Innovasjon Norge og cruise - hva nå?

Download Report

Transcript Innovasjon Norge og cruise - hva nå?

Cruise Port Fredrikstad !
Tor Johan Pedersen,
Seniorrådgiver Cruise
Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise:
•
•
•
•
Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og
andre som besøker destinasjonen.
Utvikling av kompetansetjenester for ansatte i reiselivsnæringen med
vektlegging av bærekraftig utvikling av cruiseturismen i Norge.
Langsiktig målsetting om å få flere av cruiseskipene som ferdes i norske
farvann til å bruke norske havner som snu havn
Stimulering av leverandørindustrien til tettere samarbeid med
cruiserederiene for å utvikle norsk mattilbud ombord
Foto: CH/Innovation Norway
Hvorfor velger kunden Cruise?
Hvorfor velger kundene cruiseferie?
• «Value for money» - Økonomisk forutsigbart
• Enkelt
• Komfortabelt
• Mange destinasjoner på en og samme ferie
• God standard og høyt servicenivå
Foto: CH/Innovation Norway
Det globale og nasjonale
cruisemarkedet!
Cruisemarkedet globalt:
• 410 cruise skip globalt (CLIA medlemmer)
• 21,3 millioner cruise gjester globalt i 2013
• Cruiseregioner 2013:
15,8 %
Karibien
3,4 %
34,4 %
Middelhavet
Nord Europa
3,9 %
Australia
Alaska
Sør Amerika
5,0 %
Asia
Andre markeder
10,9 %
21,7 %
Foto: CH/Innovation Norway
4,8 %
Det norske cruisemarkedet:
• Ca. 700.000 cruisegjester i 2013
• Ca. 3 millioner dagsbesøkende
• Det omsettes for ca. 4,5 milliard kroner relatert til cruise*
• Fjord Norge regionen desidert størst med over 2 millioner
dags besøkende
* Kilde: CLIA
Foto: CH/Innovation Norway
•
Det norske cruisemarkedet!
Utvikling - Antall gjester 2009 - 2014
3500000
3000000
66 % vekst på 4 år !
2500000
2000000
Antall gjester
1500000
500000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kilde: Cruse Norway & Innovasjon Norge
Foto: CH/Innovation Norway
1000000
Utvikling norske cruise anløp – 2009 - 2014
Antall anløp
2500
39 % vekst på 4 år
2000
1500
Antall anløp
1000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kilde: Cruse Norway & Innovasjon Norge
Foto: CH/Innovation Norway
500
Utvikling dagsbesøkende vs anløp 2009 - 2014
3500
3000
2500
2000
Antall gjester
Antall anløp
1500
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kilde: Cruse Norway & Innovasjon Norge
Foto: CH/Innovation Norway
1000
Utvikling – Norges største havner 2009 – 2014 (Antall dagsbesøkende)
500000
450000
400000
350000
300000
2009
250000
2010
2011
200000
2012
2013
150000
2014
Foto: CH/Innovation Norway
100000
50000
0
Kilde: Cruse Norway & Innovasjon Norge
Det globale cruisemarkedet utvikling 2013 - 2017
Total
24000000
23500000
23000000
13 % vekst 2013 – 2017
22500000
Total
22000000
21500000
20500000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kilde: CruiseMarketWatch
Foto: CH/Innovation Norway
21000000
Største rederier 2012-2013 Norge – 5 største!
2012
2013
13,30%
19,80%
41,50%
44,20%
14,60%
12,40%
10,80%
9,50%
Costa Cruises
AIDA
AIDA
MSC
MSC
Holland America Line
Royal Caribbean
Royal Caribbean
Holland America Line
Andre
11,20%
4,60%
12,10%
Andre
Foto: CH/Innovation Norway
6%
Costa Cruises
Nasjonaliteter på cruise til Norge (Dagsturister)
180000
160000
140000
120000
100000
Serie1
80000
60000
20000
0
Tyskland
UK
USA
Italia
Spania
Frankrike
Andre
Kilde: Cruse Norway & TØI
Foto: CH/Innovation Norway
40000
Dagens cruise industri:
• Trender:
• Skipene er kortere tid i land 7 – 12 timer er vanlig
• Seiler saktere for å spare drivstoff
• Seiler kortere distanser mellom havner
• ECA (Emission Control Area) fra 2015
Foto: CH/Innovation Norway
• Hvilke destinasjoner er det relevant for Fredrikstad å
samarbeide med?
Kriterier for valg av cruisehavn?
Kriterier for valg av havner?
Havne
fasiliteter
Havne
kostnader
Drivstoff
kostnader
REISERUTE
Avkastning
Foto: CH/Innovation Norway
Mulighet
for
forsyninger
Utflukts
tilbud og
salg
Kriterier for valg av havner?
Unike
attraksjoner ?
Utflukts
tilbud &
salg
Variert tilbud?
Foto: CH/Innovation Norway
Økonomisk
gevinst?
Cruise & Utflukter
Tjener vi penger på cruise ?
En utfordring & en mulighet!
• I underkant 50 % av besøkende på forhåndsbestilte
utflukter
• Høyere andel på små steder enn i byene
• I 2013 gikk i overkant av 1,5 millioner gjester i land i
Norge uten konkrete planer!
Cruisegjestene kommer!
Er det lokale kassa apparatet klart?
•
•
•
•
Har vi et bredt nok utvalg av utflukter og attraksjoner ?
Har vi et tilbud til de som kommer på land uten planer?
Er infrastruktur og logistikk løsninger bra nok?
Er vi klar til å utnytte de mulighetene som cruise
turismen vil gi Fredrikstad og regionen?
• Vi må være gode på å samarbeide og snakke
sammen i næringen og på tvers av næringer!
Kun slik vil dere klare å utnytte potensialet som
cruisetrafikken gir!
Eksempler på kommersielle «cruise suksesser» ?
•
•
•
•
•
•
Nordkapphallen
Raumabanen
Atlanterhavsparken
Dalsnibba Geiranger
Fløibanen
Museene på Bygdøy
• Hva blir de kommersielle suksessene i Fredrikstad ?
Nytt kurs – Pakking med cruise!
• Innføring i cruiseindustrien globalt, nasjonalt,
regionalt og lokalt
• Aktørene
• Distribusjon – Veier til markedet!
• Mål: Lage attraktive pakker tilpasset
kundegruppen
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
Tor Johan Pedersen
 +47 913 85 700
[email protected]
Foto: RCCL