget når flere sentrale fagpersoner fra
vernepleierutdanninger og forskningsmiljø skriver om vernepleierfaglig kompetanse og
faglig skjønn på ulike arenaer.
Vernepleierfaglig kompetanse har tradisjonelt vært en handlingskompetanse som bygger på
teoretisk kunnskap fra andre fag. Den er situert, eller plantet i konkrete situasjoner. Forfatterne i
denne boken legger vekt på en fagteoretisk utvikling som bygger på dette. Derfor er utgangspunktet
den praksis som pågår og forskning knyttet til denne når en også teoretisk skal beskrive og forklare
hva vernepleie er. Et sentralt trekk ved utøvelsen av vernepleie er det direkte samspillet med brukere.
Og de fleste brukerne har en eller annen form for medfødt eller ervervet nedsatt kognitiv funksjon.
Psykologi, helse- og sosialfag Vernepleie
Vernepleie
Her beskrives vernepleierfagets teoretiske grunnlag, og det gis konkrete eksempler som viser hva
som utgjør handlingskompetansen i faget. Bidragsyterne legger særlig vekt på utøvelsen av faglig
skjønn og hvilke dilemmaer det medfører.
Dette er en sentral bok for vernepleiere og studenter ved bachelor i vernepleie.
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
18
20
Hva er-serien
Hva er-serien
19
Geir Kirkebøen
hva er INTUISJON
«Det er kvinnen i mitt liv!», «Han er ikke troverdig!», «Den aksjen kan gå bare en
vei!». Du bare vet det. Du kan ikke forklare hvorfor. Du aner ikke hvordan du kom
fram til det. Du har en intuisjon.
Utgitt: 2012 / ISBN: 9788215018096 / Sidetall: 156 / Pris: 179,-
Egil Andreas Fors
hva er SMERTE
Hva er SMERTE beskriver fenomenet medisinsk. Forfatteren belyser også arv og
miljø, smertemekanismer, reguleringssystemer, hvordan smerten har vært
forstått gjennom historien og dens bruk som straff og funksjon i ulike kulturer.
Utgitt: 2012 / ISBN: 9788215018089 / Sidetall: 160 / Pris: 179,-
Bestill vurderingseksemplar: www.universitetsforlaget.no/vurderingseks
Hva er-serien Hva er-serien
Hva er-serien
20
100 ting vi skulle ønske vi visste da vi begynte å
behandle pasienter med angstlidelser 4
A
Arbeidslinja
M
Makt på nye måter 13
Medisinsk spørrebok for helsefagsstudenter
Mellom makt og hjelp 4. utg. 17
13
N
B
Brudd- og skadebehandling
Narrative kraftfelt 11
Nav - med brukeren i sentrum?
6
17
8
Tittelregister
Tittelregister
P
F
Fagutvikling i velferdstjenester 17
Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere
Fra traumer til vonde minner 16
Profesjonsstudier II
12
14
S
Sentralnervesystemet 5 utgave
H
Helsefagenes etikk 13
hva er INTUISJON 16, 20
hva er SMERTE 14, 20
Hva vet vi om cannabis? 11
Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert
behandling? 15
Håndtering av aggressiv atferd med lavaffektive
tilnærminger 12
14
U
Underteksten
12
V
Vernepleierfaglig kompetanse og faglig
skjønn 18
I
I velferdsstatens frontlinje 11
Innføring i atferdsanalyse 12
Innføring i helse- og sosialpolitikk 11
Innvandring og funksjonshemming 13
J
Journalen
9
K
Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid 17
Klientens stemme 7
Klinisk kommunikasjon i praksis 11
Kommunikasjon med uvanlige barn 2. utg
Kunnskapsverkstedet 12
10
L
Læringsorientert fysioterapi
5
21
Forfatterregister
B
Berg, Berit 13
Bretteville-Jensen, Anne Line
Brodal, Per 5, 14
D
11
Karlsen, Are 12
Killingmo, Bjørn 12
Kirkebøen, Geir 16, 20
Kvale, Gerd 4, 15
Døhlie, Elsa 17
L
E
Leira, Kirsti 5
Lorentzen, Per 10
Lundberg, Kjetil G. 17
Edvardsen, Edmund
Eggen, Inger 16
Ellingsen, Karl Elling
Engebretsen, Eivind
Engvold, Hans Otto
Erstad, Inger Helen
7
18
13
11
12
F
M
McDonnell, Andrew A. 12
Messel, Jan 11
Molander, Anders 12
O
Fadnes, Britt 5
Fors, Egil Andreas
Fugelli, Per 9
14, 20
Olsen, Inge 14
Oltedal, Siv 17
R
G
Randsborg, Per-Henrik
Gullestad, Siri Erika
6
12
S
H
Halvorsen, Knut 11
Hammer, Ola-Lars 6
Hansen, Bjarne 4
Hansen, Finn Thorbjørn 12
Hansen, Hans-Tore 17
Havik, Odd E. 15
Heggen, Kristin 13
Heiervang, Einar R. 15
Holthe, Halgeir 7
I
Isaksen, Jørn
Forfatterregister
K
12
J
Jansen, Anne 11
Johnsen, Kjetil 11
Skau, Greta Marie 17
Smeby, Jens-Christian 12
Stjernø, Steinar 11, 13
Storm Mowatt Haugland, Bente
Stribolt-Halvorsen, Per Erik 8
Støkken, Anne Marie 17
Syltevik, Liv Johanne 17
15
T
Tangen, Tone
15
W
Wifstad, Åge
13
Ø
Øverbye, Einar
11, 13
22
Universitetsforlagets faglitterære pris
100 000,- til fremragende fagformidling
Prisen er på 100 000,- og deles hvert år ut til beste lærebokidé innenfor et av forlagets utgivelses­
områder. De innsendte prosjektene vurderes av en frittstående jury. Vinnerprosjektet blir utgitt
på ­Universitetsforlaget, og vinneren mottar også en skulptur som er laget av kunstneren Jens
Hauglin. Prisen deles ut på forlagets sommerfest i juni.
Fristen for å sende inn forslag er 11. april 2014.
Les mer på www.universitetsforlaget.no.
Tidligere vinnere av Universitetsforlagets faglitterære pris:
2013 Roger Antonsen: Introduksjon til vitenskapelig matematisk tankegang
2012 Mette Sund Sjøvold, Kristin G. Furuholmen m.fl.: De minste barnas stemme: ­
Utdredning og behandling i sped- og småbarnsalderen
2011 Erling Sandmo: hva er HISTORIE
2010 Siri Meyer: Visuell makt. Bilder, blikk og betraktere
2009 Kristin Asdal: Politikkens natur. Naturens politikk
2008 Sindre Bangstad: Sekularismens ansikter
2007 Olav F. Perland: Transaksjonsjus – En innføring i regler om selskapstransaksjoner
2006 Tor Midtbø: Politiske skandaler
2005 Øyvind Kvalnes: Etisk kapital
2004 Nils A. Butenschøn: Midtøsten i vår tid
Karl Elling Ellingsen: Selvbestemmelse
2003 Lars Fr. H. Svendsen og Simo Säätelä: Det sanne, det gode og det skjønne
2002 Sverre Varvin: Flukt og eksil. Traume, identitet og mestring
2001 Brit Kroepelin: Det virtuelle campus – visjon og virkelighet?
2000 Sylvi Penne: Norsk som identitetsfag
Universitetsforlaget AS
POST: Boks 508 Sentrum, 0105 Oslo
BESØK: Sehesteds gate 3, 0164 Oslo
TLF: 24 14 75 00
[email protected]
www.universitetsforlaget.no
Omslagsillustrasjon: Börge Bredenbekk, www.bredenbekk.com