Finnes det en app for alt?

Download Report

Transcript Finnes det en app for alt?

Finnes det en app for alt ?

Filip Witzell Regnbuen barnehage

Regnbuen barnehage, Trondheim. Bedriftsbarnehage for Sintef

regnbuen-aurora.barnehage.no

matematikksenteret.no

LITT INFO OM MEG:

 

[email protected]

 

DET FINNES ET MANGFOLD AV APPLIKASJONER SPØRSMÅLET ER HVA VI GJØR FOR Å NAVIGERE I MYLDERET OG HVILKE SPØRSMÅL STILLER VI UNDERVEIS.

HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET 1. HVA ER EN GOD APPLIKASJON

 

2. HVA SLAGS APPLIKASJON VELGER BARN?

 

3. HVA SLAGS APPLIKASJON VELGER VOKSNE?

 

4.APPLIKASJONER ANBEFALT AV MATEMATIKKSENTERET 5. INTRODUSERE NYE TEMA 6. TIPS TIL APPLIKASJONER OG NYTTIGE RÅD

 

1 . H VA E R E N G O D A P P L I K A S J O N ?

Hvorfor velge applikasjonen kontra andre tilnærminger og verktøy?

Barnas interesse er allerede fanget. Applikasjonen kan visualisere og muligjøre matematiske temaer på en annen måte. Du kan supplere og utfylle eksisterende verktøy. Barn mestrer touch.

2.

HVA SLAGS APPLIKASJON VELGER BARN?

 

TOCA STORE

  DETTE ER ET BUTIKKSPILL. SPILLET KAN GJERNE SPILLES AV TO BARN DER DET ENE BARNET ER SELGER, OG DET ANDRE ER KUNDE. EVT. KAN ET BARN SPILLE ALENE OG INNEHA BEGGE ROLLENE

EKSEMPEL:

 

TOCA STORE

STOREST

 

3.HVA SLAGS APPLIKASJON VELGER VOKSNE?

 

Cubits er en applikasjon som finner 3D modeller av ulike bygninger, båter, biler, fly etc.

Modellen kan roteres og fokuseres inn på, ved fingerbevegelser. Dette klarer barna selv.

EKSEMPEL:

 

CUBITS

50.7.229.10:26624

4. APPLIKASJONER ANBEFALT AV MATEMATIKKSENTERET

NumberRack GeoBoard På matematikksenteret.no er det lagt ut interaktive bøker med eksemplene dere skal få se nå og forslag til aktiviteter. Kan lastes ned som IBook (IPad) eller som PDF.

EKSEMPEL:

 

GEOBOARD

NUMBER RACK

NumberRack

For Matematikksenteret: Gerd Bones og Filip Witzell

NumberRack (kuleramme)

Kulerammen er en visuelt sterk modell. Med kulerammen som utgangspunkt kan vi bidra til at barna utvikler en forståelse for tallene, forstår mer av sammenhengen mellom tallene, betydningen av tallene og hvordan vi operer med dem.

For Matematikksenteret: Gerd Bones og Filip Witzell For kontakt og spørsmål, til Gerd eller Filip [email protected]

[email protected]

5. Introdusere nye tema

Matematikk kunst med tesselering og symmetri.

Amaziograph

Piip Show. På nrk.no

6. TIPS TIL APPLIKASJONER OG NYTTIGE RÅD

 

Gode nettsider med tips til applikasjoner matematikksenteret.no/barnehage/ressurser skolappar.nu.

mindleaptech.com

catalog.mathlearningcenter.org/apps regnbuen-aurora.barnehage.no

pinterest.com

Single app mode/ begrenset tilgang på IOS På Android finnes det en app kalt SureLock

Andreutkast til rammeplanen 2015 I arbeidet med barns skapende prosesser, utforskning, lek og læring, kan digital programvare være et aktuelt verktøy og bidra til variasjon og progresjon i arbeidet. Ulike medier bør brukes i informasjons- og kunnskapssøk og som inspirasjon for ulike aktiviteter. Gjennom barnehagens praksis bør alle barn få ta del i lesing og skaping av multimodale tekster, arbeide med tredimensjonale former og lære berøringsteknologi.

Finnes det en app for alt ?

Finnes det en app for alt ?

Det finnes en overflod av applikasjoner som dekker alle de matematiske hovedtemaene.

Bevisste voksne, som kjenner til mulighetene som finnes, kan sammen med barna undre seg over alle de mulighetene som finnes i en applikasjon.

PRØV.

´ SJØ.

 

DE E ARTI